ვიზუალური დაპროგრამება C#_2010 ენის...

Click here to load reader

 • date post

  01-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  249
 • download

  13

Embed Size (px)

Transcript of ვიზუალური დაპროგრამება C#_2010 ენის...

 • aqarTvelos teqnikuri universiteti

  gia surgulaZe

  vizualuri daprogrameba

  C#_2010 baz

  Tbilisi

  2011

 • C#-2010

  2

  681.3.06

  Ms Visual Studio .NET

  Framework 4.0/4.5 C#

  .

  C#_2010/2011 Expression Professional

  ,

  -

  . , ,

  . C#_2010

  ADO.NET, MsAccess, MySQL Ms

  SQL Server , -

  ASP.NET XML.

  (GDI+ WPF)

  .

  C# - -

  .

  (Management

  Information Systems) (Software Engineering)

  , -

  , ,

  C# .NET .

  :

  - ., . . . ,

  - ..., .. .

 • C#-2010

  3

  Georgian Technical University

  GIA SURGULADZE

  VISUAL PROGRAMMING

  with C# 2010

  Supported by DAAD

  (Germany)

  Publication House "Technical University", Tbilisi, 2011 ISBN 978-9941- 20-020-2

  s t u Hu-Be

 • C#-2010

  4

  ABSTRACT

  This book sets out Visual modeling tools of C# programming

  language as part of Ms Visual Studio .NET Framework 4.0/4.5

  package, developed based on a new program platform from

  Microsoft Corp.

  The book presents visual elements and components of Control

  existent in the C#_2010/2011 Expression and Professional versions

  as well as the aspects of implementation of software systems using

  object-oriented approach. Also, theoretical basics and practical

  application problem solving are present for Incapsulation,

  Polymorphism, Inheritance and Abstraction.

  The book discusses C#_2010 language visual designs to work with

  databases of ADO.NET, MsAccess, MySQL and Ms SQL Server. Web application design means ASP.NET and XML are also

  discussed. Methods of working under graphical regime (GDI+ and

  WPF) and visual means of creating animatio programs are set out.

  Together with theoretical topics, practical and workshop problem

  cycle are present for learning C# language with the goal of designing

  Windows and web application projects.

  The book is to primarily serve Management Information Systems

  (MIS) and Software Engineering (SA) students, for those doing

  Master or Doctorate studies. It will also be helpful for readers of

  other professions willing to study visual methods of programming

  and instrumental means based on C# language in .NET environment.

 • C#-2010

  5

  - 41- , , 70-

  -

  -

  - .

  ()

  (Software Engineering with UML).

  .

  (

  ).

  ,

  .NET-

  , -

  .

  C#.NET, VB.NET, F#.NET (2010

  ), ADO.NET,EASP.NET ,

  , - .

  , ,

  (MsAccess, MySQL,SQL Server, Oracle .).

  -

  ,

  2007/2008 2010/11 .

 • C#-2010

  6

  , , -

  . , . . ,

  Windows-

  Web-

  .

  ,

  .

  - 40

  ,

  .

  ,

  ( ) (,

  !).

  1974-75 ,

  -, ,

  (Groe Bcherei),

  , ,

  (

  ).

  : Oracle, SQL Server, MySQL, MsAccess, Paradigm

  . .

  (

  ).

  1976

  , -

  (

  ).

 • C#-2010

  7

  1980 , ,

  , -

  ()

  , .

  (

  ,

  ),

  (

  -

  ).

  , -

  ,

  -

  - (, (1977), (1978),

  (1981,83) ..),

  (

  ,

  ).

  .

  , . (

  ), . . - .

  ( -), .

  ( -,

  ), .

  . (

  -), . (- ),

  . (

  ), . (

  ) .

  1981

  , .

  .

  ( . ). , ,

  .

 • C#-2010

  8

  ,

  . , . , . , .

  , ,

  ,

  . ,

  .

  , . , -

  .

  . . , . .

  (1985-1990).

  (., ., .-1996).

  .

  90-

  C/C++/Java ,

  .

  C/C++

  (. , . , . - 1997).

  2001

  UML-

  ,

  . , -

  USAID-

  ,

  .

  , C#-

  2010 ,

  - -

  . ,

  ,

  .

  . 25.12.2011

 • C#-2010

  9

  a: NET --

  .NET

  (CTS)

  .NET-

  - :

  I . Visual C#.NET 2010

  1. -

  C#.NET-2010

  1.1. -

  1.2.

