ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 ·...

13
1 ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації в MS POWER POINT 2007 Мета: Ознайомитись з основними засобами створення презентації матеріалів в MS Power Point 2007. Отримати навики вставки та редагування рисунків, діаграм, таблиць, форматування слайдів та створення анімації. Форма звіту: файл звіту з виконаним завданням відповідно до варіанту. 1 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ При запуску програма MS Power Point 2007 відкривається в звичайному режимі, який дозволяє створювати слайди і працювати з ними (рис. 10.1). Інтерфейс програми подібний до інтерфейсу додатків MS Exel 2007 та MS Word 2007, тому детально зупинятись на його описі не будемо. Рисунок 10.1 – Початок роботи в MS Power Point 2007 1.1 РОБОТА ЗІ СЛАЙДАМИ При роботі в додатку MS Power Point 2007доводиться часто міняти режим перегляду. Цю операцію можна виконати за допомогою кнопок, розташованих вкладка Слайды

Transcript of ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 ·...

Page 1: ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 · ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації

1

ПРАКТИЧНА РОБОТА №10

Тема: Створення презентації в MS POWER POINT 2007

Мета: Ознайомитись з основними засобами створення презентації матеріалів в

MS Power Point 2007. Отримати навики вставки та редагування рисунків,

діаграм, таблиць, форматування слайдів та створення анімації.

Форма звіту: файл звіту з виконаним завданням відповідно до варіанту.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

При запуску програма MS Power Point 2007 відкривається в звичайному

режимі, який дозволяє створювати слайди і працювати з ними (рис. 10.1).

Інтерфейс програми подібний до інтерфейсу додатків MS Exel 2007 та MS Word

2007, тому детально зупинятись на його описі не будемо.

Рисунок 10.1 – Початок роботи в MS Power Point 2007

1.1 РОБОТА ЗІ СЛАЙДАМИ

При роботі в додатку MS Power Point 2007доводиться часто міняти режим

перегляду. Цю операцію можна виконати за допомогою кнопок, розташованих

вкладка

Слайды

Page 2: ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 · ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації

2

в нижній частині головного вікна програми (рис. 10.1). Повзунок Масштаб

корисний для збільшення або зменшення певного елементу в презентації.

1.1.1. Вибір макету при додаванні нового слайду

У стартовому вікні програми MS Power Point 2007 слайд, який

автоматично з'являється в презентації, містить два прототипи (дві пунктирні

рамки), один з яких відформатований для заголовка, а другий - для

підзаголовка.

Макет визначає оформлення елементів слайду, тобто присутність і

розташування заголовків, підзаголовків, списків, малюнків, таблиць, діаграм,

автофігур і відеофрагментів на слайді).

Рисунок 10.2 – Макети слайдів

При вставці в презентацію нового слайду, до нього автоматично

застосовується макет. Макет можна вибрати перед вставкою слайду. Щоб

одночасно з додаванням слайду в презентацію вибрати макет нового слайду в

стартовому вікні програми на вкладці Главная клацніть на кнопці поряд із

значком Создать слайд. З'явиться колекція ескізів різних доступних макетів

слайдів

1.1.2. Копіювання слайду

Якщо потрібно створити два слайди, аналогічних за змістом і макетом, то

можна створити копію оригінального (початкового) слайду. Для цього на

Page 3: ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 · ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації

3

вкладці Слайды клацніть копійований слайд правою кнопкою миші, а потім

виберіть команду Копировать в контекстному меню.

Далі, знаходячись на вкладці Слайды, клацніть правою кнопкою миші

місце, в якому потрібно додати нову копію слайду, і виберіть в контекстному

меню команду Вставить.

1.1.3. Зміна в презентації порядку дотримання слайдів

На вкладці Слайды клацніть на слайд, який потрібно перемістити, а потім

перетягніть його мишкою в нове місце. Щоб виділити декілька слайдів,

клацніть на слайд, який потрібно перемістити, а потім натискайте і утримуйте

клавішу <CTRL>, одночасно клацаючи по черзі останні слайди, які потрібно

перемістити.

1.1.4. Видалення слайду

На вкладці Слайды клацніть слайд, що видаляється, правою кнопкою миші,

а потім виберіть в контекстному меню команду Удалить слайд.

