Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

of 65 /65
Διοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτομίας Ιωσήφ Αλβέρτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, [email protected] Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2015-2016 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Embed Size (px)

Transcript of Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Page 1: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Διοίκηση Τεχνολογίας και

Καινοτομίας

Ιωσήφ Αλβέρτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ, [email protected]Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ2015-2016

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Page 2: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Θέματα διάλεξης

Location, Date

Even

t

2

1. Γενικά περί Καινοτομίας

2. Βασικά Θέματα Διοίκησης Καινοτομίας

3. Διοίκηση Τεχνολογίας σε Ανερχόμενες

Βιομηχανίες/Αγορές

Page 3: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Γενικά περί Καινοτομίας

Page 4: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Καινοτομία

“Μία ιδέα, πρακτική ή ένα αντικείμενο που

γίνεται αντιληπτό σαν κάτι νέο, από ένα άτομο ή

από μία οντότητα. Εάν η ιδέα μοιάζει σαν

καινούρια, θεωρείται καινοτομία.

Κάποιος μπορεί να είναι ενήμερος για μία

καινοτομία για αρκετό καιρό, αλλά να μην παίρνει

θέση υπέρ ή κατά, να μην την αποδέχεται ή την

απορρίπτει σαν καινοτομία.”

Everett Rogers, Diffusion of Innovations

Page 5: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Εφεύρεση (invention)

Η τεχνολογική καινοτομία

“Εφευρίσκουμε κάτι που δεν υπήρχε ήδη»

(Webster)

Αποτέλεσμα βασικής έρευνας

Page 6: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Καινοτομία

Καινοτομία όχι απαραίτητα Εφεύρεση,

αλλά Δημιουργία μίας

Βιώσιμης (να δημιουργεί & επιστρέφει αξία)

Νέας (στον αποδέκτη)

Πρότασης (όχι απαραίτητα προϊόν)

Page 7: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Η «λάθος» εποχή

Dvorak Keyboard

QWERTYKeyboard

Page 8: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Διάδοση καινοτομίας

• Μία καινοτομία

• Κανάλια

• Xρόνος

• Κοινωνικό Σύστημα

Page 9: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Ριζοσπαστικές καινοτομίες

«Οι ριζοσπαστικές (disruptive) καινοτομίες ήταν τεχνολογικά απλές, αποτελούμενες από έτοιμες λύσειςπου συνδυάστηκαν σε μία αρχιτεκτονική προϊόντος πιο απλήσυνήθως από τις προηγούμενες προσεγγίσεις.

Προσέφεραν λιγότερα από ότι οι πελάτες σε υπάρχουσες αγορές ήθελαν και γι’ αυτό δεν πέτυχαν αρχικά εκεί. Προσέφεραν όμως ένα διαφορετικό πακέτο χρησιμότητας σε ανερχόμενες αγορές μακριά και μη συγκρίσιμες προς τις κλασικές αγορές.»

Clayton M. Christensen

1. Μέτρια λύση στην αρχή2. Φέρνει νέους πελάτες

Page 10: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας
Page 11: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

“ iPhone as an example of this type of disruption. By building an

entirely new market that connected app developers with iPhone

owners, Apple built a platform that disrupted the smartphone

industry.”

Christensen told Bloomberg Businessweek that “the prediction of

the theory would be that Apple won’t succeed with the iPhone,”

adding, “History speaks pretty loudly on that.”

2015

2007

Page 12: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

http://techcrunch.com/2016/02/27/why-clayton-christensen-is-wrong-about-uber-and-disruptive-innovation/

http://fortune.com/2015/11/17/uber-disruption-christensen/

Vs

Page 13: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

“Today, “disruption” is used to justify any

and every innovation coming out of the tech

sector.”

“In order for a business to be disruptive, it must gain a foothold in a low-end market that had been ignored by the incumbent in favor of more profitable customers. Otherwise, the disruptor must create an entirely new market, turning non-customers into customers. Uber doesn’t fit into either of those boxes: it targets people who already use taxi services, and it doesn’t provide a particularly lower-end or cheap experience.”

Vs

“The second quality of a disruptor where Uber falls short, according to Christensen, is that a truly disruptive business begins with low-quality offerings, then eventually captures the mainstream market by improving quality.”

“Uber started in black cabs before adding UberX and disrupting the taxi market. […] allows anyone with a car and a license to drive a car for hire. It unlocked an entirely new source of supply that created a new market within for-hire transportation. It also brought into the market many consumers who wouldn’t regularly use traditional taxis.

There are many more examples, including Airbnb, Alibaba, Etsy, Facebook, Google, Instagram, Pinterest, WeChat and YouTube.”

“UberX wasn’t initially very competitive with taxis for most passengers. UberXcost more than a taxi and took a long time to arrive, and drivers weren’t required to have extensive knowledge of how to navigate the city.”

