1. - Icar 2021. 4. 19.¢  Oturum Ba¥kan¤± Oturum Ba¥kan Yrd. Dr....

Click here to load reader

download 1. - Icar 2021. 4. 19.¢  Oturum Ba¥kan¤± Oturum Ba¥kan Yrd. Dr. £â€“¤retim £“yesi Turgut T£¼rkdo¤an

of 33

 • date post

  23-Jun-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1. - Icar 2021. 4. 19.¢  Oturum Ba¥kan¤± Oturum Ba¥kan Yrd. Dr....

Ör.Gör. Murat Kara
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
8:00 Ör.Gör. Murat Kara Mustafa Kutlu’nun Mavi Ku Adli Hikâyesi Üzerine Bir nceleme
8:15 Ar.Gör.Dr. Cansu Çaka Pedagojik Formasyon Sertifika Programi Öretmen Adaylarinin Mesleki Tutum ve Algilari
8:30 Dr. Tansel Tepe - Dr. Türkan
Çelik
ncelenmesi
8:45 Ör.Gör. Murat Kara Nazan Bekirolu’nun Yûsuf le Züleyha Adli Metni le Yusuf Kissasi ve Yusuf U Züleyhâ Mesnevisi Arasinda Karilatirmali
Bir Deerlendirme
Gözüm Covid 19 Salgini Döneminde Kamu Çalianlarinin Depresyon Eilimlerinin Belirlenmesi (Ardahan li Örnei)
9:15 Soru, cevap ve tartima
8:00 Aratirmaci Behiye Demircan Çaka - Aratirmaci
Sevil Bairova Aile Danimanliinda Yapilandirilmi lk Görüme
8:15 Gamze Ülker Coronavirüs (Covid-19) Döneminde Eba (Eit im Biliim Ai) ncelemesi
8:30 Eren Baysalolu - Ar.Gör. Serap Kalfaolu -
Prof.Dr. Tahir Akgemci Örgütsel Körlük
8:45 Dr. Öretim Üyesi Mehmet Çalayan Özkurt Osmanlidan Günümüze Bir Mimari Dönüüm Alani Örnei: Dolmabahçe Sarayi Istabl-i Âmiresi’nden
nönü ve Vodafone Park Stadyumlarina
9:00 Dr. Muhammet Emre Kiliç - Dr. Mehmet Yaar Kiliç Professional Development of Teachers and Problems in the Covid-19 Pandemic
9:15 Soru, cevap ve tartima
2. Oturum
Salon1 (1. Gün - 2. Oturum)
Oturum Bakan Oturum Bakan Yrd.
Dr. Öretim Üyesi Zeynep Çolak
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
9:15 Dr. Öretim Üyesi Zeynep Çolak Türkiye’de 1991-2019 Dönemi çin Tahil, Zeytin, Narenciye Üretiminin Durumu ve Tarim Sektöründeki
stihdam
Tahir Akgemci A Tipi ve B Tipi Kiilik Özellikleri Bakimindan Örenilmi Çaresizlik
9:45 Dr. Murat Gülbetekin Corafyada Beceri Eit iminde Açik Uçlu Sorularin Kullanilmasi
10:00 Dr. Öretim Üyesi Canan Tiftik - Dr. Öretim
Üyesi Özge Turhan
Yetenek Yönetiminin Örgütsel Balilik, Tatmini ve Kurum Kültürüne Etkisinin Analizi Dönütürücü Mü,
Deiim Mi' Üzerine Bir Çalima
10:15 Ar.Gör.Dr. Yasemin Kubanç Sinif Öretmeni Adaylarinin Sözel Problem Kurma Becerilerinin ncelenmesi
10:30 Soru, cevap ve tartima
9:15 Dr. Öretim Üyesi Turgut Türkdoan Romantik likide Algilanan Psikolojik htiyaçlar Doyumu: Bir Ölçek Gelitirme Çalimasi
