δημιουργική εργασία στην Ιστορία Β' Λυκείου

of 7 /7
YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Εκπαιδευτικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΖΑ ΠΕ O2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ 1 2 3 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ Οι ιδέες του Διαφωτισμού - Από το χθες στο σήμερα 1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ορθός λόγος, ανεκτικότητα, ανεξιθρησκία, διάκριση εξουσιών, δημοκρατικότητα, κοινωνικό συμβόλαιο 1.3 ΣΚΟΠΟΣ Κατανόηση του σημερινού κόσμου, αυτογνωσία, ετερογνωσία, καλλιέργεια δημοκρατικής και πολιτικής συνείδησης 1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ Ιστορία Β’ Λυκείου, κεφ. 7, Διαφωτισμός 1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Να αξιολογήσουν τη σημασία του Διαφωτισμού την εποχή του 18 ου αι. και να εντοπίσουν ομοιότητες με την ιδεολογία της σύγχρονης εποχής μέσω της διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης 1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ σχολικό εγχειρίδιο Βιβλιογραφία: 1. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4976,22682/ 2. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/65/516,1884/

Embed Size (px)

Transcript of δημιουργική εργασία στην Ιστορία Β' Λυκείου

Page 1: δημιουργική εργασία στην Ιστορία Β' Λυκείου

YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του Εκπαιδευτικού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΖΑ ΠΕ O2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ

1

2

3

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1 ΤΙΤΛΟΣ

Οι ιδέες του Διαφωτισμού - Από το χθες στο σήμερα

1.2 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

ορθός λόγος, ανεκτικότητα, ανεξιθρησκία, διάκριση εξουσιών, δημοκρατικότητα, κοινωνικό συμβόλαιο

1.3 ΣΚΟΠΟΣ

Κατανόηση του σημερινού κόσμου, αυτογνωσία, ετερογνωσία, καλλιέργεια δημοκρατικής και πολιτικής συνείδησης

1.4 ΜΑΘΗΜΑ/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ

Ιστορία Β’ Λυκείου, κεφ. 7, Διαφωτισμός

1.5 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Να αξιολογήσουν τη σημασία του Διαφωτισμού την εποχή του 18ου αι. και να εντοπίσουν ομοιότητες με την ιδεολογία της σύγχρονης εποχής μέσω της διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης

1.6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

σχολικό εγχειρίδιο

Βιβλιογραφία: 1. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B131/756/4976,22682/

2. http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/65/516,1884/

Page 3: δημιουργική εργασία στην Ιστορία Β' Λυκείου

3. α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕ για ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΛΙΓΟ: Δεν ΜΕΤΡΙΑ: Δεν ΚΑΛΑ: ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: ΑΛΛΟ: (τι;)

καταφέρανε να κατάφεραν να Συζητήθηκαν οι Συζήτησαν όλες τις

συζητήσουν τις συνθέσουν απόψεις όλων, απόψεις και

απόψεις τους απόψεις, αν με καλά συνέθεσαν μερικές

1. Πώς συνεργάστηκαν;

επίσης και συζήτησαν επιχειρήματα, από αυτές ή όλες,

κατέγραψαν μία γι αυτές επίσης αλλά δεν ώστε να εκφέρουν

άποψη κατά συμφώνησαν συμφώνησαν σε κοινή άποψη.

πλειοψηφία. να εκθέσουν μία, οπότε

όλες τις κατέγραψαν την

απόψεις. πλειοψηφείσα.

ΕΝΑΣ: Οι πιο ΛΙΓΟΙ: Οι ΟΧΙ ΟΛΟΙ: ΟΛΟΙ: Όλοι είχαν να ΑΛΛΟ: (τι;)

πολλοί δεν απόψεις που Κάποιοι πουν κάτι για ό,τι

έφεραν υλικό, συζητήθηκαν εξέφρασαν τις ανέλαβαν, οπότε

ούτε εξέφρασαν εκφράστηκαν απόψεις τους, χρειάστηκε να

άποψη. Επίσης μόνον από αλλά τελικά έγινε συνθέσουν σε μια

δεν εργάστηκαν ορισμένους, οι διάλογος για εργασία πολλές

2. Ποιοι συνεισέφεραν;

όλοι με ζήλο και οποίοι και αυτές και απόψεις.

οι υπόλοιποι αποφάσισαν συναποφάσισαν

κάλυψαν τα κενά τελικά τι θα επίσης όλοι

που καταγραφεί. εξέφρασαν

δημιουργήθηκα.

