ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ...

29
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ-ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Μαρία Μούσια Παθολογοανατόμος Επιμ. Α Γ.Ν. Τρικάλων

Transcript of ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ...

Page 1: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ-ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Μαρία Μούσια

Παθολογοανατόμος

Επιμ. Α Γ.Ν. Τρικάλων

Page 2: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

•Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

•ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟ 17% ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΌ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ 12% ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΤΗΣΙΩΣ

Page 3: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

Ten leading cancer types for the estimated new cancer cases and deaths categorized by gender. (From Siegel R, Ward E, Brawley O,et al. Cancer statistics, 2011: the impact of eliminating socioeconomic and racial disparities on premature cancer deaths. ...

Page 4: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

• Η καρκινογένεση είναι μια πολυσταδιακή διαδικασία στη διάρκεια της οποίαςσυμβαίνουν πολλαπλές γενετικές και επιγενετικές μεταβολές.

• Κοινές γενετικές μεταβολές απαντώται συχνά σε ‘ολους τους ιστολογικούςτύπους (p53, Rp, LOH-3p).

• Ειδικές γενετικές μεταβολές απαντώνται κυρίως στα αδενοκαρκινώματα(EGFR,Kras, αντιμετάθεση EML-4 ALK).

• Η ανίχνευση των μεταβολών οδηγεί στην επιλογή ασθενών , στην εφαρμογήστοχευμένων θεραπειών καθώς και την αξιοποίηση τους ως προγνωστικοί καιπροβλεπτικοί δείκτες.

Page 5: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Page 6: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

STATE OF THE ART: CONCISE REVIEW

International Association for the Study of LungCancer/American Thoracic Society/EuropeanRespiratory Society International MultidisciplinaryClassification of Lung AdenocarcinomaWilliam D. Travis, MD, Elisabeth Brambilla, MD, Masayuki Noguchi, MD, Andrew G. Nicholson, MD,Kim R. Geisinger, MD, Yasushi Yatabe, MD, David G. Beer, PhD, Charles A. Powell, MD,Gregory J. Riely, MD, Paul E. Van Schil, MD, Kavita Garg, MD, John H. M. Austin, MD,Hisao Asamura, MD, Valerie W. Rusch, MD, Fred R. Hirsch, MD, Giorgio Scagliotti, MD,Tetsuya Mitsudomi, MD, Rudolf M. Huber, MD, Yuichi Ishikawa, MD, James Jett, MD,Montserrat Sanchez-Cespedes, PhD, Jean-Paul Sculier, MD, Takashi Takahashi, MD,Masahiro Tsuboi, MD, Johan Vansteenkiste, MD, Ignacio Wistuba, MD, Pan-Chyr Yang, MD,Denise Aberle, MD, Christian Brambilla, MD, Douglas Flieder, MD, Wilbur Franklin, MD,Adi Gazdar, MD, Michael Gould, MD, MS, Philip Hasleton, MD, Douglas Henderson, MD,Bruce Johnson, MD, David Johnson, MD, Keith Kerr, MD, Keiko Kuriyama, MD, Jin Soo Lee, MD,Vincent A. Miller, MD, Iver Petersen, MD, PhD, Victor Roggli, MD, Rafael Rosell, MD,Nagahiro Saijo, MD, Erik Thunnissen, MD, Ming Tsao, MD, and David Yankelewitz, MD

Page 7: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ WHO 2015 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

• Τη χρήση της ανοσοϊστοχημείας στην διάγνωση

• Μελέτη γενετικών μεταλλάξεων.

• Εφαρμογή σε βιοπτικό υλικό.

• Αλλαγές στην ταξινόμηση του αδενοκαρκινώματοςτου2011(ΙASLC/ATS/ERS 2011).

• Περιορισμός της διάγνωσης του μεγαλοκυτταρικού καρκινώματος σε χειρουργημένους όγκους που στερούνται σαφών μορφολογικών και ανοσοϊστοχημικών χαρακτηριστικών.

• Αλλαγές στην ταξινόμηση των καρκινωμάτων του πλακώδους επιθηλίου.

• Συγκέντρωση των νευροενδοκρινικών καρκινωμάτων σε μία κατηγορία.

Page 8: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ WHO 2015

ΣΤΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

• Εισαγωγή των οντοτήτων 1) Αδενοκαρκίνωμα in situ (ΑΙS)

2)Μικροδιηθητικό Αδενοκαρκίνωμα (ΜΙΑ)

• Κατάργηση των όρων 1)BAC

2)Μικτού τύπου αδενοκαρκίνωμα

• Νέοι υπότυποι αδενοca 1)Λεπιοειδές

2)Μικροθηλώδες

3)Διηθητικό βλεννώδες (πρότερο βλεννώδες BAC)

