ตัวอย่างข้อสอบ LAW 2005 ซื้อ ขาย...

download ตัวอย่างข้อสอบ LAW 2005 ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้

of 23

description

แนวทาง ตัวอย่าง การบ้าน วิชากฎหมาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน

Transcript of ตัวอย่างข้อสอบ LAW 2005 ซื้อ ขาย...

LAW 2005

LAW 2005 1. ) 100 50 50 453 456 458 453

456 456 ... () 456

458 2 456 2 456 458 ) 15,000 1,000 458 387 387 391

458 458 (12 ) 387 391 (13 ) 456 4 456 1 456 2 - 456 3 2

1

456

1 - 20000 - 20000

2 /-

-

1.( ) 2.3.4. 5. 2

456 ... ()

1.

2.

3.****** *****

1.2. 3. 4.

.. 20,000

....

..13 ..13 ..........

6289/2549...456...2251 1...456 1. 2. 3. , , , , *** 10 4562 .. "" "" 10000 = = 456 . () 458 . . 456 .456 . 455458

****** 456

456 1. 2.3. 20,000 ... 5 2 1( ) 2 () 1.() 2 () 3. ( 2 ) 456 1.() 2. 2 20,000 1.() 2 () 3. 20,000