Χονφιρµατιον Χηαρλιε Παρκερ Φ 7 Εb7 Αb ... - Free Jazz Lessons · & b...

3
& b 4 4 Πιανο j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ Φ μαϕ 7 ˙ œ b œ œ œ # Ε b 7 œ œ œ œ œ # œ œ # Α μιν 7 Α b 7 œ œ œ œ b j œ Γ μιν 7 Γ b 7 & b 5 j œ œ j œ œ œ œ œ œ b 3 3 3 3 Φ μαϕ 7 œ œ œ œ œ œ œ œ # œ Ε μιν 7 Α 7 j œ Œ Œ . j œ μιν 7 œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 Χ μιν 7 Φ 7 & b 9 œ b œ œ b œ œ œ œ œ Œ Β b 7 J œ œ œ œ œ œ # œ œ j œ # œ n 7 Ε b 7 œ œ œ Œ . œ œ Γ 7 œ # œ œ œ j œ n . œ n Χ 7 & b 13 œ j œ œ œ œ œ b œ œ n Φ μαϕ 7 œ œ œ b Œ œ # œ 3 3 3 3 Ε μιν 7 Α 7 j œ Œ Œ . j œ μιν 7 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Χ μιν 7 Φ 7 & b 17 œ œ b œ œ œ œ Œ Β b 7 œ b œ œ œ œ œ œ # Œ 3 3 3 3 Ε b 7 7 œ œ œ œ œ œ œ œ # œ œ 3 3 3 3 Γ μιν 7 Χ 7 Ó . œ Φ μαϕ 7 & b 21 œ œ œ b œ œ n œ j œ Χ μιν 7 œ œ œ œ œ b œ b œ b Œ Φ 7 œ œ œ œ . œ j œ Β b μαϕ 7 Ó Œ . J œ & b 25 œ b œ b œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ n Ε b μιν 7 œ b œ b œ œ œ œ b œ n 3 3 3 3 Α b 7 œ œ b œ œ b œ œ œ n œ b . œ b Œ b μαϕ 7 œ œ b œ œ b œ œ œ Γ μιν 7 Χ 7 & b 29 . œ œ œ œ œ œ b 3 3 3 3 Φ μαϕ 7 œ œ œ œ œ œ œ œ # œ Ε μιν 7 Α 7 j œ Œ Œ . j œ μιν 7 œ œ œ œ œ œ œ œ Χ μιν 7 Φ 7 & b 33 œ b œ œ b œ œ œ œ Œ 3 3 3 3 Β b 7 J œ œ œ œ œ # œ œ # œ œ Ε b 7 7 œ œ ( ) œ œ . œ Γ μιν 7 Χ 7 œ Œ œ n œ œ Φ μαϕ 7 Χονφιρματιον Χηαρλιε Παρκερ Τρανσχριβεδ Βψ Χορεψ Κενδριχκ Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ: ΧΚενδριχκΜυσιχ.ορδπρεσσ.Χομ

Transcript of Χονφιρµατιον Χηαρλιε Παρκερ Φ 7 Εb7 Αb ... - Free Jazz Lessons · & b...

