створення презентації засобами Ms power point 2003

37
Створення презентації засобами Microsoft PowerPoint Деякі об'єкти даної презентації виконують функції пунктів меню, що розкриваються, тому перевір наявність підказок, що випливають. Даний об'єкт використовується для повернення у попереднє меню. Зверни увагу на його наявність.

Transcript of створення презентації засобами Ms power point 2003

Page 1: створення презентації засобами Ms power point 2003

Створення презентації засобами Microsoft

PowerPointДеякі об'єкти даної презентації виконують функції пунктів меню, що розкриваються, тому перевір наявність підказок, що випливають.

Даний об'єкт використовується для повернення у попереднє меню. Зверни увагу на його наявність.

Page 2: створення презентації засобами Ms power point 2003

Комп'ютерна презентація (англ. “presentation” – представлення) — це набір кольорових картинок-слайдів на певну тему.

Презентації можуть містити текст, фотознімки, діаграми, малюнки, комп'ютерну анімацію процесів та явищ, звуковий супровід, автофігури, діаграми тощо…

Презентації легко створювати за допомогою програмиMicrosoft PowerPoint

Page 3: створення презентації засобами Ms power point 2003

Microsoft PowerPoint — це популярна прикладна програма загального призначення для створення презентацій для різних сфер людської діяльності.

Її можна використовувати для:унаочнення навчального матеріалу;управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів;контролю та перевірки засвоєння навчального матеріалу;узагальнення та систематизації знань;сфери бізнесу;рекламування товарів, послуг;створення фотоальбомів тощо…

Page 4: створення презентації засобами Ms power point 2003

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МАТЕРІАЛУ СЛАЙДУ

Стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту.Відсутність нагромадження, чіткий порядок у всьому. Ретельно структурована інформація.Наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та нумерованих списків.Важливу інформацію (наприклад, висновки, визначення, правила тощо) треба подавати великим та виділеним шрифтом і розміщувати в лівому верхньому кутку слайда.Другорядну інформацію бажано розміщувати внизу слайда.Кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий абзац.Головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу.Використовуйте табличні форми подання інформації (діаграми, схеми) для ілюстрації найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал компактно й наочно.Графіка має органічно доповнювати текст.Пояснення треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, з якими вони мають з'являтися на екрані одночасно.

Page 5: створення презентації засобами Ms power point 2003

ВИМОГИ ДО ВРАХУВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ КОЛЬОРІВ І ФОРМ

Стимулюючі (теплі) кольори сприяють збудженню й діють як подразники (за спаданням інтенсивності впливу: червоний, оранжевий, жовтий).Дезінтегруючі (холодні) кольори заспокоюють, спричиняють сонливий стан (у тому самому порядку: фіолетовий, синій, блакитний, синьо-зелений, зелений).Нейтральні кольори: світло-рожевий, жовто-зелений, коричневий.Поєднання двох кольорів — кольору знака й кольору фону — суттєво впливає на зоровий комфорт, причому деякі пари кольорів не тільки стомлюють зір, а й можуть спричинити стрес (наприклад: зелені символи на червоному фоні).Найкраще поєднання кольорів шрифту й фону: білий на темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому.Кольорова схема має бути однаковою для всіх слайдів.Будь-який другорядний об'єкт, що рухається (анімований), знижує якість сприйняття матеріалу, відвертає увагу, порушує динаміку.Показ слайдів із фоновим супроводженням звуків (пісень, мелодій) викликає швидку втомлюваність, сприяє розсіюванню уваги і знижує продуктивність навчання.

Page 6: створення презентації засобами Ms power point 2003

Дослідження свідчать, що ефективність слухового сприйняття інформації

становить 15 %, зорового — 25 %, а їх одночасне

залучення до процесу навчання підвищує

ефективність сприйняття до 65 %.

Page 7: створення презентації засобами Ms power point 2003

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ (за Д.Льюїсом)

Кожен слайд має відображати одну думку.Текст має складатися з коротких слів та простих речень.Рядок має містити 6-8 слів.Всього на слайді має бути 6-8 рядків.Загальна кількість слів не повинна перевищувати 50.Дієслова мають бути в одній часовій формі.Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайда.У заголовках мають бути і великі, і малі літери.Слайди мають бути не надто яскравими — зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі інформації.Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більш ніж чотири.Підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею.Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

Page 8: створення презентації засобами Ms power point 2003

Порада

Перед створенням презентації бажано:

визначити тему й призначення презентації;створити схему (сценарій) презентації;спланувати зміст усіх слайдів, їх стиль.

