' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

of 193 /193
ffc ' EOlvGll BENIGNI QKDINIS AIINOIWAA SA I craetheoiogiaetrofessois IIN FFDERJCVAV DFANIAAAFRF 1 6 NI PR1 N C\PE AD opf 1 AAAE N p o lis A\AXIAAAEQVE\ PEI PVE RVM DOAAINVM GVIDONFAA IVbaldvaa CGAAITFAA PROHO! AIVAA INCIPIT FOELICirFI^ 11 1 % 8J m U- f /; >o». l¥‘fn

Transcript of ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Page 1: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ffc

' EOlvGll BENIGNIQKDINIS AIINOIWAA SA

Ic r a e t h e o io g ia e t r o f e s s o isIIN FFDERJCVAV DFANIAAAFRF 16 NI PR1NC\PE AD opf 1AAAE N p olis A\AXIAAAEQVE\ PEI PVE RVM DOAAINVM GVIDONFAA

IVbaldvaa CGAAITFAA PROHO!AIVAA INCIPIT FOELICirFI^

11

1%

8J m

U- f

/; >o».l¥‘fn

Page 2: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

rt i//; opuleulum-Afl eorum cooixtltidni tu f.m rht putr aurVe virnt re o iflorj Paremo b«ici:.;fatitili ,? u rc im lvuv ingemo re fponderes p ercu p u in Cur-N tio u id c r ih t id longe .impluis» e?s a d m < rn nchun a t rj, expa i i c i em r d u m re an te v rn u erfos frfrnyc

ovibus lublirniorcm e s#r no er movi (c puerulos '* Aouuus ir<ic|? idcjito preci pne decorati in d etis cttatd Qiudcm non u ita ■ a u t rnoifip u c r o • N e n p r o fe c to e a m B ^ertiI ¥ ime mdcccbax cqtffc-. Q ui e$tmn i m N ic o la o fo a u m c j,a n to tu o t u o p e r fi ? 7 c er e ej a p n s s ? m e A\cnti alphabeti In teru la s

Page 3: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Tmvvctti 1' ui te a u ro siirm.m ac rcvlinssum Pontificis noti' xilh

, T t . Tnn -munere non nuic ru.T pmc arari fcd virnm bus sed mluct iv urtsc , moribus concerto/-A nrc ' omnes -ncroram -Tuis nanicjt fpcti ofissum s protentu cj. robnfh/Imu5 humeris primus «auream hxliacj; voqarn cum cifcicm Spcrfhins Vins impofiu : Qiu'nbi vni.prccccicnre nemine (acrorum acDiuinorimi. yvunifter non cafu cjtiiojpiam seri rnaijma Superumproiudcnria dr (hnartib fuerim; Non «ab re cerro «uir indecorum ccnfcbtvuv fi prt mus cjuocpttlw Dulcissime Cfuxdo lucubrdtiuncuLis dicare mcaeffyn

Page 4: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

jAr.qiu res «qpocj, lorte (e se nobis ob tulit urd c.i mrr\c ciifcptatw fuit- Habcscnirn tria ximc parentum tpei iuprruror <qu i<io comes (olertTSStma am mulam . pTiniri. cjopriiiii^opi/iciS cirrc h?5 formofis «iqp^rucncriincUs artiib.v' tmsucciupt-issnnc infiibirp - Cui^ prmcipnrus Ampli fftmus cft mi.morr4?ks - Empiucro hoc miubli <pjt mciytr^ ^mipcno ciup funr.»il ter ejuorum *Pv cyta praeibat chgpi rare -* vrcr. nero is Itt' farticnubus agim ur: neque omnes m hociitM- SC&m altero vmuicrti coucninnts

qlglUJfqiucicin in venere mteUc^his tn^jwtolunMS c| ipfi: equorum «slreiv

Page 5: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

4 ' V-'.;-- Vmdct citjccrnir aluraamar Ac■ . / •pravtpir 9 tud iuto tam praclaK. ucfuti perfpiccrc om inaA t (i per [picere ipfum non ftt suauc ara, amandum Necj.bomnn. nc^pre clarum. utdet;ur-Amor cyioi Tio " mulrifacmndu^jfiKl cpiod ames ignoras l}cc ucro fimul cjuicun ctissima puraburiruiv. Hvfut cquid^iuatufTimc anim ule tiur pri Cipes: Qiios re oblcruarc/colere ac uencrait \ fliaprcmarura moii^>

^Cr maiorum tuorum Frcclarissia exempla incitant: yvia^nammrimj,icT-ifTi mi cj, Fcdcrici nucis ct toris rui compofiti ffimi inores eru dmfJimus animus fpcthibilissTa.

Page 6: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

utra ame ocdlos tuos pofira fiiadrt l arrj.alliar- Suprr412.tr tpl.c ev armis errata ctiiK‘to5:ltt emrere cpioad ften potente pio cjiwcj;iilnar c((c- CupumtpH-parcnres meliores na tos At cenari -Maioribus prarflatr (ua fponte ninintjn^* Sir uaepa fpfe ptob Deus optime atcj, Tmov

|tsiltS) iielim Inclitus ille IV r * Macedonum f hihppus:Tu Alex

AAaqnus fiiccedas- Fgo me dius Artfbareles ad ui n par - S; tam

o,V4j*

•tim qc^ttdrxm (imul cum Pre v fFantissttno viro ttioloelici pa

16 Od Vamanb «ictirc ornamj, trhtttn- Forum <j; lermohe me ^utnorem oucfc» anu na du crte';

Page 7: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

pBEGRjQH BENIGNI FEDEW [CVS DEAN IMAE REGNI PIUH CIPE INITIVM CAPIT FOEUCI HKOCTAVIANVSS

diuina I rrc non

S S f i S S S B 1'n c *oc ri 5 d1 fcepta I^IS dirbus t]u^

m P m p K i s Cu^ubuim fu •baro ohrn potentem armis o m dtiutcni G u* donis cj, nofhtj

orntis Ipei Pueri Harali cocic |j^rn applicuimus vrbcir» Attj. Jrinccps Im titlifiim e id mej w r di^Hir^rum pcrpulchrc; l i t e W M Jtw niftr mtoro' Syfc

Page 8: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Pv c^no Princeps Ea ucro diflenfio inter L «irarum tuum tiiiem uire' dill^lS 'V&rccptocctn (ricorytum^ Benignum naflvum vrbmatem Notium circulo ejuoda proceflir- Neci apud nos omnino eadem opi ruo vernunfit: ruicimuPv c cj, • attj,mine huc nunc illuc A iramup . Mjqiin et} cmm mentis illn parsquem ititcllc^\um uocamus Md c na profecto illa cu ius impio omnia fiunt.volunras Neccpucct luoablcj, nutu confici tialrr :Q$f enim luamus intellectione AAti fi illa noiit ncc|? inteIhoemus-St, enim uol umus intellectio prrfiat- S< nolumus ne^ preftare nec 01ow •

Yrt,- •>«■...

Page 9: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

po u uboenere radite mdctu Aft nt buuisce rei querunq. fieri pot i uuefhoatio mm obnmtatur Atq,

,-quid tenendum fit prlato eonffet Aftumam mihi diam Litu1}}

Tbom,edirunt opinionem nefen * faturus eam mentis partem que’ intcllioir potw rm icc ea que aimu atq. nnpcr.it ■ C iurquid tamen fitTre difficti ima non affirmo-Verum u t Soc vatem Jrrunt a^arn- q cT i pe opmor dubitabo: ut ruti Preftantif Simo inqcnio quo fuo ii] tempore t fretus es opinio m ea : meum ha bitum quam fcicnriam dieimus uerratup^ Nequit multa factam uerba oportet: Prediro-H-m pe nto

c%

u • •

Page 10: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

milio adchcchciu in rogatu opu^TCum ex fe se fctcnri fi millu arUir • •impedimentum cioccrr Acdcxvnm nare ftr mnarum:RESPONDET PRVDETISSIME ‘ FEDEKICVS CAPfTVLVAl SECV

FBDERICVS: i i ? ..lOAAplures hic OCkliuan c ambicjii r»r: Atq. ur.tfjr

Iquocj, ais huc modo.rnodo tlltic trahuntur: Nec|} profe^oid uniitia vmncL cmm rAtioncs ac ^ cedunt: Atej, cum ulas qujp lnoclIccium prcftrunr cori^deram^ cbliuifcimuK, carum cpi/ itolur)tari tYmir - cmucrrinirW m oirum ucl ,,,

V A \

Page 11: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

circulum redit-Opus effer baclrc <V tempore accomodariffimo-ifa in qcnio prcftabilissmro: 9* uc certo nobis per rei rufie ac te muter i fe rt.

Veruni rnrer nos annee frarcrnccp difrutcrc rron ab vc fbrfarr erit e nam illaque acutissinrprutn ftit hominum velun enim non qcqd

> Athenis dtdHivn fit/ucrt fit compo5Oportet Ita ne id quidem qcfalibi uentaris fir expers opus eff- Sed •* quia tam t ib i ciu plurum fiuioir,partem clcoifh: Assiima rntbiipe eam citius nobiIitas£V prrfhmna' \ . tarirar Necp omnzno comperta e#- Attamen unum elfctjtiad iqc (olatur; Cati fam enim tUms a^am/cui amop

Page 12: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

cimi|r imperium uirc tributu ne.- VniuJrjUifq, uero tibi potius bonu rupit Volumus icntur fe potius i amabit Iubebirq. cr meo mtcllff* luti Au detentionem lnquirereA / tuoaboppofita mquifitione defi Here- Sed iutti unde lncipumdu firammaducrre OAauianus fit an una: qiiufq. in fpet ics duudatu r.qu r uniulcuuiscj, fit operario difeussa uidi (orpifiimc: In plenti tdvnurn opere prerumi urditat'.lu tu m o : c\uomodo ipla anima i aditus (e habet porennas/ip(eo; po tenriup qualiter fiv abipfa Anuria eralefc inuiccin dtllin^iianrink i ueluti ejeruo Artftotelc niie tanto

Page 13: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

/

jtiJ-iu» romplaScrird< i'C udis ncinHt' opu Ut orrjhiupotfnn.iK Pvcoui.i nr ifxrarrAdrf

. jim urc duiyia i$ Fcdcncus Nnp!fl T11151C tvpilt .HldlUTl C\j poinon(Iratum nam ti.diuc(l apud ful> tiluim frholamaniTTiam fu s tu piHrnrus unam m n vnarmp (ub ilannam cc Ptfrrre ucro ct,ibe*i &t?1cic tiiiiiccm/cu Kanorn* opia ipfi formalim uocirant Amputa

. rt&itacj, ornmbus cum folum cpfi :propo/mlh eurum «n^redianuiK, PROBAT OCTAVIANVS QVINQE RXTIONIBVS FNTELLECTVS V STANTIAM*.- CAPiTVLVM-TE RCIV/VI-* Occaui«iniis,:v~

Page 14: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

iI ELl-frCl V S proferto n? thi nobilissima potrn

Ina ex m u ltis tATiomb) aparcr Quarmn tace ponatm^ pruna - C bcjucrum n ob ih ffn m s reb u s conucm r taonio optim u c tt in i pb S cci ici m i ai i tid eft tjf. ipfa m ens /'epici cum pmo a<5fu er fiibtlartriis k m a t ena abfrra£r'HS folus cOnucnzr * Prima

— lv V- ■patet Conurnirc n m n a i pra«i CcUif,? in aliqua proprirrarepre flabilius cfl-. ejua tus alia coftttc h itu r ia . Secunda tib ofEciicfu^ cW^VtlfEfircIc indrcirhci erbzcoPeQ^iitd civco pofiur cxkrnmahlv vnum bomznem (ocliccm effe '

Page 15: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

polle Q*cum dus lnuncitalibus! m contemplatione eoinienini lo iasrVnde et m entem quiri nita num appellar CV Pveihbililh niii Intellectus ituq, optima ut sir potentia opuscft* Prctcrca quo a beluis homo prcflar idm ro no biltiis/Ar ratio atq, rm ns « r hoc fit liquer: Primum faris pareriSi enim prefiar alus Aliquo pre Iter opus d t 9 - uo ic itu r p t fftar Ut fir nobilius m co oporrcrAl terum quoq. baoerur ex fcrnndo de an im a -vbi quadruplex ani Ttialtutn differentia poniruVxil Vcocranuum: licnftriuum Pro

' cS . e* # c ■aiovessiu u m luic loei m uratum

O

Page 16: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Atq. lntrllrrtiuiini- <uq, dixcir quispiam basanune non ama Iis Differentias dc -Nil refert-A m m arnim nobvftor cffam m a lis portio: vlrirticici, an im a prc cedentibus preci arior •Intcllc^ili enim poffcrius efl Senfitmo neratione J Q. ac nero pollenora (in generatione priora finr perfeciime oportet; ex nono ywcrbapbift eo- Aeetiam qura IntellcCHuum continet IcnfttiuuMi (Vnonecon uerfo: Vcluri quadra nonius Tria - quluni - Deniq. cum horno fpec*hl biltor Iit brutis: ^%iq. Ipe^Kibiliras tueo conhtktt qiua ipc omnuim animalium foliis iiirrlli^tt-Appr

- • tiuirrnm i

Page 17: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

tu it cmm atq. amam omnia: ho jrio folusintclli^it: IntrlUvius ic i riir nobilissimum quid (ir inboic oportet* Dcmdc-Omnis potentia vidrns/ Pcrfpincrts- ueiutrUujies. Nobilior cr prdlannor cll: coimus porcntia non vidente neeirirelli^ re- ha nero fele halicnr 1 ntellediis criioluntas. qucab/lnlclmo pote ria ccea dicitur - Vnde (Vpoerat* amorem qui clf uoliintaris ac4f-us: Ptierunrfuidtirn coecum'alatum atq* pharetrat um pingunt: Nobt lior i^itupv cnr nirclle^bus.Cum iplum mrelli^rrr pulrbcrnmim quid uidearur* Ad idem poteria di^fcuis' R ejulans. IVc cn.v or

i

Page 18: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

dmans- Conformans, nobiliore Potentia n u data' K cyu lara recta Ordinata. Conformata:/iqcre-H- nobilius eff cj pati: Ordinare qq; portus eff pmo M ethaphtficc o or dmari Citisfecmodi e lntcllccras te fp tfh t tioliinrans: Ipfc cmm-a cchfa proponit ipc chviqit Atcj? conform at -Vnde ncq? uifra est uoltmtas. au t bona ni fi diffarhi K- artonis con form etu r Pr rftabi luis ucro c li con form are cpcon formari : TV ccjcrc c regi ■ !nrc!la° Tus iqirur id quod exquirim us ertr •• /4tq; cum eeqar om n ia Kex dici-potcrir-Ad incm-jxibici ac o b h y a n ignobilius efrijfiiper esse

I

Page 19: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ac oblioarc .X/olunM S ub iure fubnctrur mrcllcrtut: Obcdir-N- ac (iibucitut nam rahrcr dtcta m tm naruraP' fmc m te llcrtn si ur omnes aum r etiam aducr/aru

'Prcftantior lomiFv cu t uolunras parer ac fulwcirur crir intellrrt? Hec fiinr icitur que rparh itietcrn ur queda perenna cft- cfcxtmr u Federteus Vis nec ne plura An ad bcc antea rcippndea cuptSjPROBATVR E X B *R T F HABITY s /w mobilitas tm m e e T v s

lwvi qyABOAWOc^Vauianus-

IFFEHAM proferto non bis lrirfroniora arourrieta

Page 20: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Qiubus hac luce clarius ipfum mtellcrtum ct fpecinie an im ae n obilissim u m eorum que homo habeat offendam: ldq;C*i ex ba biribus i lu s .'e t n& ibiis prcclarif' fimis rfeduc«im- Infpiaamus- n - qui fit habitus mrdlr^hissuide q. quid fcquetur- Vnaqueq, enim potentia tan to nobilior vici Ioles;, quanto pouoribus habitibus pve dira fit : bll tiero m rcllcrtus ba

.birus quocuriq.iiolmirans ba <bitu nobiliori p rim u quide ex fele m pro pa v iildcll- AYrtvu ucro conflat deXipifctoria tgp. om nium habituum prjbciofis trhai Veluri er Arifftclcs fmo Methaphiluc

w*'m

Page 21: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ac fexto ctbicormn.^rprdlissic • ucro decimo crhuoiuni alid*tt:

Nullus ucro habitus uoluntatis di nobilior ipfa udhtta/aur A - rmciti.l ur idcm .ut - His auuiu lonoc prdl.lt JapicntiA. pqrffabii iraq; cr uolunratt intellectus- IVr renviTheologia fidmi oniiub) ha Intibus uidctur preferre'- Septus enim habemus achntlo rrplicarw- fidcs t ua te («limini fixit Si% Apollo lus ad hebrros undecimo Sinefidk meput mipolfibile d b placere deo; 6i habra.ini credidit deo-Cerepu ratum clb et ad tu lliriam : bt 111 actibus Apolfolorum- Fide purgas corda eorum : Tora ei, Iaera fcnptiia

i

Page 22: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

pIma eft buuifccmodi aurorium bus • Vndc fic pofTct aroui Id quo quifq. faluatur excellcntll/imu efl in ro- Sed fides u t probari trn efl-: CSr illa qua fahtam ur Vncf enam M athci ultim o P tu cre dtdcrir faluus crir-£V lucc ulti mo.' Increpatur ntlctpulos O fhil ti et rardi corde ad credendi im : Ct Marci vlrtmo exprobratur i m credu 11 ratem allon tm. T>uritiam cordis - "Vndc milium IV c' prebendtt mfi de incredulitate tam cp de principali ultio StciO/ porefb iterum argui CV> maior cfl- utrfus. quo m aius eftei crppo (itum utrium oc tropicorum -

Page 23: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Sed incredulitas e maximum ui uum u t c x d id is increpationi buspatet-* Fides igirur cum sir habitus ipfuis m ediatus orni habiru nobilior -. Intellectus cpinrj (it omni potentia nobilior opus eft: Fcdericus Ft c|uid ad illudi Apofl-oli probantis muttisarc^u mentis cantatem nobiliorem 66 fide: et curuftis habitibus ce te (ponderes:0 Ad icicj. c]uod Aizyuth nus quinto de trinitate capitulo

ibtcimonono. adducit 'Nullum t dortuin cariratc nobilius au t t atejualer- O cfbail W nus FaeiUi mc ojiudcm "K cfpondeo; loqiuinf enim de cantaro abfolurc £^ira