9:30 Dr. Öretim Üyesi Bari Borlat Askerî Ariv Belgelerine Göre 19. Tümen’in Çanakkale Cephesi’ndeki Siper Yapim Faaliyetleri
9:45 Dr. Öretim Üyesi Necati Çobanolu - Veysel Göçer Davrani ve Öretim Yönetiminde Demokratik Liderliin Rolü
10:00 Ümit ahin - Prof.Dr. Mustafa Yilmazlar Pisa ve Timms Sinavlarina Katilan Ülkelerin ve Türkiye’nin Fen Baari Siralamalarinin Karilatirilmasi
10:15 Dr. Öretim Üyesi Necati Çobanolu - Veysel Göçer Müdürlerin Liderlik ve Sorumluluk Becerileri ile letiim Becerilerinin Deerlendirilmesi
10:30 Soru, cevap ve tartima
3. Oturum
Doç.Dr. Hakan Demirel
10:30 Aratirmaci Seyhun Çoban - Doç.Dr. Hakan Demirel Konteyner Limanlarda Salii ve Güvenlii Uygulamalarina Yönelik Karilatirmali Bir Analiz
10:45 Dr. Mustafa Özdere Okullarda Öretmenlere Yönelik iddet
11:00 Özlem Doan sveç, Kosova ve Türkiye’deki ngilizce Dersi Öretim Programlarinin Karilatirilmali Olarak ncelenmesi
11:15 Dr. Öretim Üyesi Semih Salman Post-Apokalipt ik Filmlerde Kahraman Mit i: Snowpiercer Filmi Örnei
11:30 Dr. Alibey Kudar Türkiye’de Satinalma Endeksi Deiiminde Sepet Kur Önemli Mi'
11:45 Soru, cevap ve tartima
10:30 Dr. Öretim Üyesi Sarp Bacan Dijital Oyunlarda Hegemonyal Mesaj Aktarimi
10:45 Prof.Dr. Mehmet Bozkurt Ataman - Dr. Öretim Üyesi Harun Yonar - Prof.Dr. Tahir Akgemci
- Ar.Gör. Serap Kalfaolu - Ar.Gör.Dr. Seyit Taha Ketenci - Semih Ceylan
Veteriner Fakültesi Örencilerinin Bo Zaman Tutumlari le
Kaygi Düzeyleri Arasindaki likinin Belirlenmesi
11:00 Ar.Gör.Dr. Batuhan Ersöz Bakim Emeinin Farkli Yüzleri: Küreselleme, Kültürel Deiim
ve “au Pair” Programlari
11:15 Dr. Öretim Üyesi Bilge Turp Gölbai - Dr. Öretim Üyesi Hande Ayhan Gökcek - Dr.
Öretim Üyesi Sema Mercanolu Erin
E-Ticaret Ödeme Yöntemleri Kapsaminda Tüketici
Davranilarina Yönelik Bir nceleme
11:45 Soru, cevap ve tartima
4. Oturum
11:45 Aratirmaci Can Yolagiden - Aratirmaci Müberra
Yolagiden Yedinci Sinif Örencilerinin Uzaktan Eitime Yönelik Metaforik Algilari
12:00 Doktora Örencisi Büra Özyalçin - Dr. Öretim
Üyesi Filiz Avci
Baariya Etkisi
12:15 Dr. Öretim Üyesi Perihan Gözüm Özel Sektör Çalianlarinin Erteleme Davranii Psikolojik Güçlendirme Üzerine Etkisi
12:30 Doç.Dr. Ahmet Yikmi - Feyyaz entürk - Nazim
Alagöz
Öretimindeki Etkililii
13:00 Soru, cevap ve tartima
Dr. Öretim Üyesi Ali Fuat Yalçin
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
11:45 Dr. Öretim Üyesi Ali Fuat Yalçin - Ahmet Koçyiit Lise Örencilerinin Mükemmeliyetçi Öz Sunum Düzeyleri le Sosyal Görünü Kaygilari ve Benlik
