05b pg106-135

Click here to load reader

 • date post

  06-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  3

Embed Size (px)

description

haha

Transcript of 05b pg106-135

 • Prinsip Perakaunan Ting. 4 Jawapan: Lejar: Lejar Khas dan Lejar Am

  J106 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Soalan Subjektif

  Soalan 1

  Lejar Am Lejar Belian Lejar Jualan

  Belian Pemiutang Azlan Penghutang Ali

  Jualan Pemiutang Susila Penghutang Ahmad

  Gaji

  Komisen Diterima

  Bank

  Tunai

  Ambilan

  Modal

  Pulangan Belian

  Soalan 2

  Bil. Urus niaga Akaun didebit Akaun dikredit

  (a) Jualan tunai. Tunai Jualan

  (b) Jualan kredit kepada Sham. Sham Jualan

  (c) Pulangan jualan daripada Sham. Pulangan Jualan Sham

  (d) Belian tunai. Belian Tunai

  (e) Belian kredit daripada Yusri. Belian Yusri

  (f) Pulangan belian kepada Yusri. Yusri Pulangan Belian

  (g) Penerimaan cek daripada Sham. Bank Sham

  (h) Pembayaran tunai kepada Yusri. Yusri Tunai

  (i) Diskaun diberi kepada Yusri. Diskaun Diberi Yusri

  (j) Diskaun diterima daripada Sham Sham Diskaun Diterima

  B AB

  B AB5 (b) Lejar: Lejar Khas dan Lejar Am

 • Prinsip Perakaunan Ting. 4 Jawapan: Lejar: Lejar Khas dan Lejar Am

  J107 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Soalan 3

  Bil. Urus niaga Akaun didebit Akaun dikredit

  (a) Membawa masuk tunai untuk memulakan perniagaan.

  Tunai Modal

  (b) Mengambil tunai untuk kegunaan sendiri. Ambilan Tunai

  (c) Membawa masuk perabot untuk kegunaan perniagaan.

  Perabot Modal

  (d) Membayar iklan dengan cek. Iklan Bank

  (e) Menderma wang tunai kepada sekolah. Derma Tunai

  (f) Membeli premis dengan cek. Premis Bank

  (g) Menerima komisen dengan tunai. Tunai Komisen Diterima

  (h) Mengambil barang niaga untuk tujuan promosi.

  Promosi Belian

  (i) Mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri.

  Ambilan Belian

  (j) Jual kenderaan dan terima cek. Bank Kenderaan

  Soalan 4(a) dan 4(b)Pui Yee

  20X0 RMFeb. 1 Baki b/b 780 13 Jualan 1 400

  2 180 Mac 1 Baki b/b 300

  20X0 RMFeb. 3 Bank 760 Diskaun diberi 20 19 Pulangan Jualan 200 26 Tunai 900 28 Baki h/b 300 2 180

  Nicholas

  20X0 RMFeb. 7 Pulangan Belian 320 23 Bank 1 000 28 Baki h/b 1 540 2 860

  20X0 RMFeb. 1 Baki b/b 560 5 Belian 2 300

  2 860 Mac 1 Baki b/b 1 540

 • Prinsip Perakaunan Ting. 4 Jawapan: Lejar: Lejar Khas dan Lejar Am

  J108 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Soalan 5(a) dan 5(b)(i)

  Akaun Jualan

  20X0 RMFeb. 28 Baki h/b 1 400

  20X0 RMFeb. 13 Pui Lan 1 400 Mac 1 Baki b/b 1 400

  (ii)Akaun Belian

  20X0 RMFeb. 5 Nick 2 400 Mac 1 Baki b/b 2 400

  20X0 RMFeb. 28 Baki h/b 2 400

  (iii) Akaun Pulangan Jualan

  20X0 RMFeb. 19 Pui Lan 200 Mac 1 Baki b/b 200

  20X0 RMFeb. 28 Baki h/b 200

  (iv)Akaun Pulangan Belian

  20X0 RMFeb. 28 Baki h/b 300

  20X8 RMFeb. 7 Nick 300 Mac 1 Baki b/b 300

  Soalan 6(a) dan 6(b)(i)

  Akaun Komisen Diterima

  20X0 RMMac 31 Baki h/b 1 900

  20X0 RMMac 1 Tunai 1 900 Apr. 1 Baki b/b 1 900

  (ii)Akaun Sewa

  20X0 RMMac 5 Bank 2 000 Apr. 1 Baki b/b 2 000

  20X0 RMMac 31 Baki h/b 2 000

 • Prinsip Perakaunan Ting. 4 Jawapan: Lejar: Lejar Khas dan Lejar Am

  J109 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  (iii)Akaun Kadar Bayaran