Page 24: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

rleilla (piocj, O iMtn inparna \ul bcbtm us- Caritas lta^, mfuo no btUssimo: bor cfl mparria. mato effr cognitione cpir fides dintup. Coonitw tamen patrie nobiliori erit rari rare patrie: Fides c. rode modo excellentior rarirarc lue ba bitr* Conffar icitur inrellc^Ftini: fci ratione nobiliorem re-Fedene9- Solurrembas ruas argutias pau cifiimis: Penninam tamen quems expleri dcmiicpaduniicjdci. dicar»?PROBATVR EXPARTE OPFRA TIONVAA INTELLECTVS PR AESTANT1A CAPITVLVA/V QyiNTVAV :

•: Oc^huiranus :*\

Page 25: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

[VAAA ct rc^u «njcj, precia1 ri linr ipi acbus nofiri

ITItrlloftllS 0|lll& unqicorprimcr ualclnt.' R clurmno 1loitiiv neootiurn <St ira arqittnctov. o vS r ,, o -Omnis m u M aqua elrpnnctpiumotus fi rtjumofil (it: nobilior eflipto quod producmuv--Vt paret decautis lii penoribus noviconuniientibus m materia * A^ens miuiq,prcffanmis elf passo-* 4ur i ir'ftitrentidem Ipeciet a<j»cns 66paciensaur cimcrf^ninii<x^(i duicrlarti3cum.fpecics (inr> licti t m nnm nbequa cuperfedbip/ (ed maiofmaycte fit oportet Flbq. ea plnlofopbi tuuloakssnna lententia *- A<*bus

Page 26: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ucro ille quem elicit mtcircftus crya finem . c!f cauia producens aecus uolunratis crqa finem-Cft q* « r patrer caitGi tcquiuoca i nec

. enim eonucnit cum produco lnfpccic- Qi.ucro ille aftns buc producar pau t ex diffinitione ' tpfius caufe.quam pontr bilice na / Caufa mquiens cfHd ad cui9 ce: (equinum aliud- Sed ad esse ' illius a& u$. fcqiurur ee a& us uolun tatis m finem eo enim^po fito-: ponitur iftc- Sc eo amoto i dtmouctur ct htc* quare nobilio erit illeartlis' nobtltpc per confc quens ea cuius efb a<5tus po tenvia • Adde- Coexiocrc aliquid

Page 27: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

nccclfavio &t,mdi^crc illo fi noti (it m utua coexi<jKTim ignobilius er imperfectus dFVndeq. nulli9 mdiqct perfecfbissimus d ic itu r 5cd a<ftns uoltmtaris pofctr ct t cooci^ir intcllc&us bicucronon ext<j>ir illum - Tntdli< r namc|,porfunrrns <ibfc iicluritate. Velle cerro non iialrrnus nift co ^nofcamus - Ferimur enim in ca solum ejuf prenouimus .• VtfcU nor icitur mtelletfliis tp(e: A <1 bec id cpiod cySe(e dicibilius ui detur pirlfcintuf£<? illo ejuod non «X (c (c ehgibiMil&: H oc patet e x trrcio topieorum- Omne enim i eli^ibtlms efb melius*: Scdcjttis

Page 28: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Mm infamis cft cjiu non pepone rcr mtdlc&wncm uolmonc cu illa iit proprius acatis natuce in trlW f italis* Voltrio ucro ipfa Iit cptcdam inclinatio 5 Vcluti apuci ualrr < raui centrum pctrtctfnccj. fe/nkj, tpfitni centrum cjuo tmdtt icite? H i f addent- poliunt ut idi n obi luis dicarn/cuius operario t apaiinoribiis dependet. Cittlnim uero clb operario mtclledhiis.cjiie hOn dependet ab illa cpic uolutar

r(ed econuer/5?i bbiktr hir ^uisdicat arotiinftHUfrf %ldtr palcnrcx eo'tp oprrano iri^Jfc^kfs dcpnidfV afeifiriua • cjuoU1i¥*m:non eftno btlior .* hccemm deperidentia est

Page 29: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

peraccidens cjum pro l>aru nam xst lapfe * itoluntatis autem ope rano (emper pr^upomt illam in tdle^hisi >4ccriam incpiolibcr ur in deo <Sc. angelis € h r trac|. baoe nam ratione nobilior caporenna pro ciua mfudo ; DemdeMdus eo i nobilior cpio purior er finccnop^t Vnde phtlofbpbus- Deum «tlHim 0 purissimum uncat • Sedcjuis ne fcir adlum inrdledus punore efl? actu uoliinrarisr* e um enim res fit incoijmofcenre fecundum mo dum co<j>nofcentis: 6*. ipfa mrelle iio fir qiudam morus rei ad mrel le<Mum ipfa mrelloMio cur puraii uolunras enim ett motus anime

Page 30: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ad rem m fc - ex hoc lyiritr o^rnoue cur aci aliud idcH- acjrem impu n ev er it Q^.ucrc ita fit pater ex pnmo deannna <$'fcxco Metha phitiec : Verum et falfum funt m an im a : Bonum Se, malum m ter extra: Fcd en cus* Argumenta b/r cjiic facis Otftaruanc truiyna uim habere utdcnttir Sed fpero me ea uehiti aranearum telas facillime rumpere pofle. Neramen ejuicq . ex bis que ccnccpifh impediam peroe quantum libet} PROBATVK HIC EX PARTE« OB1ECTI 1NTELLECTVS NO^ BILITAS CAPITVLVM SEXTV

: O cftau ian u s

Page 31: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

V N T mihi alia pro hac ferula cr uettssima opi mone argumenta; Nc(|,

ur uides lllufhrissime r ac foclicif fime Fedence ulla fimr m tpfis Dyaletica tendicula. nulla cquuf; m uohitio: fed ex fe(e ucnrarcrrM quam intendo dcmonffrant- <?o fridcrcmus paulifperomm affeT inonc aut perturbatione femora. obiccfHim ipfum noftri Ttdlc^Kts quod ucrumtpm aiunt Scita at cluamus- a uo rc^quepiam abftra etior cft: co clarior co limpidior t nobilior atej, perferior' Id certo i pater c tio enim quis fupra plues S c mfra pautiores dommatur/co

Page 32: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

m a io r d ic i lolct S a m u s att$p®lfucrum prius mce enn c|. V im donum cntm /poff ueruni aducnu CV iw maois concretum idem ad uenir/reAdit/nobilior loirut* ttei rancer pnons. (Se, abftrai^ioris i rano crtr: arq. ira erilia rimis cftobic<*Hini potentia 3 Prererea uck; ' Gcbonum funrenrts pnflft ones opi'cumcj, aurem alicui Iiibicc*to T1V plures passiones' pnor efl- nobilior lecptenrc: tutn caufarione fiue ori ^ine -• tum exigentia er pmissione' Cximr emm sopiens pnmam/pno ucro non exurit fapicntcm/niTn eriam/cpua sapiens per hanc rea lirarem ipfam fiibi^h pamcipar-

VJ

Sed iierum

Page 33: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

£cd ucrum etiam fecundum ad uerfanos prms cft bono-Conced annuitur uelmr nolint :cjuod ex quiro oportet ) ChunueroquidT motavi tam dui oportet - Illa pote n av u t concludam omnino propo fiti im) nobi lior - ^enerofior/perfixf Tiorqm t mqua^nimana fbelici tus condtHt- ifbcniin ur ait/In fio reles Deatitudo nobiliflinie potm tic crc a nobilissimum obiertum operario - /i fi ea est ipa mtdlcShma porenna - ldq. mulus probatur: Vo

■duro. yts*mint pnnumKloanmS/ leptimo: i H ec cft tuta aeterna ut eognofcar te fbliim deum - C omnino uricj, op9 . mtejiedius dl' Auyiithnus cjuoq.

Page 34: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ille pnmo dc trinitate capirulopc nultvmo: vi/io efltota merces:An ftoteles T>cmfj; decimo ethicorum. Foclicitas eft bonum fuffincns Id aero cfl* nido-Vnde cS^Tbilippus loanrfis Igrip dicir* Oftcndc nobis patret» (itfficitnobis- Ponit* dcmirm philosophus Rcanmdmr m fpccularionc fi tbffarinarum fc parararuTn/eoQ-fpeculatione lo^r ftmiilVni xpfis (epararts fbftantus tkcddimar* (T/tcpior ad id ofbcn dendtim /ranomodusrj. mfi^nts: 9-itiid enim cpiero ex te cft Beari rudo*prertrrp fumm i bomadeptio arq, confequuao^ Confcqimnoi aero ntlaluidefhcjqtzeda opran

Page 35: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

habitio- Optare autem (lue dcfydc*rare cft quidam uoltmtatis ad re non habitam morus- 9-u a traej. i potentia foelicitatem conlequimur mfpe<5tandum cft Quid refpondc bis mfx ut ca potentia cofetpiamu bcatitudinern • epia opratirm ob ie<5Him fit prefens atej. a nobis ba btrum • obittfhim aurem ipfimv foelieiratistum nobis pre/ens. tu cj. babitiun fit. cum ipfiT noftrot mtcllcc^ui clare pcrlucidcij. offer»

'>;. tu r • Vi fio ig itu r erit mtenor fce > licitas: Cum fibi bcanrudinis ob

prrmoilt prcfms Sn gif' iS lic*ta 5 (it circa bcatm idiius

* obic&um prclcns opatioRatioi

Page 36: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ucro C m c ir ir r llc & iu mfit p rim o

ctu fm o d i operatio In ea p r o fe r o

o p e r a t i o n e u t f i n m n a c o n i i f h a t i

b e a tm id o o p o rtct-V n d e ficp o tcf}

quoq, a r q u i • C u m fu m m u m dare

in d e m u s bonum t u n c illu d pre

lens b a b e m u s i CL.uod uero prefens

efh id tam habitum c(h: Neq. enim atnpiuts habere cupimus- o iod ublam h a b itu m cfl" n on a m p liu s qfi

h a b e n d u m c x p e d f a r i n ^ ^ uod i

non e x p e d ia t u r perfecte pol fidet-

V n d e o^uohintas qu iefeat obleilr

tu rei, habirobono- Id non beatmido-

frd co n com itan s eam erit- Quare i

ex bis o m n ib u s cbflar m tcllcdfi hii

lulce K c o n i principem e sse j

Page 37: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

EPIIOGVS-AKG V/ME MTOIWA/V OCTAVfAhWf ETqVEDAM BKE VIS DIGRESSIO CAPITVLWV SFPT1MVAV:*: Fedcrtcus:

■ V NTtibi ncc ne plura?'* . Octauunus* Hcc funt tr dcricc innubissime cjurpo

ttora afferre piitaut* (\uc mtrnon i mediocriter tnoucnt mrrlltfhitTui omnibus ammar utribus cditornh (Studeri et esscoffenrant* Nec^i credo facile poliunt acpioq.etiam eruditi lluuo c^arissimafy argu­menta diltolui * Idcj. pace tantCjdu toriratis tue dtjxerim mitiq mea cxmcnrc adimi porenr aut beni uolcntia - aut amore: mfi forjsa

Page 38: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

opofitn quam hadlcm i$ non pcripc x^accecfat-Pvatio- Fedettcus-Kc tfWufciptideui o d h u u an cv cn tus crnfn nulla coriiiindlionci nulla spe. dissim ulanda cfbp, (ernm nitefctttt pulcbcrirn&i At uenran id nofbo uericasCueItittnec bono bonum 'oppomrur tntrhty'Adducam ttacj.dk: ipfe uo liw tattsgratia non nulla; Q_ uc (t mibi foltu poterunt m im m c:

Tuacjj e^o facillime dcftruam * ad rcftabir nili itr tplc quod opto co cludam: uolunraserit rcqmaiie qmq; noffn prTcepS* OtfVauian9 4ueo fitp codici potcll* aliquid cx re percipere- Fcd m cu s- Percipies

Page 39: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ptofrrelo/ab t ita cj; opm i onc' cuita tum faucs dcfiftcs- O AaiuaiU lf Progredere uir peritissime ncepit me uerbis his dulcibus dcimtas FcdericuS-Formicas forlan mli nu comprefliflr.prunt tibi cittis-’ Odfcaiuanus* Hei cjuid mcc aui ditari tam dui obsifhsficjua funtt digna adducere non dtferas» Feder CICUS* (rjuido meus ira fblet-O&a uianus* Rjedtbis uidco adnoftra optnioncmTanra enim digressio fabellas euonir;PROBATVR- V 0 L V N T A T 1S- NOBl LITAS- R A T I ON EM OTION IS- CAPITVLV/W- O CTA W -

Page 40: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

CEDE bite lam ortauia i& tftjnfpice anribi thbu

_______ las proponamus-Res quecurkf, ut faci Uonjrnodo incipiam habens exfese principium molio ms ut extendam us aliquamru Ium Rafttoncm ipfius'' nobilior cfb illa que ex fete eam no babrr.i

'feacemm ranonc anim am querj. r^orpoir preftvmtiorcm dicimus: Qjipc fiio cienir motu/illud ali eno- Iscj, prccipuc uidcrur ce pro pniis motus- qui ab.intra elE-Na tucatinero fine proprio cicn mo ttilonqe prcfKmtuis c[t' c^molc tO tiur aheno Sed uolimras mo net quidem mtrltoftiim er ceteras

\

Page 41: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

uircs-Atipfa anulla iu alia mo ucri dicirur-Vndc ipfa irafc bahri' admrcllcftuin &c uircs leiifiruia? liniti rot* ad omnes motiones na tu vales-Vnde et doftorjjs cuius te opinionem tenere afleris m pma (bcundf partis Q. uelhonc myefi nia quarta Articulo trreto codis nomine uoluntatcm cxponir- Sicuti iqituv coraci animalis me - bra: Ita uoiuntas (rle babet ad a nimc uircs- Ciit iraq, cavatione prrffabdior* Posscr autem etiam ita arqui - Id quod moucr nobili9 cft-.-afe moto: uoiuntas ccuifmodi refpeAu lntcllc&i is • Vnde cfe (an d\us Tbomas fcpc replicat: P a

Page 42: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

dicem & on^inrm omm5 moriois wvovoammc Tkegno cssc a voUT rare* 0 <£aiuanus« Cauta oc qua efl-prmcipuim motus ■ non adeo pcvfcfta cfl-.ur canfa finalis :Mo ucrcntm(qiu5 mctbapbora qua dam') finis/ eam eaulam: qua effi cientem dicimus- eq, om nium ■ caularum nobilissima caufa Vn urair pbilolopbusv Itqucpiam Ici entia eet dcommfcus caulis^ea que de fine traderem r i preelario duceretur omnibus-QTqjqirur uoluntas efb efficiens omntsq, adfm cm motionis origo dnrcl le<fHis tamen q u i ipfurri appre bendir finem sub ratione finis

Page 43: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

uoluncatem mouct: bcetkrro tno no onotnc.rr eicrirrofitarc fiip iordT- FedcrtCUS' Fatendum cr rocff ut finis fit nobilissimusr&ft- piatio nullo pa<*bo eft- uoluntaos finiS: Ncq? u t obicdbunnqdicit finis quod ab Aufi-otcle Hcc|, ut operatio ipfa que dicitur finifc a u videlicer eft- alter fin is: Propria enim operatio circa finem e finis cui- Finis uero <Sc bonum ccmuer ti rudentur- Sicut ergo bonum fic definis p^efirtur aduolucatf- Operatio itaq, tpfius uolunratts etit fints eiii5 / C u iu s operanois ett finis obiedtum- Idcirco hfc i dicirupv finis cuius fiue cui fiip

^ ■ \

Page 44: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

pfc etb alter finis: Illud ucro obicAu ira cftmco genere fims„ultcrius no Iftprocessus-<&o<& finis quod/fiip pfonon habet ulteriorem fmem/ap pdlatuv- Non ualer itacj. IntelleCt0 apprehendit finem ■ qui uolunratc mouet- InrelJeCHis erqoe/} finis.aut uduntatem mouet-Vel uri noni uakt-Sideoeum qui te mouet* igitur te mouco • C t qjuis oporear nos pruis mrellu^crc finem cj_mo neamur ab illo non tamen vllo i paCto ipla intellectione fed fine in tellecto mouemur- nce Hibrande qtta eoonitus cfb rufi quia ut pri tlScrrnoiiear uoluntatcm/fit appre henlus TV atione opus cll •,

Page 45: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

PROBAT- C O N T I N V A N T O F E D E R lC V S R A T IO N E -IM PERII* V O L V N T A T E M ' PB^E

. S T A N T 1 O R EM - ESSE-INTEL L E C T V - CATITVLVA/l N O N

VIPRETERFA uibc. cutprcctperc - cui nnperate attribuitur/is certo Rex

cft-rclpc&u eorum c|ui fibi subici uritur voluntas ucro iubetvnd’ uibcrc interdum pro udlc ponit' quia unius potentur funt adtus Idem cpTHcimus principem velle quodefl- precipere aut imperare i Aiunt enim boc uult flue preeipit Prineeps Vndc imperare eft aftus

Page 46: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

tioluntatis ■ ud ut fubciltus dica mus > cftaiud fundatum ftip tum uoluntansur modus cpdam uolcndu Non cftcmm omne iiellc*preciperc-fcdtum folum cu alios uolumus aut operavi (iiit cogp ari-Q^ucto tubcat mtcllc<5luj^t uoluntas clarum cfb h|am cum . fibt gratum cflipfc tncfutftnoriii rerum "P- ationumq. uacar cum fibi difplicct dtucrtit cum: conCi tuq;ad alia quod quilibet cxpi tur mfc iplb experimenta certo non funt neganda:Oc*fcauuinilS Imperare eft a<ftus rationis* Neq?; . enim potdt quis imperare: absq. «quadam mtimarionc/mtimatt ’

Page 47: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

uerofuie indicate K.ationts est opus lde fancflus do&or uutt ut fit canonis acuis- FedencuS-ln timatio fuic dc n un nano- acciditpractpicnu Cicntm intimatur cfiit cqgnofceccr pote fi mnrnatio nem At cctto necj, tulus- neque auditus Imperium uoiuntatis fuic 'Pi ationis aonolcunt: «o n enim cadunt imperia ctiisfub cotum obiccfbisNccp enim funt color' neque (onus • Imperat tam eis uotuntas- <Se ipfi/ctrca fu a ob ic<?ba applicate aupluntatc q x c

qu un tu r russa; Neq, mtcUeftlis fempet adtu lntelltgu: iuffa uo luntatts/que tamen excquitur