• Ταξινόμηση κατά τον

επικρατούντα τύπο

Page 9: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

TABLE 1. 2015 WHO Classification of Lung

Tumorsa,b,cHistologic Type and Subtypes ICDO Code

Epithelial tumors

Adenocarcinoma 8140/3Lepidic adenocarcinomae 8250/3d

Acinar adenocarcinoma 8551/3d

Papillary adenocarcinoma 8260/3

Micropapillary adenocarcinomae 8265/3

Solid adenocarcinoma 8230/3

Invasive mucinous adenocarcinomae 8253/3d

Mixed invasive mucinous and

nonmucinous adenocarcinoma 8254/3d

Colloid adenocarcinoma 8480/3

Fetal adenocarcinoma 8333/3

Enteric adenocarcinomae 8144/3

Minimally invasive adenocarcinomae

Nonmucinous 8256/3d

Mucinous 8257/3d

Preinvasive lesions

Atypical adenomatous hyperplasia 8250/0d

Adenocarcinoma in situ

Nonmucinous 8250/2d

Mucinous 8253/2d

Page 10: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

Squamous cell carcinoma 8070/3

Keratinizing squamous cell carcinomae 8071/3

Nonkeratinizing squamous cell carcinomae 8072/3

Basaloid squamous cell carcinomae 8083/3

Preinvasive lesion

Squamous cell carcinoma in situ 8070/2

Neuroendocrine tumors

Small cell carcinoma 8041/3

Combined small cell carcinoma 8045/3

Large cell neuroendocrine carcinoma 8013/3

Combined large cell neuroendocrine carcinoma 8013/3

Carcinoid tumors

Typical carcinoid tumor 8240/3

Atypical carcinoid tumor 8249/3

Preinvasive lesion

Diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine

cell hyperplasia

8040/0d

Page 11: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

Large cell carcinoma 8012/3

Adenosquamous carcinoma 8560/3Sarcomatoid carcinomas

Pleomorphic carcinoma 8022/3

Spindle cell carcinoma 8032/3

Giant cell carcinoma 8031/3

Carcinosarcoma 8980/3

Pulmonary blastoma 8972/3

Other and Unclassified carcinomas

Lymphoepithelioma-like carcinoma 8082/3

NUT carcinomae 8023/3d

Salivary gland-type tumors

Page 12: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

2004 WHO Classification SMALL BIOPSY/CYTOLOGY: IASLC/ATS/ERS

ADENOCARCINOMAMixed subtypeAcinarPapillarySolid

Morphologic adenocarcinoma patterns clearly present:Adenocarcinoma, describe identifiable patterns present (including micropapillary pattern not included in 2004 WHO classification) Comment: If pure lepidic growth - mention an invasive component cannot be excluded in this small specimen

Bronchioloalveolar carcinoma (nonmucinous) Adenocarcinoma with lepidic pattern (if pure, add note: an invasive component cannot be excluded)

Bronchioloalveolar carcinoma (mucinous) Mucinous adenocarcinoma (describe patterns present)

Fetal Adenocarcinoma with fetal pattern

Mucinous (colloid) Adenocarcinoma with colloid pattern

Signet ring Adenocarcinoma with (describe patterns present) and signet ring features

Clear cell Adenocarcinoma with (describe patterns present) and clear cell features

No 2004 WHO counterpart - most will be solid adenocarcinomas Morphologic adenocarcinoma patterns not present (supported by special stains):Non-small cell carcinoma, favor adenocarcinoma

SQUAMOUS CELL CARCINOMAPapillaryClear cellSmall cellBasaloid

Morphologic squamous cell patterns clearly present:Squamous cell carcinoma

No 2004 WHO counterpart Morphologic squamous cell patterns not present (supported by stains):Non-small cell carcinoma, favor squamous cell carcinoma

SMALL CELL CARCINOMA Small cell carcinoma

LARGE CELL CARCINOMA Non-small cell carcinoma, not otherwise specified (NOS)

Large cell neuroendocrine carcinoma (LCNEC) Non-small cell carcinoma with neuroendocrine (NE) morphology (positive NE markers), possible LCNEC

Large cell carcinoma with NE morphology (LCNEM) Non-small cell carcinoma with NE morphology (negative NE markers) - see commentComment: This is a non-small cell carcinoma where LCNEC is suspected, but stains failed to demonstrate NE differentiation.

ADENOSQUAMOUS CARCINOMA Morphologic squamous cell and adenocarcinoma patterns present:Non-small cell carcinoma, with squamous cell and adenocarcinoma patternsComment: this could represent adenosquamous carcinoma.

No counterpart in 2004 WHO classification Morphologic squamous cell or adenocarcinoma patterns not present but immunostains favor separate glandular and adenocarcinoma componentsNon-small cell carcinoma, NOS, (specify the results of the immunohistochemical stains and the interpretation) Comment: this could represent adenosquamous carcinoma.

Sarcomatoid carcinoma Poorly differentiated NSCLC with spindle and/or giant cell carcinoma (mention if adenocarcinoma or squamous carcinoma are present)

Proposed IASLC/ATS/ERS Classification for Small Biopsies/Cytology

Page 13: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΑΠΟ ΠΛΑΚΩΔΕΣ ΕΠΙΘΗΛΙΟ

• Αντιπροσωπεύει το 25-30%

• Αντρες-Καπνιστές

• Κεντρική εντόπιση

• Χειρουργήσιμος

• IHC : p40+, p63+,CK5/6

Page 14: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ IN SITU

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Διάμετρος < 3 εκ.