Saygilari Arasindaki likinin ncelenmesi
Çaatay Karabiyik
Karl Marx’i Pazarlama Balaminda Okumak: Emek Deer Teorisi, Meta Fetiizmi ve Emein
Yabancilamasi
12:15 Uzman Özgür Aslan Covid 19 Geçirmi ve Geçirmemi Kiilerde Birinci Doz Ai Sonrasi Anti Sars Cov 2 Igg Düzeyleri
12:30 eyma iman Amiral Batti, Hano i Kuleleri Oyunlarinin 8. Sinif Örencilerinin Rut in Olmayan Problemler
Konusundaki Baarilarina Etkisi
12:45 Ör.Gör. Elif Sis Atabay - Ar.Gör.Dr. Tuba Kaplan Covid 19 Pandemi Dönemi letmelerin Kapanma ve Kurulmalarinin Teorik Çerçevede
Deerlendirilmesi
5. Oturum
13:00 Selin Özkan - Aytac Gasimova - Arzu Shikhalizada Balanma Özellikleri liki Yapisina Göre Deiir Mi'
13:15 Oktay Tavas - Dr. Öretim Üyesi M. Hürmet Çetinel - Uzman Yunus Ayyildiz Dijitalleme ve Ruh Salii likisinin Kavramsal Boyutu
13:30 Dr. Öretim Üyesi Özge Can Aran Öretmen Adaylarinin Farkli Ülkelerin Eit im Sistemlerine likin Görüleri
13:45 Dr. Fatma lknur Akgül Ege Bölgesi Roman Kadinlarinda Toplumsal Cinsiyet ve Katilim
14:00 Prof.Dr. Davut Aydüz Hz. Yûsuf (A.S.) Kuyuya Atildi mi'
14:15 Soru, cevap ve tartima
Dr. Tuba Kaplan
13:00 Ör.Gör. Elif Sis Atabay - Ar.Gör.Dr. Tuba Kaplan Uzaktan Eitimde Öneri Sistemleri Uygulamalari Yeni Bir Mavi Okyanus Olabilir Mi'
13:15 Dr. Atalay Bahar Yeni Dünyanin Paradoksal Etkileimi: Deien Kent Kültürü ve Halkla likiler
13:30 Ar.Gör.Dr. Batuhan Ersöz Türkiye’de Kentsel Dönüüm: Üretimden Tüketime Taraflar, Tartimalar ve Gerilimler
13:45 Dr. Gülten Erkek lkokul Türkçe Ders Kitaplarinda Eletirel Dinleme
14:00 Doç.Dr. Mammadova erqiyye Azrbaycan Peziyasinda Yeni Mövzu, Üslub V Novatorluq Axtarilari
14:15 Soru, cevap ve tartima
6. Oturum
Doç.Dr. Özcan Günergök
14:15 Doç.Dr. Özcan Günergök Pandeminin Özel Örenci Yurtlari Sözlemelerine Etkisi
14:30 Dr. Öretim Üyesi hsan
Hüseyin
Sayilmayacainin Deerlendirilmesi
14:15 Ar.Gör. rem Elçi - Dr. Öretim Üyesi Muzaffer Çatak Medyanin Deerler Üzerindeki Etkisi ve Medya Okuryazarlii
14:30 Ar.Gör.Dr. Emel Çokoullar kinci Merutiyet Dönemi slamcilik Akiminin "Kadinlik Tasavvuru"Nda "nkâr Edilemez Gerçeklikler"
14:45 Dr. Sadik Fatih Torun Cumhuriyet in lk Yilinda zmir Vilayet inin Salik statist ikleri
15:00 Dr. Öretim Üyesi Mehmet Cançelik - Dr. Öretim
Üyesi Mehmet Reit Sevinç
Deerlendirilmesi: anliurfa li Kirsali Örnei
15:15 Ör.Gör. Mehmet Hanifi Akyüz Pandemide Ebeveynlerin En Sik Karilatiklari Problemli Davranilar ve Bu Davranilara Kari
Gösterdikleri Tutumlarin ncelenmesi
Salon1 (2. Gün - 1. Oturum)
Oturum Bakan Oturum Bakan Yrd.
