Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α,...

75
ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2. 1 1

Transcript of Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α,...

Page 1: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2. 1

1

Page 2: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2. 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση : 1. Θέματος εργασίας και μαθητικών ομάδων. 2. Πορείας εργασίας , μεθοδολογίας, υποθεμάτων . 3. Διάρθρωση εργασίας. 4. Χρονικού προγραμματισμού εργασίας. 5. Θεωρητικού μέρους εργασίας. (1ης μαθητικής ομάδας). 6. Δραστηριοτήτων ομάδων στην αίθουσα διδασκαλίας. ( Video , ημερολόγια μαθητών).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΟΣ. (Εργασία όλων των ομάδων) 1. Έρευνα με ερωτηματολόγιο. Αποτελέσματα έρευνας. 2. Μετρήσεις με ηχόμετρο στο εσωτερικό και εξωτερικό του κτηρίου ΠΠΣΠΑ. Αποτελέσματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ης και 3ης μαθητικής ομάδας.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

Ο επιβλέποντας καθηγητής

Μανωλάς Δημήτριος ΠΕ12

2

Page 3: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Ομάδα 1 "Doppler" Μαγκριώτης, Παζάϊ, Ταραζή, Τάσσου, Ψαλίδα.

Ομάδα 2 "Headphone΄s Club" Διαβάτη, Ευαγγέλου, Μίτλετττον, Μπαντούνας, Νικολακάκης.

Ομάδα 3 "Οι υπερηχητικοί" Νέτος, Παναγόπουλος, Χονδρογιώργος, Χρονόπουλος

ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ PROJECT Δ2

3 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

3

Page 4: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Δεύτερο Σχήμα Κατανομής Θεμάτων και Οργάνωσης Ομάδων

Οδηγού,

« Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στην υγεία και στη σχολική επίδοση των μαθητών. Προτεινόμενα μέτρα για την προστασία τους »

3ο Υπο-θέμα

3η Ομάδα & Υποομάδες

1

2

3

4

Χαλαρές σχέσεις

1ο Υπο-θέμα 1η Ομάδα & Υποομάδες

3ο Υπο-θέμα 3η Ομάδα & Υποομάδες

2ο Υπο-θέμα 2η Ομάδα & Υποομάδες

1ο Υπο-θέμα

1η Ομάδα & Υποομάδες

1

2

3 4-5

2ο Υπο-θέμα

2η Ομάδα & Υποομάδες

1

2

3

4-5

Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ …. ……ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ

ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 14 ΜΑΘΗΤΩΝ

4

Page 5: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2. 5

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5

Page 6: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2. 6

ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6

Page 7: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Δέκτης:ανθρώπινο αυτί -μήνυμα στον εγκέφαλο

http://img.search.com/thumb/7/7c/HumanEar.jpg/250px-HumanEar.jpg

7 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

Μελετήσαμε τον ήχο (θόρυβο)… και το «ταξίδι» του θορύβου-ήχου…από την πηγή μέχρι το δέκτη !

Πηγή ή πομπός θορύβου-ήχου

Α. ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7

Page 8: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ.

ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2. 8

Μπορούν τα Ηχητικά Κύματα να σπάσουν ένα ποτήρι; http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/videofile/view.php?id=122

Μέτρηση θορύβου κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/videofile/view.php?id=126

Test Ακοής. Ποια είναι η ικανότητα στην αντίληψη μικρών ή μεγάλων συχνοτήτων ήχου. http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/videofile/view.php?id=123

Το σπάσιμο του «φράγματος του ήχου». Ο υπερηχητικός κρότος. http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/videofile/view.php?id=124

VIDEO ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΧΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ.

Ο χορός του νερού λόγω των ηχητικών κυμάτων. http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/videofile/view.php?id=125

8

Page 9: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

9 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

9

Page 10: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Άρρεν; 18; 35%

Θήλυ; 34; 65%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ.

1. Κάναμε έρευνα με ερωτηματολόγιο. θέμα: « Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στην υγεία και στη σχολική επίδοση των μαθητών »

10 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

Συμπληρώθηκαν 52 ερωτηματολόγια. (Τυχαία δειγματοληψία). 16 Ερωτήσεις

Β. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10

Page 11: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Γνωρίζετε ότι εφόσον συμβαίνει αυτό, η υπάρχουσα ένταση θορύβου στο χώρο που βρίσκεσθε μπορεί να βλάψει την ακοή σας;

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ναι Όχι Δεν ξέρω / Δεν απαντώ.

Ναι ; 48% Όχι ; 46% Δεν ξέρω

/ Δεν απαντώ. ;

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ποτέ Μερικές φορές

Συχνά Πολύ συχνά.

Ποτέ ; 21%

Μερικές φορές ;

60%

Συχνά ; 17%

Πολύ συχνά. ;

2%

Μήπως προσπαθείτε να καλύψετε ένα δυνατό θόρυβο με κάποιον άλλο;

TA ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (1)

11 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

11

Page 12: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

0,0% 5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Λίγο Αρκετά. Πολύ. Δεν ξέρω / Δεν

απαντώ

14,0%

40,0% 40,0%

6,0%

Πιστεύετε ότι η ηχορύπανση επιδρά αρνητικά στη ζωή μας και στη διαδικασία της μάθησης;

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Απώλεια προσοχής και συγκέντρωσης.

Δυσκολία κατανόησης του γραπτού λόγου.

Δυσκολία παρακολούθησης της διδασκαλίας.

Μείωση της σχολικής επίδοσης.

Αύξηση πιθανότητας λαθών.

Δυσκολία της απομνημόνευσης.

Δυσκολία επικοινωνίας με τους άλλους.