Page 9: створення презентації засобами Ms power point 2003

Після завантаження PowerPoint праворуч з'являється панель задач, яка дозволяє відкрити існуючу презентацію або створити нову різними способами.

Для цього розгорнути список “Приступая к работе”,вибрати “Создание презентации»,вибрати спосіб створення презентації, наприклад “Новая презентация”.Або вибрати відповідну піктограму на панелі інструментів.

СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Page 10: створення презентації засобами Ms power point 2003

Порада

Ім'я файлу вибирайте згідно з тематикою презентації. Стандартне розширення презентації —.ррt.

Для збереження презентації необхідно виконати таку послідовність дій:Файл/ Сохранить (Сохранить как) — вибрати шлях, де зберігатиметься файл, та ввести ім'я файлу, де зберігатиметься презентація.

Збереження презентації

Page 11: створення презентації засобами Ms power point 2003

Щоб створити новий слайд

Виконатиабо

виконати,або

клацнути лівою клавішею миші під ескізом попереднього слайду та натиснути

Enter

Page 12: створення презентації засобами Ms power point 2003

Форматувати елементи слайдів

Підготувати слайди до

демонстрації

Наповнити

слайди змістом

Порядок створення презентації

Page 13: створення презентації засобами Ms power point 2003

Зміст слайду може складатись з:

ТекстуМалюнківДіаграмТаблицьПосилань на мультимедійні об'єкти

Page 14: створення презентації засобами Ms power point 2003

Вставляючи об'єкт

WordArt

вставляючи “надпись”

За допомогою

розмітки

Page 15: створення презентації засобами Ms power point 2003
Page 16: створення презентації засобами Ms power point 2003

Щоб вставити діаграму

Після цього потрібно заповнити запропоновану таблицю, дані якої будуть відображені у діаграмі та обрати тип діаграми

потрібно виконатиабо обрати необхідний макет змісту слайду та додати діаграму

Page 17: створення презентації засобами Ms power point 2003

Щоб встановити формат або параметри об'єкту слайду

Тексту, створеного за допомогою розмітки

слайда

Об'єкту WordArt

Картинки або малюнка із файлу Схематичної діаграми

Звичайної діаграми

Таблиці

Відображення фільму або звуку

“надписи”

Page 18: створення презентації засобами Ms power point 2003

Виділити прототип надпису,та виконати у контекстному меню

У вікні “Формат автофигуры”обрати необхідні параметри

Порада.Ефектно виглядають автофігури, якщо їм надатиоб'єм або створити тінь.

Page 19: створення презентації засобами Ms power point 2003

Виділити надписта виконати у контекстному меню

У вікні “Формат автофигуры” обрати необхідні параметри

Page 20: створення презентації засобами Ms power point 2003

Виділити об'єкт WordArt та виконати у контекстному меню

обрати потрібні параметри

Або за допомогою панелі інструментів WordArt

Page 21: створення презентації засобами Ms power point 2003

Виділити картинку або малюнок, в контекстному меню виконати

У вікні “Формат рисунка” вибрати необхідні параметри

Page 22: створення презентації засобами Ms power point 2003

Або за допомогою панелі інструментів ”Диаграмма” відкрити вікно “Библиотека диаграмм” та обрати стиль діаграми

Виділити організаційну діаграму, у контекстному меню виконати. Потім у вікні “Формат диаграммы” обрати необхідні параметри

Page 23: створення презентації засобами Ms power point 2003

Виділити діаграму,У контекстному меню виконати

У вікні “Формат объекта” обрати необхідні параметри, але при цьому ми не зможемо змінити вигляд окремих елементів діаграми.