Page 48: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

actu ucluti cu m co n u m p t no5 m diutina coptatione (m e con temptatione printi piorum natu ra lu tm : Cffrc|uoci; huius talis ra tto: C u m id [peculam ur cui nos uoliintas co n iu n o it . speculari (im ul a liu d non ualcm u splu ra enim tcice -scd m ium tantum m td fiy rc pottiimus -Spccidandoirac^ ra cjupuoluntas tubetynon (peculamur cius uitta-Aft mn m atio praecedere cxccpum one deberet -T ru is unitur deberet m re lic tu s utfuS' a u d itu s 6 tb u uifmodi coonolccre' u issa cj, exc cjui- Q^uod ablurdum elb indictis Videmus cjuocj.id m linque Fvcuo

\

•* lutione ■

Page 49: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

lutionc Q. uod Icpenumcro admt rari Iblco cum quanta uclocitatc oiianraq. ua rictate lubito ex equi > tu r uoluntans uifla: N cctam cn ibi ulla eA- mnmatio-Imperare itn q. non in clu d it ullopaiflo lntim dtioticm per fc ■ V arum per accides ut includar non in c o n u c n it Si forfan uoliinVAS imperer uolun tati/ldcrir tnfuppodus Aut idltc naturis diucrfis Vel u ri eu deus aut bom ovtiaior: fiibdito funin tioluntarcm in tim a r-ln u n a ito anima ablq, denuntiatione uolu tanTubdite potent ic parent >4ut iqirur indicare non com petit^ fc Imperio-A u t li competituiullu

Page 50: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

urtcp m.codcm hom ine crir im penum cu m nulla potentia pre terrp^ationem fit intim ationis ca p a x A u t certo ciitfmoch inti- m ano frtiftra fit -Q. uc uo fru (bra fiu n t non fu n t prcfentf5pr ciilationis Sanftiis itaqTbomas. cuius dufira pauci rct^cjjfptcuinr cfiiim plurim is locis uoluntatcImperare asscritnn Trima fecfid partis O&aua & decim a quclh onc folum p o n it 'u t intnnatlt» fit de ratione im peri i T u ar rnp tim u m m onens ce uoluntatc Vnde et fi quempiam m otu vatio alusprebcar: cum prim i m one tis u ir tu tr preber-lnrcH

Page 51: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Sanctus doftov- forfan de imp*no „ indiiicrfis hom inibus - Fit cm m

rale m ipm iim cum u m m a n o c SiCjtus liero uelit. u t ineodc hp' nrmie intellexerit afferccc fqliiat qi^e di7urmi5 : O A a U i a n u 5 :No omne m oucns imperat; .* Sed ira m onens Mt pura cu m intirnap onc rnPt^pi^dntimario i ^ o l ^ nor^irftop tis? FedcriCit^g

Mccl* W ?vitaris impetar%*ulia mouct |iireamc|uaj giidnim: €tt4t*$-Voluntas tam en im fnottet:(5^ormie uncansm ouettt

Page 52: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

quis non otnne m olinis ipmrr* ItellcdHis m item m n n uit alicjmd acuendum esse noliinr.m: nec tn CKeom onct .quia primum ada (fetidam triouensicW ipa uoluntas C tuirrurc uolunraus m onet tute Ifcrtus. n t m t SamHusTbomas- Nonujirur dabmir circulus u t m m ire m tcllctliis m onear uoliumiS-Tunc enim non ettet fta tus'riee prim um rnauens quip piam cllrr Talis nero porelMssi < nat*i ordo*. Pm no mrelle^His i aliqua fien polle equa lirer a uo lunrare coonofeir .* u t pura Rem alienam rapere ucllc* cSj propria elarqiu pemde altcn im pfptett

l

Page 53: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ucritum - Alterum nero uiffimrt Sctrq* parendum ce IcqtUMioruq, flvmtns- !dc|, bonum esse probat i id liero deterius: Ce hoc clt effi tium mtcilcAiis di (cernere tud; unumquodc(} Atejjidfaccrcr si i nulla m hom tne citet uoluntas- C oqnitts ucrobis cjite ficti que ue nqenda (unr-V oluntas lihr cltctr am orem erc^a obte^Hinv a u t o d iu m . a u t certo m aner indifferens- Demde (iresclhin fu A pote/fate (Si.eam u d i r Im­perat f x c cfl m onet efficaciter a d a c tu s tuos o m n es m vcs p concupite rei a ltccu tionc upiil tatem • H ecuero m o tio fui e ini

Page 54: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

pcTitim Titi aliud cfl ej.ordo<pit dam perennis a natura prefixus- Cum cnirn uo hm tas cjuippiait) u td a v efficaciter tutlt-O cuUt*

$.vSm

Im

fi nullum ad fit im p cd im cn tu m: Hili■ •v$'mdcrndt • Hexj. uifib efl a r tu s .u o

1 un ta tis t fcd actita natLtmhttt: . , * apnis (^ u iu o lim r a tis a ftiirn . | S ic ufiaepic^ alia potfetta Irnjr * no hum atio c5ipotrffcinffeiWi rnoticcuK auoU tntatc^ bbicicfr i^ c n te i# (u t tta^dicaiW ^pli^ ^ s

1

X'

eta tr e a m op ^ A tx^ ib im ^ op e!l^<W***p* F^itidum procedit C?i his con ffeir illam folam p o rm tta in t iib ere posse c| r r uellc Hd^br^inc

'r-J

Page 55: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

m oticte' e(l im perate Sed rho iiccc' u o lcn d o ; fuhere iqivuiK ac im perare' non poteft a b a c ti uolcndi (eparari-Vnde fi non 4 esset uoluncas in b om in cln td lectus nunc^ im peraret ficut ne ucller qjurdem ./4c fi uoluntas abfi P iatio n e m aneat *, volendo imp abit* Voluntatis iqirur uiberc/c n t : v o lu n ta s cl Impetam;* hili c e ^ c g n i cn 't: Ocfeuianus-Non mayni£kcto hoc imperium A lte fu n t conditiones/ quibus unici Iciftus decoratur nobiliores: Fc- d c n c u s Non obfkir u t firuu^jt aliquid preflvmtius habcatMnb: Atpnnctpcm fola ofca confhtuit:

Page 56: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

C m en im nullus p am eu m tu d o m in u m appellabiS^At nosdc principe dtlceptamiis Naj. bucuf cj. aluid cx tc capio- cj.ut uolun ratem imperiali fulgere diorura te fatearis * S it ratio*mi$ ancilla etia m (i tibi ucnufhor tudeatT Coo P^c^inc turpiori m e m e lib en tiu s cornitrigamj PBvOBAT* H IC C O N T IN V A N *DO-FEDETUCVS T ^ T IO N E LIBERTATI S VOLV NTAT1S A A A Q W A A t P P ^ t S T A N T I ^

^ ^ - C A T I T V L V A / V B E C l / W ^H i-V H V N T m ib i CS alie rationes

pro u o lu n tarc Ira m dtlc C fP ^ ib crta s enim illa de au a

Page 57: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

(ic quidam a it • Non Ume pro to to Ubertas u cn d tru r auro pre ctolissima r e s c ii: e uisq, excelle tia quo ad propofirum pater • Cfi enim libertas facultas quedam fi e a u t fic ac^cndi .Alie enim po tentur adm otion em R e r u m exeunr a d o rc rc it iu m -volim ras fola nulli cimif i i is obicrti prefenna pro^rcrfitur adopnan dum -A t a r to pre/Kintuis e s t fu a poteffcire fiioq,libiro acuere

aliena m otion e neref/ario i ferri- Liberras eoam id baber i u r nulli fit fea fretus; fubie<?lu5 Ipfc nero qiu (ibi fmt fiibdlU ba hear :Nocj,cnim is liber clf qu i

Page 58: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

M a n u s loquitur uiffe vncftlle imus (itus esse d icitu r qui lib cft. Q ut iicvoalterius e(l rib ca K arto n c lilxTdicipotrftVolun tas ujituv cu i uire optimo i hoc pnnciparu hbertas m b u it-l^ c ^tna huius Imperti (it oportet-* t S u is e n im n u nb us.futs motio mbus ranoatqjfcnfiis corpons q, plurimi m otus fiu n t dfcyi b cm an tu r. /4tq, ut btcui conclu dam m ulta • qutequid cft tn no flra potrffcitc: ld in uohm tans po teffcatc efb* V nde pnm i fcndnmn 10ario n is q, m otus non d tcu n f m hom im s potcfkivc': quia non auoluntate imperante proficis

Page 59: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

cun rtir- neque u o lu n ta n c a u r (pelice fit Q^abfquc uoiuntaris luflti aci'opus prodit* Q u an te*

f i u c m tc n aru ta ii vi

dem potcfl: c x fecundo d\nidmi pbifico. vbi hcc differentia pontr* In his enim in ferioribu s (olus * homo tiberr a^it: qui nobiliore ejuocunoi, a^ p itr n a n ira li i ic ^ f i n t s h t s cm ead tpfutn:j*$o$ iicro (iim us ftnis cpiodamincxio O^nnuirn tir. ibidem a t t philo iophtis^Odbauianus: Libertas v i detur p<ationis : non u o lu n ta f m odus : Ait enim Philofophus po tcnriam rationalem fc habete ad

/iqcns liberum fit nobilius aq

Page 60: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

oppofi ta ■ Potentias qy naturales af fciit adunimt deteram naras • ra rtofinn (olam addiucrlh/<$e.cjui$ oppolitwnc aduerfa fera poflc*. Id ucro ntl aliud c lf epibertatem i Iliorum cf: a rtu u m porcftatxrm habere: Federteus .-* Separetur ab bomme uoluncas: v b i cjuelb ve m anebit libercas? Porenr ne^n tcllertus pedente ac mancnreil ob iero non invclUqcrer' Ntilhte libet elt cfim icilc au r nolle tw tt habet: Sed m ccllcrtus n o n e ttot a u t quilpiam alius lcn(iis?$<ii& iicinnras uu lt (bla toirur dkli bcra V n d e et Deus iplc. /Waiocs cj. u r uclint Pv ooanrur cyiia lid

Page 61: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Ic miiqlhvi clt potcllatc- Nullus i nero u t intclli^ar nifi mrcrriurv? per accidens rooatur qu ia non poltinrnis fi impediri non [iim us non mrdlu^cKv: rufi fi nolumus* Anltotcles aurem rarionalcmpo rm n a m liuc intcllcrtiuam pro tota illa a n im a que rationalis d ic itu r eapir-A ni m a ticro vatio nahs fola lihrra c ft - non tamc

.at io? ic fcd nolim rare: V n d e ' atfens liber fiu c apropofito pro<xdc

^(epenum ero a ccip it : Vropofitu in i t e m clt f i r m a a lic u iu s K c i uolino: O ftm u a n u s : $ a n & us i' n$tlornas d icit u t libertas f\t m i Rohm rare (iibic& iuc - feci o^ a

Page 62: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

;w !> ' . > V-

pw ationc (it cffe& w c - Ici curo cntm pvteft uolvmtas libett in diucvCa fe ra - q u ia ititdlc&ii$ dtuerfih appvcbndit -Vn de dkpBi Dixerunt u t libertas fir facultas quedam rationis-et uoluntatis: Fedecicus: Nil dicitur form ali# tale: nifi pcraliqtud quod forma Uter ftbi m(iC:$cd uoluntau me libertas* u t proprietas qurptam (uo fubtufto: Voluntas itac^juevc' G tpcvfe en r libera ;/V etiti qi**s anim al /lenlibiluatcm cffuhztfg, a Cole eecvpiat itamc^ acoppvpdvL centc*- non tam en Ibi iledamali m quo fitbiecftiue eft fcnfibiltd$. sen fi bile appellatur * Hecyra

"'V'« M .• ••»*: -/v\t •

Page 63: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

u i d c t u r rationabile-, u r inirl IcdTxiS eam libertatem caufcr- A u t en im eam caufat a tq u e d am proprietas cfhcfc propria u o lu n ta tis passio 'a u t epw ad iid im a d iu a lc m : Non quidem pvim om odo QUuta om nis pro pria paflio f lu i t e x propriis pn cipiis fu i (iib ied h : Sed diuevlalim r principia R . a tio n is& u o Umearis: diuerlc toizuv ex eis profluunt p ro p rieta tes: Neque una passio e x d u a b u s diffi.ni tio m b u s em a n a t - Neq, altero m odo quta un libertatr evti a d iu illo qtu libere produci po tert: n u lla a u te m potentia pro

n.

Page 64: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

d u c it ti^hiTTi libere/nili illa cui libertas in c ft• ber ucro cll nolim tas: v liis iq itu r libertatis cit pro duCho actus u clu n ta tis A tiu s ucro uclu n tatis c tta m o r h u c o d iu m At u d u t i uolunras n o nvntclhqit: ita ncc mtel/cCPnniar. Sienirn non cffcnt artus dilHcti- necf. p o tcn tir d ilh n q iicv cn t -fcd diftm rtc finit potent i c : Necp i^if intellectus am orem - n cc u o lu n ras intellectionem producet-Oh tam en « r d ix im u s m rrrb asp o tennas ojiudam ordo.- Pinis cnu mrellerriis afiqiia rem tile ialtem intclh^it Vcmcic uolunras deter m in ar eu ad ojuedain imclltycda

perlecte

Page 65: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

pcrjectc 9 u/rciam ucro nullorno coqiranda .qupdam quoq, ncyli cfit : cjuedtiTTi cu rar • c'r VcpitTimc compellit . u t falfe tenear pro uc lis. Jnuenuitq. Kdtioncs ad en i tuendum interdum ucrafalfa efficere contendit : Inhisc/gappn rcr maqria ultionis feruttusmn pumaq. uoluntatis (iherras :San c*Uis itaqjTbomas quando dpiit rationem efficere lilxrrratern: tio quia efficit fed quia piyccdtf iti rcllcxit: Neq. enim poteff qs utri libertate nifi attonc aliqua ap prehendat: Id q. exteri (o quodam modo efficere d ic im u s ueluti fi quis dicar fanrafiarn efficere, m

Page 66: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

tcllcctioncm : quia ncccifario prr cedere u id c t lK ano c/uocj, cr ds fcnfiis iiivcsc], rationis participes liberi per participationem dici t poffiint-At (ola uoluntas e?e fc /e ut talis (itoportet C um autem libertas nil aliud (it - qfad (iiin § actum elic ien d u m autprodu cmdiim peridcj, ceteras potenr- tias ad operationes (uas r e d u c i d u m ) dom inium ftuepotcft^S. Voluntas certo (ola huius Keg& ijl noflrt Domina critrTV chqu ; po rentic pedifccjuf putahi ultra diftas rationes) lonoe abi bercli cfb: dtccrc uoliintatem rfd esse per fe liberam *.4dqiud qq?

Page 67: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ncc fiin&iis Thornas neq, ullus alut$ qu efitiit um^,in rario co pdU porcfh Sed an uohunas Tncvt q? om nes eam folarn conrm qcnf firrn ad om n ia obicAi *. Mcq. di fcritit in hoc ullus- Pm er^de t fiirn mo bono; quod quidam di c i m t . u t n e c e s s a r i o udtr! h c CuntBqna t^fiqua in nobis liber vas eff; ea (it in iio lu n tate -Vnd* K anonibtiS'experimento fidei cj, nofhgc trpuonat: Siquts uolu tsglml noflxam ticm effe libera

paik uokm tas itaq, fiibiinrur his quorum nos do

«irt^^&Tntis r Vohmras utaj,Hb '/drirminarioms prm<*pumt> u

• ;y-

Page 68: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Odbauianus: Compellor btsiam adhcixvc- Sed cu r dicim us inter chim arbitrium nos habere libcPZ

uidieareCu rationis adlus-.Fede cucus: h u m a n u m uidiriu fiuc arbitrium liberum eft et u t p J cedit uoluntarcrn . <&, u t (ccjuir eandem : vara erum ab intellectu sententia boccjuidcm ee melius id nero deterius voluntas hbeta cft ad profcqucnclum dm*rui5^tr|, ad non uolcndum mchus: au t certo ad ffcmdum indifrrcTitqg^,

cu m arbitrari fient & opinat aut

VndcAledcam illam incramorphofeos Ouii d u cif fic dicentem -Vi

/

Page 69: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

) ' I -probocj.. dcreriora icquor * pccchmi ccvto ucraq, (em entia : L iberum iraq, ctt nofhrum arbitrum?*'quia uclutt Ici re ira er tudicarc bonfi: non facit nos esse bonos: feci id acceptare iidlc * Liberum inuj; arbitrum K eff libera indicii elee tio fine acceptatio* c f l quoq. arbi tr iu m u r fcq m cu r uolurirace lib eru m /In d icam u s entrn u c l id falcem poffuim is p ro u t v o Illimis* QL u a lcm c m m qtufqH uoluntatem b ab et: taba et didit: co q u a t d e operatur: A tqboc elL id^quod ccclefia ftici qum tode cim o d ic itu r ♦ i4b in m o ferit t v * hom inem d m iifir eurn Trna

■ v„ * .»

#

J J

\

Page 70: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

n a confihi fu i. Ideflr dm iiftt e i potedazcm ct libertatem fcqui. a u t fugere co n d liu m fiucK a tio m s a rb im u m -Vnde c& fub dUv4ppofuitibi aquam c t i^ric bcccff uaviasv^citioncs contra ciasq. A d quod uolucras appo n e m a n u m tuam rhoc e quam tibi placet (ponte foquans (ente ttmr^QctatLian^ Opnmc id qde ^ HIC-VOLVMTA

S ^ ^ gT H C V V lJN l fTTDTl «|U5>ESS&ORBl SClENTlAcj.