42%

9%

17%

15%

4%

9%

4%

12 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

TA ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (2) 12

Page 13: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

13 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

2. ΜΕΤΡΗΣΑΜΕ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΧΟΜΕΤΡΟ :

α. Την ένταση του θορύβου στο εσωτερικό του κτηρίου του ΠΠΣΠΑ

β. Την ένταση ήχου μουσικής από συσκευή iPod στο αυτί (άκρο

ακουστικού iPod )

12-12-2013 Εσωτερικό του κτηρίου του ΠΠΣΠΑ

13

Page 14: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2. 14

Μέτρηση έντασης ήχου μουσικής στο αυτί (άκρο ακουστικού συσκευής iPod)

Βρέθηκε ίση με 90.7 dB (decibels) !!! Ανώτερες τιμές Δράσης: 85 dB (A)

Ηχόμετρο -Ντεσιμπελόμετρο

της εταιρείας «ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

14

Page 15: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

15 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

3. ΜΕΤΡΗΣΑΜΕ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΧΟΜΕΤΡΟ : Την ένταση του θορύβου σε εξωτερικούς χώρους του κτηρίου του ΠΠΣΠΑ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ

15

Page 16: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΚΟΥΦΑ : (Απέναντι από το κτήριο ΠΠΣΠΑ )

16 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

Ηχόμετρο -Ντεσιμπελόμετρο

της εταιρείας «ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»

16

Page 17: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

17 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

Μετρήσεις με ψηφιακό ηχόμετρο στη γωνία των οδών Λυκαβηττού-Σόλωνος :

Λυκαβηττού-Σόλωνος :

17

Page 18: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ( μέσω κινητών τηλεφώνων.)

Ντεσιμπελόμετρο.

18 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

Χρησιμοποιήσαμε λογισμικό για μετρήσεις θορύβου

μέσω κινητού τηλεφώνου. (Λογισμικό : Sound Meter)

Οθόνη κινητού τηλεφώνου.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ. (Μέσω κινητού τηλεφώνου)

Το κινητό τηλέφωνο ως

18

Page 19: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Χάρτης Περιβαλλοντικού Θορύβου περιοχής ΠΠΣΠΑ

19 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

66,7

72,2

Καταγράψαμε τις εξωτερικές μετρήσεις θορύβου στο Χάρτη Περιβαλλοντικού θορύβου του κέντρου της Αθήνας.

19

Page 20: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

TA ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

1. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

I. Σε επιδράσεις στην ακοή. II. Στις «μη ακουστικές επιδράσεις» που αφορούν κυρίως το νευρικό σύστημα και τις ψυχικές Λειτουργίες, το κυκλοφορικό, το ενδοκρινικό το γαστροεντερικό, και άλλα συστήματα του οργανισμού μας.

Οι επιδράσεις του θορύβου στον άνθρωπο μπορούν να ταξινομηθούν:

Ανώτερες τιμές Δράσης Θορύβου : 85 dB (A)

Αύξηση της ηχορύπανσης κατά 3 dΒ αντιστοιχεί σε διπλασιασμό της ηχητικής ενέργειας.

20

Page 21: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Το τύμπανο του αυτιού μας

(τυμπανικός υμένας) είναι μια πολύ

λεπτή, τεντωμένη μεμβράνη. ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το τύμπανο

κινδυνεύει

να τρυπήσει, αν βρεθούμε

κοντά σε

ήχο πολύ

μεγάλης

έντασης, ή αν

τοποθετούμε

αιχμηρά

αντικείμενα μέσα στο αυτί!

Το τύμπανο του αυτιού

21 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/19594.jpg

21

Page 22: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

2. Η συνεχής έκθεση στο θόρυβο έχει συνέπειες για τους μαθητές όπως :

22 ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2.

Α.) παρουσιάζουν μειωμένη σχολική επίδοση Β.) ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί του άγχους (στρες) Γ.) παρουσιάζουν εύκολη κόπωση και αυξημένη αρτηριακή πίεση

Ανώτερες τιμές Δράσης Θορύβου : 85 dB (A)

TA ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 22

Page 23: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2. 23

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ

•Μείωση της έντασης του θορύβου στην πηγή. (με ηχομόνωση , χρήση ηχοαπορροφητικών υλικών κλπ)

Η σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος, απαιτεί τη συνειδητοποίηση και την εγρήγορση όλων μας.

•Χρήση προστατευτικών μέσων (καλύμματα, ωτοασπίδες) , για πολύωρη έκθεση σε πηγές δυνατού θορύβου.

23

Page 24: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2. 24

…την εταιρεία «ΗΧΟΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» για τη βοήθεια της στην εκτέλεση των μετρήσεων θορύβου και

Ερωτήσεις ?

Ευχαριστούμε θερμά…

όσους συνεργάσθηκαν για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας μας.

24

Page 25: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΠΠΣΠΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΞΗ : Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2, Α΄ Τετραμήνου Σχολικό έτος 2013-14

Νικολακάκης Ορέστης, Μπαντούνας Νικηφόρος

Μαθητές 2ης Ομάδας:

Διαβάτη Ελπίδα, Ευαγγέλου Νίκη, Μίττλετον Μυρτώ

« Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στην υγεία και στη σχολική επίδοση των μαθητών. Προτεινόμενα μέτρα για την προστασία τους »

25

Page 26: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΑΚΟΗ ΚΑΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

• Η ακοή είναι η αίσθηση με την οποία αντιλαμβανόμαστε τους ήχους. Το όργανο της ακοής είναι τα αυτιά και αποτελούνται από τρία μέρη: το εξωτερικό, το μεσαίο και το εσωτερικό αυτί.