άποψη, αλλά

τελικά

υπερίσχυσε η

καλύτερα

τεκμηριωμένη.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΛΙΓΟ: Κανένας ΜΕΤΡΙΑ: ΚΑΛΑ: Όλοι ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Όλοι ΑΛΛΟ: (τι;)

δεν έφερε υλικό Κάποιοι έφεραν υλικό έφεραν νέο υλικό,

επιπλέον όσων έφεραν νέο επιπλέον όσου για ό,τι είχαν

τους δόθηκε υλικό και είχαν λάβει, αλλά αναλάβει και το

επίσης κάποιοι όχι δεν συνέθεσαν στο

επεξεργάστηκαν επίσης δεν αξιολογήθηκε τελικό παραδοτέο.

όλοι το υλικό έφεραν όλοι όλο το υλικό ως

Συνέβαλαν όλοι στον που τους δόθηκε νέο υλικό, αλλά σημαντικό

εξ’ αρχής. δούλεψαν όλοι επίσης μοίρασαν

3. εμπλουτισμό της ομαδικής

μαζί για να το προς μελέτη

εργασίας;

είναι πλήρης η υλικό αλλά

εργασία τους. κάποια στοιχεία

δεν

αξιολογήθηκαν

θετικά και

διερευνήσανε

ξανά την πιθανή

βιβλιογραφία.

Συνέπεια ως προς τις ΛΙΓΟ: Κανένας ΜΕΤΡΙΑ: ΚΑΛΑ: Κάποιοι ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Όλοι ΑΛΛΟ: (τι:)

δεν έφερε ή Κάποιοι δεν έφεραν έφεραν τα υλικά

4. υποχρεώσεις τους στη

ελάχιστοι έφεραν έφεραν τα υλικά αλλά που

συνεισφορά υλικών;

τα υλικά που υλικά που καλύφθηκαν από συμφωνήθηκαν.

συμφωνήθηκα κάποιους άλλους

2

Page 4: δημιουργική εργασία στην Ιστορία Β' Λυκείου

συμφωνήθηκαν. ν αλλά όχι όλοι. που έφεραν.

ΔΟΜΗ

ΛΙΓΟ: Κάποια ΜΕΤΡΙΑ: ΚΑΛΑ: Όλα τα ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Όλα τα ΑΛΛΟ: (τι;)

απαιτούμενα

Κάποια

απαιτούμενα

απαιτούμενα

στοιχεία λείπουν. απαιτούμενα στοιχεία στοιχεία υπάρχουν

στοιχεία υπάρχουν ή ένα και έχουν τεθεί

5.

Συστατικά στοιχεία της

λείπουν αλλά απαιτούμενο πρόσθετα στοιχεία

υπάρχουν

στοιχείο λείπει

(π.χ. κάποιες

καταγραφής της έρευνας

κάποια

αλλά έχουν τεθεί

σκέψεις).

πρόσθετα πρόσθετα

στοιχεία (π.χ.

στοιχεία (π.χ.

κάποιες κάποιες

σκέψεις). σκέψεις).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΛΙΓΟ: Ο σκοπός ΜΕΤΡΙΑ: Ο ΚΑΛΑ: Ο σκοπός ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Ο ΑΛΛΟ: (τι:)

του ερωτήματος

σκοπός του

του ερωτήματος

σκοπός του

που πρέπει να ερωτήματος που πρέπει να ερωτήματος που

Ερευνητικό απαντηθεί στο που πρέπει να απαντηθεί στο πρέπει να

σχέδιο είναι

απαντηθεί στο

σχέδιο

απαντηθεί στο

6.

ερώτημα/σκοπός/σύνδεσή

λανθασμένος ή

σχέδιο εν μέρει

αναγνωρίζεται

σχέδιο

του με το πλαίσιο

άσχετος. αναγνωρίζεται αλλά η σύνδεσή αναγνωρίζεται και

και δηλώνεται

του με το

δηλώνεται σαφώς η

με κάπως πλαίσιο είναι σύνδεσή του με το

ασαφή τρόπο. κάπως ασαφής. πλαίσιο.

ΛΙΓΟ: Δεν ΜΕΤΡΙΑ: ΚΑΛΑ: ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: ΑΛΛΟ: (τι;)

αναφέρονται Αναφέρονται Αναφέρονται οι Αναφέρονται όλες

βιβλιογραφικές λίγες αλλά όχι περισσότερες οι βιβλιογραφικές

7.

Βιβλιογραφικές αναφορές

αναφορές

επαρκείς

βιβλιογραφικές

αναφορές που

σχετικές με το

βιβλιογραφικές

αναφορές που

σχετίζονται με το

στο ερευνητικό ερώτημα

ερευνητικό αναφορές σχετίζονται με το ερευνητικό

ερώτημα, απλά σχετικές με το ερευνητικό ερώτημα.

αυτό ερευνητικό ερώτημα.

περιγράφεται. ερώτημα.

