1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol...

47
1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Algemene Vergadering 04/04/2014 Assemblée Générale

Transcript of 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol...

Page 1: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

1Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Algemene Vergadering04/04/2014

Assemblée Générale

Page 2: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

2Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

WelkomstwoordMot de bienvenue

Vincent SasselCol BEM – Kol SBH

Président Cercle Offr CISVoorzitter Kring CIS Offr

Page 3: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

3Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Agenda• Welkomstwoord • Boekhouding• Verificateurs• Begroting 2014 - Lidgeld 2015 • Statuten • Ledenbestand • Activiteiten 2014 • Q&A • Verkiezing nieuwe bestuurders• Voorstelling nieuwe officieren en

uitreiking ‘Prijs meest verdienstelijke Offr’

• Slotwoord

• Mot de bienvenue• Comptabilité• Vérificateurs• Budget 2014 - Cotisations 2015 • Statuts • Membres• Activités 2014 • Q&A • Election nouveaux administrateurs• Présentation des nouveaux

officiers et remise du ‘Prix Offr le plus méritant’

• Conclusions

Page 4: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

4Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

BoekhoudingComptabilité

Page 5: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

5Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Finances (1/6)

• Lidgeld– Inkomsten

• 134 @ 6 EUR = 804 EUR• 115 @ 9 EUR = 1035 EUR• 7 @ 11 EUR = 76 EUR*• 15 & 20 EUR = 35 EUR (vrije bijdrage)

– Totaal: 258 leden of 1950 EUR

* EEN Paps @ 10 EUR

Page 6: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

6Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Finances (2/6)

• Uitstap– Inkomsten:

• 31 @ 25 EUR = 775 EUR• 2 @ 5 EUR = 10 EUR (laattijdige annulatie deelname)

– Uitgaven:• Gids: 230 EUR• Skycafé : 664 EUR• Koffie KMS: 25 EUR• Admin (postzegels): 10 EUR• Legermuseum: 216 EUR

– Totaal: -360 EUR

Page 7: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

7Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Finances (3/6)

• Dag van de gepensioneerden– Inkomsten:

• 116 @ 3 EURO: 348 EUR

– Uitgaven:• Drank: 466 EUR• Broodjes: 400 EUR• Afscheidscadeaus: 377 EUR

– Totaal: -895 EUR

Page 8: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

8Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Finances (4/6)

• Galabal– Inkomsten:

• Inschrijvingen: 5430 EUR– 101 @ 25 EUR = 2525 EUR– 83 @ 35 EUR = 2905 EUR

• Drank: 1837 EUR

– Uitgaven:• Inkleding: 219 EUR• Drank: 1352 EUR• Maaltijd: 5076 EUR• Band: 1000 EUR• DJ: 300 EUR

– Totaal: -680 EUR

Page 9: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

9Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Finances (5/6)

• BeMilCIS– Uitgaven:

• Drank: 102 EUR• Standing lunch: 570 EUR

– Totaal: -672 EUR

Page 10: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

10Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Finances (6/6)

• Overigen:– Inkomsten:

• Intresten: 57 EUR

– Uitgaven:• Verzekering: 152 EUR• Website: 90 EUR• Algemene kosten: 145 EUR

– Totaal: -330 EUR

Page 11: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

11Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Stock en schuldvorderingenWijnkistjes 3 € 50,00 € 150,00

Oscarbeeldjes 15 € 4,00 € 60,00

Theelichthouder 54 € 0,70 € 37,53

Vaas 22 *Pokertafel 2 € 39,99 € 79,98

Totaal € 327,51*Historische kost niet te achterhalen

4 € 20,00 € 80,00

1 € 27,27 € 27,27

Totaal € 107,27

Bloemenbonnen

Page 12: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

12Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Balans (31 Dec 2013)

Debetzijde (activa) Creditzijde (passiva)

Vaste activa Eigen vermogen

Matteriele vaste activa € 0,00 Eigen vermogen € 5.044,73

Totaal vaste activa € 0,00 Totaal eigen vermogen € 5.044,73

Vlottende activa Lang vreemd vermogen

Voorraden € 327,51 Langlopende schulden € 0,00

Vorderingen € 107,27 Totaal lang vreemd vermogen € 0,00

Overlopende activa € 0,00

Liquide middelen spaarboekje € 3.798,61 Kort vreemd vermogen

Liquide middelen zichtrekening € 811,34 Kortlopende schulden € 0,00

Totaal vlottende activa € 5.044,73 Overlopende passiva € 0,00

Totaal kort vreemd vermogen € 0,00

Balanstotaal € 5.044,73 Balanstotaal € 5.044,73

Page 13: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

13Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Verificateurs – VérificateursCol BAM Michel Sevens