1.1.5. Використання шаблонів презентації

В MS Power Point 2007 для створення нових презентацій є шаблони, які

застосовуються для продуманої організації елементів і кольорів, шрифтів,

ефектів, стилів і макетів. Шаблони дозволять прискорити створення нових

презентацій.

Можна застосовувати вбудовані шаблони, призначені для користувача

шаблони, збережені на комп'ютері, або шаблони, завантажені з веб-сайту

Microsoft Office.com або сторонніх веб-сайтів. Щоб застосувати шаблон на

вкладці Файл натисніть на кнопку Создать - перед вами відкриється група

Доступні шаблони і теми.

1.2 РОБОТА З ШРИФТАМИ ТА ТЕКСТОМ

1.2.1. Додавання тексту на слайд

На слайді можна виконати:

– Додавання основного тексту або тексту заголовка в рамках,

Page 4: ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 · ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації

4

– Додавання тексту у фігуру,

– Додавання тексту в напис.

Додавання основного тексту або тексту заголовка в рамках

Макет слайду містить рамки для тексту і об'єктів в різних комбінаціях. У

відповідні рамки вводиться текст заголовків слайдів, підзаголовків і основний

текст. Рамка представлена пунктирним кордоном, усередині якого міститься

текст заголовка слайду.

Щоб додати на слайд основний текст або заголовок в рамці, слід виконати

такі дії. Клацніть всередині текстової рамки і введіть текст або вставте його з

буфера обміну (рис. 10.3).

Рисунок 10.3 – Введення тексту в прототип

Додавання тексту у фігуру і створення напису

Текст може бути поміщений всередині фігур, таких як квадрати, кола,

контури і фігурні стрілки. При введенні тексту у фігуру він стає вкладеним в

неї, а, отже, переміщатиметься і повертатиметься разом з нею. Коли текст

розташований поверх фігури, він незалежний від неї, тобто не переміщається

разом з фігурою.

Щоб доданий текст став частиною фігури, виберіть фігуру, а потім введіть

текст або вставте його з буфера обміну (рис. 10.4). Для того. щоб доданий текст

можна було переміщати незалежно від фігури, командою Вставка → Надпись

додайте текстове поле, а потім введіть текст або вставте його з буфера обміну.

Page 5: ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 · ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації

5

Рисунок 10.4 – Введення тексту в автофігуру

1.2.2. Додавання колонтитулів в презентацію

Щоб додати номери слайдів, час і дату, емблему компанії, заголовок

презентації або ім'я файлу, ім'я доповідача і т. п., вгорі або внизу кожної

сторінки видачі або заміток або внизу кожного слайду, раціональним є

використання колонтитулів.

– На вкладці Вставка в групі Текст натисніть на кнопку Колонтитули та

оберіть необхідний варіант.

– Введіть текст колонтитулу

– Щоб відомості колонтитулу відображувалися лише на обраному слайді,

натисніть кнопку Применить. Щоб відображувати відомості нижнього

колонтитулу на всіх слайдах презентації, натисніть кнопку Применить ко всем.

1.2.3. Додавання в презентацію приміток

В Microsoft Powerpoint 2010 можна додавати, редагувати і видаляти

примітки. Новий термін Примітка - це замітка, яку можна прикріпити до букви

або слова на слайді або до всього слайду.

Для того, щоб додати примітку до тексту або об'єкту необхідно виконати

такі дії:

– на слайді виділіть об'єкт;

Page 6: ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 · ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації

6

– На вкладці Рецензирование в групі Примечания натисніть на кнопку

Создать примечание;

– Введіть текст примітки і потім клацніть поза полем з приміткою –

примітка.

Щоб змінити або видалити примітку ‒ клацніть на ескіз примітки і в групі

Примечания виберіть потрібний інструмент.

1.3 РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ

1.3.1. Додавання таблиць у презентацію

Створення таблиці в презентації

Можна безпосередньо (відразу) створювати таблиці прямо в MS Power

Point 2007. Для цього слід вказати слайд, в який потрібно додати таблицю.

Потім на вкладці Вставка в групі Таблицы натиснути на кнопку Таблица. Далі

таблицю можна створити двома способами.

У першому способі виділите декілька рядків і стовпців, а потім клацніть

лівою кнопкою миші.

У другому способі слід виконати команду Вставить таблицу→Число

столбцов і Число строк→ОК

Копіювання таблиці з інших додатків Office.