  20X0 RMMac 8 Tunai 300 Apr. 1 Baki b/b 300

  20X0 RMMac 31 Baki h/b 300

  (iv)Akaun Faedah Diterima

  20X0 RMMac 31 Baki h/b 1 200

  20X0 RMMac 12 Bank 1 200 Apr. 1 Baki b/b 1 200

  (v) Akaun Alat Tulis

  20X0 RMMac 20 Tunai 60 Apr. 1 Baki b/b 60

  20X0 RMMac 31 Baki h/b 60

  (vi) Akaun Gaji

  20X0 RMMac 24 Bank 1 600 Apr. 1 Baki h/b 1 600

  20X0 RMMac 31 Baki h/b 1 600

  Soalan 7(a) dan 7(b)Akaun Tunai

  20X0 RMJun 1 Baki b/b 400 11 Jualan 2 000

  2 400 Jul. 1 Baki b/b 1 220

  20X0 RMJun 20 Kadar bayaran 380 27 Iklan 200 29 Upah 600 30 Baki h/b 1 220 2 400

  Akaun Bank

  20X0 RMJun 1 Baki b/b 3 000 12 Maisarah 2 230 23 Dividen 1 700 6 930 Jul. 1 Baki b/b 2 730

  20X0 RMJun 4 Perabot 500 24 Nordin 3 700 30 Baki h/b 2 730 6 930

 • Prinsip Perakaunan Ting. 4 Jawapan: Lejar: Lejar Khas dan Lejar Am

  J110 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Maisarah

  20X0 RMJun 1 Baki b/b 2 300 7 Jualan 4 200

  6 500 Jul. 1 Baki b/b 4 200

  20X0 RMJun 12 Bank 2 230 Diskaun diberi 70 30 Baki h/b 4 200 6 500

  Nordin

  20X0 RMJun 18 Pulangan Belian 300 24 Bank 3 700 24 Diskaun diterima 100 4 100

  20X0 RMJun 1 Baki b/b 1 500 2 Belian 2 600

  4 100

  Akaun Modal

  20X0 RMJun 30 Baki h/b 19 200

  19 200

  20X0 RMJun 1 Baki b/b 4 200 15 Kenderaan 15 000 19 200 Jul. 1 Baki b/b 19 200

  Akaun Belian

  20X0 RMJun 2 Nordin 2 600 Jul. 1 Baki b/b 2 600

  20X8 RMJun 30 Baki h/b 2 600

  Akaun Perabot

  20X0 RMJun 4 Bank 500 Jul. 1 Baki b/b 500

  20X0 RMJun 30 Baki h/b 500

  Akaun Jualan

  20X0 RMJun 30 Baki h/b 6 200

  6 200

  20X8 RMJun 7 Maisarah 4 200 11 Tunai 2 000 6 200 Jul. 1 Baki b/b 6 200

 • Prinsip Perakaunan Ting. 4 Jawapan: Lejar: Lejar Khas dan Lejar Am

  J111 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Akaun Diskaun Diberi

  20X0 RMJun 12 Maisarah 70 Jul. 1 Baki b/b 70

  20X0 RMJun 30 Baki h/b 70

  Akaun Kenderaan

  20X0 RMJun 15 Modal 15 000 Jul. 1 Baki b/b 15 000

  20X0 RMJun 30 Baki h/b 15 000

  Akaun Pulangan Belian

  20X0 RMJun 30 Baki h/b 300

  20X0 RMJun 18 Nordin 300 Jul. 1 Baki b/b 300

  Akaun Kadar Bayaran

  20X0 RMJun 20 Tunai 380 Jul. 1 Baki b/b 380

  20X0 RMJun 30 Baki h/b 380

  Akaun Dividen

  20X0 RMJun 30 Baki h/b 1 700

  20X0 RMJun 23 Bank 1 700 Jul. 1 Baki b/b 1 700

  Akaun Diskaun Diterima

  20X0 RMJun 30 Baki h/b 100

  20X0 RMJun 24 Nordin 100 Jul. 1 Baki b/b 100

  Akaun Iklan

  20X0 RMJun 27 Tunai 200 Jul. 1 Baki b/b 200

  20X0 RMJun 30 Baki h/b 200

  Akaun Upah

  20X0 RMJun 29 Tunai 600 Jul. 1 Baki b/b 600

  20X0 RMJun 30 Baki h/b 600

 • Prinsip Perakaunan Ting. 4 Jawapan: Lejar: Lejar Khas dan Lejar Am

  J112 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Soalan 8(a) dan 8(b)Akaun Tunai