Maj b.d. Herwig De Leersnyder

Page 14: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

RAPPORT DES COMMISSAIRES A L’ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES

DE L’ASSOCIATION CERCLE DES OFFICIERS CIS SUR LA COMPTABILITE POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING

VAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING KRING VAN DE OFFICIEREN CIS OVER DE BOEKHOUDING VOOR HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31

DECEMBER 2013

Page 15: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Begroting 2014 Bilan 2013

Inkomsten Uitgaven Saldo

Lidgeld 1950 1950

Uitstap 785 1145 - 360

Dag v/d Gepens. 348 1243 - 895

Gala Bal CIS 7267 7947 - 680

Sponsoring BeMilCIS 672 - 672

Admin 57 387 - 330

Saldo 10407 11394 - 987

Page 16: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

16Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Overzicht evolutie

Min = lidgeld * 2 en Max = lidgeld * 3

Page 17: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Begroting 2014 Vooruitzichten

2013 (gepland) 2013 (gerealiseerd) 2014Lidgeld 1.600 1.950 1.950

Uitstap - 500 - 360 - 500

Dag v/d Gepens. - 775 - 895 - 350

Gala Bal CIS - 400 - 680 - 400

Sponsoring BeMilCIS - 400 - 672 - 500

Admin - 300 - 330 - 300

Saldo -775 - 987 - 100

Page 18: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

19Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Lidgelden 2015 Cotisations

Page 19: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

20Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Lidgelden 2015 CotisationsEffectieve leden =• Offr in actieve dienst

uit het TTr-wapen of uit de vakrichting CT

• Civ Pers Niv A van Defdat werkt tgv de CIS-gemeenschap

Opperofficier 12 € Officier général

Hoofdofficier 10 € Officier supérieurLager officier 7 € Officier subalterneIn opleiding Gratis En instruction

Geassocieerde leden =• Gepensioneerde of

gewezen Offr uit het TTr-wapen of uit de vakrichting CT

• Civ Pers Niv A van Defdat tgv de CIS-gemeenschap gewerkt heeft

Opperofficier Secretaris-generaal Directeur-generaal Administrateur-generaal Adviseur-generaal

12 € Officier général Secrétaire-général Directeur-général Administrateur-général Conseiller-général

Hoofdofficier Adviseur

10 € Officier supérieur Conseiller

Lager officier Attaché

7 € Officier subalterne Attaché

Page 20: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

21Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Statuten - Statuts

Page 21: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

22Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Statuten - Statuts• Ontwerp RvB – voorgestelde aanpassingen

– Locatie : Peutie– Vakrichting CT

• soorten leden (effectieve en geassocieerde leden)• Samenstelling RvB (Art 6)

– Uitbreiding : Min 5, Max 10 Min 6, Max 12– Voorzitter – Evenwicht (flexibiliteit – representativiteit)

– Allerlei• Lidmaatschap Stemrecht• Beslissingen Register AV verslag AV

Page 22: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

23Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Statuten - Statuts• Voorstel Commissarissen

– Verdeling bevoegdheden AV – RvB– Begroting en rekeningen

• Bepalen van Bg proces• Bepalen van Beheersregels (balans – resultatenrekening)• Uitbreiden van opdracht commissarissen

Page 23: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

24Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Leden - Membres

Page 24: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

25Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Statistieken leden KCOStatistiques membres COC

Sit 31 Dec 2013 (nu – 03 Apr 14: 205)

Page 25: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

26Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Indeling per categorie

144113

6 7

Par catégorie

Lager OfficierHoofdofficierOpper OfficierBurgers

Page 26: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

27Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Actieve Mil <> Gepensioneerden

195

75

Mil d’active <> pensionnés

Actieve MilGepensioneerden

Page 27: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

28Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Afkomst - Origine

20102011

20122013

2014

0

50

100

150

200

250

Land

Air

Civ

Nav

215 229 231 242

179

3 6 8 2118

5 6 4 6 6

1 1 1 1 1

LandAirCivNav

Page 28: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

30Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Lid sinds

137

12

38

31

52

Membre depuis

2009 of eerder2010201120122013

Page 29: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

31Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Activités 2014 Activiteiten

