1. Caiet Sarcini Constructii

Click here to load reader

 • date post

  29-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  200
 • download

  8

Embed Size (px)

description

constructii

Transcript of 1. Caiet Sarcini Constructii

 • Bistria , Cart. Unirea Nr. 303 A, Jud Bistria Nsud J6 / 2 / 1993 R 3937880 Tel/ Fax 0263-232382 e-mail moisilproiect @.yahoo.com

  CAIET DE SARCINI

  1

  FIA DOCUMENTAIEI Documentatie -Proiect tehnic de executie -Caiet de sarcini-

  Lucrarea coala general cl I-VIII Poiana Negri - Continuare lucrari Localitatea Poiana Negri

  Beneficiar - coala general Poiana Negri

  Proiectant - S.C Proiect 90 S.R.L Bistrita ef proiect: ing. Moisil Emanuil.

  Colectiv -: arh. Podar Petru sing. Szekely Pavel

  ing. Cisma Mircea

  th. Mang Mihai

  Elaborat -2013

 • Bistria , Cart. Unirea Nr. 303 A, Jud Bistria Nsud J6 / 2 / 1993 R 3937880 Tel/ Fax 0263-232382 e-mail moisilproiect @.yahoo.com

  CAIET DE SARCINI

  2

  CAIET DE SARCINI coala general cl I-VIII Poiana Negri - Continuare lucrari

  POIANA NEGRII JUD SUCEAVA CAP. I PREVEDERI GENERALE

  1. Solutia proiectata; 2. Prevederi generale de executie si receptie 3. Prevederi privind tehnologii de executie 4. Protectia muncii

  CAP.II. STRUCTURA DE REZISTENTA

  1. Generalitati 2. Lucrari de subzidire a fundatiilor 3. Lucrari de cofraje si sustineri 4. Lucrari de armare a betonului 5. Beton. Beton armat 6. Lucrari de executare a drenurilor 7. Lucrari de torcretare a segregarilor 8. Consolidare pereti prin camasuire 9. Lucrari de completare si consolidare sarpantei din lemn

  CAP. III. ARHITECTURA

  1. Lucrari de zidariei 2. Mortare pentru zidarii si tencuieli 3. Tencuieli interioare si exterioare 4. Zugraveli si vopsitorii 5. Pardoseli; 6. Placaje 7. Montaj tamplarie 8. Geamuri 9. Sistem termoizolant 10. Confectii metalice

  CAP.IV CONDITII DE CALITATE ASUPRA MATERIALELOR PUSE IN OPERA

  CAP.V URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

 • Bistria , Cart. Unirea Nr. 303 A, Jud Bistria Nsud J6 / 2 / 1993 R 3937880 Tel/ Fax 0263-232382 e-mail moisilproiect @.yahoo.com

  CAIET DE SARCINI

  3

  CAP. I. PREVEDERI GENERALE 1. SOLUTIA PROIECTATA Scoala generala clasele I VIII este conceput astfel incit sa asigure cele mai bune conditii de confort , finisaje si dotari conform normelor in vigoare , beneficiind de toate utilitatile necesare. Fiecare sala de clasa dispune de un spatiu adecvat astfel incit sa fie asigurate conditiile de amplasare a mobilierului necesar a luminii naturale si volumului de aer necesar. Grupurile sanitare au fost amplasate astfel incit sa poata fi ventilate natural si cat mai apropiate pentru a se putea realiza o singura coloana de alimentare cu apa Scoala generala clasele I VIII se dezvolta in regim de inaltime P + 1E pe o structura din zidarie BCA , stilpi , grinzi si plansee monolite Zidaria interioara din caramida de tip GVP de 25 cm grosime cu mortar M25 Z la interior si BCA de 35 cm tip GBN 35 la exterior,. Planseele sunt realizate in solutie monolita din beton armat de 13 cm grosime Fundatiile sint izolate sub stilpi de tip bloc si cuzinet ( 180 x 180 ) si continui sub ziduri . In urma executarii lucrarilor descrise mai sus au rezultat o serie de deficiente ( v PT ) urmind a se lua o serie de masuri de remediere dupa cum urmeaza 1 Lucrari de interventii privind consolidarea fundatiilor Pentru consolidarea fundatiilor si eliminarea apelor freatice concomitent cu coborirea nivelului freatic se impun urmatoarele 1.1 Lucrari de sapaturi la baza fundatiilor si montarea de dren perimetral cu tubutri PVC cu diametrul de min 200 mm coborite la nivelul talpii de fundatii pentru preluarea apelor meteoritice si coborirea nivelului freatic 1.2 Realizarea de trotuare perimetrale in jurul cladirii pentru indepartarea apelor rezultate din precipitatii si scurse de pe cladiri 1.3 Subzidirea fundatiei izolate din axul S-11 ( v. plansa )pe inaltime de 1,00 m cu beton simplu C20/25 si ciment corespunzator clasei de agresivitate a apelor freatice cu masuri de sprijinire pe cele doua directii 1.4 Torcretarea elevatiilor segregate cu mortar M300,armat cu plasa sudate din STNB 4 si ochiri 10 x 10 cm . 2. Lucrari de interventii privind desfacerea si refacerea unor ziduri In acest caz se propun urmatoarele lucrari 2.1 Desfacerea zidurilor de 12.5 cm , refacerea umpluturii si ingrosarea pardoselii in zona noilor ziduri si refacerea zidurilor ( v. plansa ) 2.2 Desfacerea zidurilor de 25 cm , refacerea umpluturii, tasarea acestia , realizarea fundatiilor necesare si refacerea pardoselii, urmata de refacerea zidurilor cu masuri de sustinere grinda-centura planseu ( v. plansa ) 2.3 Camasuirea zidurilor din BCA ce prezinta denivelari cu mortar M100,armat cu plasa sudate din STNB 4 si ochiri 10 x 10 cm 3. Lucrari de interventii privind completarea si consolidarea sarpanteidin lemn Pentru completarea si consolidarea sarpantei din lemn se vor prevedea contrafise pe directia longitudinala, si clesti pe directia transversala in dreptul popilor. Invelitoarea se va completa prin realizarea de jgheaburi si burlane. Pentru terminarea lucrarilor la obiectivul in cauza se vor urmarii solutiile tehnice descrise mai jos 1 Pentru realizarea Conditiilor termice Din punct de vedere termic obiectivul se afla amplasat in -zona IV climatica cu Te = - 21 0C conform C1007 / 1-97 . In aceste conditii se urmareste asigurarea confortului termic astfel : -pentru pod se asigura R0 nec >3 m2K / W cu vata minerala rigida G100 de 15 cm grosime ce asigura Ref = 3.13 m2K / W