Dr. Öretim Üyesi Hediye Aydin
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
8:00 Dr. Öretim Üyesi Hediye Aydin Tio2 Katkili Zirkonya ile Toklatirilmi Alümina (Zta) Kompozitlerin Özellikleri Üzerine
La2o3’in Etkisi
Erdomu - Esra Demirci
Etkileri
8:30 Uzman Süleyman Erten - Fatma Nur Erdomu - Esin Kiliç Endüstriyel Soutucularda Kabin çi Hava Akiinin Soutulan Paket Sicakliklarina Etkisinin
Aratirilmasi
Karakterizasyonu
9:00 Dr. Öretim Üyesi Iklim Gedik Balay Em Algorithm for Estimating Parameters of a Generalized nverted Exponential Distribution
Based On Progressively Censored Data
9:15 Soru, cevap ve tartima
Dr. Dilek Gümü
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
8:00 Dr. Dilek Gümü Metilen Mavisi Boyasinin Mikrodalga Destekli Bir Metotla Hazirlanan Biyokömür Üzerine
Adsorpsiyonu
8:15 Dr. Öretim Üyesi smail Becenen - Dr. Öretim Üyesi
Abdullah Bilekkaya The Importance of Transportation in Energy Generation
8:30 Aratirmaci Veli Emre Oktay - Dr. Öretim Üyesi Önder uvak Ac Motorlarda Gerilim Kaynakli Eviriciler ile Ortak Mod Geriliminin Azaltilmasi
8:45 Osman Muhsin Aydinli - Dr. Öretim Üyesi Ali Osman Er Eriyik Birikt irme Yönteminde Kullanilan Metal Katkili Filamentlerin Darbe Dayanimlarinin
ncelenmesi
9:00 Dr. Öretim Üyesi Ahmet Özkaya - Seyda Çari Bülbül Karbon Tetraklorüre Maruz Kalan Siçan Karacier Dokularinin Ya Asitleri Üzerine Nar
Suyunun Koruyucu Etkileri
2. Oturum
Dr. Mutlu Altunta
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
9:15 Ar.Gör.Dr. Mutlu Altunta Üstel Güç Serileri Dailim Ailesi çin Konum ve Ölçek Parametrelerinin Tahmini
9:30 Dr. Öretim Üyesi Onur Arslan Antalya’nin Sicaklik Eilimleri
9:45 Dr. Öretim Üyesi Ahmet Duran Çelik Türkiye’nin Seçilmi Bitkisel Ürünlerde Gida Güvencesi ve Kendine Yeterlik Durumu
10:00 Ör.Gör. Yildiz Uygun Cebeci Potansiyel Anti-Kanser Ajani Olan 1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonun Yapilmasi
10:15 Serkan Merterolu Meyvesi Yenen Sebzelerde Tercih Edilen Sulama Yöntemleri: Tokat li Kazova Bölgesi Örnei
10:30 Soru, cevap ve tartima
Salon2 (2. Gün - 2. Oturum)
Oturum Bakan Oturum Bakan Yrd.
Dr. Öretim Üyesi Önder uvak
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
9:15 Ar.Gör. Elif Betül en Özen - Dr. Öretim Üyesi Önder uvak Mexmake: Matlab Harici Dil Arayüzlerinin Çoklu Derlenmesi çin Bir Araç Kümesi
9:30 Aratirmaci Muhammed Torun - Ar.Gör. Mecit Emre Duman - Dr.
Öretim Üyesi Önder uvak
Yazilmi Bir Araç Kutusu
9:45 Aratirmaci Ferhat Güzelsu - Dr. Öretim Üyesi Önder uvak - Ar.Gör.
