Економски факултет у...

Click here to load reader

 • date post

  19-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Економски факултет у...

 • УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

  КЊИГА ПРЕДМЕТА - За III степен студија

  Економски факултет у Београду

  Београд

  2013.

 • HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

  ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

  11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

  КЊИГА ПРЕДМЕТА

  Садржај Анализа временских серија 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  Демографија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Докторска дисертација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Други докторантски колоквијум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Економетрија 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Економетрија панела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Економија јавног сектора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Економија рада 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Економика стратегије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Економска политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Финансијска математика 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  Финансијско извештавање 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Фискална економија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Фискална теорија и политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Глобализација и транзициони процеси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Истраживачки и комуникативни маркетинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Корпоративно управљање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Макроекономска анализа 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Макроекономска анализа 2-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Маркетинг 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Маркетинг менаџмент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Математичка економија 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Математика 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Међународна економија 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  Међународна економија 2-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

  Међународна трговина - теорија и политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  Међународно пословање предузећа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  Менаџмент и маркетинг у туризму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Менаџмент снабдевања и логистике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  Месечно реферисање о напретку истраживања

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Методи и технике научног истраживања и анализе

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Методологија научног истраживања 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

 • ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

  11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

  КЊИГА ПРЕДМЕТА

  Садржај Методологија научног истраживања 2-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  Микроекономска анализа 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  Микроекономска анализа 2-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  Моделирање и оптимизација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  Монетарна економија и банкарство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  Монетарна теорија и политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  Мултиваријациона анализа 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Научни чланак и први докторантски колоквијум

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Одбрана предлога пројекта докторске дисертације

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  Операциона истраживања 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  Организација предузећа 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  Организациони дизајн и понашање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  Осигурање 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  Пријава докторске дисертације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

  Примењена анализа временских серија 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  Привредни развој: теорија и политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  Развојна и регионална економија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  Реферисање о напретку истраживања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  Савремене економске теорије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  Савремени методи информатике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  Семинарски рад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  Статистичка анализа 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  Статистичка анализа тржишта и тражње . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  Статистика - Економска статистика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

  Стратегија конкурентности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  Стратегијско управљачко рачуноводство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

  Теорија игара 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

  Теорија статистичког закључивања 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  Теорија узорака и планирање експеримената 1-Д

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  Трговина и канали дистрибуције . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  Трговински менаџмент и маркетинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  Управљачко рачуноводство 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

 • ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ

  11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

  КЊИГА ПРЕДМЕТА

  Садржај Управљање корпоративним финансијама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  Управљање ризицима 1-Д . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

  Управљање трошковима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

 • УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ 11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

  КЊИГА ПРЕДМЕТА - За III степен студија

  DAVS Анализа временских серија 1-Д Наставни предмет:

  Ознака предмета:

  Број ЕСПБ: 9

  Број часова активне наставе(недељно)

  Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

  Циљ предмета је обрада метода анализе временских серија које се користе у макроеконометријском моделирању и моделирању временских серија на финансијским тржиштима.