Для того, щоб скопіювати таблицю з додатка Excel або Word в додаток

Powerpoint слід виконати таку послідовність дій:

– виділіть вихідну таблицю та виконайте команду копіювання.

– в додатку Power Point виконайте команду Вставить.

Таблиця буде перенесена (рис.10.5). Найчастіше при цьому в Параметрах

вставки слід вибрати варіант Сохранить исходное форматирование.

Page 7: ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 · ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації

7

Рисунок 10.5 – Результат вставки таблиці з іншого додатку

Креслення таблиці

Таблицю можна накреслити. Для цього слід виконати таку послідовність

дій:

– на вкладці Вставка в групі Таблица натисніть на кнопку Таблица, а

потім виберіть пункт Нарисовать таблицу - курсор перетвориться на олівець.

– для позначення зовнішніх кордонів таблиці перетягніть курсор по

діагоналі до потрібного розміру таблиці, а потім (при активному інструменті

Нарисовать таблицу) перетягніть курсор, щоб створити стовпці і рядки.

1.3.2. Зміна стилю таблиці

Для зміни стилю таблиці слід виконати таку послідовність дій: клацніть на

таблицю, потім в групі Работа с таблицами на вкладці Конструктор в полі

Стили таблиц виберіть бажаний стиль.

Ескізи стилів таблиці відображуються в колекції експреса-стилів в групі

Стили таблиц. При наведенні покажчика миші на експрес-стиль можна

побачити зміну стилю редагованої вами таблиці.

В ході редагування таблиці ви можете змінити її контур, колір фону і

застосувати ефекти до елементів таблиці. Будь-який існуючий стиль таблиці

можна призначити стилем для всіх новостворюваних таблиць. Для цього

Page 8: ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 · ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації

8

клацніть правою кнопкою миші на стиль таблиці, а потім в контекстному меню

виконаєте команду По умолчанию.

1.4 СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ В MS POWER POINT 2007

В додатках MS Power Point 2007 можна створити діаграму. Для цього слід

виконати таку послідовність дій:

– натисніть на кнопку Диаграмма на вкладці Вставка, група Ілюстрації ;

– виберіть тип діаграми;

– натисніть на кнопку ОК.

Створена діаграма буде вбудована в MS Power Point 2007. При цьому, за

умовчанням, запуститься і Powerpoint, і Excell (рис. 10.6).

Створивши діаграму, можна вносити до неї зміни. Наприклад, можна

змінити вигляд вісей, додати назву діаграми, перемістити або приховати

легенду, а також додати додаткові елементи діаграми

Рисунок 10.6 – Ілюстрація до створення діаграми

Page 9: ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 · ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації

9

1.5 АНІМАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ MS POWER POINT 2007

Анімація - додавання до тексту або об'єкту спеціального відео- або

звукового ефекту. Анімувати можна будь-які з об'єктів (таблицю, діаграму,

малюнок, формулу або дані іншого типа).

Щоб спростити розробку анімації, PowerРoint пропонує користувачеві

стандартні вбудовані ефекти анімації для елементів на всіх слайдах, вибраних в

зразку слайдів. У MS Power Point 2007 окремі анімаційні ефекти можна

застосовувати до елементів на слайді або в рамці, або до абзацу, включаючи

одиночні маркери або пункти списків.

На додаток до стандартних і спеціально заданих доріг переміщення можна

також використовувати декілька ефектів анімації для елементу, наприклад виліт

маркірованого елементу списку на слайд, а потім виліт за межі слайду.

Більшість параметрів анімації включає ряд відповідних ефектів, що

забезпечують можливість відтворення звуку під час анімації, а також анімацію

тексту, яку можна застосувати до букви, слова або абзацу

1.5.1. Застосування стандартних ефектів анімації до тексту або об'єкту

Для цього слід виконати такий порядок дій:

– клацніть текст або об'єкт, для якого потрібно створити анімацію;

– на вкладці Анимация в групі Анимация виберіть потрібний ефект

анімації в списку Анимация ( рис.10.7).

– щоб контролювати спосіб і час появи елементу під час презентації

використовуйте групу Разширенная анимация.

В області завдань Настройки анимации відображається час ефекту анімації

відносно інших подій слайду.