I te K ^ S E CAPLM X Ium:-• ? ‘ ‘ ' . ■•• ’ '’V A*<v*'1 ■*'*• . • . vsV:-U‘A*

Mv * .*

Page 71: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

IC quocj, arguere poffum* In roro vntucr/o fumintis

* 6,

prtmtiscj, -K ex "Peus ipe eft- Iscp eiubcvnar om nia; Q-^ua nero ipotentiam fi uolunratc^ Quprfi c^emm u o lu it fectt Heq, ullus die uoluTitatt odtffetrpoceftSi curi autem lebaber irnagno dc pcoftfto Sc m Al tcrocofmo Im perabtr itacj, u oln n tatc^ cu ctr potentiis fubic<Mis dom m abit a n im a : Q tio cnijprptirm is pe HuEX^co etejui fubfent((! p d m fint) m fm o rib u s prefunt' Ipfe ticro cixn&a. di1jxyriit:Sibi-N- dici t u r 'D om in e* involuntatetttaAmiiiccfk luntpofira* cfh j?

Page 72: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

omnium'Tbcolooorum ientehtia primam totius crcatuv/r diuiai uoliinttinm dte reculam- Fftcf, dco iritcllc<*his:'At uoliinrate i princeps uoratur: Cur iqit ho ratione domi nabitury Occatu anus: Dicimus deum omniaT fapicntia fccillc ■ Atej, {cienti am dei verum cautam: etiam peri patctici cum nolhns tenet The oloijis: Q^iionecocttcau(a'eo<*c. prima cauta, eo profano & om mbus prpcrh-y4tqiu (cientia &t. sapientia ipfa/ ad intellectum (peccant: Federieus Scire ipj acutdlirnc vtr/cfficcrc' qmd po tenve*Aut enim Res fit antecj^

Page 73: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

fciatuv: et fic poftcri us non erit prioris caufa-dtit dicis-' u t potttj. (cuiccit efficiat - Sed id non m '• detur* Potita cm rn naturali ea p on iru r <& effectus. Scire tip cu m non fit lib eru m :cv u n a \ rurale aqcns * S cita aurem fiit ab arcrrio- tem pora lirer a u re cauCita om nia: Sicjuis neco di ca t : Pofi ra (cientia; creari i ras cjuocj, Pofiras fu is s e a b etem o: Veluti pofira luce ponitur K a d iu s ' Data circu m feren tia da ru e et cen tru m * id pruno erro neutri fidei cjt con trariu m pari; Pem de non d e fic it Ratio Icie tiain dei ca u fa m re ru m e s s e '

Page 74: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

non v a lere CII erum (cientia d om nis/alicuius de quopiam Id autem c u iu s qiuppiam cft-atijf td d e quo aliquid cft. p riu s opo tet CinxUorAt (cientia d n de quo dam ifcituapto cft • Scibile a u t aliquo (altem fujjno (cicnnam prccedir. m il itero q u o tu s tttTo p o d criu s Priori s caufa cepot C reature u t patet (cibiles fiint

iraq. fcientia effici ualet lanusz QL,uo pacto fe ha

b e n t krcatuve ad (eicntiam cft- Cffitixint n c e n c illam^Cbcco griiccicptrn eo^noJccnre eu*

ir n o t i t i a ;*• Federictis:— Scibilia trifen am diftin^iiipoC

n u «»

Page 75: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

funt Sunr e n im qucdam que m o n en t nec tam en te rm in a t Ccicntiam : hoc ctt m o u cn t aci m telhgcndum ■ nec ram en per einfhiodi m otionem ipfa m ouc tia m tclliy im tuv Terminare*n - fcicn tiam . m l aliu d cftc£ fc in C m fm cd i nero eft i pia mtellvn bilis (penes que m o n et inteuc <fhim non q u id em profe-* Sed pro re quapiam exrra Mtq? ima go Ceefavisftn Calaris notitiam 'Pticir* QUuedam ueco term inat

. nec. ta m en m ouenr - u t eu alicj[ de prim a Materiat coerensq, a (enfii rrm o n s fpccuLamiifk* In • tclIioiTnus e n im illa1 nec tam en

o

Page 76: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

m oiicnt nos adinteHiocndiirn ipfa Q uedam ueroc^moitent er term in an t a it obiecta c x tu i ores frnlus^/Wouct c m m color m fu m \ ifioncm q.term in a t v. C rcatu rc cerro ferent tatn di ter minant Inrd/i^untnr cm m a

. deo nec tamen ex ipis mei icim b u sd u u n a profluit (cientia e f (entia erum d iu rn a exduoderi mo libro rnethapbifice, profecj,: ac pro o m n ib u s d iu in u m Inrd lectum rnouer *• eo oenere moti - o n isq u e m com prehendere ne q u im u s Scientia iqitur di ren* cau fa non quia efficiat - fed qa ante om nem carum actum eft

Page 77: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

dici (olet - 9 1iccunc|t enim nocet farto precedum reaufe cxrenfb noni i ne cite i poth mt -At/ proprio modo quo eanfa influit efficit*],, (cientia cMifa uoca n nonpoccTr- Volunras iq itu rel} omnium re tu m mouonumcj, priniacaufa In horni ne cjuoc], am m altu hu t na na rt mi cj, v irtu n?; Voluntas ic itu r (Scovbi - uoluntas er bot

Ttornumi) dicenda: lpa iratj. ut nn penum obtinear o p u s c(t: Oeta- utanus*/M axim e funr bc q u i bus compellor K ariones;C^HOMO MA a IS DISTET ABELVIS -VOLVNT4TE 0 £INTELLECTV* VOUVNTASC^

Page 78: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

I*

FARATJON ES1T-PRAST >4NTIOR: C/4PITVLV- XI l*J■ *: F cd e ricu s

IX E R A S diu c(l quo bo m o Bclius pre/I^r niat^

eo ct nobilior fit hoc daro: Ay ponam i defle non inrcUcdium fed uoluntarcrn: Volinitare naejj m in ii fc o n u m it cu m cisc£ iva nonc-O m nrcrliV n an im al ro qn ofcit: Cognitio quoq. a e n u s eft ad rationis ferifusq, notitia IntcHcftus iq itu r cum fenfii fB oxiem genere cad it: V o can tu r enim omnes porenne apprebe (u te Suntq, c u n ft e naturales ca u fe : At Cola uolunras Ab lti&

e - ''

Page 79: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

quotus cis comum gcnc difcrt Sola cj?ccontra duuairut Vocat" q? agens apropofito fuic liberum: Vnde ira quoq. argue poflumus. Caque fub uno duufioms cadur mebeo m agis con u cn iu n r mt fele : ejeum quouis alterius me bro diuift AI agis enim fenfibilc c u ro altero q u ou is foifibili cci u c n it fq^cum m fcnfibili quo cunq, .$ed ex fecundo de audi tu pbrfiro^gcns bifariam par u t u r . In N arucale: eSe liberum - Sola uero v o lu n ta s ex Ce libera ell.v^atio non m agis q iu fu s: hom o ttaq. per intellectum agit n a tu ra / ficu t per (enfu - Sola

Page 80: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

noluntatc tnncf libero aqente k abeluis pot illime di/hir-tx uo ucro rnaejis dithlt eo maqis e(b horno: A\axnnc icitur id crir nobile-quo m axim e audiorifo rcm oucrur-V oluntas irac^cu i m axim e homo iiideatiir pveffa bihflirrnim t^uid in hom ine Iit fatendum cfh O d la u ia m is: A nfl-otelcs plerdq, m locis m ente ait m a x im e h o m in e m cftc ea cj*dete et n o b ih ffim u m co rii* cjiip n? nobis finit * Nono en im e th ic o ru m ita ait C flcn im i bont i t in bonuTTi acuere:ex (iii ip(iu& ovaria M entis e n i m ea/ eji ic cjdem u m ifq u isci ce 111 dei"

Page 81: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

tV:

D cn n io quoq,-Q- u o d m im rfl’ n a tu ra ciu q . Proprium 'idop- t im u in ciiicjj <56 locundt/ftTriv crt-* F t b o m im tg iru r ea u i t a « qiijc abipfa profictfcitur m ete S iq u id cn r m a x im e hoc cft boy FcdcrLCllS: yVlentem pbi fofbpb'1 roram m rd lcd iiw m dimnani uocat cu iu s b c fu n r d u /p o re txp V o lu n ta s efc Pvawo v n d c q u ia m e n s pro ratio n e jeptrfi m e capi H ir • fc non ira rapere*

. ofFendir Decimo libro mejens* Effeti fo eh cira s operario cth pro K

-i m r m s per lu r r u r c m : Conlcn ■ ifflicu m cft iv. a n o m u r fir ea

jopcratio q u e pa* optim am pro

Page 82: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ficikituv hocau tcm n i i s c n r proferto quod cft prcfhibt hlfiTjj arq^o p tim u m -* Suic icjiruc irics (it boc fine aliquid aliud quod quidem n a tu ra dom inari u i d m i r ac im p era re : >4t uolutas efr illa q i i f p rrcip in n a tu ra q; d o m in a tu r * Indifbiinrte tracj.<5c ablq. d electu : vtram q, poren nam m entas uocabulo com p b c rid it : De fapiennc cerro corp tcm p latiom s q. K ario n c aege nerofitatr'poft hac d iccm iis t o A a i u a n u s : V olurfrasqujfc appetitus q u id a m d i c r | j | aliisquocj, c u n c tis C h t t^ituv uolunvat ai

Page 83: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Cianis- Eft namc|; uolunras cius anivnjc q iif m tclligir appetiti is ,4 t q u i lapidibus quoq.cBriitiS; V n iciu q , etia m n a t u r f appeti r u s a lic u iu s m cft;q y i D S I T - V O L V N T A S E T Q V A l 1T E R A B A P P F T I T V DI F E R T - C A P I T V L V M T E K■ DFCLAAV/W: Fedecicus:-

NIA/VA O ctau ian cqu a. Deo in f u n d e n t e ' babeir?

u e lu t i &: qiiptus alia n atu ra i.* appetitum illu m n atu ralem q u i om nem confcquituv rom . obtinet : E ftq ille appetitus <\ v i s q u fd a rn fiu c in clin atior n a tu re ad om nem fiupevfc&i

Page 84: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

oncnr-hocappcnni o m n e m per tectionem m tclIcShn polfibilc. S im iliter et uoluntati experi m u s* Ooip/o an im a tacT suo pcrfrctibilt fcniper lin iri copi cu p it-lfto appetitu p a u lu s di ccbat n olum us expoliari • fcd fiiperiictbivi h o c appetitu ne ecitano fe r im u r : d u c i m u r a tfin n w - h ic cft ille d e q u o fen e tu s T h o m a s a it : V o lu n ta s i u t n a tu ra n ecessario f e r t u r

'in u l t im u m finem - fine m fii iintin} b on u m V oear e n im t :<ornum m o d o o m n em appe

iim o ln m

Page 85: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

imivflttta - atc^confula: Aii rira hcc iiolunras dc qua difpuram 9 n u lla in conditione c u m appr tm i d id p c o m ic n it : Ncqt-N- cth n atu ralis potentia: n m in ch n atio quedarn / nifi forfan i m e d ia n te 'a rtu quem libere e lia r - Imperando lubrndo T clin et: Cftq, quo dcf\dcrarmis frequenter oppofira ilfi appetitu i- volu n tate en im libera tib ap petitu n atu rali dieebat Paulii9. Cupto difolui e t erfc cum ebri ffo - <5 ( ir brem eongeraro plet rim a bae fit o m n is cleftio i hae cnitn M a rtire s illi fubde b«int fe doloribus ct ncci h a c i

Page 86: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

utri fortes a d fifcu n t fibi potius m o rtem .* c^tuvpem debere tu ta m • \Znde, u oltin eas rui a h u d c ft c ^ v i s q tird a m a m rn r adeo in nobis creare q u a liberi/ operationum q noftrarin n do m vm fu m u s :A c c o e tc c f R . es u e lu r t n er h b e rta tcm fic n e thanc q u id em qua cjuis^libcre habent potentiam - ncq. iraq. uo lutitarem - v n d e qu£ nolum us non proprie appetere dici debe m us* cu m appetere v im ejuan dam qua d u cim u r nccctfauo i delignee: S ttq ,ea tpa inclinatio innata- Hcqfcfb ulla cius opera txo: Sed voctiftim i tuci uul^ui

;

f.

scv.

Page 87: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

conferm entes -Velle beluas» et i reliquas res mfcnlibilcs jrpedi e u n t : Sim iliter et hom inem u b lu n ta te appetere-: Seri borrio delyderarc iiel forlan cuperr q, u o im ita te dici potdl appetere folii m illa m ch n atio n e qua i p etit idquod fibicft natura jp fertu m dicendus e - velim qta u c centrum • Icu c circunferm riam .Appetitus iraq. omnis fub eodem genere cu m potenti i s i apprcbcnfiuis c a d i t : $ut enim n atu ra nqcnria- voluntas una

§ e x altera parte m an er t^ m sq ,>'' librrum 11o cita tiir' foahctq, qua

H dam pertenuem cu m appetitu

Page 88: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

t*om'ordr»irn Scii inrdlcV/us ei curri apjx tn u m.norcm m d cf habere coni lenient i.i-m c\<|uo un.i cum (pio libero iicvnn con d u n d iru r M a xim e roirur eo crir homo nobilis i]uo m inus cum bruris conurnit ructum clKuircm id esse volunt arem: Occauwnus: Heelunt foculi i trta P(ildx-rnrnec]. «iroummni. qiif m cnccn) n ir.im m .ixim oi afftm uir u cn r.u is iVuiHio; RATIONE CCWWSSIONIS FTAAER1T1 HIC PATET-VO LVNTATATIS PRE STAN T1A ET QVOMODO. VOLVN TAS NON SVBIC1TVR1N

Page 89: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

TELLECTVI • CA PITVLV/Vl qyA KTVAA DE CIAVVAA Fcdc, a c u s *

1 DI A/V\V5diliocnrcPv i , vScum4hi - Is certo cu t ne

u s Cui iM tar .1 Cut Rcx.aur respublica ccrcros conatur: i iupenor his cjtu libicom itum u i e iit opom t - <2 tus ucro (J ra t veuni ipm om nes uires t alias conuUltc uoluntari ?om tua enmi confiha . omnis per fuafio. omne pcecoepvum v o lunrati f i t . quis em m dhcjui uncj d ixerit oculo non mlpiti as iiur M anui non rapias, au t nitclleftiu coires hoc aliud uo

Page 90: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

n u m m e *Q..u ici cm m P^elpon d a v n t prcaTc^ u r Sandhtlinn Anteinn u w r fenernna *-vom i n a m habem us bu ic himusjco m iiJi: cyina cft . mfi ipfa m oucat.m li liibcat m i potuim us. Vnde cev en s ira prrnpir *- nili g csd o m in u m deum tu u m :e x toro corde : e x rora m e n t e ■ e> . om nibus u irib u s ru is , volui) rati d ic itu r , h o n o ra patrem tu u m -6 c m a tre m : S ib id icit n o n occides: Mon m cchabcris. M en s ig itu r e t o m n es v ic e s com i/Jr fiint u o lu n ta tis n u cib u s-C iu s uctx> n u ru s x>ei i A ia io ru m a n u rib u s obeenipe

Page 91: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

rare debent lnuent irac|; uoluti rarcrn lubrici uolunran-At uolu tatem non upluntati fubdraut (libelle ctt turpoffibile*•'Voteft quis ptan? etiam ita avonece'- Ca pote tia ejua TTietcrurifemp? aut deme em trefKiliis lupenor: Sed cerro id uoluncare f i t : Mullus enim * nolens aut peccat: aut mecerup Solaq, vcliinvas peccare &,mcte vi pocr/t: At nulla ceterarum vi> n u m abCj. uoluntatcvnde n tr laude aut-probro / m bis qu«d pcercrinotfrarn fiu n t iidutateni a&icitmir (tuli interdum forfan pt^aectdcns V t cum nolentes * c|iiipp(am efficimus :cui9caufam

Page 92: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

noluim us: aut nolle poteramus- Veltia isq u i cbcuis cjucmpiam p crcu tu : Nolens cjuidcm u1 a^it- fcd uolm t .d u t ceno non potuit i nolle ta n tu m uni -tumere- V o luntas icatur clf om nium aao - t io n u m noffoirum KeyinazOc- ta m a n u s /Attuleram -nui cll vo

i

lunratern Cubuei K atw n v ar(jti obcdire - q u ia d o ^ o r r cuam lub limi celte Intdlcrtu d iru ar'vo lutiras. cuj, conform atiir ipsa t V n d e er regulat eam atq, ordiar.- nccj,utd w - Schola (iibtdis huic opinioni aduerfanw viyulhtafh paulo.mtc 'uolunrarem nullopac to fubiiei pol/e cuipiam n (vrfan

Page 93: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

-17uoUirmiu .Fedccicus: Dixi qui dcn): arq, id rcftcr • Eli luto uoliin tas-quc (iipcnorrni ig n o ra tu r illa cjiur dei : Ctf &alia qu.riUi parere debet |iir notlcdMtq, illa rj Andriorum - Inrcllrrtui nccjj pma*. ncc|,/equcnt uim ulla fubiicituRL At raaom d in ru r fubdi uolutas- $cd bifariam rano (um m t porefb Pro Ypa v i ratiocm a n d i:A u t pro cis ipfi f» rebus de quibus Piatio e m am u r- C um erum dicim us proxim o f7ou re inferendam ea lu m n ia m Id ira perfuadermis* N d d u u n c lcqi <uit iioluntati contr.iru im fieri debet: omnem uero calum niam contraria d fc '

Page 94: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

T

fac u d im m ri NiiUa itae^ facie da cft proximo calumnia hona uticj,Tmario talis chct (olet'Etha IC tm o n i 'voluntas hum ana pa ixttddiet.hjpc ueco cHtxo non cft m tcU afliis ipfer- Scdrnuina ucktntas-lntdlectus irac^ aon<o (citc^httm ana uoluntas fubce 4cbckviutTi£: Idq. fare adtpfu* rntrnet - c f t itacf. m a x im u m M Sophifma intellectus (at u d u tatem banc Cubi ici debec&atcfr conform ati pxxm c u olu n tattt

intrllcChu: atq, conform atur s y d u ti fi Acerem (cio te (libiia

icitur m ih i (ubdc^trcntcj^

Page 95: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

)

tple m relleftus ell v is quedam Cjua folum tntclligrriusdnquo ig itu r (ibi conform ari uolutas p o ttm 'fA n foriam u t itdhoatr Sed id ficu nequit- Cum iraa Doftor fiiblimis d irit u t medlr