Mecit Emre Duman
Tasarim Biçimleri
Ar.Gör. Mecit Emre Duman Kizilötesi Sensörlerinden Veri Toplama Uygulamasi çin Fpga Tabanli Bir Tasarim
10:15 Prof.Dr. Yaar Becerikli - Ör.Gör. Faruk Altunta Beyin Mr Görüntülerinin Derin Örenme le Siniflandirilmasi, Kümelenmesi ve
Bölütlenmesi
3. Oturum
Dr. Emre Deniz Yalçin
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
10:30 Dr. Emre Deniz Yalçin Wear Properties of Za40/ni Alloy Composites
10:45 Dr. Öretim Üyesi Zafer Karsli Sürdürülebilir Kalkinma ve Türkiye’ de Çevre Politikalarinin Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisi: Sinop
li (Merkez) Belediyesi Örnei
11:15 Prof.Dr. Murat Bikçe - Ali Beyaz Betonarme Kirilerde Etriyeye Alternatif Çelik Tel Uygulanmasinin Aratirilmasi
11:30 Ör.Gör. Nur Korkmaz - Prof.Dr. Fatma Ünal -
Prof.Dr. Deniz Yüzbaiolu
Anormallikleri Testi le Deerlendirilmesi
Doç.Dr. Orhan Kalemci
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
10:30 Dr. Öretim Üyesi Melda Soysal Tomruk - Dr. Öretim Üyesi Murat
Tomruk - Doç.Dr. Orhan Kalemci Bel Arili Hastalarda Cinsiyet Denge Performansini Etkiler Mi'
10:45 Dr. Öretim Üyesi Sibel Kara Churg-Strauss Sendromu (Eozinofilik Granülomatöz Polianjit) ve Masif Hemopt izi
11:00 Uzman Hemire Meltem Aslan Yenidoanlarda Covid-19 ve Hemirelik Yaklaimlari: Literatür nceleme Makalesi
11:15 Dr. Fatih Gümü Bentik Diyatome Navicula Tsukamotoi (Sterrenburg & Hinz) Yuhang Li & Kuidong Xi
in Li & Al. ‘nin Moleküler Filogenisi
11:30 Aratirmaci Nursemin Çelikkaya - Dr. Öretim Üyesi Selen Aktan Deprem Sonrasi Binalarda Hasar Tespit Çalimalarinin Türkiye ve Dier Ülkelerle
Karilatirilmasi
4. Oturum
Prof.Dr. Abdulcenap Cevheri
11:45 Aratirmaci Esra Kaya - Dr. Nimet Kilinçolu -
Prof.Dr. Abdulcenap Cevheri Farkli Organik Gübrelerin Bezelye Bitkisinde (Pisum Sativum L.) Yaprak Üzerine Besin Elementi Etkisi
12:00 Dr. Öretim Üyesi Aylin Kaba Domateste Türlerarasi Melezlemelerle Oluturulan Popülasyonlarin Meyve Özellikleri Bakimindan
Karakterizasyonu
Gümü Akilli ehirlerde Afet Yönetimi Kapsaminda Derin Örenme Temelli Yangin Tespiti
12:30 Ar.Gör.Dr. Murat Soyseven - Prof.Dr. Göksel Arli Yüksek Performansli Sivi Kromatografisi – Ultraviyole ve Evaporatif Iik Saçilim Dedektörü ile Sertralin
Hidroklorür Analizi çin Metot Optimizasyon Çalimalari
12:45 Ali Firat Çiçek - Prof.Dr. Zübeyde Öztürk Tramvay Hatlarinda Zemin Tabakalamasinin Titreime Etkisinin ncelenmesi
13:00 Soru, cevap ve tartima
Dr. Kayhan Özdemir
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
11:45 Dr. Kayhan Özdemir Paratiroid Adenomu Taklit Eden Lezyon : Karotis Kilif Tümörü
12:00 Uzman Hemire Meltem Aslan Çocuk Kliniklerinde Çalian Hemirelerin Giriimsel Ariyi Azaltmak çin Uyguladiklari Farmakolojik Olmayan
Yöntemlerin ncelenmesi
Öretim Üyesi Aye Yildiz
Beslenme, Egzersiz ve Kilo Verme Niyetine Etkisinin Deerlendirilmesi
12:30 Uzman Serkan Meneke Pulmoner Emboli Tanisi Almi Hastalarda Elektrokardiografi Bulgularinin Deerlendirilmesi
12:45 Uzman Mustafa Emir Tavanli Covid-19 Hastalarinda Youn Bakim Sürecinde Gelien Güç Kaybinin Klinik, Elektrofizyolojik ve Laboratuar
ncelemesi
5. Oturum
Dr. Öretim Üyesi Mehmet Safa Bodur
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
13:00 Dr. Öretim Üyesi Mehmet Safa Bodur Alsi 304 Paslanmaz Çeliin Yüzey Pürüzlülüüne Kesme Parametrelerinin Etkisi
13:15 Damla Karaaaç - Ejebay Jumageldiyeva iman - Dr. Öretim Üyesi Gamze
Tetik - Doç.Dr. Aye Ebru Tayyar
Bir Kozmetik Tekstil Ürünü Olarak Β-Arbutin çeren Sodyum Aljinat / Poli (Vinil
Alkol) Nanolifli Yüzeyi
Prof.Dr. Kambiz Ramyar
Effect of High Volume Fly Ash Utilization On Optimum Water Content and
Consistency of Roller Compacted Concrete
13:45 Doç.Dr. Ali Mardani-Aghabaglou - Ar.Gör. Burcu Aytekin - Ar.Gör. Öznur
Biricik - Hatice Gizem ahin Bacteria-Based Self-Healing in Cementitious Systems; Literature Review
14:00 Tuba Gürbüz Metin Madencilii Yöntemi ile Aratirma Makalesi Siniflandirmasi
14:15 Soru, cevap ve tartima
Doç.Dr. Necdet Poyraz
13:00 Ar.Gör.Dr. Büra Ak - Doç.Dr. Necdet Poyraz - Dr.