• Το εξωτερικό αυτί αποτελείται από το λοβό ή λοβίο, το πτερύγιο και το έξω ακουστικό πόρο. Από το μέσο αυτί χωρίζει ο τυμπανικός υμένας. Το μεσαίο αυτί αποτελείται από την κοιλότητα του τυμπάνου η οποία συνδέεται με την ακουστική ή ευσταχιανή σάλπιγγα. Από τον τυμπανικό υμένα εκτείνεται μία αλυσίδα που αποτελείται από τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα και καταλήγει στην ωοειδή θυρίδα. Το εσωτερικό αυτί ή λαβύρινθος αποτελείται από την αίθουσα, τον κοχλία και τους ημικύκλιους σωλήνες. Επίσης, μέσα του βρίσκεται και ο υμενώδης λαβύρινθος ο οποίος ενώνεται με το ακουστικό νεύρο.

Τα μέρη του αυτιού

26

Page 27: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Ο μηχανισμός της ακοής Όταν τα ηχητικά προσπέσουν στο πτερύγιο του αυτιού συλλέγονται από αυτό και κατευθύνονται προς το βάθος του έξω ακουστικού πόρου. Εκεί συναντούν τον τυμπανικό υμένα τον οποίο θέτουν σε μικρές δονήσεις. Οι δονήσεις αυτές με τη βοήθεια των τριών ακουστικών οσταρίων μεταβιβάζονται αμέσως στην ωοειδή θυρίδα. Έτσι, η εξωτερική λέμφος της αίθουσας και του όλου λαβυρίνθου δέχονται τις ανάλογες πιέσεις. Οι κινήσεις της εξωτερικής λέμφου της αίθουσας μεταδίδονται στα τοιχώματα του υμενώδους λαβυρίνθου κι έτσι φτάνουν στα τελικές ίνες του ακουστικού νεύρου διεγείροντάς το μηχανικά.

27

Page 28: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

• Οποιαδήποτε βλάβη ή στέρηση κάποιου σημείου της διαδρομής του ηχητικού ερεθίσματος, έχει σαν αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του ακουστικού συστήματος και την επακόλουθη εμφάνιση βαρηκοΐας.

28

Page 29: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Δυσμενείς επιπτώσεις της ακοής λόγω του θορύβου

• Αναλόγως της εντοπίσεως της βλάβης η οποία προκάλεσε τη βαρηκοΐα διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι ή είδη βαρηκοΐας:

• 1. Βαρηκοΐα τύπου αγωγής ή αγωγιμότητας • 2. Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα ή βαρηκοΐα

τύπου αντιλήψεως.

29

Page 30: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

• Το έντονο ηχητικό ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει προσωρινή μετατόπιση και μόνιμη μετατόπιση κατωφλίου (ουδού) ακοής.

• Τυπικά η πρώτη ακοομετρική μεταβολή και στις δύο περιπτώσεις είναι μία πτώση της ακουστικής οξύτητας στα 3, 4 ή 6 KΗz με φυσιολογική ακοή κάτω και πάνω από τα επίπεδα αυτά. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως ακουστική εγκοπή. Στα αρχικά στάδια ο πάσχων συνήθως ανακύπτει και η αποκατάσταση της προσωρινής μετατόπισης του κατωφλίου μπορεί να γίνει από μερικές ώρες έως μήνες

30

Page 31: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

• Η μόνιμη μετατόπιση κατωφλίου (οδού) ακοής λόγω έκθεσης σε θόρυβο περιλαμβάνει τις ακόλουθες παθολογίες:

• 1. Επαγγελματική βαρηκοΐα ή θορυβογενής βαρηκοΐα.

• 2. Ακουστικό τραύμα. (βραχεία έκθεση του ακουστικού συστήματος σε πολύ ισχυρό θόρυβο)

• 3. Βαρηκοΐα από έκρηξη. • 4. Ακουστικό «ατύχημα». • 5. Τραυματισμός της κεφαλής.

31

Page 32: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το είδος των επιπτώσεων του θορύβου στην ανθρώπινη υγεία ήταν για πολλά χρόνια βασικό πεδίο έρευνας και μελέτης. Σήμερα έχει επαρκώς τεκμηριωθεί ότι οι επιπτώσεις του θορύβου στον άνθρωπο διακρίνονται

σε φυσιολογικές και ψυχολογικές . Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Oργάνωση Υγείας (W.H.O.), "υγεία“ δεν θεωρείται μόνο η απουσία αρρώστιας αλλά γενικότερα η φυσική και ψυχολογική ευεξία.

O θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής.

32

Page 33: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Περιπτώσεις που συνδέουν το θόρυβο με την υγεία είναι αναγνωρισμένες πλέον διεθνώς :

• Ο θόρυβος επιδρά δυσμενώς στο σύστημα ακοής του

ανθρώπου. • Υπάρχει αποδεδειγμένα ένας βιολογικός μηχανισμός

σύμφωνα με τον οποίο ο θόρυβος προκαλεί ουσιαστικές δυσμενείς επιπτώσεις στην ακοή με τη μορφή παροδικής ή μόνιμης ακουστικής απώλειας.

• Ο θόρυβος επιδρά δυσμενώς στην ψυχική και σωματική υγεία, δεδομένης της συνεισφοράς του στη δημιουργία άγχους (stress).

• Ο θόρυβος έχει καθοριστική επίπτωση στους ανθρώπους που ήδη πάσχουν από κάποια αρρώστια ή μη ομαλή φυσιολογία.

33

Page 34: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Ορισμένα μέρη του πληθυσμού είναι περισσότερο ευπαθή στις ψηλότερες στάθμες θορύβου, παραδείγματος χάριν αυτοί που πάσχουν από υπέρταση ή που έχουν ψυχικά προβλήματα κλπ. Τέλος, εκτός των παραπάνω επιπτώσεων που αφορούν στην υγεία, η ενόχληση από το θόρυβο έχει επιπτώσεις στην ικανότητα απόδοσης του ατόμου και κατ' επέκταση στην Εθνική Οικονομία.

