ΑΘΛΗΤΙΚΟ...

16

Transcript of ΑΘΛΗΤΙΚΟ...

Page 1: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια
Page 2: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Page 3: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΣΚΟΠΟΣ

Η πολύπλευρη στήριξη των μαθητών-αθλητών για σωστή προετοιμασία και πετυχημένη επαγγελματική και αθλητική σταδιοδρομία.

Page 4: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

• Η διατήρηση του ίδιου προγράμματος σπουδών του Λυκείου.

• Η διευκόλυνση των μαθητών-αθλητών για 3 πρωινές προπονήσεις τη βδομάδα.

• Η στήριξη των μαθητών- αθλητών στα μαθήματα που υστερούν και προετοιμασία τους για τις παγκύπριες εξετάσεις.

• Η ψυχολογική στήριξη.

Page 5: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ

• Ωράριο και ωρολόγιο Ενιαίου Λυκείου εκτός από τις δύο πρώτες περιόδους της Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής κατά τις οποίες οι μαθητές/τριες προπονούνται.

• Στη Α΄ Λυκείου το ωράριο επεκτείνεται κατά μία περίοδο μέχρι τις 14:15( Τρίτη και Πέμπτη)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

• Τη Τρίτη και Πέμπτη γίνονται απογευματινά φροντιστηριακά μαθήματα για δύο περιόδους.

• ( 13:45-15:15)

Page 6: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

• Λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη σε δύο απογευματινές περιόδους, στις 13:45-14:30, και 14:30-15:15 αντίστοιχα, (οι μαθητές επιλέγουν τα μαθήματα)

• Τις μέρες αυτές προσφέρεται γεύμα.

Page 7: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

• Ακολουθείται η πρακτική του Λυκείου με τις πιο κάτω διαφορές,

- Α΄ Τάξη , απαλλαγή μιας περιόδου από τα μαθήματα Γαλλικών και Τεχνολογίας και μισής περιόδου από τα Θρησκευτικά. Τα μαθήματα αυτά οι μαθητές/τριες μπορούν να τα πάρουν ως φροντιστηριακά. - Β΄και Γ΄ Τάξη Ισχύει ότι και στο Λύκειο, με τη διαφορά ότι οι μαθητές/τριες έχουν ως υποχρεωτική επιλογή (κατ΄ εξαίρεση) το μάθημα Φυσικής Αγωγής. Όσοι μαθητές επιθυμούν να ακολουθήσουν τον κλάδο Αρχιτεκτονικής και Ιατρικής, πρέπει να πάρουν την Βιολογία πέραν του κανονικού σχολικού ωραρίου. ( Τρίτη 14:45-15:30)

Page 8: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

• Οι Καθηγητές των φροντιστηριακών μαθημάτων επιλέγονται και εργάζονται με το καθεστώς των καθηγητών που εργάζονται στα ΚΙΕ,

• Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται από καθηγητή/τρια του σχολείου που διδάσκει το μάθημα.

• Οι Προπονητές επιλέγονται ανάλογα με το άθλημα και τον αριθμό των αθλητών. Κατά προτίμηση επιλέγονται οι προπονητές πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, με εμπειρία στην προπονητική του αθλήματος.

Page 9: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

• Την ευθύνη της διοίκησης και εποπτείας ,αναλαμβάνει ένας Βοηθός Διευθυντής Α’ ή Βοηθός Διευθυντής, Φυσικής Αγωγής ή Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ο οποίος εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο.

• Οι μαθητές/τριες του Αθλητικού Σχολείου υπάγονται στην διεύθυνση του σχολείου στο οποίο τα τμήματα του στεγάζονται.

Page 10: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

• Ισχύουν οι κανονισμοί λειτουργίας δημοσίων σχολείων ΜΕ

• Οι κανονισμοί λειτουργίας των Δημοσίων σχολείων ΜΕ, ισχύουν κατά την πρωινή προπόνηση και κατά την απογευματινή φοίτηση.

Page 11: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

• Για όλα τα μαθήματα της απογευματινής ζώνης καθώς και για την προπόνηση, δίνεται σύντομη περιγραφική αξιολόγηση σε κάθε δίμηνο, σε ειδικό έντυπο

• Κριτήρια αξιολόγησης είναι η επίδοση του μαθητή, η συνέπεια του και η βελτίωση των αθλητικών του δεξιοτήτων.

Page 12: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

• Στο τέλος του σχολικού έτους δίνεται από το σχολείο βεβαίωση φοίτησης, στους μαθητές/τριες των αθλητικών τμημάτων.

• Εκτός από τα στοιχεία του μαθητή, αναγράφονται, το άθλημα , οι προβλεπόμενες περίοδοι προπόνησης ( ετήσιες) και ο αριθμός των απουσιών.

• Προϋπόθεση για την παραχώρηση της βεβαίωσης είναι η τακτική φοίτηση.

Page 13: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

• Τις μέρες που λειτουργούν τα απογευματινά φροντιστηριακά τμήματα, προσφέρεται στους αθλητές/τριες δωρεάν γεύμα.

• Το γεύμα παρασκευάζεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες.

Page 14: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

• Οι αθλητές – μαθητές περνούν δωρεάν δύο φορές το χρόνο από ειδικές εργομετρικές εξετάσεις και από εξειδικευμένες αναλύσεις στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου.

Page 15: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

• 1η – 3η θέση στα παγκύπρια ατομικά πρωταθλήματα σχολικών και εξωσχολικών αγώνων της κατηγορίας τους.

• 1η – 3η Παγκυπρίων ομαδικών πρωταθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστο 50% του συνόλου των αγώνων της χρονιάς κατάκτησης της θέσης.

• Δύο συμμετοχές σε εθνική ομάδα (ομαδικά αθλήματα).

• Γενική Βαθμολογία 15/20 και διαγωγή κοσμιοτάτη.

Για την αριθμητική βαθμολογία των Γυμνασίων ισχύει ο κανονισμός, “περί αγήματος και βραβείων”.

Τα αθλητικά κριτήρια πρέπει να έχουν επιτευχθεί κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη αθλητική χρονιά.

Page 16: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟlyk-athlitiko-lem.schools.ac.cy/data/uploads/atletiko-scoleio-vi.pdf · ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ • 1 η – 3 θέση στα παγκύπρια

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