 • & b 44Πιανο jœ œ

  œœ œ œ œ

  œœ œb

  œ

  Φµαϕ7

  ˙œb

  œœ œ#

  Εb7

  œ

  œœ

  œ œ#œ

  ‰œ#

  Αµιν7 Αb7

  œ œœ

  ‰ œb jœ

  Γµιν7

  Γb7

  & b5

  œ

  jœ œ œ

  œ œœb

  3333

  Φµαϕ7

  œ

  œœ œ œ

  œ œ

  œ#œ

  Εµιν7 Α7

  ‰j

  œ

  ΠΠ.j

  œ

  ∆µιν7

  œœ œ œ œ œ

  ‰œ

  ‰ œ

  3333

  Χµιν7

  Φ7

  & b9

  œb œ œb œ œœ

  œ œ Œ

  Βb7

  ‰Jœ œ œ œ

  œ œ# œœ

  jœ# œn

  ∆7

  Εb7

  œ

  œ

  œ Œ .œ œ

  Γ7

  œ#œ œ œ

  ‰j

  œn .œn

  Χ7

  & b13

  œ ‰j

  œ

  œ œ œ œb œ œn

  Φµαϕ7

  œ œ œbŒ ‰

  œ#‰

  œ

  3333

  Εµιν7 Α7

  ‰j

  œ

  ΠΠ.j

  œ

  ∆µιν7

  œœ œ œ œ œ œ

  œ

  œ œ

  Χµιν7

  Φ7

  & b17

  œœb œ

  œœ œ Œ

  Βb7

  ‰œb œ

  œ œ œ œœ#

  Œ

  3333

  Εb7

  ∆7

  œœ œ œ œ œ

  œ

  œ# œ œ

  3333

  Γµιν7

  Χ7

  Ó ‰.œ

  Φµαϕ7

  & b21

  œ ≈œ

  œbœ

  œnœ

  ‰j

  œ

  Χµιν7

  œ œ œœ

  œbœb œb Œ

  Φ7

  œ œ œ œ .œ

  Βbµαϕ

  7

  Ó Œ .Jœ

  & b25

  œbœb

  œb œ œ œ œb œ œ œ œn

  Εbµιν

  7

  œbœb œ œ œ ‰ œb

  œn

  3333

  Αb7

  œœb œ

  œb œ œœn œb .œb Œ

  ∆bµαϕ

  7

  ‰œ

  œb œœb

  œ œ œ

  Γµιν7

  Χ7

  & b29

  ‰ .œ œ œœ œ

  œb

  3333

  Φµαϕ7

  œ

  œœ œ œ

  œ œ

  œ#œ

  Εµιν7 Α7

  ‰j

  œ

  ΠΠ.j

  œ

  ∆µιν7

  œœ œ œ œ œ

  ‰œ

  ‰ œ

  Χµιν7

  Φ7

  & b33

  œb œ œb œœ

  œ œ Œ

  3333

  Βb7

  ‰Jœ œ œ œ

  œ# œœ# œ

  œ

  Εb7

  ∆7

  œœ( )

  œœ ‰

  Γµιν7

  Χ7

  œ

  Œœn

  œœ

  Φµαϕ7

  Χονφιρµατιον Χηαρλιε Παρκερ

  Τρανσχριβεδ Βψ Χορεψ Κενδριχκ Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ: ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.Χοµ

 • & b37

  œ œb œ œb œ œ œ

  œ

  Φµαϕ7

  œ

  œ œ œ#œ

  œ œb

  Εµιν7 Α7

  œœ

  œ

  Ó

  ∆µιν7

  œœb œ

  œœb œb œ œ œn œ

  Χµιν7

  Φ7

  & b41

  œ œ œ œbœ œ œ

  Œ

  Βb7

  ‰ œ œ œ œ#œ( )