ΛΙΓΟ: Οι ΜΕΤΡΙΑ: Οι ΚΑΛΑ: Οι ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Οι ΑΛΛΟ: (τι;)

διαδικασίες δεν διαδικασίες διαδικασίες διαδικασίες

Περιγραφή των

καταχωρίζουν με καταχωρίζονται καταχωρίζονται καταχωρίζονται με

ακρίβεια τα αλλά δεν είναι με λογική σειρά, σαφή βήματα. Κάθε

8. ερευνητικών διαδικασιών βήματα. σε λογική αλλά τα βήματα βήμα αποτελεί μια

που ακολουθήθηκαν σειρά ή είναι δεν αποτελούν ολοκληρωμένη

δύσκολο να τις ολοκληρωμένες πρόταση.

ακολουθήσει

προτάσεις.

κανείς.

ΛΙΓΟ: Δεν ΜΕΤΡΙΑ: Τα ΚΑΛΑ: Τα ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Τα ΑΛΛΟ: (τι;)

γράφτηκαν συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα

συμπεράσματα περιγράφουν περιγράφουν τις περιγράφουν τις

9.

Συμπεράσματα

αλλά μια

σε κάποιο

πληροφορίες

δεξιότητες που

σύντομη

βαθμό τις

που αποκτώνται

αποκτώνται και τις

ανακεφαλαίωση. πληροφορίες ή Τα πληροφορίες που

που συμπεράσματα αποκτώνται ή Τα

αποκτώνται περιγράφουν σε συμπεράσματα

χωρίς να κάποιο βαθμό τις περιγράφουν τις

3

Page 5: δημιουργική εργασία στην Ιστορία Β' Λυκείου

αναφέρονται πληροφορίες πληροφορίες που

ρητά στην που αποκτώνται αποκτήθηκαν και τις

απάντηση του χωρίς να επεκτείνουν ως

ερευνητικού αναφέρονται προς την εφαρμογή

ερωτήματος . ρητά στην τους πέραν του

απάντηση του

ειδικού

ερευνητικού αντικειμένου/ερωτή

ερωτήματος, ματος.

αλλά δηλώνεται

η καινοτομία και

πρωτοβουλία

στη συγγραφή με

προτάσεις/γενικε

ύσεις του

συμπεράσματος.

10.

Γενική εικόνα της Ορθή επιλογή κειμενικών μορφών, παράγραφοι, επιμέρους τίτλοι, ορθή χρήση όρων, εννοιών

παραδοτέας αναφοράς

και συμβόλων.

4

Page 6: δημιουργική εργασία στην Ιστορία Β' Λυκείου

3.β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕ για ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΛΙΓΟ: Δεν έφερε ΜΕΤΡΙΑ: Έφερε ΚΑΛΑ: Έφερε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Έφερε ΑΛΛΟ: (τι;)

υλικό επιπλέον

νέο υλικό που υλικό επιπλέον νέο υλικό και το

όσων έδωσε ο/η τελικά δεν όσου είχε λάβει, συνέθεσε στο τελικό

διδάσκων/ουσα επεξεργάστηκε, αλλά δεν παραδοτέο.

επίσης αλλά δούλεψε αξιολογήθηκε

επεξεργάστηκε τυπικά με το όλο το υλικό ως

τυπικά το υλικό υλικό που σημαντικό

Συμβολή στον εμπλουτισμό

που δόθηκε εξ’

χορηγήθηκε επίσης

1.

αρχής. επίσης δεν διερεύνησε νέο

της εργασίας; έφερε νέο υλικό, αλλά

υλικό, αλλά κάποια στοιχεία

δούλεψε δεν

εποικοδομητικά αξιολογήθηκαν

για να είναι καλά και

πλήρης η διερεύνησε ξανά

εργασία. την πιθανή

βιβλιογραφία την

ημέρα.

ΛΙΓΟ: Δεν έφερε ΜΕΤΡΙΑ: Έφερε ΚΑΛΑ: Δεν έφερε ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Έφερε ΑΛΛΟ: (τι;)

Συνέπεια στις υποχρεώσεις τα υλικά που τα υλικά που όλα τα υλικά, όλα τα υλικά που

συμφωνήθηκαν.

συμφωνήθηκαν αλλά φρόντισε συμφωνήθηκαν.

2. ως προς τη συνεισφορά

αλλά όχι όλα. να καλύψει το

υλικών ;

έλλειμμα

δημιουργικά.

ΔΟΜΗ

ΛΙΓΟ: Κάποια ΜΕΤΡΙΑ: ΚΑΛΑ: Όλα τα ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Όλα τα ΑΛΛΟ: (τι;)

απαιτούμενα Κάποια απαιτούμενα απαιτούμενα

στοιχεία λείπουν. απαιτούμενα στοιχεία στοιχεία υπάρχουν

στοιχεία υπάρχουν ή ένα και έχουν τεθεί

3. Συστατικά στοιχεία της λείπουν αλλά απαιτούμενο πρόσθετα στοιχεία

υπάρχουν στοιχείο λείπει (π.χ. κάποιες

καταγραφής της έρευνας

κάποια αλλά έχουν τεθεί σκέψεις).