Page 14: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Facebook 2005

Facebook 2013

Google

Επιστημονική Καινοτομία

Μέγεθος αγοράς (USD)

Facebook 2007

McDonalds

Human Genome Sequencing

Παλιά Οικονομία Ιδανική

Ακαδημαϊκή λύση

Περισσότερα Startup

Page 15: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας
Page 16: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Κύκλος ζωής Αποδοχής

Καινοτομίας

Page 17: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Κύκλος ζωής Αποδοχής

Τεχνολογίας

Page 18: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Βασικά Θέματα Διοίκησης Καινοτομίας

Page 19: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας
Page 20: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας
Page 21: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Παράγοντες Καινοτομίας & Δημιουργικότητας

Το ευρύτερο

περιβάλλον

Το Κοντινό περιβάλλον

Εσύ & το ελέγξιμοπεριβάλλον

Ζήτηση

Ανάγκες χρηστών

• Άνθρωποι/Κουλτούρα• Διαθέσιμοι πόροι• Δυνατότητες/Ικανότητες• Διαδικασίες

• Οργανισμός (π.χ. πρότζεκτ/λειτουργίες)• Συστήματα (π.χ. επιβράβευση)• Δομές (π.χ. επίσημη υποστήριξη)

• Ηγεσία• Στρατηγική• Παράγοντες Ιδρύματος (π.χ. φορολογικό,

νομικό, εργασιακό κλπ)• Παράγοντες εκτός Ιδρύματος (π.χ

δημογραφικά, κρίσεις, λογικές και τάσεις διοίκησης)

Page 22: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Προοδευτική Vs Ριζοσπαστική

• Ριζοσπαστική (radical)

– Κάνει τις υπάρχουσες ικανότητες ενός οργανισμού παρωχημένες

Page 23: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας
Page 24: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Kodak vs Fujifilm

Page 25: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Προοδευτική Vs Ριζοσπαστική

• Προοδευτική (Incremental)

– Χτίζει στην υπάρχουσα γνώση μίας επιχείρησης

Page 26: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Αρχιτεκτονική Vs Μερών

• Μερών (component/modular)

– Αλλαγές σε ένα ή περισσότερα μέρη του συστήματος προϊόντος χωρίς να επηρεάζει συνολικά το σχέδιο

Page 27: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Αρχιτεκτονική Vs Μερών

• Αρχιτεκτονική

– Αλλάζει όλο το σχέδιο ενός συστήματος ή τον τρόπο που συστήματα αλληλοεπιδρούν

Page 28: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Τράπεζες & Κινητά Τηλέφωνα1. Τράπεζες που βάζουν

προγράμματα Υγείας

2. Κάμερα σε Κινητά τηλέφωνα

1. E-Banking

2. iPhone- smartphone

1. Κάθε επιπλέον υπηρεσία μέσω e-banking

2. Οθόνη υψηλότερης ανάλυσης

1. M-Banking

2. Ανάπτυξη εφαρμογών τρίτων, iPhone 2G vs 3G

Ριζοσπαστική Καιν.

ΠροοδευτικήΚαιν.

Καιν. Μερών Αρχιτεκτονική Καιν.

Page 29: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Το Επικρατές Σχέδιο στην Καινοτομία

Abernathy, W. and Utterback, J. (1978) the “dominant design”

Page 30: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Στην αναζήτηση «Επικρατούς Σχεδίου»

Page 31: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Closed Vs Open Innovation

Page 32: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Closed Vs Open Innovation

Page 33: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

P&G: Connect+Develop

Page 34: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Open Source Projects (in #)

Page 35: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Reverse Innovation

Page 36: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Clusters & Systems

The collaborative innovation government-led technology alliance model Yunbao Xu and Huimin Chen (2013)

Page 37: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Business Model Innovations

Page 38: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Κύκλος Καινοτομίας για οργανισμό

Loca

tio

n, D

ate

Even

t

38

Page 39: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Digitization

Page 40: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας
Page 41: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας
Page 42: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

To Πρόβλημα Κλασικού Management στα πρώτα στάδια

Marketing

3

Διοίκηση

Page 43: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Το πρόβλημα στις σειριακές λειτουργίες

4

The ideaProduct

DevelopmentAlpha/Beta

TestsProduct release

Production:

Hiring Personnel

Sales department

Sales:

Communicationtools

Positioning

Hiring PR company

Creating Buzz

Demanddevelopment

Promo events

Branding

Marketing:

Page 44: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Δυναμικές Μέθοδοι Διοίκησης• Customer Development• Lean Startup• Design Thinking• Sprint• Holacracy

Λόγοι:– Προτεραιότητες– Μείωση κόστους αποτυχίας– Αύξηση Μάθησης– Ταύτιση ομάδας με στόχους– Συγχρονισμός διαφορετικών ομάδων

