07-62480104 He Thong Thong Tin

download 07-62480104 He Thong Thong Tin

of 24

 • date post

  24-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  10
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of 07-62480104 He Thong Thong Tin

 • B GIO DC V O TO TRNG I HC BCH KHOA H NI

  CHNG TRNH O TO TIN S

  CHUYN NGNH H THNG THNG TIN

  M S: 62480104

  c Hi ng Xy dng Chng trnh o to bc Tin s thng qua ngy ....... thng 06 nm 2012

  H NI 2012

 • MC LC

  Trang

  PHN I TNG QUAN V CHNG TRNH O TO 3 1 Mc tiu o to 4 1.1 Mc tiu chung 4 1.2 Mc tiu c th 4 2 Thi gian o to 4 3 Khi lng kin thc 5 4 i tng tuyn sinh 5 4.1 nh ngha 5 4.2 Phn loi i tng ngnh 5 5 Quy trnh o to, iu kin cng nhn t 6 6 Thang im 6 7 Ni dung chng trnh 6 7.1 Cu trc 6 7.2 Hc phn b sung 7 7.3 Hc phn Tin s 8 7.3.1 Danh mc hc phn Tin s 8 7.3.2 M t tm tt hc phn Tin s 8 7.3.3 K hoch hc tp cc hc phn Tin s 9 7.4 Chuyn Tin s 9 8 Danh sch Tp ch / Hi ngh Khoa hc 9

  PHN II CNG CHI TIT CC HC PHN 10 9 Danh mc hc phn chi tit ca chng trnh o to 11 9.1 Danh mc hc phn b sung 11 9.2 Danh mc hc phn Tin s 11 10 cng chi tit cc hc phn Tin s 11

 • PHN I

  TNG QUAN V CHNG TRNH O TO

 • TRNG I HC BCH KHOA H NI VIN CNTT V TRUYN THNG

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc

  CHNG TRNH O TO TIN S CHUYN NGNH H THNG THNG TIN

  Tn chng trnh: Chng trnh o to Tin s chuyn ngnh H thng thng tin Trnh o to: Tin s Chuyn ngnh o to: H thng thng tin Information Systems M chuyn ngnh: 62480104

  (Ban hnh theo Quyt nh s ......... / Q-HBK-SH ngy ....... thng ....... nm ........... ca Hiu trng trng H Bch Khoa H Ni)

  1 Mc tiu o to 1.1 Mc tiu chung o to Tin s chuyn ngnh H thng thng tin c trnh chuyn mn su cao, c kh nng nghin cu v lnh o nhm nghin cu cc lnh vc ca chuyn ngnh, c t duy khoa hc, c kh nng tip cn v gii quyt cc vn khoa hc chuyn ngnh, c kh nng trnh by - gii thiu cc ni dung khoa hc, ng thi c kh nng o to cc bc i hc v Cao hc.

  1.2 Mc tiu c th Sau khi kt thc thnh cng chng trnh o to, Tin s chuyn ngnh H thng thng tin: C kh nng pht hin v trc tip gii quyt cc vn khoa hc thuc cc lnh vc H thng thng tin ni ring v Khoa hc my tnh ni chung.

  C kh nng dn dt, lnh o nhm nghin cu thuc cc lnh vc H thng thng tin, Khoa hc my tnh. C kh nng nghin cu, xut v p dng cc gii php cng ngh thuc cc lnh vc ni trn trong thc tin.

  C kh nng cao trnh by, gii thiu (bng cc hnh thc bi vit, bo co hi ngh, ging dy i hc v sau i hc) cc vn khoa hc thuc hai lnh vc ni trn. 2 Thi gian o to

  H tp trung lin tc: 3 nm lin tc i vi NCS c bng ThS, 4 nm i vi NCS c bng H.

  H khng tp trung lin tc: NCS c vn bng ThS ng k thc hin trong vng 4 nm m bo tng thi gian hc tp, nghin cu ti Trng l 3 nm v 12 thng u tin tp trung lin tc ti Trng.

  3 Khi lng kin thc Khi lng kin thc bao gm khi lng ca cc hc phn Tin s v khi lng ca cc hc phn b sung c xc nh c th cho tng loi i tng ti mc 4. NCS c bng ThS: ti thiu 8 tn ch + khi lng b sung (nu c). NCS mi c bng H: ti thiu 8 tn ch + 28 tn ch (khng k lun vn) ca Chng trnh Thc s Khoa hc ngnh Cng ngh thng tin, trng i hc Bch Khoa H Ni. i vi NCS c

 • bng H ca cc h 4 hoc 4,5 nm (theo quy nh) s phi thm cc hc phn b sung ca Chng trnh Thc s Khoa hc ngnh Cng ngh Thng tin Trng H Bch Khoa H Ni. 4 i tng tuyn sinh i tng tuyn sinh l cc th sinh c bng Thc s vi chuyn ngnh tt nghip ph hp (ng ngnh) hoc gn ph hp vi chuyn ngnh H thng thng tin. Ch tuyn sinh mi c bng H vi ngnh tt nghip ph hp. Mc ph hp hoc gn ph hp vi chuyn ngnh H thng thng tin, c nh ngha c th mc 4.1 sau y.

