Весь урок в одній презентації

37
Зібратися разом Зібратися разом – це початок, – це початок, працювати разом працювати разом – це успіх! – це успіх!

Transcript of Весь урок в одній презентації

Page 1: Весь урок в одній презентації

Зібратися разом – це Зібратися разом – це початок, початок, працювати працювати разомразом – це успіх! – це успіх!

Page 2: Весь урок в одній презентації

Вивчення математики Вивчення математики подібне до річки, подібне до річки, що починається що починається

невеличким струмком, невеличким струмком, а закінчується а закінчується великою рікою.великою рікою.

Page 3: Весь урок в одній презентації

Час не жаліє Час не жаліє тих, хто не тих, хто не жаліє часу!жаліє часу!

Page 4: Весь урок в одній презентації

Математику вже навіть задля того треба вивчати, що вона розум до ладу приводить.М.В.Ломоносов

Page 5: Весь урок в одній презентації
Page 6: Весь урок в одній презентації

5 а

5b

Page 7: Весь урок в одній презентації

36 916

0

64 64

Page 8: Весь урок в одній презентації
Page 9: Весь урок в одній презентації

y = x2 y = х

а) б) в) г)

Page 10: Весь урок в одній презентації

x2 = 5x2 = - 4x2 = 0

Page 11: Весь урок в одній презентації

N Z Q R

Page 12: Весь урок в одній презентації

2a26,4

na2

42,1

Page 13: Весь урок в одній презентації

ab

259

Page 14: Весь урок в одній презентації

ba

3649

Page 15: Весь урок в одній презентації

Якщо a1> a2 , то 21 аа

Page 16: Весь урок в одній презентації

За 1 хвилину:За 1 хвилину:• 258 дітей народжується у

всьому світі;• 2 000 000 пошукових запитів

в Google;• 15 000 доларів заробляє

Білл Гейтс - найбагатша людина на планеті;

• 58 літаків злітають по всьому світу.

Page 17: Весь урок в одній презентації
Page 18: Весь урок в одній презентації
Page 19: Весь урок в одній презентації

Історичні Історичні відомості відомості

ПідготувавПідготувавМаксим ГоробецьМаксим Горобець

Page 20: Весь урок в одній презентації

• Поняття числа з'явилося в стародавні часи. Воно є одним з найзагальніших понять математики. Необхідність виконувати вимірювання та підрахунки зумовила появу додатних раціональних чисел. Саме тоді виникли і використовувалися натуральні числа та дробові числа, які розглядали як відношення натуральних.

Page 21: Весь урок в одній презентації

• Наступним етапом розвитку поняття числа є введення у практику від'ємних чисел.

• У Стародавньому Китаї ці числа з'явилися у II ст. до н.е.

• Там уміли додавати і віднімати від'ємні числа. Від'ємні числа тлумачили як борг, а додатні як майно.

Page 22: Весь урок в одній презентації

• В Індії у VII ст. ці числа розуміли так само, але вже знали і правила множення та ділення.

Page 23: Весь урок в одній презентації

• Інший напрямок розвитку поняття числа сприяв виникненню поняття дійсного числа.

• Ще древні вавилоняни близько 4 тис. років тому вміли давати відповідь на запитання: «Якою повинна бути сторона квадрата, щоб його площа дорівнювала 3?» Вони склали таблицю квадратів чисел та квадратних коренів з чисел.

• Вавилоняни використовували метод наближеного добування квадратного кореня.

Page 24: Весь урок в одній презентації

• Запропонований метод наближеного обчислення квадратного кореня використовувався у Стародавній Греції. Цей метод детально описав Герон Александрійський (І ст.н.е.).

Page 25: Весь урок в одній презентації

• В епоху Відродження європейські математики позначали корінь латинським словом Radix (корінь), а потім — скорочено буквою R. Звідси пішов термін «радикал», яким називають знак кореня. Згодом для позначення кореня використовували точку, а потім ромбик. Надалі стали використовувати знак V, а над підкореневим виразом писали горизонтальну риску. Далі знак V і риска були поєднані, і саме у вигляді знак квадратного кореня використовують сучасні математики.

VV

Page 26: Весь урок в одній презентації

22 4041

Page 27: Весь урок в одній презентації

У математиці У математиці є своя краса, є своя краса, як у живописі й як у живописі й поезії.поезії. М. Жуковський

Page 28: Весь урок в одній презентації

Багато чого з Багато чого з математики не математики не залишається в залишається в пам'яті, але коли пам'яті, але коли зрозуміти її, тоді, зрозуміти її, тоді, при нагоді, легко при нагоді, легко згадати призабуте.згадати призабуте. М.В. Остроградський

Page 29: Весь урок в одній презентації

x2=a

Page 30: Весь урок в одній презентації

Якщо a > 0, то x = Якщо a = 0, то x = 0Якщо a < 0, то

x2=aa

Page 31: Весь урок в одній презентації
Page 32: Весь урок в одній презентації

x4

21x 1

5x

Page 33: Весь урок в одній презентації

ВІДПОВІДІВІДПОВІДІДО ТЕСТІВДО ТЕСТІВ

Page 34: Весь урок в одній презентації
Page 35: Весь урок в одній презентації

1% везіння 99 % потіння У С П І Х !У С П І Х !

Томас Едісон

+

Page 36: Весь урок в одній презентації

Бережіть час – це тканина, з якої виткане життя.

К.Річардсон

Page 37: Весь урок в одній презентації

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити п.11-14.Вправи 463; 465.Вправа 475* (додатково)Знайти одне прислів’я або приказку про час і записати в зошит.