Öretim Üyesi Süleyman Bakdik
Santral Venöz Kateterizasyon Sirasinda Oluan ve Kapli Stent ile Tedavi Edilen Sol Subklavian
Vende Gelien yatrojenik Perforasyon ve Psödonevrizma
13:15 Dr. Erdal Güngör Palmer Grup 1 Trianguler Fibrokartilaj Kompleks(Tfcc) Yirtii Sebebiyle Artroskopik Tamir Yapilan
Hastalarin Retrospektif Deerlendirilmesi
13:30 Uzman Mustafa Kaya Lokal leri Evre Mide Kanserinde Çoklu Organ Rezeksiyonu: Olgu Sunumu
13:45 Dr. Öretim Üyesi Derya Akyildiz Üstüner Yalilikdaki Sitotoksisitenin Konvansiyonel Sitogenetik Yöntemlerle Deerlendirilmesi
14:00 Dr. Eren Polat Köpeklerde Wobbler Sendromu
3. Gün
1. Oturum
Dr. Zeynep Karakuzu Güngör
8:00 Dr. Zeynep Karakuzu Güngör Karpal Tünel Sendromu Tedavisinde Klasik Fizik Tedavi Ajanlari le Ekstrakorporeal ok Dalga
Tedavisinin (Eswt) Etkinliinin Karilatirilmasi
8:15 Dr. Mehmet Albayrak Median Sinir Schwannomu Karpal Tünel Sendromu ile Kariabilir
8:30 Dr. Mehmet Albayrak Gebelik ve Emzirmeye Bali Osteoporoz: Vaka Sunumu
8:45 Hasan Keskin - Prof.Dr. Mustafa Garip Hayvancilik letmelerinde Refah ve Verim Arasindaki liki Düzeyinin Ekonomik Etkisi
9:00 Dr. Öretim Üyesi Yasin Emre Kaya - Aratirmaci Hande
Akalan - Doç.Dr. Duygu Yaar irin Favipiravir’in nsan Primer Kondrosit Kültürlerine Etkisi
9:15 Soru, cevap ve tartima
Dr. Zeynep Karakuzu Güngör
9:15 Uzman Emel Ersöz Diabetik Periferal Nöropatide Sarm1 nhibitörlerinin Yeri
9:30 Dr. Satilmi Bilgin ntestinal Anjinanin Nadir Bir Sebebi: Median Arkuat Ligaman Sendromu
9:45 Dr. Öretim Üyesi Tevfik Avci - Ar.Gör.Dr. Gökhan Kahraman Parsiyel Dalak Torsiyonu: Usg ve Bt Bulgulari
10:00 Hasan Keskin - Prof.Dr. Mustafa Garip Serbest Durakli Süt Siiri letmelerinde Konfor Ölçüm Yöntemleri
10:15 Dr. Öretim Üyesi Kurtulu Parlak Siirlarda Rumen Kanül Uygulamalarinin Uzun Dönem Cerrahi Yönünden Deerlendirilmesi
10:30 Soru, cevap ve tartima
2. Oturum
Doç.Dr. Duygu Yaar irin
10:30 Dr. Öretim Üyesi Yasin Emre Kaya - Aratirmaci Hande Akalan -
Doç.Dr. Duygu Yaar irin
Vitro Deneysel Aratirma
10:45 Dr. Öretim Üyesi Serpil Gonca Chalciporus Piperatus Metanol Özütünün Antioksidant, Antimikrobiyal, Nükleaz ve
Biyofilm Etkinliklerinin Deerlendirilmesi
11:00 Aratirmaci brahim Yilmaz - Dr. Fatma Bahar Haciolu Kasim - Dr.