Page 10: ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 · ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації

10

Рисунок 10.7 – Ілюстрація до створення анімації презентації

1.5.2. Додавання переходу між слайдами

Переходи між слайдами - це ефекти анімації, що вставляються під час

показу при зміні слайдів. Швидкість ефекту переходу між слайдами можна

контролювати. Можна також додавати звук при зміні слайдів. Для практичного

знайомства з переходами в групі Смена слайда на вкладці Анимация виберіть

потрібний варіант переходу .

2 ЗАВДАННЯ

2.1 Початок роботи

2.1.1. Відкрийте програму MS Power Point 2007.

2.1.2. Оберіть вподобаний вами Дизайн макету презентації.

2.1.3. Виконайте команду виділення слайдів та налаштуйте параметри

шрифту на Times New Roman, 20 пт.

2.1.4. Збережіть презентацію під ім’ям: Звіт_пр10_бригада номер бригади.

Page 11: ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 · ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації

11

2.2 Вставка та редагування тексту

2.2.1. Вставка тексту. Вставте на перший слайд поля «шапки» звіту

відповідно до методичних вказівок для практичної роботи №10: номер роботи,

тема та мета.

2.2.2. Створіть другий слайд за макетом: Заголовок и объект.

2.2.3. Створіть нижній колонтитул з відомостями на зразок рис. 10.5.

Налаштуйте параметр для відсутності колонтитула на першому слайді.

2.2.4. Збережіть звіт.

2.3 Робота з таблицями

2.3.1. Введіть заголовок «Вставка таблиці із додатка MS Exel»

2.3.2. Відкрийте звіт з практичної роботи №7. Скопіюйте перші 4

стовпчика створеної таблиці до буферу обміну.

2.3.3. Перейдіть до другого слайду і в поле об’єкта виконайте вставку

таблиці із буферу обміну із збереженням форматування.

2.3.4. Виконайте форматування таблиці: Шрифт 20 пт, Розмір підберіть для

естетичного відображення даних.

2.3.5. Збережіть звіт.

2.3.6. Продублюйте слайд.

2.3.7. Змініть заголовок третього слайду на «Вставка таблиці в MS Power

Point 2007».

2.3.8. Створіть таблицю з використанням вказівок із пункту 1.3.1.

Створення таблиці в презентації першим способом.

2.3.9. Змініть стиль таблиці за власним вподобанням.

2.3.10. Збережіть звіт.

2.4. Робота з діаграмами.

2.4.1. Створіть новий слайд та введіть заголовок «Робота з діаграмами».

2.4.2. Вставте діаграму типу Гістограма або Пелюсткова діаграма. Для

введення діапазону даних ілюстрації вартості комплектацій ПК необхідно

Page 12: ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 · ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації

12

скопіювати вказані параметри до файлу додатка MS Exel, який відкриється

автоматично і відобразиться у правій частині робочого вікна, із звіту з

практичної роботи №7.

2.4.3.Редагування діаграми.

Оберіть макет діаграми на зразок рис. 10.6. Виконайте оформлення таких

елементів як назва ряду, вісі координат

2.2.4. Збережіть звіт.

2.5 Робота з анімацією

2.5.1. Створіть новий слайд на основі макету Пустой.

2.5.2. Додайте заголовок «Створення анімації»

2.5.3. Додайте фігури на зразок рис. 10.7.

2.5.4. Виконайте налаштування анімації як зазначено на рис. 10.7.

2.5.6. Перевірте вірність налаштування анімації з адопомогою команди

Просмотр в Области анимации.

2.5.7. Збережіть звіт.

2.6 Завершення роботи

2.6.1. По завершенню роботи перегляньте контрольні питання для захисту

практичної роботи.

2.6.2. Повідомте викладачеві про виконану роботу. Продемонструйте звіт.

2.6.3. Завершіть роботу програми MS Power Point 2007 після відмітки

викладача у журналі успішності.

2.6.4. Завершіть роботу сеансу вашої групи.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

1. Що таке макет слайду?

2. Що таке анімація презентації?

3. Які основні способи вставки текстових надписів в додатку MS Power

Point 2007 ви знаєте?

Page 13: ПРАКТИЧНА РОБОТАfizmatspk.com/images/powerpoint/Point pr1.pdf · 2020-02-15 · ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 Тема: Створення презентації

13

4. Які параметри тексту можна форматувати?

5. Яким чином можна додати діаграми до презентації?

6. Які інструменти для форматування та редагування діаграм пропонує MS

Power Point 2007?

7. Як налаштувати параметри анімації MS Power Point 2007?