  4.1 nh ngha Ngnh ph hp: L nhng hng o to chuyn su thuc ngnh Cng ngh Thng tin v ngnh "K thut my tnh v Truyn thng" ca chng trnh o to i hc trng HBK HN, cc chuyn ngnh thuc ngnh Cng ngh thng tin ca cc trng i hc khc (nh Khoa hc my tnh, H thng thng tin, Cng ngh phn mm, Truyn thng v mng, K thut my tnh). Ngnh gn ph hp: Ngnh Ton tin ca chng trnh o to i hc trng HBK HN (cc chuyn ngnh su m bo Ton hc cho my tnh v h thng tnh ton, Ton Tin ng dng) v cc trng i hc khc 4.2 Phn loi i tng C bng ThS Khoa hc ca H Bch Khoa H Ni vi ngnh tt nghip cao hc ng vi chuyn ngnh Tin s. y l i tng khng phi tham gia hc b sung, gi tt l i tng A1. C bng tt nghip i hc loi xut sc vi ngnh tt nghip ng vi chuyn ngnh Tin s. y l i tng phi tham gia hc b sung, gi tt l i tng A2. C bng ThS ng ngnh, nhng khng phi l ThS Khoa hc ca H Bch Khoa H Ni hoc c bng ThS tt nghip ngnh gn ph hp. y l i tng phi tham gia hc b sung, gi tt l i tng A3. 5 Quy trnh o to, iu kin cng nhn t Quy trnh o to c thc hin theo hc ch tn ch, tun th Quy nh 1035/2011 v t chc v qun l o to sau i hc ca H Bch Khoa H Ni. Cc hc phn b sung phi t mc im C tr ln (xem mc 6). Cc hc phn Tin s phi t mc im B tr ln (xem mc 6). 6 Thang im Khon 6a iu 62 ca Quy nh 1035/2011 quy nh: Vic chm im kim tra - nh gi hc phn (bao gm cc im kim tra v im thi kt thc hc phn) c thc hin theo thang im t 0 n 10, lm trn n mt ch s thp phn sau du phy. im hc phn l im trung bnh c trng s ca cc im kim tra v im thi kt thc (tng ca tt c cc im kim tra, im thi kt thc nhn vi trng s tng ng ca tng im c quy nh trong cng chi tit hc phn). im hc phn c lm trn n mt ch s thp phn sau du phy, sau c chuyn thnh im ch vi mc nh sau:

  im s t 8,5 10 chuyn thnh im A (Gii) im s t 7,0 8,4 chuyn thnh im B (Kh) im s t 5,5 6,9 chuyn thnh im C (Trung bnh) im s t 4,0 5,4 chuyn thnh im D (Trung bnh yu)

  im s di 4,0 chuyn thnh im F (Km)

 • 7 Ni dung chng trnh 7.1 Cu trc Cu trc chng trnh o to trnh Tin s gm c 3 phn nh bng sau y. Phn Ni dung o to A1 A2 A3

  1 HP b sung 0 CT ThS KH (28TC) 4TC HP TS 8TC

  2 TLTQ Thc hin v bo co trong nm hc u tin CTS Tng cng 3 CTS, mi CTS 2TC

  3 NC khoa hc Lun n TS Lu : - S TC qui nh cho cc i tng trong l s TC ti thiu NCS phi hon thnh. - i tng A2 phi thc hin ton b cc hc phn qui nh trong chng trnh ThS Khoa hc

  ca ngnh tng ng, khng cn thc hin lun vn ThS. - Cc HP b sung c la chn t chng trnh o to Thc s ca ngnh ng chuyn ngnh

  Tin s. - Vic qui nh s TC ca HP b sung cho i tng A3 do ngi hng dn (NHD) quyt

  nh da trn c s i chiu cc hc phn trong bng kt qu hc tp ThS ca th sinh vi chng trnh ThS hin ti ca ngnh ng chuyn ngnh Tin s nhng phi m bo s TC ti thiu trong bng.

  - Cc HP TS c NHD xut t chng trnh o to Thc s v Tin s ca trng nhm trang b kin cn thit phc v cho ti nghin cu c th ca LATS.