  20X0 RMMei 1 Modal 2 000 10 Jualan 3 000 21 Komisen diterima 1 400 6 400 Jun 1 Baki b/b 4 000

  20X0 RMMei 25 Tambang 600 28 Gaji 1 800 31 Baki h/b 4 000 6 400

  Akaun Bank

  20X0 RMMei 1 Modal 10 000 13 Leela 4 950

  14 950 Jun 1 Baki b/b 5 470

  20X0 RMMei 3 Belian 3 200 19 Sewa 2 000 23 Perniagaan Voon 4 280 31 Baki h/b 5 470 14 950

  Akaun Modal

  20X0 RMMei 31 Baki h/b 12 000

  12 000

  20X0 RMMei 1 Tunai 2 000 Bank 10 000 12 000 Jun 1 Baki b/b 12 000

  Akaun Belian

  20X0 RMMei 3 Bank 3 200 15 Perniagaan Voon 4 800 8 000 Jun 1 Baki b/b 8 000

  20X0 RMMei 31 Baki h/b 8 000

  8 000

  Akaun Kenderaan

  20X0 RMMei 4 Syarikat Motor Hamzah 30 000 Jun 1 Baki b/b 30 000

  20X8 RMMei 31 Baki h/b 30 000

  Syarikat Motor Hamzah

  20X0 RMMei 31 Baki h/b 30 000

  20X0 RMMei 4 Kenderaan 30 000 Jun 1 Baki b/b 30 000

 • Prinsip Perakaunan Ting. 4 Jawapan: Lejar: Lejar Khas dan Lejar Am

  J113 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Leela

  20X0 RMMei 8 Jualan 5 000

  5 000

  20X0 RMMei 13 Bank 4 950 Diskaun diberi 50 5 000

  Akaun Jualan

  20X0 RMMei 31 Baki h/b 8 000

  8 000

  20X0 RMMei 8 Leela 5 000 10 Tunai 3 000 8 000 Jun 1 Baki b/b 8 000

  Akaun Diskaun Diberi

  20X0 RMMei 13 Leela 50 Jun 1 Baki b/b 50

  20X0 RMMei 31 Baki h/b 50

  Perniagaan Voon

  20X0 RMMei 17 Pulangan Belian 500 23 Bank 4 280 Diskaun diterima 20 4 800

  20X0 RMMei 15 Belian 4 800

  4 800

  Akaun Pulangan Belian

  20X0 RMMei 31 Baki h/b 500

  20X0 RMMei 17 Perniagaan Voon 500 Jun 1 Baki b/b 500

  Akaun Sewa

  20X0 RMMei 19 Bank 2 000 Jun 1 Baki b/b 2 000

  20X0 RMMei 31 Baki h/b 2 000

  Akaun Komisen Diterima

  20X0 RMMei 31 Baki h/b 1 400

  20X0 RMMei 21 Tunai 1 400 Jun 1 Baki b/b 1 400

 • Prinsip Perakaunan Ting. 4 Jawapan: Lejar: Lejar Khas dan Lejar Am

  J114 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Akaun Diskaun Diterima

  20X0 RMMei 31 Baki h/b 20

  20X0 RMMei 23 Perniagaan Voon 20 Jun 1 Baki b/b 20

  Akaun Tambang

  20X0 RMMei 25 Tunai 600 Jun 1 Baki b/b 600

  20X0 RMMei 31 Baki h/b 600

  Akaun Gaji

  20X0 RMMei 28 Tunai 1 800 Jun 1 Baki b/b 1 800

  20X0 RMMei 31 Baki h/b 1 800

  Soalan 9(a) dan 9(b)Akaun Perabot

  20X0 RMJan. 1 Baki b/b 5 000 Feb. 1 Baki b/b 5 000

  20X0 RMJan. 31 Baki h/b 5 000

  Akaun Modal

  20X0 RMJan. 31 Baki h/b 28 000

  20X0 RMJan. 1 Baki b/b 28 000 Feb. 1 Baki b/b 28 000

  Akaun Ambilan

  20X0 RMJan. 12 Belian 400 Feb. 1 Baki b/b 400