34

Page 35: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ Οι πιο σημαντικές πηγές θορύβου, που ευθύνονται για την υποβάθμιση του ακουστικού περιβάλλοντος, είναι οι ακόλουθες :

- Η κυκλοφορία των μέσων μεταφοράς κάθε είδους - Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις - Οι εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης - Οι οικιακές συσκευές

35

Page 36: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Τον θόρυβο μπορούμε να τον μετρήσουμε με βάση την ΕΝΤΑΣΗ του με μονάδα μέτρησης το ντεσιμπέλ dB Η κλίμακα των ντεσιμπέλ κυμαίνεται από το μείον άπειρο έως το συν άπειρο αλλά το ανθρώπινο αυτί μπορεί να ακούσει από τα 0 dB (φυσιολογική έναρξη ανθρώπινης ακοής) έως τα 130 dB (όριο που δημιουργεί πόνο στο αυτί). Ο τρόπος με τον οποίο αντιστοιχεί η κλίμακα των ντεσιμπέλ με τους καθημερινούς θορύβους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Λόγω της λογαριθμικής φύσης του ντεσιμπέλ αύξηση 20 ντεσιμπέλ σημαίνει 100 φορές μεγαλύτερη ένταση του ήχου.

36

Page 37: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία του γενικού πληθυσμού είναι η απώλεια ακοής, η παρεμπόδιση συνομιλίας και επικοινωνίας, οι επιπτώσεις στον ύπνο, οι επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα και την ψυχολογία, οι επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά, την απόδοση, την παραγωγικότητα κλπ. Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του Θορύβου (ένταση, συχνότητα), και τον χρόνο της έκθεσης στον συγκεκριμένο θόρυβο.

37

Page 38: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Θόρυβος και στρες

• Ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής.

• Το είδος των επιπτώσεων του θορύβου στην ανθρώπινη υγεία αποτελούσε για πολλά χρόνια βασικό πεδίο έρευνας και μελέτης.

• Ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει ,εκτός των άλλων, συνέπειες στην ψυχική μας υγεία, δεδομένης της συνεισφοράς του στη δημιουργία άγχους.

38

Page 39: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

• Ο θόρυβος, ακόμη, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ολοκλήρωση μιας πνευματικής εργασίας. Μειώνει την επίδοση σε πολύπλοκα έργα που απαιτούν:

• Αυτοσυγκέντρωση , εγρήγορση, επικέντρωση προσοχής, ταυτόχρονη αντίληψη πολλών και διαφορετικών πληροφοριών και απομνημόνευση.

39

Page 40: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

• Ο Θόρυβος ,σαφέστατα, προκαλεί και κάποιες σοβαρές συνέπειες όχι μόνο στην ψυχική μας υγεία ,αλλά και στην σχολική επίδοση των μαθητών.

• Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, η ηχορρύπανση επιβαρύνει τη σωματική και ψυχική υγεία, ενώ αποδεικνύεται εξαιρετικά επιβλαβής για τον εγκέφαλο των παιδιών.

• Η ηχορρύπανση συνδέεται με τις γνωστικές λειτουργίες και την ανάπτυξη των παιδιών, επηρεάζει την ικανότητα προσοχής, τη μνήμη και εν τέλει την απόδοσή τους στο σχολείο.

40

Page 41: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Όταν αναφερόμαστε σε μέσα προστασίας από τον θόρυβο, μιλάμε κυρίως για 3 βασικά είδη: • 1.ωτοασπίδες

• 2.ωτοβύσματα • 3.ωτοπώματα

ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ 41

Page 42: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

• Το 1993 ομάδα εργασίας της WHO1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σημαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία του γενικού πληθυσμού, οι οποίες μπορεί να είναι

•παρεμπόδιση συνομιλίας και επικοινωνίας, •απώλεια ακοής, •επιπτώσεις στον ύπνο, •επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα και την ψυχολογία, •επιπτώσεις στην κοινωνική συμπεριφορά, την απόδοση, την παραγωγικότητα κλπ..

42

Page 43: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

• Οι επιπτώσεις εξαρτώνται

Επισημαίνεται ότι ο ορισμός της υγείας με βάση τη WHO δεν αναφέρεται μόνο σε θέματα που αφορούν το σώμα ή την ψυχολογία, αλλά αναφέρεται και στην ποιότητα ζωής (wellbeing). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον ως προς το θόρυβο συμβάλει αρνητικά στην αναπτυξιακή διαδικασία μιας περιοχής

από τα χαρακτηριστικά του θορύβου (ένταση, συχνότητα), την επανάληψη των θορυβωδών γεγονότων, τη διαφοροποίηση από το υπόβαθρο θορύβου κλπ.

43

Page 44: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Σε ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον από ηχορύπανση προκαλούνται:

• Παρεμπόδιση ύπνου : μπορεί να προκληθεί από τον θόρυβο. Οι οχλήσεις που προκαλούνται σχετίζονται με δυσκολία στον ύπνο, ανεπιθύμητη αφύπνιση και αϋπνία, αύξηση της πίεσης και των καρδιακών παλμών, ανήσυχος ύπνος και αίσθηση κούρασης την επόμενη ημέρα κλπ. Η παρεμπόδιση του ύπνου θεωρείται από τα σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του θορύβου, ο οποίος έχει αναφερθεί ως σχετική αιτία στο 80% -90% σε επιβαρημένο ακουστικά περιβάλλον.

44

Page 45: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

• H καλή ποιότητα ύπνου είναι απαραίτητη για την καλή ψυχική υγεία των υγιών ανθρώπων. Για καλή ποιότητα ύπνου ενδείκνυται η στάθμη συνεχούς υπόβαθρου θορύβου να μην υπερβαίνει τα 30dB(A) και για μεμονωμένα γεγονότα η στάθμη Lmax να μην υπερβαίνει τα 45dB(A). Εκτός από τη διαφοροποίηση από το υπόβαθρο θορύβου, σημαντικός είναι και ο αριθμός των γεγονότων κατά τη διάρκεια των οποίων παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση της στάθμης θορύβου.