Öretim Üyesi Yasin Emre Kaya - Doç.Dr. Numan Karaarslan
Gadopentetik Asit çeren Kontrast Radyoopak laçlarin Kikirdak ve ntervertebral Disk
Dokulsu Hücrelerine Etkisinin Sistematik Olarak Deerlendirilmesi
11:15 Aratirmaci brahim Yilmaz Alzheimer Tedavisinde Aratirmaya Alinan Endokannabinoidler ve Endokannabinoid
Sinyal Yolai ile likili Transkripsiyon Faktörlerinin ncelenmesi
11:30 Dr. Öretim Üyesi Emre Cesur Üçüncü Molar Eksiklii ve Di Yai Arasindaki likinin Longitudinal Olarak
ncelenmesi
Salon2 (3. Gün - 2. Oturum)
Oturum Bakan Oturum Bakan Yrd.
Dr. Öretim Üyesi Akgül Arici
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
10:30 Dr. Öretim Üyesi Akgül Arici Nadir Bir Santral Sinir Sistemi Tümörü: Gliosarkom
10:45 Uzman Nevsun Pihtili Ta - Doç.Dr. Selda Telo Fibromiyalji Sendromunda D Vitamin Düzeylerinin Ari Süresi le likisi
11:00 Dr. Öretim Üyesi Faruk Güven - Dr. Öretim Üyesi Samet Akta Futbolda Çeviklik ile vmelenme likisi
11:15 Dr. Begüm Avci Kemik lii Transplantasyon likili Trombotik Mikroanjiopati: Olgu Sunumu
11:30 Dr. Öretim Üyesi brahim bilolu Diyarbakir Yöresindeki Tiroid Tümörlerinin Dailimi: 636 Olgu
11:45 Soru, cevap ve tartima
3. Oturum
Prof.Dr. Nuri Bapinar
11:45 Aratirmaci Rukiye Garip - Prof.Dr. Nuri Bapinar - Doç.Dr. Pinar
Peker Akalin Melatonin Hormonunun Yapisi ve Hayvanlarda Üreme Üzerine Etkileri
12:00 Dr. Burak Bayraktar Üçüncü Basamak Bir Merkezin 5 Yillik Süreçte Doum ekilleri ve Sezaryen
Endikasyonlarinin Analizi
12:15 Dr. Öretim Üyesi Özgür Bulmu - Doç.Dr. Emine Kaçar Parasetamolün Uterus Kasilma Geveme Mekanizmasi Üzerine Etkisinin ncelenmesi
12:30 Dr. Öretim Üyesi Murat Aygün Gençlik Liderlerinin Gönüllü Motivasyon Düzeylerinin ncelenmesi
12:45 Dr. Öretim Üyesi ükrü Kasap El Bileinde Yabanci Cisim Sonrasi Gelien Akut Karpal Tünel Sendromu
13:00 Soru, cevap ve tartima
Dr. Öretim Üyesi Vesile Elif Toy
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
11:45 Dr. Öretim Üyesi Vesile Elif Toy Posterior Bölgedeki Dar Çapli mplantlarda Marjinal Kemik Kaybi ve Sa Kalim Oranlarinin
Deerlendirilmesi
Özkamçi Genç Futbolcularda Dayanikliliin Oyun Mevkilerine Göre Karilatirilmasi
12:15 Dr. Nezih Pikinpaa Çölyak Hastaliinin Her Yata Belirlenebileceine Örnek Nadir Bir Olgu
12:30 Dr. Arda Kazim Demirkan Pregabalin Kötüye Kullanimi Olan Hastada Gelien Özafagiyal Kandidiyaz: Olgu Sunumu
12:45 Dr. Öretim Üyesi Faruk Güven Genç Masa Teniçilerde Kol Uzunluunun Kavrama Kuvvetine Etkisi
13:00 Soru, cevap ve tartima
4. Oturum
Salon1 (3. Gün - 4. Oturum)
Oturum Bakan Oturum Bakan Yrd.
