ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА...

Click here to load reader

 • date post

  21-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА...

 • ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА-

  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРТ

  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

  Шинжлэх ухаан, технологийн бодлогын газар

  мэргэжилтэн Г. Оюунцэцэг

 • Монгол Улсад шинжлэх ухаан,

  технологийн үйл ажиллагаанд оролцогч

  байгууллагууд

  ● Монгол улсын Засгийн газар

  ● Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөл

  ● Шинжлэх ухаан, технологийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв

  байгууллага Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

  ● Яамдын шинжлэх ухаан технологийн зөвлөл

  ● Шинжлэх ухааны академи

  ● Их сургуулиуд

  ● Хүрээлэнгүүд

  ● Хувийн хэвшлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагууд гм

 • Шинжлэх ухаан, технологийн

  судалгааны чиглэл

  Байгалийн ухаан

  Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

  Нийгмийн шинжлэх ухаан

  Инженерийн ухаан, технологи

  Хөдөө, аж ахуйн шинжлэх ухаан

  Хүмүүнлэгийн ухаан

 • Засгийн газрын 2015 оны 368 дугаар

  тогтоолын хавсралтаар “Шинжлэх ухаан,

  технологийг 2015-2021 онд хөгжүүлэх

  тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн

  жагсаалт”-ыг баталсан.

 • Цөм технологи

 • Цөм технологи

 • Судалгаа боловсруулалтын ажлын

  төрөл

  Суурь судалгаа

  Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл

  Хөтөлбөрийн зорилтот төсөл

  Цөм технологийн төсөл

  Инновацийн төсөл

  Грант

  Гадаадтай хамтарсан төсөл

 • Засгийн газрын 2015 оны 27, 78-р тогтоолоор

  байгуулагдсан төрийн өмчийн шинжлэх

  ухааны байгууллагууд

 • Төсвийн бус хөрөнгийн эх үүсвэрээр

  санхүүжин, их сургуулийн бүрэлдэхүүнд

  ажиллах хүрээлэн, төвийн жагсаалт

 • Шинжлэх ухааны хүний нөөц

  Манай орны шинжлэх ухааны салбарт өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 1720 эрдэм

  шинжилгээний ажилтан (full-time researcher) ажиллаж байна. Үүнээс 1526 эрдэм шинжилгээний ажилтан төсвөөс цалинжин ажиллаж байна.

  Их сургуулиуд болон бусад салбарт 1483 багш нар хичээл заахын зэрэгцээ эрдэм шинжилгээний ажилд оролцож байна.

  Манай оронд 1 сая хүнд оногдох эрдэм шинжилгээний ажилтаны тоо ойролцоогоор

  570 орчим байна.

  Тэгвэл 1 сая хүнд оногдох эрдэм шинжилгээний ажилтаны тоо АНУ-д 4600,

  Японд 5500 байна.

  Дэлхийн дундаж ойролцоогоор 1500 орчим юм байна.

  Бид эрдэм шинжилгээний ажилтны тоогоо судалгааны ажлын цар хүрээ, хэрэгцээ

  шаардлагаас хамааруулан дэлхийн дундажд ойртуулах, тэргүүлэх эрдэмтдийн тоог

  нэмэгдүүлэх чиглэл барина.

 • Шинжлэх ухааны байгууллагуудын

  барилга, байгууламж

  Ихэнх эрдэм шинжилгээний, хүрээлэнгүүдийн барилга, байгууламж муудаж хэвийн

  үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэл бэрхшээл гарах болж байна.

  Жишээлбэл :

  Палеонтологи, геологийн хүрээлэн, Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн, Дарханы

  Ургамал газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн байр

  муудаж хуучирсан байна.

  Ургамал хамгаалах хүрээлэн, Математикийн хүрээлэн зэрэг эрдэм шинжилгээний

  байгууллагууд өөрийн гэсэн байргүй байна.

  Өнөөдрийн байдлаар шинжлэх ухааны салбарт шинээр баригдаж байгаа Мал

  эмнэлэг ийн хүрээлэн, Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүний цех,

  Байгалийн шинжлэх ухааны лабораторийн барилгуудын ажил энэ онд дуусаж байна.

 • Шинжлэх ухаан, технологийн хөрөнгө

  оруулалт

  Сайн лаборатори багаж, тоног төхөөрөмж, орчин нөхцөлгүйгээр судалгааны ажлыг

  өндөр түвшинд гүйцэтгэх боломжгүй юм.

  Сүүлийн жилүүдэд төрийн өмчит томоохон их сургуулиудад улсын төсвөөс болон

  Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр 20 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж нилээд хэдэн лабораториуд байгуулсан байна.

  Манай эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдэд сүүлийн 30 орчим жил хөрөнгө оруулалт маш бага хийгдсэн билээ.

  Манай улс шинжлэх ухаандаа нэн тэргүүнд 15 - 20 орчим сая америк долларын хөрөнгө оруулалтыг үе шаттай, бүртгэл тооцоотой, сайн зохицуулалттайгаар хийх

  шаардлагатай байна.

 • Шинжлэх ухааны эрх зүйн баримт

  бичиг

  ● Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль /2006 он/

  ● Шинжлэх ухааны академийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /1996 он/

  ● Технологи дамжуулах тухай хууль /1998 он/

  ● Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн талаар баримтлах бодлого /2017он/

  ● Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх Тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн

  жагсаалт /Засгийн газрын 2015 оны 368 дугаар тогтоол /

  ● Монгол улсын шинжлэх ухаан, технологийг 2007 – 2020 онд хөгжүүлэх мастер

  төлөвлөгөө

  ● Инновацийн хууль /2012 он/

  ● Төрөөс инновацийн талаар төрөөс баримтлах бодлого

  ● Монгол улсад үндэсний инновацийн тогтолцоог 2008 – 2015 онд хөгжүүлэх

  хөтөлбөр

 • Монголын эрдэмтдийн гадаадад

  хэвлүүлсэн бүтээл

 • Монголын эрдэмтдийн бүтээлээс

  авсан ишлэл

 • Шинжлэх ухаан, технологийн

  санхүүжилт

  Шинжлэх ухааныг дорвитой хөгжүүлж чадахгүй байгаа гол шалтгаан нь

  шинжлэх ухааны санхүүжилт маш бага байгаа явдал юм билээ.

  Шинжлэх ухааны санхүүжилт 2017 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 32.1 тэрбум төгрөг байна.

  Энэ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.16% хувь болно.

  Үүнээс 10,3 тэрбум төгрөгийг эрдэм шинжилгээний ажилд буюу нийт 447 төсөлд зарцуулж байна.

  Бусад 21,8 тэрбум төгрөгийг цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэл, бусад арга хэмжээнд зэрэгт зарцуулж байна.

 • Монгол Улсын шинжлэх ухаан,

  технологийн судалгааны ажлын 2012-2016

  оны санхүүжилт

 • Шинжлэх ухаа