45

Page 46: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

• Ψυχικές ασθένειες. Ο περιβαλλοντικός θόρυβος πιστεύεται ότι δεν προκαλεί άμεσα ψυχικές ασθένειες, αλλά είναι πιθανό να επιδεινώνει ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Έκθεση σε υψηλές στάθμες περιβαλλοντικού θορύβου συνδέονται με ανάπτυξη νευρώσεων. Έρευνες για τη χρήση χαπιών ηρεμιστικών, υπνωτικών κλπ για αντιμετώπιση ψυχιατρικών συμπτωμάτων, εισηγούνται την άποψη ότι ο περιβαλλοντικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει επιβαρύνσεις στην ψυχική υγεία. • Απόδοση: Στα πλαίσια ερευνών έχει αποδειχτεί ότι συνθήκες με αυξημένο περιβαλλοντικό θόρυβο επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση εργαζόμενων και παιδιών. Δημιουργούνται προβλήματα στο διάβασμα, στην συγκέντρωση, στην πνευματική εργασία ιδιαίτερα ,κλπ. Η έκθεση στο θόρυβο μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις και μετά το πέρας της έκθεσης σε επιβαρημένο ακουστικό περιβάλλον (π.χ. λάθη στην εργασία, κάποια ατυχήματα που μπορούν να είναι δείκτης ανεπάρκειας στην απόδοση, παιδιά που ζουν σε θορυβώδες περιβάλλον έχουν αυξημένο επίπεδο ορμονών που σχετίζονται με το stress κλπ).

46

Page 47: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Συνοψίζοντας τα παραπάνω είναι εμφανές ότι ο θόρυβος προκαλεί ποικίλα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία.

Είναι ένας ύπουλος αντίπαλος του ανθρώπου καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η έκθεσή μας σε υψηλής έντασης θόρυβο εν άγνοιά μας προκαλεί πολλά προβλήματα στην ακοή μας αλλά μας επηρεάζει και μειώνοντας την απόδοση μας στο σχολειό, στη δουλειά κ.α.

Για την αντιμετώπισή τους μπορούν να ληφθούν διάφορα μέτρα όπως η εγκατάσταση διπλών τζαμιών και λοιπών ηχομονωτικών έργων στους χώρους εργασίας.

Η άμεση λήψη δραστικών μέτρων εναντίον του θορύβου θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας του ατόμου και κατά συνέπεια και της κοινωνίας ενώ παράλληλα θα αποτρέψουνε καθημερινά προβλήματα που μαστίζουν εκατομμύρια ανθρώπους όπως ο πονοκέφαλος, ημικρανίες κτλ.

47

Page 48: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

48

Page 49: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

“Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στην υγεία και στη σχολική επίδοση των μαθητών.

Προτεινόμενα μέτρα για την προστασία τους”

ΠΠΣΠΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΞΗ : Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2, Α΄ Τετραμήνου Σχολικό έτος 2013-14

ΜΑΘΗΤΕΣ: ΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομάδα 3η

49

Page 50: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Ως θόρυβος ορίζεται κάθε ανεπιθύμητος ήχος. Ο θόρυβος οφείλεται στις ηχητικές συνθήκες του χώρου που προκαλείται από τη συμβολή πολλών ηχογόνων παραγόντων.

50

Page 51: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

Περιβαλλοντικό θόρυβο, ονομάζουμε το σύνολο των ανεπιθύμητων και επιβλαβών θορύβων που διαχέονται στο περιβάλλον από τις ηχητικές εκπομπές που προέρχονται από όλες τις φυσικές ανθρώπινες δραστηριότητες.

51

Page 52: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΟΔΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

Οδικός κυκλοφοριακός θόρυβος ορίζεται η παραγωγή θορύβου από την κίνηση των μηχανοκίνητων οχημάτων σε οδόστρωμα. Είναι συνεχής και έχει αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης προκαλεί δυσάρεστο αίσθημα, παρενοχλεί τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην οδό και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής για τον άνθρωπο και για όλο το οικοσύστημα που το περιβάλλει.

52

Page 53: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Τα ηχοπετάσματα είναι διαμήκεις κατασκευές παραπλεύρως της οδού, στη μία ή και στις δύο πλευρές της, με σκοπό την ελάττωση του επιπέδου του θορύβου που παράγεται από την κυκλοφορία.

Ηχοπετάσματα ανάκλασης, Ηχοπετάσματα απορρόφησης, Ηχοπετάσματα διασποράς ήχου, Ηχοπετάσματα ειδικής διαμόρφωσης κορυφής.

Είδη ηχοπετασμάτων :

53

Page 54: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ

Εσοχές σε διαχωριστικούς τοίχους διαμερισμάτων ή τοίχους κλιμακοστασίων πρέπει να αποφεύγονται.

Τα υπνοδωμάτια και γενικά χώροι οι οποίοι απαιτούν ησυχία οφείλουν να μην είναι εκτεθειμένοι σε θορύβους δρόμου και γκαράζ. Χώροι από τους οποίους προέρχονται πολλοί θόρυβοι, όπως κουζίνα, λουτρό, WC δεν πρέπει να συνορεύουν με υπνοδωμάτια και ήσυχους χώρους.

Να αποφεύγεται η διέλευση εγκαταστάσεων/ ύδρευση, αποχέτευση, καύσιμα αέρια δίπλα από ήσυχους χώρους.

54

Page 55: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

Γειτονικά κτήρια κατοικίας Αναψυχή

Tοίχοι Δάπεδα

Oδική και αέρια κυκλοφορία,

βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες,

O αριθμός των εμποδίων Το φινίρισμα των επιφανειών Πόρτες και παράθυρα Λειτουργία μηχανημάτων και Δραστηριότητες στο εσωτερικό

των ίδιων των κτιρίων κατοικίας.