  7.2 Hc phn b sung Cc hc phn b sung c m t trong quyn Chng trnh o to Thc s ngnh Cng

  ngh Thng tin hin hnh ca trng H Bch Khoa H Ni. NCS phi hon thnh cc hc phn b sung trong thi hn 2 nm k t ngy c quyt nh

  cng nhn l NCS.

  7.3 Hc phn Tin s 7.3.1 Danh mc hc phn Tin s

  TT M S TN HC PHN GING VIN TN CH KHI LNG

  1 IT7310

  K ngh d liu v tri thc Knowledge and Data Engineering

  1. PGS. Nguyn Thanh Thy.

  2. PGS. Nguyn Th Kim Anh

  3 3(2-2-0-6)

  2 IT7331 Tch hp d liu Data Integration

  1. PGS. Nguyn Th Kim Anh

  2. TS. V Tuyt Trinh

  3 3(2-2-0-6)

  3 IT7341 Tm kim thng tin Information Retrieval

  1. TS. V Tuyt Trinh 2. TS. Trn c

  Khnh

  3 3(2-2-0-6)

 • 4 IT7351 Khai ph d liu v pht hin tri thc Data Mining and Knowledge Discovery

  1. TS. Nguyn Nht Quang

  2. PGS. Nguyn Th Kim Anh

  3 3(2-2-0-6)

  5 IT7361 Khai ph d liu vn bn v d liu Web Text and Web Mining

  1. TS. L Thanh Hng 2. PGS. Nguyn Th Kim Anh

  3 3(2-2-0-6)

  6 IT7371

  Cc tip cn logic trong biu din v x l thng tin Logical approaches in information representation and procesing

  1. PGS. Trn nh Khang

  2. TS. L Thanh Hng

  3 3(2-2-0-6)

  7.3.2 M t tm tt hc phn Tin s

  IT7310 K ngh d liu v tri thc (Knowledge and Data Engineering) 1. Cung cp cc k ngh i vi vn thu thp v qun tr cc loi d liu ni chung: d

  liu c cu trc, bn cu trc v phi cu trc. 2. Cung cp cc k ngh i vi vn thu thp v qun tr cc loi tri thc ni chung: tri

  thc n, tri thc hin, tri thc r, tri thc m,... .

  IT7310 Knowledge and Data Engineering 1. Provide techniques for data collection and data management: structured data, semi-

  structured data and unstructured data. 2. Provide techniques for knowledge collection and knowledge management: hidden

  knowledge, present knowledge, clear knowledge, fuzzy knowledge, ... .

  IT7331 Tch hp d liu (Data Integration) 1. Cung cp cc k thut i vi vn thu thp d liu t cc ngun d liu thun nht v

  khng thun nht 2. Cung cp cc k thut i vi vn lm sch d liu m bo tnh nht qun ca d

  liu 3. Cung cp cc k thut i vi vn sinh cc cu tr li nht qun

  IT7331 Data Integration 1. Provide techniques for data collection from homogeneous and heterogeneous data

  sources 2. Provide techniques for data cleaning to ensure data consistency 3. Provide techniques for generating consistent answers

  IT7341 Tm kim thng tin (Information Retrieval) 1. Cung cp cc k thut i vi vn thu thp, trch chn, biu din, lu tr cc ti liu

  i vi mt h tm kim thng tin

 • 2. Cung cp cc k thut i vi vn x l cc yu cu tm kim v trnh din cc kt qu tm kim

  IT7341 Information Retrieval 1. Provide techniques for collecting, extracting, representing, storing data for an search

  engine. 2. Provide techniques for processing search queries and presenting search result.

  IT7351 Khai ph d liu v pht hin tri thc (Data Mining and Knowledge Discovery) 1. Cung cp cc k thut i vi vn chun b d liu cho khai ph d liu 2. Cung cp cc k thut khai ph d liu ni chung: pht hin lut kt hp, phn cm d

  liu, phn loi d liu v tm tt d liu

  IT7351 Data Mining and Knowledge Discovery 1. Provide techniques for data preparation in data mining 2. Provide techniques for data mining: discovering association rules, data clustering, data

  categorization and data summarization

  IT7361 Khai ph d liu vn bn v d liu Web (Text and Web Mining) Hc phn ny cung cp cc k thut v cc cng c s dng trong khai ph d liu vn bn v d liu web. Trn c s , NCS c th pht trin cc ng dng nh my tm kim, thng mi in t, cc th vin s, cc h thng qun l tri thc, v.v.

  1. Cung cp cc k thut i vi vn tin x l v biu din vn bn cho khai ph vn b