4 *

etiu con form ctu t : ab cocj;dici ~ oawic u o lu n ta su d ita m ccllig dum : u t conform etur eicui eano aqnofcir debere' conformari- Cbdem modo u t B-coulari ucht; T^cqicitq. ordinan a o dia uolu rare .* Q_/ue cfty n m a om rtuimc o n tin o c n riu m f i g u l a = N c<j rarto a i a r boceuibet-utficfaaar. ied folum uolentibus nobis quod u ctu m eft fcirc-tpe intel

Page 96: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

lectus d ic it /trc^a^nofcir fe ira uidcrc: Dirigit itaq, bocett: cum quid uolcndurn fit qucrcm tis^ id nolendum oftendit .* oc eo u d d iiu n a uolunrate u d Aiaio cu m fbatuto itu dee verum Cit-t Cffctcaq. non princeps bcmis Re

qutd a m ici • c fiu d a e hotlcs rno lianciiv in linuat Atct n u n t iu s quidam voluntatis dici potest. Vnde illo ru m n o lu n t as qui no lu n t- u c C c ia tquid fa c iu n d u m pecuecfe cfl Q _.ni neto c u p iu n t . cocum bona ctb arq; optim a uoltx tas n o n a u ia conformatur mrrf

Page 97: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

lectui - ledqiua ci cui ipi* nouit conformandum rffe. tVitn obrei ("V. Satavus ille obuin^it eosipos homines qui Cuam voUinracrm Alatorum Dcorunui, uolunrau i fubncrrc non rurabant*. Ita Inq ens* Hor uolo- Sir uibco* lirq,pit> Piatione uolunras: fddb habent luam iiohintavcm pro Prmi.i ra none ; Primaq, K cqitld-Q^itod jp pbamim die liquer *Vnde er Tfot olo^t* poff mulroeiens ccplicam queffroncni cur aliquid Iit hacultim am ponunt rationem:q*a dro placuir - Aur quia fic ipfcup hut-hanc ationcni alta qua ens ratione earrrr aiunr H cc i

Page 98: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

itacf. ut ex multis concludam'? illa ratiocui uohmras confoc- matici u parere debet: Nccj. ullo tante ruditatis cn r : cjui fecus uel cogitarepotrnt m fi pra ue uoluntatis ducatur affrrnirqiic fi bqc uibcrrr praua iitia . effer cfiita nollet intclli^i dd cjuod bo num eft nof/e * CL.ua re intcllct? Txis uoluntari m fcruir ./4r vo Uinrati folii m uoluntas in fervi pr italebit: O f ta u ia n u s -• Sun? mopcvrgblccror tam pulchram tatioms difhnftionrm-* Hn cj~

mfhnouendi impcrt ;I$0t VdilfuTio cjuocjuo capiun- ttifc*. ac^um cnto *,

:0 r.' h.1 .

Page 99: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

E XTARTF- CYRATME* s p e i * ET CARITATI S VOLVNTATls PROBATVR-Pia NIXAS* CA PITVLVAA QVI NTVAADECi yviWW: E ed ericu s -

RATI A da cptc Apofto lo tcf t c c f l tura a e t e r n a

A b t y c u i u s flifrac io non ftiffia mus cjuicej uri cooirare: Q. ua folatuas atcrnefilii a b c is cp

T e n e b r a r u m ftint d i f c c r n i i t u r

p r e c l a r i t t i m a e j u e d a m K e s e ft

A t ipfa (i m aliqua a n i m g pote tia ponitur tnuol uncare'pro Ferto ut ponatur arbirrantuiv. omnes - Nlcq, hic difctiticndurn - eft- 'e m e f f e n t i a m a n i m e t ' R u e '

Page 100: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

potcntiatn perficiar* Oftenfiim e n im aplcri/q, extat: eam non pofte tn fim edian te potentia v nixi anim e'- Fa uevo potentia i uoUintas- Sed inprefcnti id far eft nobis - Q^ilh quoq, qui ponti ut eam in anim e essenna.fipo necent earn mefimpiam poten tia : Inuoluntatr utiq, ponerent • Fu it enim ejiudam qui fiee^it V erum fttxrqui eam invatioe ’ poneret nemo m qintfim a nem res in exeellcntisstma cfFpone da potentia i hec m item eft vo Inntas ipa-Tris pemq. rbcoloc i preetpuas ponunt uirtures- Fi dem. Spem.' raritatem- Sunrq.

onmcs ■

Page 101: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

)

omnes fere uoluntatis.*Dc Ipc * arcj? ca n ta re id confiat - At fides abfcj, uoluntatc a d a f tu m futi non ptooreditur • Cum cnvm ut a it Apofrolus fit fubftantia (pe randarum . p*. erum argumentu non dppdrcnnim Speranda v b credere <\ argum entis non appa rcnnbus moucn : i pfi K a rio icx fele nnpolfibilc cft - Sunt en im i inteUcthn cinfinodi neutra fcd id quod neu tru m apparer: Iddf noj, lictu m ' necjf falfum: m ente £fuoq, n eu tram cecidit .nccj ad ilUani fleftir pactenv em inuero propter fpern ejue prom itnrur

-im perat u itcllcftu i v o lu n tas■>

Page 102: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

u cci parti fcfc c o n iim g a r rcpip a tam mac na pollicente dtcrair ec nent • conflat igitur nos nil credere pofle nili applicemini imo ejuali vi ducamur ab ipfa cui premia promittuntur uor luntatr* Ccedimus enim plera cjf: quorum oppofira magis nic tem m ouent: Online umuma tis magno conarii fieri no pior- Vnde Saluator expcoKmuir incredulitatem ApoftolonJjdk. duritiam cordis boc eff uofun tatis* e t euntibus m Cmaujfi OfUilrt ait <3* tardi corde ad oe denduTTi r Sed in facta fcnptuta

g. cordis nominer uoluntas tntd

Page 103: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

lientur-Fidei i ju u r a d u s au o lunt& tis uiffij magna in parte dependet- Cxhis condat d ' fub

Lpa’ rationis et dependen tid^ \ u ib u s uoluntas reddirur ftiblim ior Cmrnuero cjuid de eartta tr ipfo C|ue aquibufdam ||pi£ ipe*Ab ommbus/ucroyWa j ^ d u r n d o n u m det dici foler dlicfendiirn r' N on nchoc ipso g ^ b excellcn ttfE rn o m oueri

:i ^ 0 0 n u s m u o lu n ta tis pr/fta b\on n e ipfa cd fovma f r

H cnrmixim v ir tu tu m Ft ctesq. abfc^ca in form is acom is * a lia u tttu s dici confucuir - Ab jpedum certo atcj? prophanum

Page 104: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

dl ut tjms dccar fidem nobtltotv elfc cantate hic habira -v ic ent; caritas eth forma fidei c& radi* om nium u irru tu m : vt.e uncj, cavitatem prepomr Apoffolus v fidet ommbusci l* ebus cuin ait- et Ii diftnbucco omnes facultates meas m cibos paupcrun7rAtcj;< fi tradidero corpus meum ara ut • ardeam - cantarem autem non habuero nihil fiim •- Loqui t g it etiam de caritate prclcnn: bcc-w- qu/r dicit fi en non pofffint ntfr hac incjua fumus uira - Non Ion c e iraq; abherettro dilhabit: Q ui fidem cantati proponere uoliic rir • f t qtua k es ad modii trita

Page 105: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

crt S u ffic ia t:O cca u i? babir* igirur uolunrans ipfa can tas i nobilirtima pcctiofilfirna resui detur- omntej, Sapientia pt^rta nor A it enim Apoftolus * Ce fi. habuero om nem (cienuam-cSc noucvun nr^fteria omnia Rds= q, non fine uoLuntarc ert -- Spes

- deniq, tn ipfa ert • m d certat nifi u r lam^mc tu n a bis cati om bus ortendam : Cram b u u if ce opinionis antea - Sediam bis a rg u m en tis form is (uefiiti bos lassuf; findam pedem-Verum fi quis ita argueret-Lumen glo

' n e (que ert cognitio clara} no = biiius eff: q u aiu s cantate fiue'

\

Page 106: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

v i / : d u c patrua?- Perfodias qui ppe c fl id quod n o n com pati€ fecum ullam im pcrfeShoncrrtt eocpw d c o m p a titu r At cantas c o m u n is c fl u iatoct Cubicfbo m n u m c a s m ifcciis- e t lUiqui beatus tam cfl.cuic^ nulla m i : lecta tu n o itu c * lu m en dfortse’ non potent cuicr calam itati ad iu n g i ob ocandcm fu i pcrfe&io ncrnj Fcaeciicus: D oftoc i$ que' fubtdern u o ctcam u s ita:Oeta? u ia m iS ; Ipfepcofc&o dtcecem- D clcftu m ponendo inteeiluni

Sflocijp: & lu m en m l addendo: u m e n quippe flue coqnitw ei

dei c o m p a titu r p lurim as cala-

Page 107: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

)

rnicates Sedglotit cognirio no pocctt: Ita nctj caritas edorie-f; bene caritas ln cbuftro tamen ixiatotc- et tufio caritas non fine calamitate eat: Fedcncus: Adde Stepbanus morn fiibic ftus u td it lefurn adexerts pa tn s : e t Paulus captus eft: ufi adteccium coelum; etnuiwsdie bieronym us teftatuz invcc m a x im a s poenas ♦ San#dfim a

Tctnitarern fe tandem uidifTea pectui$; O cta u ta n u s : -Do&ocum polle u id en deu abfq, ulla 'Bcattcudine alttuit-veU * ti cru cia tu i sctetno mQveipan - di ln die fbrfen luc&cil conterm

Page 108: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

piabuntur- b4eq.puro aliquid t

rup€ruac<ince addam cuifdctr) rationis clJr parnc cantarem <5c vic: Sed ucluti coomrio alio mo ucntr feparatur Ab illa que pro pna uirtutr obicrti habetur &

. cojjnolcttut non moenere quoda. Icd propria (ub ra n o n e : Ira et a r U aent uolunraris operario er^a obicjfhum ipfum pris uolunratr q, fub ptopna Ik ationc moliens- Sed de boc alias;O S T FN D IT V R H IC NI Il/BO N l N1L q v F m A E CLA R1 * ES SE-IN KEBVS SI NVSQVAAA VLLA SIT VOLVNTAS. CAVIT VLVAA*XVlum* Fcdencus:

Page 109: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

HVDE S quidam, er \qria , uibommcs prrclare vir o A a m a n c - Frater qf Dulcirfimc

qui ex (e le ad nullam prorfus re apti fiint: Aliorum (bliim dicte er (cntcntns m o lien tu r:At non quidem dicte led rationem di cernis tnfpurcrc folrrnocis pro ferto ei1 h o m in is : In as iraq.Tpis P cbus quarum fcicnna haberi t poteft- nulluis nos frangar Immo ne Platonis quidem autoriras-

Q iio itaq. dicens m oiicam r- id t an lure verto m oi icat lemper i fpeerandum cll - S u n t naq. quos minima qu/quar ratiuncula i monet: quiaranea*^ u t ita dtx

Page 110: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

crim telis capiuntur cur-Aft illi cjiu anim o alto fete nocff cxiftunratc^ fortr norur illa cfiie rumpi = cfu eu e ligare ua Icnr* Ventas icac|; femper manio ce pistat-Vi de quid aflfrrrc tern ptabo-Voluntatis obic^lum uis idem cu m Ioarm e (ubtiU i fentio) fit quod c& mrcllcc^his Ve rurmj. ipfum arq^onum n^e' rpedlus cjuosdam cffecnnu ad intdleftum atci uoluntatcm pu te m n e s en im quclibet et miri ligi poteft: <& aman ventas - n - nil aluiddl- prccetc fimihttido futcconformatio mrcUcctusad ccm-bmnc itaej. quod efl veru;

Page 111: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

& , •

1,V-

•v-vkv

•fe1

S ?•J-

dtci (olet; cjuia ficuti fime ira cSc intelli^i pofTunt • Sic er omnia 1 bona sunt cjuia amabilia nmu fa* Profertur iQitur ad am ante am abile-ficurt co^riofcibilc ad cognofcentcm * Cnimurro pona tur n u lla m efte v im cpif ama eepoffit : nulla erit uucj, P^ei cttiii/piam ad uolun tatcm Tke larto-Adid enim ejuod nullo i pafto cft '. nulla f it u n ^ relatio vcahs - Nihtac^ amabile rem a near • Cntia nero fpnt (V urra* y^tej,omnes uires ctpotcntipiUa cjiie am at dem ptaQ ^ufxo tu m ex te fit necne cfuiccTpcrfcSbu au t prpclarum in rebus -'Sicj.id

Page 112: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

affirm atis: affirm abis & bonui ce V ix im u s autem id non effer O m ne enim per feliu m oirmecj, pveftans ac preciarum bonum i cjaoddam efb: N eqficn poreft* ul la comparario m nobilit a t e m fi ratione bonitatis-O m ne en im nobile b o n u m : & om ne idcirco nobilius, quia m eliu s * Si ticro id neoaris- Ficr quod exq u iro ; Tiempra en im Xebus bonirate.- A d rn im r omnis nobihrask&pre ftanna au r perfectio- ^uorflim bec.^V t ac^nolcamus mtellcfhu ipfiitn: non medo nobiliore non effe uoluntatc': fed omnem que cuna (it illa prrfhintiam fufcvpc:

Page 113: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

)

cx relatione ad uoluntarcm Ncqt tcftis abeft Aciftocclcs qui cum quippiam pccfcvrc conat alteri* ea ut plurim um u titu r ratione quia hoc m ay s amabile expr tibilc cft:Ac fi diceret C uo quep piam res expetibilior conobtli or - Icitur que nihil expetibilirati ntbil profero (jencrofiratis habet. Neq. prouerbtum id cft om nino expers u en raris quo dicim us: Non ea que fiint fed ea qup placer pulchra er bona ctfc • Cft iteco id difhum de inordinato amonr-ln n u it u r autem per hoc ut om ne ta n tu m fir pulebrum cSr ptfftas q u a n tu m eft bonu ac expetibile

i

i- •

Page 114: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Vnde uoluntas maxime'cft-bo m o: Q^uiccjuid cmm ad nos ce ferim us id de ad uoluntatcm refertur- aroj. ccoutva • O m m s« e n im ars doftnnaetfbona c f l : e t m ta n tu m cjuc r i t u r : m cju a n t u m bona cft- eo tpfo expetitur atej. a m a tu r • Sola io itu r u o lu n tas cft dia cu uis tCefpedHx cu n cte cocterepo ten tied ^ nobiles- deprcftantio res ad in u ic cm dici.potiunt-Cii uis uero ccfpeftu nobilis cjius p ia m eft is fim pix citer cuufmo d i fit oportet: o A au ian u s- Om­n iu m Principii decus: om niu

: om m s Icientia atej. b on u n em perfi ci t ex

Page 115: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

cerro er (apicntum gloria lnui<? Tefcdericr-V ndc bcc tanta fci c n t ic claritas{ProbKcrtor obts hum an o Ingcnio• 'Dcmonfrra fti p ro fero o m n ib u s ferulis l? nono uevo cj. argum ento u olu ratis celfitudm em - ^ u s enim b*uc tam apctxr ramcj, lu cid e Elationi non fubm irrct ccciu

en im uticj, amabile:* itwC|Uod bonum-Nld nobile a xit eotxroium ■ n ifi cjuia m clu is

i i^aro& m iuis *Ac opim a hgc a d liotuntacem referu n tu r * (5c bis id rf< fe q u id e m peripicip cu p ?una cjuerjue porenua firnobr Usi ea ejutppe de ve tja uolum ati

Page 116: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

dc/eruit - Idq. au r mediare - au t 'unediate: Cur prererea una fit i nobilioralrcra v t uifus a udin u Qsiua maejis uoluntdti cerata Vn et pbilofopbus ipfc inpvohoemio M cthapbdtcc nobilitatem cm s extollit eo quod ipfum nidcrcMa xim c e x p e tim u s - Sic d em q u contem plationem ipam efvrc ex co occani per (e ac propter (c 'a m a m u s-v r a it 'Decimo lib ro

. 0.

/^agriorum rnorahum *. Sed id unum quod rnulro tcinporcdu b ita n t: u t ddcuria im is cujptKb Poltit nec ne tiolunras firrt f bii quid vifu apptcbcnfum aunq p ia m alio (enfu an fblum m ea

fertur

Page 117: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

fertur qua ario quopta mo do prenouit *»O V O L V N X A S O P E R A W PO = r lS T * CIRCA* Q yoD CVN Q S I N G V L A R E qyO M O DO C*’ V N q y E BICATVR COQNT TVM * CATITVLVA/V DE Cl/M VAA SFP T IM V : Fcdeciciis:—

R D V 4 ESTiftaqiicfho; ncq. tuuar m ultum bu

ic pcdcnu conlidcrationi • Q uc p im en experim ur m pnm isjaf *

, fetam -Videmus quippe nos a m a tr .'iiccoq, a r tu uoluntacjfrr n inquodeunq, finoulareCniro ucro aiunt cornumtct Senium tantum clTc Cingulariumc^jdf

Page 118: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

fi ita Iit ocpcrim urcj. erga ea ipa uoluntatis liberum a ^ u m Vt eliciat tu u m a tt u m erga obie^ tu m finoulare: quod non eft w tpo m tdtnftu oportebit - Otfauia* n u s: “Dicerent foriam eam effir' concupi k ib ilcrn potentia cjuaTm fenlituia eft ? Fcdecicus: Qui^ ‘ cunq, mfpcxenr m ucuptfeendum eam ait- vtam m ecb atu s eft cam(u0: Cordis ucro n o m in t^ ^ p p ;tas acctpirur -Nffj. ullus a||*f$ 4

h u m a n u s : m fi uoluntatisam utungamr cmcj^culpp aut v tliipeno o bnoxius d ic itu r^ 't u t igirur bomo in corde.