κατασκευαστικές διαδικασίες

55

Page 56: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ

Ηχομείωση ονομάζεται η διαδικασία με την οποία καταστούμε δύσκολη τη διάδοση του ήχου. Στην ηχομείωση συμβάλλουν και τα ηχομονωτικά προϊόντα.

56

Page 57: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

τα πορώδη ηχοαπορροφητικά υλικά τα οποία προορίζονται για την απορρόφηση των υψηλών συχνοτήτων,

οι συνηχητές κοιλότητες που απορροφούν τις μεσαίες συχνότητες, και

οι συνηχητές μεμβράνες που απορροφούν τις χαμηλές συχνότητες.

Τα απορροφητικά υλικά μειώνουν τον ήχο, ενώ τα ανακλαστικά υλικά μεγεθύνουν τον ήχο.

Τύποι ηχοαπορροφητικών υλικών:

(

( 57

Page 58: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΗΣΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το πρόγραμμα " Ήσυχα Προϊόντα " αφορά στην καθιέρωση "Κάρτας Θορύβου" κυρίως στις οικιακές συσκευές, έτσι ώστε ο θόρυβος να αποτελεί κριτήριο επιλογής του καταναλωτή προκειμένου να προστατευτεί ο ίδιος αλλά και ένα ευρύτερο σύνολο ατόμων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία αποτελεί η σωστή πληροφόρηση του καταναλωτή.

58

Page 59: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ (ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ) Θέση

μέτρησης

Ηχητική πηγή Απόσταση

μέτρησης από πηγή ήχου (R1)

Στιγμιαία dB

Ώρα/ Ημερομηνία

Έξω από Ι.Ν. Αγ. Διονυσίου

Κυκλοφοριακός Θόρυβος

Ο.5 μέτρα μέσα από το πεζοδρόμιο

66.5 12/12/2013 13:43

» » » 66.6 12/12/2013 13:45 » » » 59.8 12/12/2013 13:47 » » » 61.7 12/12/2013 13:49 » » » 62.2 12/12/2013 13:51

Λυκαβηττού & Σόλωνος

» » 68.8 12/12/2013 13:53

» » » 68.3 12/12/2013 13:54 » » » 69.7 12/12/2013 13:55 » » » 74.0 12/12/2013 13:56

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 59

Page 60: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Ο άνθρωπος, σε μια καθημερινότητα γεμάτη από θορύβους και ενοχλητικούς ήχους, έχει βρει λύσεις για να μειώσει το πρόβλημα του θορύβου που συχνά ο ίδιος προκαλεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τέλος, μετά τη επεξεργασία των συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων της έρευνας μας προκύπτει ό,τι.

ο θόρυβος στην καθημερινή ζωή έχει επιπτώσεις και επιδρά σημαντικά στην σχολική απόδοση των μαθητών, καθώς επίσης και την υγεία τους

60

Page 61: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

61

Page 62: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Έχετε εισέλθει ως Dimitris Manolas

ΕΡΕΥΝΑ µε Ερωτηµατολόγιο των µαθητών της Α ΛυκείουΠΠΣΠΑ (Project Δ2)

Questionnaire Report http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/questionnaire/report.php?instanc...

1 of 7 27/1/2014 11:31 μμ

121

Page 63: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Questionnaire Report http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/questionnaire/report.php?instanc...

2 of 7 27/1/2014 11:31 μμ

122

Page 64: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Questionnaire Report http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/questionnaire/report.php?instanc...

3 of 7 27/1/2014 11:31 μμ

123

Page 65: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Questionnaire Report http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/questionnaire/report.php?instanc...

4 of 7 27/1/2014 11:31 μμ

124

Page 66: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Questionnaire Report http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/questionnaire/report.php?instanc...

5 of 7 27/1/2014 11:31 μμ

125

Page 67: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Questionnaire Report http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/questionnaire/report.php?instanc...

6 of 7 27/1/2014 11:31 μμ

126

Page 68: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Έχετε εισέλθει ως Dimitris Manolas (Έξοδος)

PRO: ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αρχεία βοήθειας για αυτήν τη σελίδα

Questionnaire Report http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/questionnaire/report.php?instanc...

7 of 7 27/1/2014 11:31 μμ

127

Page 69: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΠΣΠΑ 2013-14, Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ Project Δ2. 1

128

Page 70: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Π.Π.Σ.Π.Α. Σχολικό έτος 2013-14

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT Δ2)

« Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στην υγεία και στη σχολική επίδοση των μαθητών.»

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ή ΗΧΟΥ ΜΕ ΗΧΟΜΕΤΡΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΗΧΟΜΕΤΡΟ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΠΣΠΑ

ΘΕΣΗ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ηχητική

πηγή

Απόσταση μέτρησης

από πηγή ήχου (R1)

Στιγμιαία

dB

Ώρα/

Ημερομηνί

α

Έξω από Ι.Ν.

Αγ. Διονυσίου

Κυκλοφοριακός

Θόρυβος Ο.5 μέτρα μέσα από το

πεζοδρόμιο

66.5 12/12/2013

13:43

» » » 66.6 12/12/2013

13:45

» » » 59.8 12/12/2013

13:47

» » » 61.7 12/12/2013

13:49

» » » 62.2 12/12/2013

13:51

Λυκαβηττού &

Σόλωνος

» » 68.8 12/12/2013

13:53

» » » 68.3 12/12/2013

13:54

» » » 69.7 12/12/2013

13:55

» » » 74.0 12/12/2013

13:56

129

Page 71: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

1 Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται και στην ιστοσελίδα http://eclass-pspa.gr/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/questionnaire/complete.php?id=85

Π.Π.Σ.Π.Α. Σχολικό έτος 2013-14

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT Δ2) ΤΑΞΗ: A ΄ Λυκείου.

« Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στην υγεία και στη σχολική επίδοση των μαθητών.» ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ( Ονοματεπώνυμο Μαθητή /τριας) :

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετασθεί σε ποιο βαθμό η ηχορύπανση επηρεάζει τη σχολική

επίδοση και τις διαδικασίες της μάθησης. Οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές, και θα τύχουν στατιστικής και

ποιοτικής επεξεργασίας. Η ειλικρινής συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα βοηθήσει στην εξαγωγή

αξιόπιστων αποτελεσμάτων, από τους μαθητές του Project Δ2.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και για το χρόνο που θα διαθέσετε.

1.Φύλο: Άρρεν Θήλυ 2.Ιδιότητα- Επάγγελμα α). Μαθητής/τρια Λυκείου.

β). Μαθητής/τρια Γυμνασίου.

γ). Καθηγητής/τρια.

δ).Κηδεμόνας- Γονιός μαθητή/τριας

ε). Άλλο.

3.Ποιοι είναι οι θόρυβοι που ακούτε πολύ συχνά ή καθημερινά ;

α) Από την κίνηση των αυτοκινήτων και άλλων μέσων μεταφοράς. (π.χ Κυκλοφορίας οχημάτων)

β) Λειτουργίας οικιακών συσκευών. (π.χ. ηλεκτρική σκούπα και άλλα ηλεκτρικά εργαλεία)

γ) Αυτούς που δημιουργούνται από τις καθημερινές εργασίες (π.χ. μηχανημάτων, εργαλείων κλπ)

δ) Άλλο, σημειώστε τι…………………………………………………………………………………………

4.Από τις παρακάτω πηγές θορύβου ποιες είναι οι πιο ενοχλητικές για σας; Σημειώστε τις 5 κυριότερες

επιλογές. (Κατά σειρά ενόχλησης π.χ. 1,2,3,4,5,. Επιλέξτε με 1 την πλέον έντονη ενόχληση και με 5 τη μικρότερη ενόχληση.)

(Πρέπει να επιλέξετε 5 απαντήσεις κατά σειρά εκτίμησης. Επιλέξτε με 1 τη σημαντικότερη επίπτωση και με 5 την ολιγότερο σημαντική)

Μόνο 5 απαντήσεις.

1 Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, δίτροχων, και άλλων μέσων μεταφοράς.

Π.χ.

2 Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. 2

3 Οι εγκαταστάσεις αναψυχής και διασκέδασης. (π.χ clubs/bars και καφετέριες)

1

4 Οι οικιακές συσκευές.(π.χ. Ηλεκτρικές σκούπες, εργαλεία κλπ) 3

5 Οι ροκ συναυλίες.

6 Η υψηλή ένταση TV, ραδιοφώνων, ηχοσυστημάτων στο σπίτι. 4

7 Η δυνατή ένταση της μουσικής στις συσκευές τύπου iPod. 5

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΠΣΠΑ (PROJECT Δ2) « Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στην υγεία και στη σχολική επίδοση των μαθητών.»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ : Η έκθεση για αρκετή ώρα στον περιβαλλοντικό θόρυβο.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΟΣ.

130

Page 72: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

2 Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται και στην ιστοσελίδα http://eclass-pspa.gr/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/questionnaire/complete.php?id=85

5. Κατά την διάρκεια του ύπνου αντιλαμβάνεστε δυνατούς θορύβους ή ήχους;

α) Ναι β) Όχι γ) Δεν απαντώ/Δεν ξέρω

6. Θεωρείται ότι μερικά είδη μουσικής είναι "ηχορύπανση";

α). Ναι β). Όχι γ). Δεν ξέρω / Δεν απαντώ

7. Οι θόρυβοι που μπορούν να βλάψουν την ακοή μας είναι έντασης τουλάχιστον 85 ντεσιμπέλ.

Γνωρίζετε ότι ο θόρυβος των συναυλιών ροκ ή η ένταση της μουσικής στα iPod μπορούν να φτάσουν τα 120 ντεσιμπέλ, όσο δηλαδή ο θόρυβος που δημιουργείται από την απογείωση ενός αεροπλάνου; α). Ναι β). Όχι γ). Δεν ξέρω /Δεν απαντώ

8. Αν χρειάζεται να φωνάζετε για να σας ακούσει κάποιος που κάθεται δίπλα σας, τότε η ένταση του

θορύβου που υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο ξεπερνά τα 85 ντεσιμπέλ. Γνωρίζετε ότι εφόσον συμβαίνει αυτό, η υπάρχουσα ένταση θορύβου στο χώρο που βρίσκεσθε μπορεί να βλάψει την ακοή σας; α). Ναι β) .Όχι γ). Δεν ξέρω / Δεν απαντώ.

9. Μήπως προσπαθείτε να καλύψετε ένα δυνατό θόρυβο με κάποιον άλλο; Για παράδειγμα ανεβάζετε την ένταση στο iPod για να μην ακούτε το θόρυβο από το περιβάλλον που βρίσκεσθε;

α). Ποτέ β).Μερικές φορές γ).Συχνά δ).Πολύ συχνά

10. Σας ενοχλούν οι θόρυβοι που δημιουργούνται στο χώρο του σχολείου; (Μέσα ή έξω από τις

αίθουσες διδασκαλίας) α) Καθόλου β) Λίγο γ) Πολύ δ) Δεν ξέρω/Δεν απαντώ.

11. Σας ενοχλούν οι θόρυβοι στην αίθουσα διδασκαλίας κατά την ώρα του μαθήματος;

α) Πολύ. β) Αρκετά γ) Λίγο. δ) Καθόλου. ε) Δεν απαντώ / Δεν ξέρω.

12. Κατά τη γνώμη σας, από που προέρχονται οι θόρυβοι στην τάξη του σχολείου; (Μία επιλογή.)