πρόσθετα πρόσθετα

στοιχεία (π.χ. στοιχεία (π.χ.

κάποιες κάποιες

σκέψεις). σκέψεις).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΛΙΓΟ: Ο σκοπός ΜΕΤΡΙΑ: Ο ΚΑΛΑ: Ο σκοπός ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Ο ΑΛΛΟ: (τι:)

του ερωτήματος σκοπός του του ερωτήματος σκοπός του

που πρέπει να ερωτήματος που πρέπει να ερωτήματος που

Ερευνητικό απαντηθεί στο που πρέπει να απαντηθεί στο πρέπει να

σχέδιο είναι

απαντηθεί στο σχέδιο απαντηθεί στο

4. ερώτημα/σκοπός/σύνδεσή

λανθασμένος ή σχέδιο εν μέρει αναγνωρίζεται σχέδιο

του με το πλαίσιο

άσχετος.

αναγνωρίζεται αλλά η σύνδεσή αναγνωρίζεται και

και δηλώνεται του με το δηλώνεται σαφώς, η

με κάπως πλαίσιο είναι σύνδεσή του με το

ασαφή τρόπο. κάπως ασαφής. πλαίσιο.

5

Page 7: δημιουργική εργασία στην Ιστορία Β' Λυκείου

ΛΙΓΟ: Δεν ΜΕΤΡΙΑ: ΚΑΛΑ: ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: ΑΛΛΟ: (τι;)

αναφέρονται Αναφέρονται Αναφέρονται οι Αναφέρονται όλες

βιβλιογραφικές λίγες αλλά όχι περισσότερες οι βιβλιογραφικές

5.

Βιβλιογραφικές αναφορές

αναφορές επαρκείς βιβλιογραφικές αναφορές που

σχετικές με το βιβλιογραφικές αναφορές που σχετίζονται με το

στο ερευνητικό ερώτημα

ερευνητικό

αναφορές

σχετίζονται με το

ερευνητικό

ερώτημα, απλά σχετικές με το ερευνητικό ερώτημα.

αυτό ερώτημα. ερώτημα.

περιγράφεται.

ΛΙΓΟ: Οι ΜΕΤΡΙΑ: Οι ΚΑΛΑ: Οι ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Οι ΑΛΛΟ: (τι;)

διαδικασίες δεν διαδικασίες διαδικασίες διαδικασίες

Περιγραφή των ερευνητικών

καταχωρίζουν με

καταχωρίζονται

καταχωρίζονται

καταχωρίζονται με

ακρίβεια τα αλλά δεν είναι με λογική σειρά, σαφή βήματα. Κάθε

6. διαδικασιών που βήματα. σε λογική αλλά τα βήματα βήμα αποτελεί μια

ακολουθήθηκαν σειρά ή είναι δεν αποτελούν ολοκληρωμένη

δύσκολο να τις ολοκληρωμένες πρόταση.

ακολουθήσει προτάσεις.

κανείς.

ΛΙΓΟ: Δεν ΜΕΤΡΙΑ: Τα ΚΑΛΑ: Τα ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: Τα ΑΛΛΟ: (τι;)

γράφτηκαν συμπεράσματα συμπεράσματα συμπεράσματα

συμπεράσματα περιγράφουν περιγράφουν τις περιγράφουν τις

αλλά μια σε κάποιο πληροφορίες δεξιότητες που

σύντομη βαθμό τις που αποκτώνται αποκτώνται και τις

ανακεφαλαίωση.

πληροφορίες

ή Τα

πληροφορίες που

που

συμπεράσματα

αποκτώνται ή Τα

αποκτώνται περιγράφουν σε συμπεράσματα

χωρίς να κάποιο βαθμό τις περιγράφουν τις

αναφέρονται πληροφορίες πληροφορίες που

ρητά στην που αποκτώνται αποκτήθηκαν και τις

7. Συμπεράσματα απάντηση του χωρίς να επεκτείνουν ως

ερευνητικού

αναφέρονται

προς την εφαρμογή

ερωτήματος.

ρητά στην

τους πέραν του

απάντηση του ειδικού

ερευνητικού αντικειμένου/ερωτή

ερωτήματος, ματος.

αλλά δηλώνεται

η καινοτομία και

πρωτοβουλία

στη συγγραφή με

προτάσεις/γενικε

ύσεις του

συμπεράσματος.

8.

Γενική εικόνα της Ορθή επιλογή κειμενικών μορφών, παράγραφοι, επιμέρους τίτλοι, ορθή χρήση όρων, εννοιών

και συμβόλων.

παραδοτέας αναφοράς

6