Dr. Öretim Üyesi Eren Akbaba
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
13:00 Dr. Öretim Üyesi Eren Akbaba Uterus Alt Segment Yerleimli vf Gebeliklerimizin Klinik ve Perinatal Sonuçlari
13:15 Uzman Elif Ünal Huzursuz Bacak Sendromu le Sistemik Bir nflamasyon Belirteci Olan
Nötrofil/lenfosit Oraninin likisi
13:30 Dr. Pinar Gündoan Bozda Tiroid Nodül Biyopsisinde Tek Radyolog Deneyimi
13:45 Dr. Öretim Üyesi Efe Can Sivrikaya - Doç.Dr. Mehmet Melih Ömezli Farkli Dizayna Sahip mplantlarin D1-D4 Kemik Densitesindeki Çenelerde Meydana Getirdii Stresin Sonlu Elemanlar Analizi le ncelenmesi
14:00 Aratirmaci Çala Pinar Kolukirik - Dr. Öretim Üyesi Fatma Öz - Dr. Öretim Üyesi nan
Korkmaz - Dr. Öretim Üyesi Gezmi Kimyon - Ar.Gör.Dr. Selen Beyazit
Fibromiyalji’de Kuru nelemenin Tetik Noktalar Üzerine Akut Etkisinin Share Wave
Elastografi ile Deerlendirilmesi
14:15 Dr. Öretim Üyesi Ahmet Bozda Ercp ile Çikarilamayan Koledok Tai Nedeniyle Uygulanan Laparoskopik
Koledokoduodenostomi
Doç.Dr. brahim Baak Dagülü
13:00 Yasemin Fiek - Doç.Dr. brahim Baak Dagülü Mimari Programlamada Pragmat ik Zorlama ve Kari Söylemler
13:15 Dr. Öretim Üyesi Sultan Sevinç Kurt Konakolu - Prof.Dr. Banu
Çiçek Kurdolu Özel lgi Turistine Yönelik Turizm Koridorlarinin Oluturulmasi: Amasya Kent Örnei
13:30 Aratirmaci Özge enel - Dr. Öretim Üyesi Seher Güzelçoban
Mayuk
Aratirilmasi
Avrupa’da ehir ve Toplum
14:00 Ar.Gör. Seher Kalender Çetinkaya ki Çada Mimar Sinan – michelangelo Buanarroti Hakkinda Bir nceleme
14:15 Soru, cevap ve tartima
5. Oturum
Dr. Erdem Birgi
Sra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri
14:15 Dr. Erdem Birgi - Dr. Azad Hekimolu Cushing Hastalii Tanisinda Giriimsel Radyolojinin Rolü: nferior Petrözal Sinüs Örneklemesi
14:30 Uzman Emin Kasim Hipoksik-Iskemik Beyin Hasarinin Önlenmesinde Glukokortikoidlerin Yeri: Sistematik Derleme
14:45 Ar.Gör. Muhammed Yasir Özkesici - Dr.
Hümeyra Tercanli Alki Kibt’de Bilateral Orta ve Süperior Konka Bülloza
15:00 Uzman Fatma Bahar Haciolu Kasim Covid-19 Enfeksiyonlu Tip-2 Diabetus Mellitus ve Kardiyovasküler Hastalii Olan Olgulara Ait Akcier-Bt
Görüntüsünün, Normal Akcier-Bt Görüntüsü ile Karilatirilmasi
15:15 Uzman Kemal Elyeli - Prof.Dr. Hatice Bebi Covid-19 Aisi Bilgi ve Tutum Ölçeinin Gelitirilmesi: Metodolojik Çalima
15:30 Soru, cevap ve tartima
Ör.Gör. erafettin Dedeolu
14:15 Ör.Gör. erafettin Dedeolu 20. Yüzyilin kinci Yarisinda Veri Görselletirmesi
14:30 Doç.Dr. Lütfü Kaplanolu - ule Kuran Resim Sanatinda ç Mekan Soyutlamalari
14:45 Ar.Gör.Dr. E. Begüm Savçin Sinema ve Resim Sanati Üzerinden Toplumsal Bellek Oluumu; Örnek Olarak Waterloo Filmi Üzerinden
Tarihi Bir Karakter ncelemesi
15:15 Doç.Dr. Çidem Canbay Türkyilmaz - Bayan Yousif