• Αμιγές λεπιοειδές πρότυπο,

• Κατά μήκος των κυψελίδων

• Απουσία διήθησης στρώματος,αγγείων, υπεζωκότα

• Συνήθως μη βλεννώδη

• Ασθενείς ελεύθεροι νόσου 100%

Page 15: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΜΙΚΡΟΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

• Διάμετρος< 3 εκ.

• Μονήρες αδενοκαρκίνωμα

• Κυρίως λεπιοειδούς τύπου

• Μικροσ. Εστία Διήθ.<0,5εκ.

• Οποιοσδήποτε ιστολογικός τύπος

• Απουσία διήθησης αγγείων,λεμφαγγείων,υπεζωκότα

• Απουσία νεκρώσεων

• Ασθενείς ελεύθεροι νόσου ~ 100%

Page 16: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

• Αντιπροσωπεύει το ~ 40 % των καρκίνων του πνεύμονα

• Συχνότερο στις Γυναίκες

• Πρώην καπνιστές- μη καπνιστές

• Συνήθως περιφερική εντόπιση

• Πνευμονοκύτταρα II, Clara cells

• TTF-1 ,NapsinΑ

• Δ/Δ από μεταστατικά αδενοκαρκινώματα

• Γενετικές μεταλλάξεις: EGFR, KRAS, ΑLK

Page 17: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

• ΛΕΠΙΟΕΙΔΕΣ

• ΚΥΨΕΛΙΔΩΔΕΣ

• ΘΗΛΩΔΕΣ

• ΜΙΚΡΟΘΗΛΩΔΕΣ

• ΣΥΜΠΑΓΕΣ

• ΒΕΝΝΩΔΕΣ

• ΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ

• ΕΜΒΡΥΙΚΟ

• ΕΝΤΕΡΙΚΟ

Page 18: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΑΔΕΝΟΠΛΑΚΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

• Αντιπροσωπεύει το 0,4-4%

• Τουλάχιστον 10% για κάθε συνιστώσα

• Καπνιστές

• Μεταλλάξεις: Συχνές EGFR (19-21) Σπάνιες KRAS

• Κακή πρόγνωση

Page 19: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

• Ο όρος χρησιμοποιείται μόνο σε χειρουργημένους όγκους

• Στερείται σαφών μορφολογικών και ανοσοϊστοχημικώνχαρακτηριστικών

• TTF-1 + Συμπαγές Αδενοκαρκίνωμα

• P40 + Μη Κερατινοποιούμενο SCC

Page 20: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

<0,5 ΕΚ

ΤΥΠΙΚΟ <2 μιτ/2mm2

- νεκρώσεις

• ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ

2-10 μιτ/2mm2

ΑΤΥΠΟ + νεκρώσεις

κυτταρική πολυμορφία

• ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ≈80 μιτ/2 mm2

ΝΕ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ + νεκρώσεις

• ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ >11 μιτ/2mm2

ΝΕ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ + νεκρώσεις

Page 21: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ
Page 22: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

• Στάδιο της νόσου: Μέγεθος < 2 εκ

Επέκταση σε →Αγγεία, Λεμφαγγεία, Υπεζωκότα (Μ1a)

Πλευριτική συλλογή

• Ιστολογικός τύπος

• Status performance

• Φύλο Θ >Α

• Βιολογικοί παράγοντες: Λευκοκυττάρωση, φυσιολ. Αρ. ουδετερόφιλων,αιμοσφαιριναιμία ,Ca κλπ

• Μοριακοί δείκτες : μεταλλάξεις EGFR,K- Ras ,αντιμετάθεση ALK-EML-4

Page 23: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ
Page 24: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΠΛΑΚΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

Page 25: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ EGFR

• ~ 23% Aδενοca

• Αφορούν τα εξώνια 18-21

• Απώλεια βάσεων στο 19

• Εστιακή αντικατάσταση L858R (21)

• Ασιάτες, Γυναίκες, Μη καπνιστές

• Ανταπόκριση στη θεραπεία με EGFR-TKI

• Προγνωστικός και προβλεπτικός δείκτης

Page 26: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ KRAS

• ~25% Αδενοca

• Κωδικόνιο 12

• Σχετίζεται με το κάπνισμα

• Αντίσταση στη θεραπεία EGFR-TKI

• Αρνητικός προγνωστικός δείκτης

Page 27: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗ ALK-EML4

• ~3-13% Αdenoca

• Εξώνιο 1-13(EML4)→20-29(ALK)

• Ηπιοι ή μη καπνιστές

• Νεώτερες ηλικίες

• Βλεννώδη,συμπαγή,signet ring ca

• Ανταπόκριση σε θεραπεία μεALK-TKI (crisotinib)

• Προβλεπτικός δείκτης

Page 28: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ με την σωστή διαχείριση του υλικού και τον ακριβή προσδιορισμό του υπότυπου

σε συνδιασμό με

ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

επιτυγχάνουν

ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

με σκοπό

ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Page 29: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ · 2016-05-28 · ΕΙΣΑΓΩΓΗ •Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