1 Toekomst van de ziekenhuiszorg Over uitdagingen die om bestuurlijke daadkracht vragen Congres...

download 1 Toekomst van de ziekenhuiszorg Over uitdagingen die om bestuurlijke daadkracht vragen Congres zorgvisie â€bezuinigingen in het ziekenhuis’ Martin Bontje

of 16

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1 Toekomst van de ziekenhuiszorg Over uitdagingen die om bestuurlijke daadkracht vragen Congres...

 • Dia 1
 • 1 Toekomst van de ziekenhuiszorg Over uitdagingen die om bestuurlijke daadkracht vragen Congres zorgvisie bezuinigingen in het ziekenhuis Martin Bontje Lid Raad van Bestuur Zorgverzekeraar Univ-VGZ-IZA Trias
 • Dia 2
 • 2 Het vizier op regeerakkoord Wat raakt de ziekenhuiszorg? Wat vinden wij ervan?
 • Dia 3
 • 3 Onze visie op betaalbaarheid van de zorg Er moet wat gebeuren om het financile hoofd boven water te houden Besparen is slechts beperkt mogelijk en het is de vraag of dit de problemen oplost Er zijn systeemmaatregelen nodig die: Concurrentie op doelmatigheid van zorg stimuleren Impuls geven aan selectieve zorginkoop Klant meer verantwoordelijk maakt voor resultaat van zorg
 • Dia 4
 • 4 Ziekenhuiszorg in regeerakkoord? Geen vergrootglas nodig De uitdagingen liggen voor het oprapen: 1.Stimuleren van ketenzorg 2.Impuls aan marktwerking 3.Concentratie van zorg 4.Verbod op verticale integratie 5.Versterking positie Raad van Bestuur 6.Privaat geld in de zorg 7.Early warning system
 • Dia 5
 • 5 Terug naar onze visie Maatregelen ziekenhuiszorg Ze raken onze ideennagenoeg .we plaatsen wel kanttekeningen. Ik neem de eerste vijf maatregelen met u door.
 • Dia 6
 • 6 1. Stimuleren van ketenzorg Voor UVIT betekent dit: Keten uitbreiden met: paramedische zorg, farmacie en hulpmiddelen 2 e lijnszorg en AWBZ (mn. Thuiszorg) diagnostiek en preventie Waar mogelijk substitutie van 2 e naar 1 e lijn Voor het ziekenhuis en de eerste lijn betekent dit: Samenwerken en niet vervallen in domeindiscussies Polarisatie tussen 1 e en 2 e lijn kost alleen maar geld
 • Dia 7
 • 7 2. Impuls aan marktwerking Wij zijn er blij mee! Meer vrijheid op prijs en volume Afbouw ex-post verevening DOT als vehikel Inkoop van gentegreerd product Echter let op: DOT werkt als diagnose-informatie wordt meegeleverd Macronacalculatie niet afschaffen
 • Dia 8
 • 8 3. Concentratie van zorg Prima, eigen onderzoek toont dat de patint het begrijpt
 • Dia 9
 • 9 Concentratie van zorg De ziekenhuisdichtheid is wel erg groot Van de Nederlandse bevolking* woont 99% binnen 30 minuten reistijd van het ziekenhuis; kan 69% binnen die reistijd kiezen uit drie ziekenhuizen; heeft zelfs een kwart de keuze uit tien ziekenhuizen. Bijna ieder ziekenhuis levert alle type zorg Gemiddeld volume per type zorg is laag Dit kan leiden tot suboptimale zorg Conclusie: concentratie van zorg moet bespreekbaar zijn! * Uit rapport BCG
 • Dia 10
 • 10 Concentratie van zorg Bepalend voor onze keuze: medisch inhoudelijke kwaliteit kosten/ doelmatigheid beschikbaarheid van mensen en middelen toegankelijkheid Wij willen deze ontwikkeling stimuleren door: meerjaren contracteerbeleid waarin samenwerking wordt beloond
 • Dia 11
 • 11 Concentratie van zorg Regeerakkoord spreekt niet over concentratie SEHs. Wij zijn er voor! Rapport Werkgroep Cure zegt: Aantal SEHs van 100 naar 60 Leidt tot hogere kwaliteit en lagere kosten Publieke aanbesteding Wij zeggen: Doelstelling: is onomstreden Aanpak: is gedoemd te mislukken Voorstel: gezamenlijke tender door zorgverzekeraars
 • Dia 12
 • 12 Gezamenlijke tender door zorgverzekeraars Waarom?....Omdat zij: Minder last hebben van (lokale) politieke benvloeding De financile/ zorginhoudelijke situatie van de regio kennen Zicht hebben op eventuele herallocaties a.g.v. verschuiving van patintenstromen, zorg(trajecten) en financile middelen
 • Dia 13
 • 13 Gezamenlijke tender Op basis van welke criteria?... .en wie stelt ze vast? Bereikbaarheid,toegankelijkheid,beschikbaarheid: Overheid bepaalt (voorbeeld: minutennorm) Kwaliteitscriteria: Belangenorganisaties, inspectie en marktpartijen bepalen. (voorbeeld: eisen i.c-zwaarte, beschikbaarheid traumachirurgie, triage) Doelmatigheidscriteria: Zorgverzekeraars bepalen. (voorbeeld: integratie huisartsenpost in SEH)
 • Dia 14
 • 14 4. Verbod op verticale integratie Wij begrijpen het niet Het is geen doel maar middel om: - met beschikbare middelen maximale gezondheidswinst te realiseren - optimale zorg op gang te krijgen Constructie dient altijd zodanig te zijn dat: - partijen niet op elkaars stoel gaan zitten - keuzevrijheid voor patint gegarandeerd blijft - er geen exclusiviteit is voor eigen verzekerden
 • Dia 15
 • 15 5. Verbeteren van de Governance Centrale vraag is: Prijs Kwaliteit Toegankelijkheid Verschuiving van 2 e naar 1 e lijn Concentratie van zorg Specialisatie Relatie RvB/ medische staf Wie is aanspreekbaar en verantwoordelijk?
 • Dia 16
 • 16 Verbeteren van de Governance De uitdagingen van de toekomst vragen om: Krachtig bestuur En gemandateerde gesprekspartner Gelijk gerichte interne belangen Afspraak is afspraak Onze oproep: Maak een einde aan separate interne belangen Ga de uitdagingen eensgezind aan Realiseer dat wij niet aan de zijlijn staan