Page 119: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

(insularem m ulierem : non eam cyjg vn cornu ni-Vnde' <3c Amor nother cicca Cingularia rnaois u fatxir r q circa Ad/h*a<*fca IccTo/r fune in CcnCu * 'Prccipirur prete rea ur eiilioamub pcoximumifc fratrem quem u i dem us: Ct ira ftnejularem: Circa Cingularia, ig fit uoluntazis operario: O & aui anu s: Atunt ut quadam flexa linea id fiat • Cognofcitcnxm eo modo tn tclleftu s Cingularia ita c tu o lu n tas am are potest.:: Fedecicus- M olunt bi u t (ub ea t io n c qua Cingulare q u ie tu o fcat vntclle& us -At uoluncaspo ttu s eft btuizs f in is q fin is : cSc

Page 120: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ehqit non media (ed bec media; Neq, mdeo que (it ibi flexio: Arni citia quoq. e/h buius ad hunc:No quidem amicus quisq diarium i h o m in is in com unt : fcd huius hom inis p rim u m : Dcih bommiS. atq, anim alis ■ Idq parer ex omni bus qiie am orem ipfiim fequlir ♦ Fit enim v m o horum borri i rui >(5i mutuus am or invev iftos ctt-:O fta u ia n u s : Quis i^irur ordodaretur porcnriaruirr- YcdccicuszVolunras nullam uvom nes aiunt •»Cufciptr infccjua m oucanw Ijxtic: Sed in o m n em K. em quoq modo paxoo rutam fertur* Fecc en im i AnimaduciTC-Si cjuicq remiflc '

Page 121: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

uidem us: Imperat uoluntas v t claruis mfpictat oculus aut vr, ommno defillat- Similiter dea liis potentiis tam appetimus ^ apprehmfiuis* Voluntas initure omtn cognitioni in mediata |S? iplc potcntic lun t uano m odo tn coonitwncr dm ccfc: Omneig quocuncj, fenfu apprehen lum co^mruni pteiens d^ fuffinen tissim c uoltintati *. Cy er^a illud potelfc uoluntas elicere, am ons t a & a m : Quando cm m v ifu sh a c pulchram afpicit pi A uram * <N- uidcream . (L.u/ro anbonno r3 v id ear.* Dices fcpueicm utcd lit operatio hom inis: Cuciohomo

0 f

Page 122: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

portrft- **tm U$ermodo eo ntit

qui hanc pidlurani aqiiofcit no porcnr cr<j>a eam elicere' amoce ex quo (ccjuetur voluptas: Vn cjjuis bomo non poffit a m a re ' incognita/* Neq. ullam ratione h u ic experim ento cuidcntilfi m o obltare conipino .* Omnes t enim (im e hom inis potentiar:- CJuxcL ttaq. facit b om m i iit rio pofdr uiquod uider ueller. oms itacj, potenti^ co^nitm r- ad id ordinarer fu n t: u t obiofta faciat uoluntatLpccfenna: Cetra fue fecuttutis Iugo c u n fic fur fub milVp A lterum ig itu r duorH fit oportet: A u t c . uolunvas pt>9 quam libet cognitionem poftir

Page 123: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

csixcad a tlu m erga cognitum. Aut cento, ut oninium fingula cium (it intellectus apptehen fixius;fi uoluritas non pof/tt n que fin t ptcinvcllcCla d d iocrc' Atcj.Lca mtrllcCbus inferret a (en fu non quia non fit Smgukrp Sccfquia cft u ltra hpc etiam vi uerfaluim fuic co m u n iu m Co fencaneum quoq, cflct a n o n i u t mtellcftus polfit om nia que

inferiores ibis q. addat Atej, t& antrna illa que uimortalis e

k&mxncat viventes omnes qdam cflftncntiort modo anime ilU0 cjqp fentttN eq{ ex eo ulla feque ectuK im perfectio v e e\uidam

Page 124: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

opinant u r propter quanda A\a ten a lita tcm ■ n c u s e n im «inj. 0 1 * u materie' cibftrarte dibiharitist' Singula n n cu n tA t ut bcc ptete ream m ih i a lte ra m iat c il u t i n d in tc l lc r tu s fit om nium ut Caltcm u t u o lu n ta s m om n e t ferri u a lc a t c o q in t u m qiioru a lt e r u m fit otmuno dcmonfhra n a d urKjiifm por:*. O ctauianus: Necceffo rtf ita u t dicisecr.Fcder- r ic u s : Sed bcc obmi trendafiltm Pre/enti.; .r>**jRATIONES- qVlBVS CON- TE AVPLATION EM • E FERT* PHILOSOPHVSGMNES* AD VOLVNTATEM REFER-

Page 125: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

RI HIC APERTIVS OSTEN D1TVR* CAP1TVLVM DECI AAVM OCTAW: ocrauianiis--

0NTE/MPLAT10 clla in qua pftus Summum bo

nnm colocalfr mdct uc-quf chri lti quoq, Saluarons Tcihmonio clt optima pars in i pio quidni) intellecta clt. v irtu tes ucro m o­rales que ad uoluntatem Ijxrtai nonkmt ipfa contemplatione' ut placet omnibus prrttatiores* Alterum quo moneor efbidcur ^eilhorelcs inrcllccuim ipfum adfydcra ufej. fcmpcr cfcccncio- de uolnnaius prclhanua niic£ uelm inim am fecit mentione

Page 126: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

/VUrum cft cntm u t decanta fublirnitatxr cius ni l dixeritFeden cus: Ad alterum quo tno a ere p rim u m dicam-Viximus pauXoanrc nullam om nino dfer in potentiis pvcXlantiam ntpco u t referuntur ad voluntatem . Fru d is autem atq. omnino natt hominis cfl ea conferre meer fefe quorum alterum fu apte na tuta prefeans efb Alterum ueroex comparatione ad illud: Neq, Anfeoceles conticuit uoLuntafi nobilitatem cum utialia probat ex eo prcclariova qiim expetibiliora limt: OccauiantiS: lnte unitur manifefeiflima con-

Page 127: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

rrrim us m urdirrrv rcinptis:: Fedcncus: Continget nobis cjcf <Scip(iAciTtotjdi de ojuarto libro D ium p fcicntijp Conauir enim pro ruribus Vrimt principi i uc vivacem oftcndcre lslcq; ramcn ulla cl d icitu r ucvuras quin cxiUa ait quo modo d ep en d ea t prima ve citate- Sic fic nimirum nolF hic cam prolixus fermo m R r polireris facillima laborat; O c cauianus*. lamdeeQcjuod pri mo loco poliri: Fedencus *- Quas

- obees co n tem p la tio n em ipafn o m n ib u s prefert rebus bum a nts Ariflolcs cjudb diliocn tep^

necantibus: b ejuf coplcxa

Page 128: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

accucateq. antmaduerre.Atfcrt enim ineo ip/o libro complures canones (infulas ptecor mlpice- M en s quippe ait cfb optimum eorum que nobis mlunt-ftonu nanq, melius opnmumq. uclu u obiecta - aut certo eorum refpc Sh is adiioluncatem u vd ixu n 0 rcfcrunrnr- opcinid ic irur efb mens - Hoc ctt maxi mcamabi lis prcclantfima efb/viens: ide/b iiolunc/m Ci rarissima■ Summe' enim preciarum : optimum etb C\ucd uero opntiium idam orci dicanti fimum, vniucrfis nempe * potentiis mtcUeflus maqis ex penrur-Vidc iam o tple pfis no

L

Page 129: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ditUnqiut uoluntarrni abboTe ficut coctcras potentias icm o tas-Optimus namy. nobiseil i teilccms: foorcfh liirnrm* jnulbi lis. Nd nero nobisamabilr.Qd non ev noUintatt: Nos enim cio (unrare dihcjinius: Quicqd u tt nobis optim um . Iduoluntans ration e d icirur: Klulla erum i uoUintate exittcnrr in nobis omnino nulla utiq. i^cs <uit bona nobis aut oprtma foret r i yAddit alteram rationem - ea et rea que mens ueclatuc fiitit o m n iu m que fiib coonitione cadunt prellabililtim afh fck a no preeedenre elatiorem reddit

' l •

r—'i■ " 1 1■: .

Page 130: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

C u re tu m u n cio m n es potentias nobilior m en s Oiua cius coqni no ucrfatur crqa preliabiliflima Cocjrnitionc; enim fiu n t noftrc i voluntati om nia prefcntiaTicus quoq, ipfc coeputus fu m rn ea m a r u r ■ prrflabilissima itacj.obiccta orcfcnrancur upfa m e n te iiolu qatuTveftabililfima quippe fur optima ur d u c im u s A dm odum igitur nobilis tpfa mens* quia i nobiliffimo modo u d u n ta t i ife ru it noftrf--Affert en im erga q fumus am or cluo ualenTcrciat ruisT3 atio talis cfl-Infiipcc con ttnua m a x im e - nam co n tem plau yviagis continue cj acuere'

Page 131: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

qucxi uts poffumus Ac Ci diccrct C ontinue ejuod am es ab(cj: difha dioriroprim iu n eft: Ciuiccmo di liero cft ipfh contemplatio-, t Mobilis ig itu r m com parande ad uolum atem * Quartam ika t io n c m calem addit • Proprep^ m a x im a s^ m irabilcsc^uolup rates "ejur ab ipfa fkpicntm pvo dcuuC' lpfa namcj; philofophia- tu m p u v ita w • t u m firm ita te ■■

-m irabiles voluptates habe v i hec ipfe- volupras am o

cerri u o lu m a tis a ctu fecju itu r eVeo ced d m iv in tend o r cj uche m entio re ab amocer pcofl u 1t-. i A m o r a u te m o p tim e tei forti

Page 132: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

tfim uscft: Pvcm aurem optima m ens coritvmplando prcfcnrcm tenet- Ce ea contemplatio fapia eft- Contemplari iqirur nilaliud eit ^ firm u m tenere fum m um b o n u m u t co n tin u e a m a n p o f (it: Qiiace cb pbus Sapientur A m w u s dici Colet-Amat en im id quod m en s co n te m p la tu r : Vo lu n tatis igicuc rcfpcctu cucta hpe ec lfitu d in cm cju a n d a Cov u u n t u v • Quinto cjuocj loco ad ningit v irtu te s morales majis indigent bis ijue ad m ta m fut necessaria • contcmplatiuus-t Ac fi dicat Co quo m i nor cura u o lu n ta ti d a tu r ftbonum Sit

Page 133: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ecjuc ut aluid canus Cibi cpituis qffit *. Sicuero CeCe habent uirtu te s morales adipfam conte plan onem • Quare perflabit contcpla tiocauCa uoluntans* Sextum cjuocp adducit argumentum=i Ipfa cmm Capientia propter Ce ipam ani an Cola uidetur-Qua Ci arguat- Illud cft tnpnmis pre clarum cjuod fc ip(o non alio bo no mducir uolunraos erga Ce amorem: Talis autem cfapicna ipfc? qua S u m m u m bonu con templamur - micimut emmi cius fiu nonaltenus cmuspia boni eam dilectionem -Quod at propter fc diliditur magis (Se

Page 134: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

prelisu 6c dil^irurv4r^uir erepo9 uo res cjuepiam dihoituv maens* eo pixflant i or cfb: At fhpicxmE- axione ob ic fh talis c(t- preciara iracj. uoluntaxis a ra n a Add it a d hcc. Foclicitas enim inotio L u d e tu r co n fifle re : N egotia namcj, fu fc ip im u s .u t ox iu m h a b ea m u s • Et b ellu m qc

i ocim u s, u cm pace deoam usfl#r furit tpius • Fod iatas profecto fin is u ltim u s : S u m r n u n u ji b o n u m idem prorfus (u n t A c etiam B eatitu d o Su m m u a u tbonum Finis cj. fupvcm us ad u o lu n ta rcm fpcctant Su m u m . icrttu r b o n u m m otio co n d lht

Page 135: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

hoc cft in a m o te fine pcrrurbto N u m e ra n te m am or im e Idi euntia tv. e ru m exccunarii m a gis cft G^cum ea ipa dilioir c[ sub co n tem platio n e c a d u n t Quod cjuidcm o tiu m pro u o lu n ta ris tran quillo a m o r ca p ia t: fcc ju en tl addition e oftr dix T>ellum e n i m a it q c v n n 9. u t m pacc d c ^ m u s : p a x v o cft ip u is u o lu n ta n s quzera: trancjeuUacj, dilcfU o- V rc fta bi 1 i firm a ig i t u r ipa c o n t c m piatio: eam obrem e rit : eja fe d a ta m p a ca ta m c|; iplam no ftvam u o lu n t a t c m S u o obfe ejiuo reddi t - Probar preterea

Page 136: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

O;o~ co n tem p la tio n is cxcdie ticvn q ui a lonoior crt cthifii ctcn rior vAcfidcccrtr Q uo lo gius m an et bonum eo m eli9 At non m eliu s infc: NJcq, ciii perferior cftalbcdo in f im tu tem poris: ea que u n iu s d iei. u t ipernct philotophus dic: fic

bon um non eo m e liu s l fc'quia d iu tu rn iu s (cdquiauo luntati curatius- Vico autem non quia aliquid fit bonum au t m elius quod non rcfpi c ia t uoluntatcm fcd pono i u t fint duo bona in cede gra du* "Ducatio accedens alteri lonqiormonquidem uanar

O

Page 137: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

a u t atiqct qradum ullum .fi u o lu n tari prolixior boni mo ra* lo cu n d io rd i Contempla t io i q i t u t nobilior q u ia lon gior-* QLiia u olu n tati ciiuru n u is rem q u am a m a t deu net- Qz au tem a it c5i lufficic tior patet e x e o quia m in u s in d iy t e x te rn o ru m bonoivj ad m im cu lo ♦ Apponit den iq. et eam ^bus rationem quia m ens a i t cft m a x im e homo. A bfurdum en im crir fi non fiiam quifpiam* fcdalicui al teri aceom odatam expetat vi ta m • Si m entem bic pro tota illa m m ottali anim a capere

Page 138: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

u d is- c la r u m cfl cam cflc. bo m in is propriam fo rm a m ho ig itu r m a g is debet expetere ruam hoc e proprie fu ca n im p u ita m % com u n is ira pot r u s a m are: eam cognitione cjixr fibi propria - cj_cam cjuc eo m u n is : S m ero m e n t e m pro intellectu a ccip ere placet Tue uoluntas c u m hom ine' m an& fimul- Intellectus a u tem eu alus potenti i s e x a lia p a r te 1 Ipfe m te r o m n es potentias hom in i propri us eft SAayzimc' ig itu r hom o Sed bomo quod fuum eft m a x i m e ' Cumopereexpetere ^ a m a re debet. Sed

Page 139: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

a m a re b o m o non porcft: ni(t u o lu n ta tc Bcboc enim amo rc bic loq u im u r E x h o cT n u itfe ponere femper u olnn ta tem ex tra om nem com para tio n cm p o te n t ia ru m ^ cius ra tio n e cu n cta s et nobiles

preclar loces d ic i-c tt a h a t cjuocj; pfar a tio Deos enim m a x im e bea ros p u ta m u s *atej. fbelices Id ucro non por ften rufi per conternp/atioey A e (i d ica t Deorum uoUltanea cponitio cjUP (urit qrafciffima a ffe rt ’ V t r im o cjuocj. a id tu n m t- E t cjuia nulli alti a n i m a l iu m ca c o n u c n it In

Page 140: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

[innat nulli appetitui feci (olit uoluntati contem plationem umgi Coqita peracute pcrfpi ticscj; om nes dictas ratione s,pcrdr o< comparatione aduolunratr Quibus om nibus aparcbit uni uetfam contem plationis pret ftantiam ab ipfa uoluntatc uc lu ti n it u lu m cfonre defluet atq, dependere- Ex his in d ere ' potes infuifa s it abfq.amorc' contem platio: Q uis erum ung_ co n tem p la retu r n id am aretr’ C o n tem p la m u r ig itu r caipa qu e p la cen t : >4tq. ita qiiicquid ad nos referim u s: id adplaci tu m noftre uoluntati fa cim u s* '

/

Page 141: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

- uc U u: nobis non cll nulla ca­to ucl ciTTiabiliuismel bonitas en nobis erit • A m a m u s iqitur c o n tem p la tio n em ex cpq ea que nos in timore detinet ipa con/ydcrat. propter quod ucro am am u s preci f e : id m agis hor cll: cjccdlcntion m edo am am ? A m orem iqitut fupra cj.dc ei t poteft diUcnmvis-TV ano quoq, id pcrfiiadct iit qm Ubcr fe po tiu s ah jct polt S u m m e bomta tis vatidhem * Ira en im fe habet i toluntasAd alias potenttas fi cu ti quifptam hom o-adhpm t res reliquos Se ig tru r p fe tjg am abit R elique ucroporcnn/

Page 142: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

cu m rcctam arc'non ualcanr* a m a b u n tu r ra n tu m aicbpo riusrcjiir u o lu n ta ti$ a m a bi liora afferar: O ccatxianus:Bc rirudo cft ipfa contem platio u t bi a iu n t , l d uero cft opus nobililtimp potentiae'- O ^ttid a cih fc^ 9;C\ y ERA • BEATIT VD O IN VOLVMTATIS - OPERATI p N E • CON SI STAT; ET S I WE ILLA NVLLVS* BEA T V S ES SE*POSSIT C A JITV EV -PE CIAWM KOHV' FedccicuS:

■ OCTORIS cjueirMSf die eSi appellari lubnlcrn eo

flar/bre /une a tq u fh taSqi 11 bp

Page 143: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Vfcatituchrtcm m uoluntaris o p eratio n e locat-Fmis exrm ?9 atc|.fupccmus optim us e fini plicitcr- S u m m e c i a m a n d u s : Igitur ejuod cj fini m m ediati0 e fi - id a m a b iliu s fit oportet-i ld ita probat - N atu ra cni cui? rta ea potius appetunt- quit' m a x i m e appetibili funt m e i m o ra : c%. uoluntas itaq, liberoa ft u id c m tid c m faciet-A lta m or uoluntaris a rtu s fiuc uo (irio ipa mmediatiorcfl' uln mo fini quouis alio actu-Te dit eru m u olun tas in iptiim finem dircAe ipeq. finis ve eiufcem odi nullius cft proprie

Page 144: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

mfi uo(uncans obiaftum Vcin povcft fupva (ck a m o r ipc flcch A m a m u s cnnn n o ftm m a m o ccm ficuti dfc, inrcllcctwncin in tclliQ im us-A ut tgirur a m a t i uolunras (u u m a m o rem prop? ipfum inrellicjcre A u t intclhgit u t a m et - A u t cerro neutrum i obalrcrum loquor aurem fem per d e ordinato illo a m o re-no quidem amorefl- propter intel lectionem * A ntcl mo enim refte m lib ro C u r deus hom o-C-P- Ordo pcruerfiis cft uelle am are u t intclhcjas• tqecpotcfrdici u t neutrum fit obaltcrum- Hjrc enim Cunt per fc ad eu n d e fm c