Page 30: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

32Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Planning• Today

– AG / Journée des Pensionnés– AV / Dag van de Gepensioneerden

• 17 Jun 2014 – BeMilCIS – Sponsored by Circle Offr CIS– More info : http://bemilcis.rma.ac.be/home

• 17 Sep 2014 – Cultural Visit - Namur

• 24 Oct 2014 – Gala Offr CIS (Peutie)

Page 31: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

33Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

BeMilCIS – 17 Jun 2014Program

Page 32: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

34Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Cultural Visit – Namur17 Sep 14

• Visit of the Citadel of Namur• Lunch - La Reine Blanche (3 courses – Drink included)• Visit Cellars of Grafé Lecocq followed by Wine

tasting (5 wines)• Price = ~30 Eur

Page 33: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

35Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

24th of October 2014

Page 34: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

36Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Q & A

Page 35: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

37Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Elections - Verkiezingen

Timothy Petillion, Capt & Jef Moonen, Lt

Page 36: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

38Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Elections - VerkiezingenHerverkiesbaar - réadmissible

Daniel Broze, Col e.r.

Chris De Waele, LtKol b.d.

Erwin Orye, Cdt

Nouveaux candidats administrateursNieuwe kandidaat bestuursledenRoland Teheux, Col d’Avi BEM e.r.

Patrick Degezelle, Kol SBH b.d.

Mr Stéphane Declercq

Guido De Schrijver, Maj b.d.

Page 37: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

39Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

New officers CIS

Page 38: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

40Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Stijn BROUCKEAdjt KBO

Geboortedatum: 20 Nov 84 (VEURNE)

Woonplaats: Koksijde

Eenheid: 10 Gp CIS

Aanwerving: KMS 2009 (3j)

KBO B 2012

AOB: Zeilen, snowboarden, badminton

Page 39: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

41Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Bart DERMULOnderluitenant KBO

Geboortedatum: 22 Jul 83 (GENT)

Woonplaats: Gent

Eenheid: 15 Wing

Aanwerving: OOffr

(RSSC Evere)

KBO

AOB: Familie – Sport - Reizen

Page 40: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

42Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Stijn EERDEKENSOnderluitenant

Geboortedatum: 4 Dec 90 (HEUSDEN-ZOLDER)

Woonplaats: Jette

Eenheid: 10 Gp CIS

Aanwerving: KMS POL

AOB: Reizen – Sporten (Squash – Lopen)

Page 41: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

43Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Julien MATHIEUSous-Lieutenant

Date de naissance: 3 Jan 89 (MARCHE EN FAMENNE)

Domicile: MeF

Unité: 2 Wing Tac

Recrutement: 148 SSMW

AOB: Vol à voile, moto

Page 42: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

44Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Damien STOCKSous-Lieutenant

Date de naissance: 11 Mai 88 (CHARLEROI)

Domicile: Charleroi

Unité: CRC Glons

Recrutement: 163 POL

AOB: Sports de raquettes, voyages, Afrique.

Page 43: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

45Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Jens VAN DER CAMMENOnderluitenant

Geboortedatum: 5 Mei 89 (AALST)

Woonplaats: EREMBODEGEM

Eenheid: 6 Gp CIS

Aanwerving: 148 SSMW

AOB: Wielrennen, lopen

Page 44: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

46Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Pieter-Jan VAN GUCHTOnderluitenant KBO

Geboortedatum: 13 Okt 89 (BORNEM)

Woonplaats: Buggenhout

Eenheid: TBD volgend jaar

Aanwerving: Op Diploma 2012 (Mil geschiedenis, vrije student KMS)

AOB: Sport, geschiedenis, Scouts

Page 45: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

47Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Tom VERELSTLuitenant

Geboortedatum: 29 Jan 89 (St NIKLAAS)

Woonplaats:

Eenheid: 1 Wing

Aanwerving: 146 SSMW

reconversie Inf

AOB: Zwemmen, Triathlon

Page 46: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

48Kring CIS Offr Cercle Offr CIS

Prijs - Prix

Meest verdienstelijke Offr~~~~

Offr le plus méritant

Page 47: 1 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS. 2 Kring CIS Offr Cercle Offr CIS Vincent Sassel Col BEM – Kol SBH Président Cercle Offr CIS Voorzitter Kring CIS Offr.

49Kring CIS Offr Cercle Offr CIS