  œœb

  œ œ#

  3333

  Εb7

  ∆7

  œ œ œn œœ

  œœ

  œœb

  3333

  Γ7

  œ

  œ

  œ œb œœ œ œ œ

  œ

  3333

  Χ7

  & b45

  ‰œ œ œ œ œ œ

  Œ3333 3333

  Φµαϕ7

  ≈œ# œ œ#

  œ œ œ œnœ

  œœn œ#

  œ œ

  3333 3333

  Εµιν7 Α7

  œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œœ œ

  œ œ

  ∆µιν7

  œ œ œ œ œ œ œbÓ

  Χµιν7

  Φ7

  & b49

  Œ . jœ# œ

  œœ

  œœ

  3333

  Βb7

  œ œ œ œ œ œ# œbœ œ#

  Εb7

  ∆7

  œœ

  œ œœ

  œ ‰œ

  Γµιν7

  Χ7

  œ œ œ œœb

  œn œ œb œ œœb œ

  Φµαϕ7

  & b53

  œ œ œ œ Œ . œ œ œ

  3333

  Χµιν7

  œœb

  œ œ œ

  œbœ œn

  Φ7

  œ œb œ œœ

  œ œ œ œ

  3333

  Βbµαϕ

  7

  .œ ˙

  & b57

  Œ ‰ œœb œb œ œ

  œb

  Εbµιν

  7

  œbœ

  œbœn

  œj

  œ

  Αb7

  œb œ œœ

  œœb ˙

  ∆bµαϕ

  7

  ‰j

  œ# œœ

  œœ œ

  œ

  3333

  & b61

  Œ ‰Jœ œ

  œœ œ

  Φµαϕ7

  œ# œ œ œ œ œ#œ

  œ œ#

  3333

  Εµιν7 Α7

  œ

  œ œœb ˙

  ∆µιν7

  Œ ‰ Jœ œ

  œ œœb

  œ

  Χµιν7

  Φ7

  & b65

  œ œœb

  œn œ œb œ œ

  Βb7

  œ# œœ

  œb œœ

  œ œ

  Εb7

  ∆7

  œœ œ

  œœ

  œ œ œn œ œb3333

  3333

  Γµιν7

  Χ7

  œ ‰ jœ

  œœ

  œ œ

  3333

  Φµαϕ7

  2 Χονφιρµατιον

  Τρανσχριβεδ Βψ Χορεψ Κενδριχκ Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ: ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.Χοµ

 • & b69

  .œj

  œ œ

  Œ

  Φµαϕ7

  Œ ‰œ# œ œ#

  œ œ œ œn

  3333 3333

  Εµιν7 Α7

  œ#œ

  œ œ# œ œb œn œb

  ∆µιν7

  œ œ œb œ œ œœ œ

  Χµιν7

  Φ7

  & b73

  œ

  Œœ œb œ œb

  Βb7

  œ œ œ œ œ# œœ

  œ

  Εb7

  ∆7

  œ œb œ œ# œA œ ˙

  3333 3333

  Γ7

  ‰j

  œ œ œb œ œbœ

  œœ

  œœ

  3333

  Χ7

  & b77

  œœ

  œ œœ

  œ Œ

  Φµαϕ7

  Ó Œ œ œ œ œ

  Εµιν7 Α7

  œ œ œ# œ œ œ œ œœ

  Œ

  ∆µιν7

  œœb œ

  œ œœ

  œ œ œb œ œb œ œn

  Χµιν7

  Φ7

  & b81

  œ œœ

  œ œ

  œ œ

  Œ ‰ œ œ œ

  3333

  Βb7

  œ#œ

  œœb

  œ œb œn œ œ

  Εb7

  ∆7

  œ œœ œn ˙

  Γµιν7

  Χ7

  Óœ œ

  œb

  Φµαϕ7

  & b85

  ‰œ

  œœb œ œ œ

  œ

  Χµιν7

  œœ

  œb œb œ œ œ œ

  Φ7

  œ œœ

  œ œ œœb

  œ

  Βbµαϕ

  7

  Ó

  & b89

  ‰œ œb œb

  œœb

  œbœ

  œbœn3333

  Εbµιν

  7

  œ

  œ œœ

  œn œb œ œ œ œb

  Αb7

  œœ

  œb œ œ œb œœb

  œ œb

  ∆bµαϕ

  7

  œ œ œ œ œ

  œœ

  œb œ œ

  & b93

  œœ

  œœ œ

  œ œœ

  œn

  Φµαϕ7

  œœn

  ‰œ

  œ œ œ œ œ

  Εµιν7 Α7

  œ

  œ œœb ˙

  ∆µιν7

  Ó ‰ œb œ œ

  Χµιν7

  Φ7

  & b97

  ‰ œ œ œb œ œ œœ

  œ œ

  Βb7

  œ œ œ œ#œ

  œœb

  œ œ#

  Εb7

  ∆7

  œ œœ

  œ œœ

  œ ‰œ

  Γµιν7

  Χ7

  œ œ œ œœb

  œn œ œb œ œœ

  œ

  Φµαϕ7

  œ

  œ œ ˙

  3333

  3Χονφιρµατιον

  Τρανσχριβεδ Βψ Χορεψ Κενδριχκ Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ: ΧΚενδριχκΜυσιχ.Ωορδπρεσσ.Χοµ