Page 145: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ordinata . C/fq*oidc mtet cd que funt ad finem (u b h n c • Sequet" igitu r medium utintcUigam* fihccr am ons gratia^ t>cniq,Bca titu d o intenor cft fumme ama da- Igitur quod ex interioritp (u n ir n c diligitur incoconfilht B eantudo -ld nero cu t aliqua uoluntatis operatio Pruis-N - u o lu n tas dclydcrar fui perfa4"1 tioncm in u ltim o fin c cj,inrcl ledlus- S ie im enim natura ita delibero actu fui perfectio m a gis cu p itu r - H e c funt lam di e n Dodlons Afferam us bis q piam c& nos-Beat trudo-Foclin ras ulrim ^fim s <& S u m m u m

Page 146: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

b o n u m a t paulo ante d ix i m u s idem fiit-A t fum m urr? ip furn b o n u m u o lu n ta n s ef? fubea m n o n e : N cq}e n i m cft o b ic & u m intellectus uvbonv cft q u ip ia m e u i u s iraq. ob i c e tu m cft f u m m u r n bo n u s c iu s cft & B ca tu cu d o /cu is Foclicizas. atq; fin is u lrim u s- Prcterca Bea n ru d o i pia uera. non abfq, uoluprare' fu m m a cft no n fine dulcedine'- de/cc0 Tationev locunditare. ejaudio. le a n a -L o q u im u r ucro q r u i ad ordinationem , c tu u n r uo lu n t a n s u r q. m re ertr-boc fx> firo fS ic a ro u o lm lli us votennp

Page 147: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

opcranone Beaurudo in tim a co n fd h t ■ q u a m uoluptas u c h c m c m iffiu in locunditascSt coctcra q u e d ix ir n u s c o n fc q u u n t u r A t bpc u d u n t a t is a c t u m a m o r e m c o n fc q u u t u t c t i a m SantftiiSTKxrtoc a ir A m o r ig iru r epe erga CummCi b o n u m p r o d u r t u s etit ipfa bcatxzudodm poffibile a u te m cft iio lu p ta z ern (eq u i (inc uo h t i o n c ■ a u t a m o v r-v o lirto i u c ro cft operario u o lu n z a tis eve^a f i n e m : Pe hoc cft contra eos q u i d u ru n c uolunCcttvrn. n tlg p a z i erc^a p re fe n te m f in e Si e n i m n il o p era retu r n u lla

Page 148: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Icqaeccnir oblectatio-Contra cacant rqrtut libi dicentes A morem e/Te fin e dilectionem edata m qaadu F tq beari lola u ifw n c o a u d e a n t-A d d a m u s his llluis perenne operatio ne B eam u r c u iu s operatio illi i m a x i m e nos u n i t c u iu s afpr ftlus Tech citas e!]-* Sed ur ire quoejyThomas m eu s ait a m o r eft tlicq u i u n io n em faar cSc m u t u a m inhefionern Ciiulat- Adhcrcre diitcin Beo b o n a m fim plicitrr c/t-Pcnicj,ciucian rue prccocf td C u i a m i b u n n f m e n ta : eidem prom im m tVSr, prem ia At d a i d ix im u s eam .

ce uolu nt* te n

Page 149: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

cc u o h n n a t c m Acccrhr<id brc porif/u num - lnc«i opcrarioc ad cquarc c o n lif h t B ca tit u d o qua prlira pom uir ipa • Et qiui*K c mora d i m o u c t u c <\bmudo.i Cuifmtxii cil ipa uoluntaus operario - S i c m m uidcat^ipln p f C t it in ic lin is c in e re u m N io fc tam en a m e tu r ; Pices tu iHucc b e a tu m r >4b(ir * Immo qu * td a aera r anarbe? n a.ljiru c en lio ut am orem ptcccdit reddit bCciriim n cm m cm ->4luid ira q. fir oporra • N o a porci t cllc q u o lu n ta n s operario: O & auia n u s : ruccrcnr hi in don c no pof/c dari q u in am or cj(j; detine

Page 150: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

F cd e ric u siT o fle q u id em cafcp a ra n parer per S a n a t u m

^ h o rn a m -A it e n e m u o lu n ta scfuo a d e h c i e n d u m ac*lu ccn?t in q c n t r v Ce habe t erga quodcunq, o b icetu m • Qup a u t continocntcv (e babenr pofifunt o r ,, r rnon heri -Tofira ip tru r u ilione non elic iet yJoluntas n eceffano a c t u m circa f u m m ub o n u m - Q, uero a ir f e r t u r volu n ta s u r natura ncccflanoin S u m m u m b o n u m : InteLle x c t d e epo n a tu ra li apperitu -S e c u s e n im conttadixifSc f u o n i l t u r p i u s pcd crn ro fifu hero in co gitare f i a r p o f

Page 151: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

(ibilc quoq, fecundum iftos cfTct ut uoluntas cum ut ipfi aiunt fit accidens fepatetucabania K c m a n c a c uolo intellectus Vidcatq. iprn 'D eum vnrctui beatu s is q u i u id cr: & tam c non amat^At id fic u n equ it B e a tu s enim quifq, fub carioe fum m tboni cft- S u m m u m ueco bonum ad uolun taten i- ceffertu r - Qup fi nulla eft.lr.no bis= nulla profecto A beati n i do crtt -Tenent plenqjAccunT fim i u i t t : u t u ltta illa d ic lu d ltil T>amnadi. quoqji>eum I t u it u ie u id c b u t: neq, en am a but-I am ore io cbfiflrt bnrudo

Page 152: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

prrjui.jn us Q utd ad i p f u m A iitlotdcm ahos c|, ctttCmodid ice n d u m ;'Q VO M O D O IN C O N T EA 1 PL I T I O N E - D IG4T V R CONSI ST FR E BE4T ! T V B O QVI Dqf ACTWA \/\TA- SIT >4T Q V E - CO N TE/W V IA T ! VA • CA P IT V LVM VIO ESSIM V : Fcdcricus:-

■ ONTE/UPIARI d ia r ca n o n is a c t u m u e l a u

:ulacL- v id crc & q u a e ' cu ifm o d i re liq u a C u m ucro nil m fi pearfens fitpotcncuC' ipfi qua Capim us contemplat poffimus: C o n tem p la n d e no fxr idcjuod in tclh q ir prefens

Page 153: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

pcccvdu k er pufrrrthicontem pla n o ner rr rui pifjxCtt'0: Sed ram idquixi cJl pu ter);a no firpercpiociptam potteru/s p feris • (fera r tr e o( 111 e: q ciicu nr obuxffairn bciitivuthnir, corne piatione fic n ptf(ens -Adde eu id ftt d ciis ipr q u i nuq abeft (Quomodo icatur noflra con fyderationr (s fiet prefens qui nunq] nobis abeffe potetis At, b iq u i exp o n eren t u t no furi p lic u rr ct/fione tpfa pvafens c e d d a t u r : Sed Colum co^riofca r u t u t pvefens- etiam epiuro non Coluetcnt n o d u m ■ Nar//. co^noCcirrjus n u n c quoq. neii

Page 154: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

tnnoftra ec mcncer* nec eam;;. ab ep& m e n tr utdepurr ^igtcurpcpfentia nona u d ^ r^ ip u x is o b w & m o tib Eft e n im d eu s U berum cb w re u m : potcfhj, tn cc nec eri m o u o r lncxubcns to ir u ^ . d u m libuetxt rnoueott tu debteut/ *- non m o u cb it e tin fptciecuc m i n i m e :yifio igct ipa evit operatio vntdlcrtus ab vpo motL obicifto : bpc uexo opccatw cfl folum o u a cogno (citu r cjtud fu: tpm m onens obicStum : cptalc-. cjuanta?rcp* bontratis^quanoc fbeliciranr ejuantae: B e a rtm d in is^ tu id e

-M-k

m-v .v :

1

Page 155: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

c|ucm aolm odum n ecco gn o fe b c a z iz u d tn em facit b e a t u m n e m i n e m • Data ucco c iu fm o ico^ n izio n c m o u c tu c (Sc ipa y o lu n ta s ab eodem cbicSbo - IpCa cj. Libere erga id cliciL a ctu uo le n d i (iu e a m o ris ■ ct operatui: et adbecet. c5k c o n u m fh o f i t t m u t u a - Fjc q u a q u id em co u i ettone p cc a m o ris operatione fadta in effa b ilis q u ed a m ex o m z u r d u lced o G a u d iu m <&. cjux:ocpccmt non ualet u ib ib . S cm p eu igvtizc id pro q u a d a fu m m e nota co n clu fio n e te neas * n o n p o flc u llopa& o vo lu p za tem a u t ulla locuduater

/

Page 156: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

feqm ex'operatione intellectus, feci folum habita u o lu n ta tis i o p era tio n e'V n d e fi nexis ipfe i uoluntan noflrc a m o rem fine fui f r u it io n e m ucl quocus a lio m odo n om ines iioluntatj a r t u m u i fu n d e re t - abfquc eo cyintcllcrtus q m c q rufi u rp ri u s luderer: lam ipo habiro mi ea q u e d a m letitia iparn p fu n decet m e n te m At fi omnem I fu n d a t co gn itio n em uoluntate m l operante .* vofifptas autp a n u m oblectatio fequetur m d la - B ca tiru d o iq itu r in tm o t£ in ip a fru it io n e erit Indeour obi c e to : I n eonrcm vlntidc v e

Page 157: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

luci tn quodam naturali pino F n if lu n in co q u o d e t in e t u r ip fu m frca tiru d im s obicetu in c o n t in u o m otionis a t t u -1 tn c m m fcfc habet ipa (perula n o rcfp cctu fn u tw m s voluti fenfus cjuifpiam Kctpectu no (Ire fp ceulatiom s Ncq.cnim s p e c u la m u r ferent mfi prius id fenfus ipi fucccffiuc r Ici re q. fuo m odo a p p reh en d erin t O^ta”n a n u s : C o n tem p la tio t eiu fm o di res efle in d e t u r v r cxca ntl p ro flu a t precerq. ni i eo n tcm p la tu rn m qcc-Sfcnij eam obrern p o n eretu r u t v o lu n ta ti m o t i u u m o b icttu m .

Page 158: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

d etin ea t ta m pcatica om nif contem platio o m m sq n o ticT edet- Cum a d uoluntatis ac t u m e x t e n d e r e t u r :cyxi e (t ucjcc praxis * E mm aero liint fcienzif C peculatuic cJidfceat cjthe ab o m n ib u s concedunt- hion ttacf. o m n is notvcia ad uoL untatem v cffev tu r: ta n q Cibi b o n a : Federicus: O m nis eoe n itio o m n is qt ars ucUjlcl u o lu n ta tc n o n in tellectu bo n u n q u o d d a m appetitAlta & a ih o n u m illius cuvu&obr i c c iu m eft upfum b o n u m fi ac conditio q u e d a m obiccti inilvtuta eft dk o rd in a tu m ^

Page 159: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Q u are fir u t cilc facn tic poti* (tot cmxfu c o m u n t : vcqorcm q o h tin c a n c q u a s m agts Q r nus h u m a n u m am et-E tqfq eam (ibi pteficu: .• quam uolu tas gratiorem habet Nulla ita q? confcquentia e- A m at bcc i (cientia• b u c u sc j fcicntip ob tectu m * eTi ig ttu r prati ea -po nir en im fklTo u t cjuelibet uo Luntatis operatio fw praxis- A t non ita cfh * Ea na<p (blum fcicntia cft ptatica qup oden det uoluntazi ea ipa cicca q uoLuntas pocccit tecte et non recte* ac ece*: er ee boa aut, non b o n a : ea bonitate q u a m .

Page 160: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

m oralem appellam us A t non om nia fu n t talia Et uolunra tus operatio circa cu ifm odi ab intellectu o d en fa praxis d ic i Colet' C o n clu d a m u s tam u t t om nis ea yolitio q u a im pante q u ic q . ad extra e ffic im u s Atq. om nis ea fe c u n d u m doctorcm fl ib h m r q u e Ci n d ad extraefficiat efficeret ta m e n fi u e l pollet: vel Ci efficere opus cflct- V cL un i s q u t libcra lira n s offi u m exercere ucllct \nce ca m e p o ted * E t i s q u i d eu m a m a t

Page 161: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Curfits n o titia m : Rerum trd tu ra liu m coc^nofccrc catif^s- qued fit entxs cjuiditas ■ H c nec|i p ran ce fune nccj, ci*oa i- ea ftt u o lu n ta t is praxis^Fir tam en a c tu s fiuc amor* No tn (ta corm int locjuhor cor? tcrn p latton cm ab actione'fc parant otnncs- feci fchola rrn fu b h n u z im • D icim us en im co m m u ter A ctiua u ita cos aqcrc q u i p ru d e n tia f iu e a r te quicqua*. apunr fiu r faci u n t * u t de u ir tu t ib u s rpfis ilh b cra libu sq . arobusparrt Contem plari vero cos qui o* tiofam u it a m deo a n i ut mo

Page 162: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

nachos contemplati uos chci T77US- nonquia non fumme' am ent cavitate abundent.fcdqiua ncqt u iftitiam ncqflibcrahtatcm nccj. artes edesexcreent Bo m odoAuguftinus ejuexq tpc actionem acoxcm plaziont d iflinx vt: vocatcnim m arthc u itam que Catabebat circa frequens m ini(tertum actionem :M ane uo *qup audiebat uerbum dulci tiim um contemplatione TEt loarmcm ^ebedeum qui mer nove homine' laborabat uita contcm platvuam fiqntficaf axt-Verru m qui excremo cd

Page 163: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

porali m ulta faciebat actum- A t cjc opinione fubrilis Docto r is AAaria &c loarmcs dtccdus cft nobiliorem partem v ite r ' a ctiu e tenuifler N onabre ita cy dicerepoflim nus n r A rifto tclcs epe: Sanctuscjtlbom as contem plationem ita accepit vc lu tx ctAu^Liftvnus - E tc iu f m odi ucca con tcm platiu a fo elicitas noliva u f le dicenda e- C onuenit en im uoluntas eu Cuo obiccto intellectum et in operatione contem plationis a ffid u u m r e d d it Vtcccfc cn i a ctu s a d contem plationem necclfdrio c o c u m t : vo lu ntaif

Page 164: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

cit c o m u n q c n ris - !otc/Icc*His u t c o n u m c ti Scr? m e a operat onc que c o n u m q it Cu a gratia ueva f t c a n t u d o c f l : Imncelle ctu u t propter a lu id crta ro q \ m m itfAtc-Scd h /c h a cten u s} A G V N T V R FEDERICO PROPTFR DECLARATA -PRECLA R1SSLME- IN NVAAERE-CiRA

T I A E C A PITVLVAA • V 1GESSI /VlVA/l PR JA/l V • O e t a m a n u s : -

■ E CISTI* h n i i c t i l l i m c u

' f c c i c n c c quod a n t e a e u s

t e m p o r i b u s n u l l i c o n t i n g i t

h o m i n u m / e a m quxppe rem que i n c h o a t a f u e r a t C o l u m t

o m n i e x p a r t e ReddidUfr a b

e follitam

Page 165: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

(olutam -Fundhis es £V fumi pbr ct Cum m i oniroris m u n e habuit AAonfcltrea b jx d o m if Imperatores ate|, m ices i'pmf quidem m ilitaris *ei etesio ria m a xi m a la u d e decora to s : Sed q u i tanta eloquentia o m ni Capientia referta Cimul et arm is u a lu c n t : id neq , e"' 6 reas ulli n eq e R om anis tp fis un q alteqiu fas ftut T ns m cg iltu m d iu m que <Sregc m a g n u m , et philofophurn fc rn n r forCan tibi co n ferem u s? A tq u e R u d ib u s illis annis phie prjrftanna ? Qujp ut" ficti lis p a u cisq . contenti Rcc^nv

Page 166: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Igloria fuiffer p o tu it? Fuit cp Car ipc eloquentia: fplendo ve cla ru s • S cd q u p flbt vnm otta Ilu td n iiiin a ru m c^ v a ru m p ccitz a c*A lex a n d ru m quoqf illu m M a ced o n em h a u fd fc i q u id e m p lu rim a exA nftote Ve pfriam confiat- Sed evomi a qvaptiV fim c c u m u ita p a ri tee e x oculis h o m in u d efixi xcru n t • N ullum dbifa^non h u m a n a s modo (ed om nes c| d u xin a s luxeras cm b ib ifh e x VsX gum Ducumtj choro in q u ib u s u is a n n a lib u s fim i le m rep en te v a lu i * Cmm u b cjuid tantis o p u s ? h ic m prer

Page 167: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

tcnriArum habenis ferm o dii ita u t a b d e deccus ed litteris com dlus fu e r i t v m u cv d s p Ccfcvcc M a x im a m ta n tf t u a ' fortuner conuun& am Capiam - Tu u cro ita a g ere uchs ucqcf

•» e x G enitote tu o Ct cu d o n e illo cxcellcntifdm o fum pfifh Gn atocjuocj,tuo Gixido lure pa terno ml t ib i a u ferendo iccd das-Faciat Superum om iu? c|« vnus ille Tvinccps*. u tlo n g e ' hic node9 fu a u iflim u s Citu do te pvcclanor fiar ^ tu pcc f i u d i - Ego au tem adanttum . cunidecjf probe poftenzatis no m in e adCum pto pro labore'

Page 168: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

i mortales illas crqtirdcri no poffiint gratias ago Tuq, e?c orqri V em gne bjccque dicta Ct ct m enti ct litteris m andaflu uabo fy tpe. lu u a b it ct La^ar9 noftcv: fi quid forfan tibi exci diflct - Sed ad ea q u rm prrrm s podii a rg u m en ta - Q uid d iiu na preditus m ente' h u x k c Cpondcat a lcu ltcm u s3 RESPONSIOAD PRI/VIV PRO POSITA • ARGVA1ENTA CAPI TVLV/WVICiESlAlV/M SECV DVAA • Foderi cus- o ;.