Page 24: створення презентації засобами Ms power point 2003

Щоб змінити вигляд окремих деталей діаграми, потрібно двічі клацнути на діаграмі, виділити необхідну деталь, у контекстному меню виконати необхідну команду та обрати параметри

Page 25: створення презентації засобами Ms power point 2003

Виділити таблицю, у контекстному меню обрати

У вікні “Формат таблицы”обрати необхідні параметриабо викликати панель інструментів “Таблицы и границы” та змінити необхідні параметри

Page 26: створення презентації засобами Ms power point 2003

Параметри показу фільму та відтворення звукового запису з компакт диску або звуку з файлу задають зразу при його вставці або при налаштуванні ефектів анімації.

Page 27: створення презентації засобами Ms power point 2003

Щоб підготувати слайди до демонстрації

Налаштувати анімацію на необхідні елементи слайду

Налаштувати ефекти зміни слайдів

Налаштувати час показу кожного слайду презентації, якщо нею не

управляє користувач

Налаштувати показ презентації

Створити кнопки керування (якщо потрібно)

Page 28: створення презентації засобами Ms power point 2003

Щоб налаштувати анімацію на необхідні елементи слайду

1.Виконати

2.В області задач виконати

3. Обрати необхідний ефект та налаштувати параметри його використання

Page 29: створення презентації засобами Ms power point 2003

Під час налаштування анімації можна установити параметри відтворення звуку та показу відео, які були вставлені попередньо. Для цього необхідно виділити об'єкт ,що є посиланням на відповідний файл,та в контекстному меню обратиУ діалоговому вікні “Воспроизвести звук” встановити необхідні параметри.

Або обрати, тоді в цьому ж діалоговому вікні зразу відкриється вкладка “Время”, і воно прийме вигляд

Page 30: створення презентації засобами Ms power point 2003

Щоб налаштувати ефекти зміни слайдів, необхідно виконати або на панелі задач обрати, після чого вона прийме вигляд, обрати необхідні параметри.

Page 31: створення презентації засобами Ms power point 2003

Якщо користувач не буде керувати показом презентації, то можна налаштувати час показу кожного слайду презентації. Для цього потрібно виконатиДалі буде організовано показ виділеного слайду із вікном “Репетиция”. Час показу слайду буде збільшуватись, доки не натиснете ліву клавішу миші.

Порада .Налаштування часу показу слайдів зручніше виконувати у режимі “сортировщика слайдов”. Щоб перейти із звичайного режиму до ”сортировщика”, необхідно скористатись або виконати

Page 32: створення презентації засобами Ms power point 2003

Оскільки презентації за структурою поділяються на лінійні та розгалужені, необхідно розглянути, яким чином вставляються та налаштовуються кнопки керування. Об'єктом, що виконуватиме функції кнопки керування може бути відповідна автофігура або будь-який інший об'єкт. Для цього потрібно вставити цей об'єкт, виділити та у контекстному меню виконати. Потім у вікні “Добавление гиперссылки” обрати файл, документ або місце в документі, який відкриється після використання створеної кнопки керування.

Page 33: створення презентації засобами Ms power point 2003

Для створення підказки, що випливає при наведенні курсору миші на кнопку керування при демонстрації презентації, потрібно у вікні “Добавление гиперссылки” виконати та у вікні “Подсказка для гиперссылки” ввести текст підказки.

Порада.Якщо створювати розгалужену презентацію, то , як правило, необхідно створити кнопки керування для переходу у місце розгалуження.

Якщо є необхідність створення гіперпосилання на іншу презентацію, то можна створити закладку, тобто вказати номер слайду, з якого почати демонстрацію.

Page 34: створення презентації засобами Ms power point 2003

Якщо є потреба додаткового налаштування показу презентації, необхідно виконати та обрати необхідні параметри

Page 35: створення презентації засобами Ms power point 2003

Презентації можна демонструвати по-різному:

на кожному комп'ютері в комп'ютерному класі;на кіноекрані за допомогою мультимедійного проектора;на телеекрані великого формату.

__________________________________Всю презентацію

Групу слайдів (наприклад, з 5 по 14)

З поточного слайдуабо Shift+F5

Page 36: створення презентації засобами Ms power point 2003

Для друкування слайдів презентації з можливістю установки додаткових параметрів необхідно виконати Файл/Печать.Щоб за допомогою PowerPoint створити роздатковий матеріал, необхідно обрати наступні параметри

Page 37: створення презентації засобами Ms power point 2003