1. Instrumen Literasi Menulis Saringan 1_tahun 1 2014

of 13 /13
© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN SARINGAN LITERASI MENULIS SARINGAN 1 TAHUN 1 2014 MAKLUMAT MURID: NAMA : ……………………………………………………………….... KELAS : ……………………………………………………………….... SEKOLAH : ....................................................................... JANTINA: LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

Embed Size (px)

description

1

Transcript of 1. Instrumen Literasi Menulis Saringan 1_tahun 1 2014

 • Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN

  INSTRUMEN SARINGAN

  LITERASI MENULIS

  SARINGAN 1

  TAHUN 1

  2014

  MAKLUMAT MURID:

  NAMA : ....

  KELAS : ....

  SEKOLAH : .......................................................................

  JANTINA: LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

 • 1 (a) Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.

  1 (b) Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru.

  1.

  2.

  3.

  6.

  4.

  5.

  7.

  8.

  9.

  10.

  1. 2. 3. 4. 5.

  Nota guru: Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan huruf konsonan.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

  2

 • 2. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru: Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

  3

  3.

  o e p

  t i

  4.

  d u i

  5.

  a b e

  r e n a l i

  1.

  u t e

  b a

  a u b

  a b y i

  2.

  o i n

  n a

 • 3. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru: Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

  4

  5.

  4.

  3.

  2.

  1.

  ta ta ma

  la pe

  li la lo

  mata

  su si sa

  ku ka ke

  topi topi topi

  ra ri re

  to tu ti

  tu

  mu ma mi

  ra du

 • 4. Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. Contoh:

  Nota guru: Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

  5

  c a w a n

  a n u w

  1.

  k u t i

  i

  2.

  a t u l

  l u m u

  3.

  o k k i

  p o

  5.

  t a s

  e r a k

  4.

  e r g a

  p u

 • 5. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru: Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

  6

  3.

  pal e

  pil pul pal

  5.

  bor

  nom

  nim nem

  4.

  se

  tam tom tem

  pu

  kot kat kit

  2.

  ci

  kun ken kan

  1.

  si

  sak sik suk

  epal

 • 6. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru: Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

  7

  5.

  4.

  3.

  ceng cung cong tang tong teng

  ming mang mung

  ga

  lo

  kat

  2.

  1.

  rangka

  rung rang reng

  bing bang bung sing song

  rang ka

  ta

  ga

  sung

 • 7. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru: Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

  8

  2.

  1.

  li

  nau tau mau

  4.

  ge

  tau rau cau

  5.

  ker

  lau bau hau

  ci

  3.

  kai pai lai

  ka

  ikan

  koi loi hoi

  se rai

  serai

  rai cai sai

 • 8. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru: Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

  9

  halia

  i u a

  1.

  4.

  u a e

  i o a

  2.

  s h

  i a u

  3.

  a u i

  5.

  t l a

  u a e

  h a a i l d

  d t p p

 • 9. Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru: Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

  10

  mo

  kunyit

  1.

  3.

  ling

  2.

  5.

  4.

  nyit nyat nyut

  sya syu syi

  nya

  pu

  ngin ngan ngon

  ta

  bu

  ngi nga ngu

  nyit

  nyi nya nyu

  nya nyi nyu

  ku

  pe

 • 10. Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru: Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

  11

  2.

  1.

  melontar

  memanah

  pakaian

  ampaian

  berkhemah

  bersukan

  berkhemah

  5.

  berkebun

  bertukang

  3.

  mencuci

  mencari

  4.

  tersandar

  tersepak

 • 11. Susun dan tulis perkataan supaya menjadi ayat yang betul berdasarkan gambar.

  Contoh:

  Nota guru: Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

  12

  1.

  pinggan mencuci ibu

  itik berenang di kolam

  berenang itik di kolam

  2.

  3.

  anak patung adik bermain

  sedang menyapu sampah kakak

 • 12. Tulis dua ayat berdasarkan gambar.

  Nota guru: Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

  13

  1.

  2.