P ?R IAIA qumci tu a at g u m enta l eu iter pov

R nnc^m -qtio ad pmu quidc'

Page 169: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

I

co n u a n n iu s fateor mrdlccjru nobiliffirrits riltsiicbifs*- S«:nb {olurr) m tcllccru -• (cd er u o lu n rate;• cuicuncij enim e ftario: ncicm cf> fy uol urnas Ht(\- eo u c m m ti in. uniri io • Vol i ifrtvi ri5 en im proprius miniUcv cfh i pr i nrcllcrti is r Bc contempla ttonc nero cu iu s room etjr pembunde lam d ictu pi ito > Ad a lteru m ficqruTncnrurjn o (tcn(iim 'c(t m in u s hom inem ipa uoltinrarc coni icmtC cil Bn itis cp i ntcUcccu < curri bjpc Vola (itagrens hbcruro.R ario r|; prirno addii&tL ex Vceundo de anim a et nono Merajthiftcpr

I

Page 170: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

pro nobis eft Voftcviova enim gen era tio n e continent pnoca et perfectiora illis fu n t -Atwo luntsas poflenoc cit generatio n e • C um uero dixeras .Appc' t u n t a t q . a m a n t om nia,, amo en im in fen fib ih u m cjuocj? m proprie efl: At vo lun tatis UB am or nulli n i/l habenti’ intel­lectu m co m p etit • Cogmolcut enim om nia anim aha•• fed no in tc llig u n t: A ppetunt-(cd no u o lu n t a u t d ilig u n t • C um tcccio loco itellcctus nobilior d iceretu r q u ia u id e t: Ig n o ­bilior uoLuntas q u ia cocca-m X iro u s tam o m n e n o b iliu s

Page 171: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

te m e liu s o m n e a u t e m meli9

a d u o lu n t a t c m rrfem cjuarc/ in d e r e ip fu m ; e x eo e t ir nobi Ilus r quia voiu ntati a ccep ti9: Sed u e lle e t a m a r e d i x i m u s * pulcbczxis efle g^cognofccrc: noq uoluntas p w p v ie e ft caeca, e u non U t apta n a ta a d u id e n d u : Attamen ip a n o n u id c t C o n c c do/Ncq, in te lle c tu s a m a t:E g o c jiu d c m p tfo p ta rc m a m o rem coecurofexquo p ro fL u u n to m n ia u t i l ia co eu n d a . I ft a g r a ­ta o m n is <% fu a u it a t is plocna c^utdenr folumrqucd in fip id v c p fu lfu m c p /fi u o lu n t a t is a c t u s non cftcr) c u i l ib et A pparec/t

Page 172: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

pingunt a u tem poctc amore i puerum n u d u m . <$c coccum-ob carum improbitare uotunratj. qiu nolunt d iu rn e Supenoru q» uoluntati fukdi ■ Sequuntur enim proprios m otus: no ceci funr om nino Scdqiua no pro fpretunt ea. que ucre funt ama da * A d id uero q, quarto loco al larumfucrar wm d ix im u s wo luntatcm non pati aliquid ab intellectu * fcd ab illo quod itclh g it u r obtecto Intellectus diemt verum cft- O ltenditcm m quat' funr agenda k . cgular ucro&t. conform at - Id cft oftendit cu i debet conformati a quo uc v^e

Page 173: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

^-ulari Nlo£ id circo uitta rfhdi ccnda uoluntas. cjuia mctdlcc tu i conform atur:lcxi cjcua cicui offendit conform andum di u tn c uoluntati • Eodem quocp modo <5t ad ejuarruro dicendum • Non enim Cubicirur intellectui , aut paret - fcd ei ctu parendum oftcnd itAD E A ARGWlENTA q V A E

SVA/lEByANTVR- FX BJ4RTE*habitvVm- ET ACTVVAVRFSPONpFO • CAPITVLVM • X X I I I m” Fctfcriais-•—

■ / 0 VERO ad Kanones e x parte h a b itu u m fii

t _ Icicudcn? in primis nota

Page 174: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

d u m h a b itu s <Sc e x p lu r ib u s actibus: fiu crcx unolintenfb

g en era ri: E t propter eo fd em t a ctu s fa ciliu s eliciendos ac q u iri- M o b tltu s vgitut e n e t cprn Capere e x habitu = c£ tp fe t Capientia,* ficu tfm is eo qctad fin em : Sapete ucco ftu e conte piati finis eft C a p ien tif. E c u r pcclpper d ix im u s:A ctu s in td lectus- cfl propter voluntatis a ctu m : Contem plam ur em m u t a n iem u s vd quod videtur- quarer u t exprimo teteiu m ife tam us S a p v crm a ob uoluntaQ a ctu m erit -V n de nullus hafri tu s efb in ipo in telleS h i q u in *

\

Page 175: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

uoluntaus actcu fit fubocdiav? "pcima tegitur argum enti, Cici, tdkgenda cft: uzeapoecnoa ftt nobtlioc cu iu s habitus psecla xxotjSc Ole non fit ordinatus ad a ctu m alterius poten o f - llic a u tem grd in a t9e- Octauianusr V cfidenam ipernet fduam-Ocs enim auctoritates cfuas addu Dcuoftcndunt eam necerfavia*: fednon Colam.'nec tn primis? t SaLuam ur igvtuvftderfadrjb ea Colum pecp utptincipahm o ig it u r fvdeC contrarium ? jfecj cavitati cVt m aocim u u xtiu m : Hccp ualet m ea contra obiectz ovem ^jcCponCio: Conflat enim

Page 176: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

cx dictis Apolbolum A’ Auc^uth nurn caritatem uie fidei prceu litte ^Deinde cum ex parce actu u m Gircgucrcm nequbo e x te e doctus u t actus intellectus (it eaufk uoluntaris actus ■ Non en im om netd quod prcccditcft cauta Nocp m agis eflcaufa m teUeetto uoliriom s ■ cpvifio Rue * auditio intellectionis Sed fpes eadem que im d ltgitu r rnouet udluntatem .de cum ea uohtioh,

/producit'TalRim q? eftr u t pofi to actu iritelhc^cndi/ ponat u ac tu s uolcndi . Cum uoluntas li bete producat Rnun actum : de ita poflir ftarc prim us act°abfcp

Page 177: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

jicwndo • Adulterum de a en bij s q u o ad cxiq-cnvidm Dico diftmcfucndo-K emetior cmni mtcthcrcndi a ctu s pocrfM.iohij tatis a tru m procedere-• fed ir? I tenfior cu m prcfupponit Cite igetuc m u tu a exigentia - Pe inde ucluntas non fecus cxioit a ctu m i ntcllcctus c^dom inu > a ctu m feru i 'Tateovep com o do uolunpatcm in d icere obfe quio intellectus . Adterciuro de actibus dico u t intcllic^ccer iit actus propvuis n a tu rf meri lectu i ovnatf • fed non is folum fed uolu neatis quocp- Atep u t di ctu m fu it maccis- Neq uolttio

ir Y

Page 178: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

eft inclinatio cfueda naturalis, fcd potcntip libere tmperantf a c t u s . fuocj* im perio fubicc tosccfjio p laceantrahenus Eli gibdw v lo n g e efram or ipain telleccioner ie iu n a e u t d ictu d tu ex ta t • A d q u a rtu m ego aio non effer dependentia ulla inter has potentias "Depende t ia nam cp eft in ter ea q u e fu t d iu crfh ru m n a tu ra ru m fcfecp per m o d u m caufprdc effectus h h tu xrn S ien im om nis ordo ueL pnoritas effer dependentia. In d tu in is quoq? ea poneretur q u o nil abfurduis-A t uolutaf d(vntellectus una natua. unaq*

Page 179: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

efTcntia cil- St aero unteractusdicccct q u is dependentia, eflc falfum id ex eo entrquua non bnt fe u rca u fk et effectus'prefuppofirw itacp a ctu u m e m u tu a : dependentia nuUa: Ad ici uevo quod q u in to iterum loco attulevas iKco c^cum actus in tcllectu s talia intellecta ved d a t'q u a lis ipc cfb- n e q u ib it p u tio r fc.rpo fieri-At Ole uolu ta tis f cu m talis fia t ejuale effc id qctam & eytam p u tu s pote n t effb quanta puritas ama i pofTit'Abfcp tg-tcur ulla colla tioncrjactus u o lu n ta n s ergv* d eu m nobilior o x t : c^ a ftu s

Page 180: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

intellectus -Fretius «aliquis i uiliov fttdhcpio fttprcmus tarb fuprem o prccelfior. Omni $ auve bona comparatio ita frra'dcb&- Id q a d d u cit cos m contradicti oncm-Si enim de nullo alio q d* deo fit Bcatittzdo: Circa d euma u tem a ctu m uoLuntatts ena tpi nobiliorem fatentur * Cup ig itu r tn lufionerdci cjiu cftac tu s ignobilior axixnt ponenda elfc focLicitatcm c1 Vnvm ucro cpuis ad eorum C&nfiutandurn errorem fuffzcientzftirnc' Rcfpo d e n m : m ib ita m non placet ut actus intellectus non fir cande' obtecti et nobdwr c£ ignobilior:

C crep rcF£

Page 181: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Effc cj? rerum naturalium non eftinipo intellectu nili in limi litud ine :q u c (imilitudo caret m ateria • Ncx|> ciiecvcm ut*actus uoluntatis talis edet cjualrs rcs extra riifi quadaro tcanflanonr*Vtrrep ig iru r actus eftin tpfis potentiis u t in fubicctis ■ verum *i*i*^cs ipa intriiigxbilis cftiipo intellectu tn fim ilitudine v t diximu$-T*>onum cio nonefttnu o lu n ta tr q u ia uoluntas non apprehendit Jim ilitudfcs n cru feri intellectus-quibus exiften tibus im po intellectu volutas libere adeas v^cs quaiy ille (unt fim ih tu d in ef proc^rrdrt ‘Bonum

Page 182: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

cgrrur Idcft am abile cft extea uoLuntatem im ^cr pcefcnvate hoc cft m ipa fpccier fiucCvmili tudiher ab obtecto in tpfum de cifa in tellectu m 5 RESPONSIO ADEA C VAE EX PARTF OBIECTI OPPONEBA , TV BX -CAPTTVLVA'1*VIGES - SIMV qvARTVM- Fcdericas:

W V pretcrca ex parte 1

m [ obtecti q u o d eft ipfum v e r u m nobilitas probaretur^, vntdieccus-eo tpm ueru ab (tra ctiu s Cit3ono- tam a d id l^ efponfum cft: Si enim uevu a rationerbont fepavctuv <%ab om m cfuocp nobilitate' et per

Page 183: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

factione feparabixuv-Ettca non Colum erit m in u s pcrfvcru feti nullo q u id em padbo perfectu - Siucco dicas. u t (upra pltita t extendatur id quocp inficiabi m u r Sunt enim ^quetcafccn dentia m utuocp fedenominat v etu m enim bonum e-drbonu uerum .* Non alce#, altero con eveuus enz- m ftfiatfcparatic et tu m ep m bo n o bxm a n ebu om nis perfectio cu tvpfo ucro n u lla 'Denicp y ecu m noneffc obtectum intellectus confiat-

FC um ucro izczu eytcofyu eru efi peior pallio 'bono conclude re tu c Lptus itellectus pfiantia

Page 184: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

fvrIht a rg u m en tu m bcccm m priovitas non placet rrnhi quee' omnem bonitatem ptcecditVn m elius cft includere bonum (Se concomitati g prcccdcrc-Quod enim cft ante bonitatem cante nobilitatem . ante qua m uis ' perfectionem ■ Neqp coementia i notat m aiorem imperfectione? exigit enim forma materiem i nec tarh ea cfte iqnobijiorcbiccp arbitror u t prim a paftio caufctfccjucntcm: fcdq*omncs fluant CX ipo quod quidefl- rei - ordine" tam quodam prius una qalfa Vn bnt (e hc partiones ucluti i V^adU plures ex eodem folc ordfc

Page 185: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

CJUOdrirD pCO^rcdltTTtCS-IIIlCTgp cjui fecundam partionem perpn m am demon Orant non i d facij&t qiua fecunda profluar pe pnm a fedefuta poft prima nccertaio-og opinarer ipc cfuacuncp partione dcm onftrandam cc per diffiniri onem ■ Sed de boc alias-Satis i d i erit nro propofito utpnontas h non concludat pctfccnono m&i lorcm- inyno u t liquet. excludit Falfo deniep dtcirur ur fecunda ipam ^ erfj fubiccti capiavpcr prim a - Ccd recte dtxkfet potit p u m am •'Demum a d d u ctu m fac vat. u t inoco nobihflimocontento fub pmo Ttellcct*obicnp

Page 186: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

confideret bcatttudo ■ Concedi m us en im tri in tpc cm m eft foehcitas- {cd non u t obiecvu vn tdlcctu s cft fcd u o lu n ca tif fabulatione* nacp fa m m ib o v Dc illo Sal ua toris dicto MiroB^ q u a n tu m fu n d a m e n ti vpis * pteb per bu saeternam * vn loannis tetcio q cred it vn filiu m habet u itam e t c t n a ft lo - 6 A m enam edico . uobis c\iu credit i m e b t u itamiptrrnam Ibide q u i m anducat mea carnem et b ib it m eu fan cqjunem habet v ita m stternam.

)cat • prom ittebat en im fe co<^no(ccntibus i' credenti Ifcctv n patrem fu u v ita

Page 187: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Zt lo xii S«o cjuia mandatum eui5*i* cantas uira aeterna e -Ft x i i i *Sihfc fetas Beaa en as eu feceritis ea* Icero fimcjoarmts ultim o h /c fcripfi uobis u t (a atis cjuomM vitam habeatis er tern a quz creditis innom ine t filii det*Ft Vaulus upc ^ cana d eia tt e(t tu fa «erema * Cur ita cp hi capiunt'illam a u cw n ta tem tavnQ cbrtfhts diffim flet cfw d fit v ita ctwvna ■ C u m ipc dicat u tb io fju credunt incu. decarnem eu is com cdut h n t ixitam aeterna' Hon itacppofiuz u t i credulitate et cogm tioncr fit ipa heatitudo : Sed c^hi epu

Page 188: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

credant m e u m et M andatu pa tris obferuant nunepuera morte m o rien tu r fed perpetuo viuent- y/na it-lo xi ■ Qui credit i m e enafi mortuis fiten t iiiuet Ft -7o-vm A m eoarn^dico uobis. Srq«*s(er moiiero m e u m Ccruaucetrroottenon q-uftabit iriptefnii Coqpofcc

’■****' *■.* Oig itu r v credere Colum dcu c%q«F

ili fle tu m chviflum cfh habere

r

yetamaeternam diam mortemexponendo om nes dttras aticto virates fe^ etrttm m intB ptcccptorum obfcruationc & ufii Cacramcrrti et eca tu rh a bitu co Ccfccrct pcrfM a btitudo.Aux^uth0

\

Page 189: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

ucro a it u t ut fio fit tora borois mcrccs; feri vitio tota ft dei m erres- F ru m o ipa tota dtlccttonts mcrccs er tenuo tota fpei mcrccs Sed bi ca p iu nt id Colum ejefpro ipis eCt - clueto pbdipus ait onde nobis patrem & fufficir nobrs d( eo <J vifio d n cfb fiifficicnttifi m u m edui ad Beati tu cime nectam

JlebcJc fufficicnna doeit StVi qa -Pw udis a d h u c nolebat tot uerbaAc Ci dixiflct-Tantu dicis d e hoc patre onrife nobis ipm er (ans cft nobis 'Volebat enim uidi rede no credere - Q .uarc et dom inus e prehendit cum eu ait-Non eredis q u ia cc o i n patre i n m e cfh-

Page 190: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

Qiiali dicar-opotxrt te idpm ocve deve cj^uidcas -viario nero ipfk d u o includet- plupponft en im - u rv o lu p ra s m lopcccm c erepa t bcatztudm is obtectu-Aeetiam

i . ' " _«f ‘- 'v v.» • i . •». - ‘ .

u t tpa vdione' confequamr bea ttru d in em : Quopz prim um olo neqcim us -T>e contccpiuuone lio bcatitudim s diftipcjnuirnus Auq cm tn confecpiutxo eft obtecti no habiti -. a u t pperattois pecfecttT {im e erqra tllud obtectu -Premo cfuzdcm modo nbcopfdjpjiirnu denuo tpm obtectum cum (itt fempec pns- r?ecfe pec intellectus nex^pee voluntatis actum-Sed actus intellectus uzdct id tam

Page 191: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

fcjucxi prctens erat femper -6c dia v tCio eft propter uolunratj actu.• Altem ig itu r modo confocjuzt i cfcus eatttudinc dicando fzxi itionis accum /etga tpm Infuii tu m bonum • ^uodtum a nobis habitum cum cicca, illud fumu bonu c(t! operam ur-hac lio ope' ratio no poutft oci mfivoluncatf- Qiubus tam patetepocdfr P-^c g n i anirye principem cffeipam voluntatem • Sed lam pro con

d pcatuca cogitatiCuetudir/e a onetri diucccaimus)

fC SV N T uacp fochcdfi me Giudo cfue u t ex p<3

pce dicta RicceParrcu tu * Oeta

Page 192: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

uianr wiri difcrtUfum lufTudtep ope utcum q} conqcfli - Necj3 me t arbitror quzcc^ ex his cjfiV duce t eat oomplffc-habes Cjuicio quod nulli e x pvm cipum proqvmc i creto hactenus contigit paterni In^rnif preclanffimum a\unuf Habes proferto quo mams ac ma qrtsiadfudoris plornarn lncitabe y/ivvutern: voluntas tibi ucnccad a a tq ; colenda propOpiturTJi u ln a quidem illa pnm tl ■ parnf ateptua poft hanc-Tititacp illuc peror. illuc profici Icere - quo pa ens t u i exemplo patruus ipfc-1 Quo et frater tu u s A ntonius'q : u cm fua v irtu s ad fydera ufq$,

Page 193: ' EOlvGll BENIGNI 11 QKDINIS AIINOIWAA SA ......

citrothr proferri is e ff veru ejiud- Tanti Genitoris faro darutn tam cfupcnS eft ■ eo nfnj; ciiiantu fas cft h o m in i progredi • ${pius ig foelix perlegis-Vatriscp ingenii Mcici faboris m em inere-Tuus