  1.3.

  1.4.

  2. Windows-

  2.1.

  2.2.

  2.3. - enum

  2.4. - string String

  2.4.1. : Trim() Replace()

  2.4.2. : Split()

  2.4. 3. : IndexOf(), LastIndexOf()

  2.4. 4. : Insert (), Remove()

  13

  14

  17

  19

  22

  25

  30

  31

  37

  42

  50

  53

  53

  53 64

  67

  71

  73

  73

  79

  82

  85 88

  90

  91 96

 • C#-2010

  10

  2.5. C#

  2.6.

  3.

  3.1. Control

  3.2. Control -

  3.3. Control

  3.4. Panel

  3.5. Timer

  3.6. - : NumericUpDown

  3.7. : if / ifelse / ifelse if

  3.8. - : switchcase

  3.9. ? :

  3.10.

  4.

  4.1. : CheckBox,

  RadioButton checked

  4.2. GroupBox

  4.3. TabControl

  4.4.

  5. ,

  5.1.

  5.2.

  5.3.

  6.

  6.1. : ListBox, CheckedListBox

  6.2. ComboBox

  6.3.

  7. : ,

  7.1.

  7.2.

  100

  101

  103

  103

  104 105 106

  108

  110

  111

  117

  125

  126

  127

  128

  135 139 140

  141

  143

  152

  162

  163 163

  176

  187

  189

  190

  197

 • C#-2010

  11

  7.3.

  7.4.

  7.5. : LINQ

  7.6.

  8.

  :

  8.1.

  8.2 UML

  8.3.

  8.4.

  8.5.

  8.6. : TrackBar ProgressBar

  8.7.

  8.8.

  9.

  9.1.

  9.2. :

  9.3.

  (Debugging)

  9.4.

  9.5.

  10.

  10.1. MenuStrip

  10.2.

  10.3. - ToolStrip

  10.4. - ContextMenuStrip

  10.5. - StatusStrip

  10.6.

  10.7.

  207

  210

  224

  229

  231

  231

  233

  235

  237

  238

  251

  257

  257

  261

  263

  264

  271

  280

  283

  285

  286

  290

  298

  300

  306

  308

  314

  315

 • C#-2010

  12

  11. - DataGridWiew

  II . ADO.NET:

  12..1.

  12.2. ADO.NET

  12.3.

  12.5. C# Ms Access

  12.6. C# MySQL

  12.7. C# Ms SQL Server

  12.8.

  III . Visual C# ASP.NET: Web-

  13.1. ASP.NET

  13.2. ASP.NET-

  13.3. ASP.NET

  13.4. -

  13.5 Web-

  13.6. Web-

  13.7. DataSet / GridView - XML

  13.8.

  IV . C#

  14.

  14.1. - GDI+

  14.2.

  14.4.

  15. :

  325

  326

  327

  332

  334

  373

  387

  399

  401

  401

  402

  405

  408

  410

  412

  418

  424

  425

  425

  425

  429

  432

  433

  443

 • C#-2010

  13

  Sesavali:

  .NET -

  .

  (Hardware) (Software, Groupware)

  .

  ,

  .

  C#.NET 2010,

  Windows- Web-

  . C#.NET

  ASP.NET

  ADO.NET .

  .NET

  MsVisual Studio.NET

  Framework 4.0 (2010). -

  .

  , ,

  C#.NET

  .

  -

  ( )

  (, , ,

  ) .

  C#

  , ADO.NET

  , , Ms Access,

  SQL Server .

 • C#-2010

  14

  . C#

  ,

  XML .

  C#

  - ASP.NET

  . aspx

  C# Visual Studio .NET .

  C#

  .

  . WPF

  (Windows Presentation Fondation)

  , 2D 3D

  ..

  (Management Information Systems)

  (Software Engineering) ,

  .

  ,

  Ms VisualStudio.NET Framework 4.0

  (2010) C# .

  .

  -

  .

  ,

  (,

  Unix, MsWindows, Linux).

  (API),

  . ,

  ,

 • C#-2010

  15

  ,

  .

  ,

  ( ),

  . , C- 1972

  Unix

  , -

  .

  1950 (.1).

  .1

  2000- ,

  . C-

  (C++, Java, C#) .

  Unix

  (MsWindows- ) [2].

 • C#-2010

  16

  (

  )

  .

  ,

  . .

  :

  , , , ,