α) Από τους μαθητές. (Συνομιλίες μεταξύ των μαθητών, φωνές κλπ)

β) Από την μετακίνηση θρανίων, καθισμάτων, ή άλλων αντικειμένων.

γ) Από άλλες εσωτερικές πηγές θορύβου που βρίσκονται στο εσωτερικό του κτηρίου. (π.χ. από διπλανές αίθουσες διδασκαλίας, από τους διαδρόμους του κτηρίου κλπ)

δ) Από πηγές θορύβου που βρίσκονται στο εξωτερικό του κτηρίου.

ε) Δεν ξέρω / Δεν απαντώ.

Γ. ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

131

Page 73: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

3 Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται και στην ιστοσελίδα http://eclass-pspa.gr/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ http://eclass-pspa.gr/dmanolas/mod/questionnaire/complete.php?id=85

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ : Η έκθεση για αρκετή ώρα στον περιβαλλοντικό θόρυβο. 13. Πιστεύετε ότι η ηχορύπανση επιδρά αρνητικά στη ζωή μας και στη διαδικασία της μάθησης;

α) Λίγο β) Αρκετά. γ) Πολύ. δ) Δεν ξέρω / Δεν απαντώ ε) Δεν επιδρά αρνητικά.

14. Η έκθεση για αρκετή ώρα στο θόρυβο (ηχορύπανση) μπορεί να σας δημιουργήσει οργανικές

διαταραχές όπως: (Πρέπει να επιλέξετε 5 απαντήσεις κατά σειρά εκτίμησης. Επιλέξτε με 1 τη σημαντικότερη επίπτωση και με 5 την ολιγότερο

σημαντική)

(Πρέπει να επιλέξετε 5 απαντήσεις κατά σειρά εκτίμησης.

Επιλέξτε με 1 τη σημαντικότερη επίπτωση και με 5 την ολιγότερο σημαντική) Μόνο 5 απαντήσεις.

1 Εύκολη κόπωση;

Π.χ.

2 Εκνευρισμό / επιθετικότητα / απάθεια; 2

3 Άγχος (αντιδράσεις τύπου stress) ; 1

4 Κεφαλαλγίες; 3

5 Πεπτικές διαταραχές;

6 Υψηλή πίεση; 4

7 Αϋπνίες; 5

8 Δεν δημιουργεί οργανικές διαταραχές.

15. Η έκθεση για αρκετή ώρα στο θόρυβο (ηχορύπανση) ποιες από τις παρακάτω επιπτώσεις έχει

στην εκπαίδευση και στη σχολική επίδοση; (Πρέπει να επιλέξετε 5 απαντήσεις κατά σειρά εκτίμησης. Με 1 τη σημαντικότερη

επίπτωση και με 5 την ολιγότερο σημαντική.)

(Πρέπει να επιλέξετε 5 απαντήσεις κατά σειρά εκτίμησης.

Επιλέξτε με 1 τη σημαντικότερη επίπτωση και με 5 την ολιγότερο σημαντική) Μόνο 5 απαντήσεις.

1 Απώλεια προσοχής και συγκέντρωσης.

Π.χ.

2 Δυσκολία κατανόησης του γραπτού λόγου. 2

3 Δυσκολία παρακολούθησης της διδασκαλίας. 1

4 Μείωση της σχολικής επίδοσης. 3

5 Αύξηση πιθανότητας λαθών.

6 Δυσκολία της απομνημόνευσης. 4

7 Δυσκολία επικοινωνίας με τους άλλους. 5

16. Όταν βρίσκεσθε αρκετή ώρα σε έντονα θορυβώδες περιβάλλον θεωρείτε αναγκαίο να

απομακρυνθείτε από την πηγή θορύβου ή να βάλετε ωτοασπίδες; α) Όχι β) Μερικές φορές. γ) Πολλές φορές. δ) Σχεδόν πάντα. ε) Δεν απαντώ / Δεν ξέρω.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία !!!

132

Page 74: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

Π.Π.Σ.Π.Α. Σχολικό έτος 2013-14 Αρ.Φύλ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT Δ2) ΤΑΞΗ: A ΄ Λυκείου.

« Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στην υγεία και στη σχολική επίδοση των μαθητών.»

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ή ΗΧΟΥ ΜΕ ΗΧΟΜΕΤΡΟ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ( Ονοματεπώνυμο Μαθητή /τριας) :

Α/Α ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ηχητική πηγή

Απόσταση

μέτρησης

(R1) από

πηγή ήχου

ΕΝΤΑΣΗ

ΘΟΡΥΒΟΥ

(dB)

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ

dB

ΜΕΓΙΣΤΗ

ΤΙΜΗ dB

Ωρα/

ΗμερομηνίαΠαρατηρήσεις

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

133

Page 75: Ερευνητική Εργασία –Project Α Λυκείου, Τεύχος Α, Παρουσιάσεις Μαθητών.: «Oι επιπτώσεις της ηχορύπανσης

ΠΠΣΠΑ 2013-14, Project Δ2 : Ηχορύπανση.

Ερωτηματολόγιο Project Δ2 και περισσότερα από τη σελίδα http://eclass-pspa.gr/

Για την Πέμπτη 12/12/2013 :

Να έχουμε εγκαταστήσει τα παρακάτω προγράμματα.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ.

1. Λογισμικά για μετρήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων.

Α. Λογισμικό (Sound Meter)

Θα κατεβάσετε το πρόγραμμα από τον παρακάτω σύνδεσμο.

https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.sound

Β. Λογισμικό Noise meter, για κινητό τηλέφωνο, από τον παρακάτω σύνδεσμο

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pjw.noisemeter

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ. (Για PC)

Θα κατεβάσετε το πρόγραμμα από το σύνδεσμο. http://www.edye.gr/files%202010/decibel.exe

134