 • Bistria , Cart. Unirea Nr. 303 A, Jud Bistria Nsud J6 / 2 / 1993 R 3937880 Tel/ Fax 0263-232382 e-mail moisilproiect @.yahoo.com

  CAIET DE SARCINI

  4

  -pentru peretii exteriori se asigura confortul termic prin realizarea acestoras din BCA de 35 cm grosime de tip GBN 35 cu dimensiunile de 35x60x25 cu urmatoarele caracteristici = 0.14W/m2 * oK 2 Pentru realizarea Finisajelor Pardoseli gresie in spatiile de circulatie , parchet in salile de clasa, salile profesorilor , cabinete Tencuieli driscuite fin zugraveli lavabile Timplarie din PVC si geam termopan la exterior , usile interioare din lemn stratificat Betonotyp la peretii salilor de clasa si coridoare de circulatie pe o inaltime de 1.50 m de la pardosea si rigips in rest inclusiv la tavane. Faianta la peretii grupurilor sanitare pe o inaltime de 1.50m. Invelitoarea va fi realizata din tabla ondulata imitatie de tigla , montata pe o sarpanta confectionata din lemn. Apele meteorice vor fi dirijate la nivelul terenului prin intermediul jgheaburilor si al burlanelor confectionate din tabla zincata de 0,5 mm grosime. 2 . PREVEDERI GENERALE DE EXECUTIE SI DE RECEPTIE A LUCRARILOR Constructorului ii revine intreaga responsabilitate pentru toate operatiile executate pe santier pentru procedeele de executie utilizate si pentru calitatea materialelor inglobate. Constructorul va executa lucrarile in conformitate cu detaliile tehnice de executie, cu prevederile din caietul de sarcini si din standardele si normele tehnive in constructii. Documentatia tehnica de executie va putea fi adaptata sau modificata de antreprenor numai cu aprobarea investitorului si a proiectantului. De asemenea, inlocuirea oricarui material prevazut in proiect cu alt material simular, se va face numai cu acordul scris al investitorului si proiectantului. Constructorul dupa acceptarea ofertei va prezenta investitorului spre aprobare , un grafic de executie a lucrarilor in care acestea sunt esalonate in ordinea tehnologica a executiei si Planul Calitatii specific lucrarii. Planul Calitatii va avea minim urmatoarea structura: -obiectivele calitatii ce trebuie atinse ( scop , domeniu); -responsabilitatile specifice in timpul derularii lucrarii; -procedurile / instructiunile tehnice si metodele de lucru ce trebuie aplicate; -controalele , incercarile , examinarile si documentele de referinta pentru aceste operatii proceduri de control , norme , specificatii , etc. -diagramele de flux a desfasurarii procesului de executie, pe faze principale; -definirea fiselor de control ( de urmarire) in care se confirma realizarea fazelor de verificare si control a calitatii lucrarilor. Constructorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii si este raspunzator fata de investitor pentru respectarea de catre subantreprenori a prevederilor si obligatiilor legale si profesionale. Constructorul va comunica investitorului numele responsabilului tehnic cu executia atestat tehnico-profesional , care va verifica lucrarile din partea sa. Constructorul va asigura echipamentele de incercare , resurse umane si materiale pentru examinarea , masurarea si testarea lucrarilor executate si a materialelor folosite in conformitate cu Planul de control al calitatii , cu documentatia de executie sau la solicitarea proiectantului , investitorului si organelor de control . Constructorul are obligatia sa anunte proiectantul si investitorul in vederea verificarilor calitative ce se impun la lucrarile ce devin ascunse iar in cazul fazelor determinante va anunta in scris pe langa investitor si proiectant si Inspectoratul de stat in constructii teritorial in vederea obtinerii atestarii de a trece la faza urmatoare. Investitorul si proiectantul vor supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile Legii 10 / 1995-privind calitatea in constructii si cu prevederile contractului. Acestora li se asigura accesul oriunde constructorul desfasoara activitati legate de realizarea obligatiunilor contractuale. Investitorul va fi reprezentat pe santier pentru o supraveghere tehnica adecvata printr-un diriginte de specialitate autorizat.

 • Bistria , Cart. Unirea Nr. 303