5

Page 45: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Steven G.Blank

Customer Development

6

Customer Discovery

Customer Validation

Company building

Customer Creation

Υποθέσεις για• Πελάτες• Αγορά• Πρόβλημα• Προϊόν

• Sales planning• Sales to early-

evangelists• Positioning

validation

• Sales goals• PR & segmentation• Launching strategy• Positioning strategy

• Reaching mainstream customers

• Management & Cultural styles

• Operations• Leadership

Page 46: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Συγχρονισμός Κύκλων Παραγωγής με τη μέθοδο Customer

Development

7

Customer Discovery

Customer Validation

Company building

Customer Creation

The ideaProduct

DevelopmentAlpha/Beta

TestsProduct release

Meetings Lean

Page 47: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Λεπτομέρειες

• Η μεθοδολογία Customer Development

είναι συμπληρωματική της Ανάπτυξης

Προϊόντος

• «Είναι ΟΚ αν τα κάνεις θάλασσα, αρκεί να

μάθεις από αυτό»

• Μπορείς να επιστρέψεις στο προηγούμενο

βήμα χωρίς να θεωρηθεί αποτυχία

ΌΧΙ: αναβλητικότητα και μη επίτευξη στόχων

Page 48: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Lean startup

8

Ideas

Data Product

Learn Build

Measure

Relevant metrics

MVP

Small Cycles

Validate

Share

Prioritize

Pivot

Page 49: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

https://www.youtube.com/watch?v=7QmCUDHpNzE

Page 50: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Όροι κλειδιά

• Get out of the building

• Paralysis by analysis

• Quality on MVP

• Actionable vs. Vanity Metrics

• Split tests

• 3A’s (for metrics):

– Actionable

– Accessible

– Auditable

Page 51: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

“Fail Fast”

“Learn Fast”

Page 52: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Η περιστροφή (pivot)

• Διάρκεια ζωής εταιρίας = #pivots

• Πώς να «καις» χρήμα

• Τα pivot απαιτούν κουράγιο

• Wisdom of 5 Whys

• Curse of 5 blames

ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά την «περιστροφή» κάτι μένει σταθερό!!

Page 53: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Τύποι pivot

Μεγέθυνση (Zoom-in) Ένα χαρακτηριστικό γίνεται προϊόν

Σμίκρυνση (Zoom-out) Το τρέχον προϊόν γίνεται χαρακτηριστικό άλλου μεγαλύτερου προϊόντος

Τμήμα πελατών Η σωστή λύση για λάθος τμήμα

Ανάγκες πελατών Το πρόβλημα δεν είναι σημαντικό, αναγνώριση άλλων προβλήματων και αλλαγή λύσης

Πλατφόρμα Από εφαρμογή σε πλατφόρμα και το ανάποδο.

Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική

High margin, low volume <-> Low margin, high volume

Σύλληψη αξίας Αλλαγή μοντέλου εσόδων και ρευστοποίησης

Μηχανή Ανάπτυξης Αλλαγή στρατηγικής προσέλκυσης (viral, sticky, paid)

Κανάλια Αλλαγή καναλιού παράδοσης αξίας

Τεχνολογία Αλλαγή τεχνολογίας

Page 54: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Design thinking

Ch

oo

se t

he

man

agem

en

t st

yle

of

you

r D

igit

al B

usi

nes

sFu

ture

Ente

rpri

seM

OO

C, C

ou

rse

1

54

Page 55: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Design Sprint

Page 56: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας
Page 57: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Αλλά…

Page 58: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Μέθοδοι σε Επίπεδο Παραγωγής

• Lean Manufacturing

• Software:

– XP

– Adaptive Software Development

– Scrum

– Dynamic Software Development

– Feature Driven Development

– Lean Software Development

– Agile Unified Process

Page 59: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Lean Manufacturing

Πέτα Περιττά

Μικροί κύκλοι

Αγορά

Page 60: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Lean Manufacturing

Πέτα Περιττά

Μικροί κύκλοι

Αγορά

• Just in Time (JIT)

• Total Quality Management

(TQM) & Zero defect

• Διοίκηση Βάσει Χρόνου

• Ταυτόχρονη Μηχανική

• Συνεχή βελτίωση

• Κύκλοι Ποιότητας

Μείωση κόστους

Page 61: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας
Page 62: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Scrum

Ch

oo

se t

he

man

agem

en

t st

yle

of

you

r D

igit

al B

usi

nes

sFu

ture

Ente

rpri

seM

OO

C, C

ou

rse

1

62

Page 63: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας
Page 64: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Bullseye Framework – Traction (Marketing)

Ch

oo

se t

he

man

agem

en

t st

yle

of

you

r D

igit

al B

usi

nes

sFu

ture

Ente

rpri

seM

OO

C, C

ou

rse

1

64

Page 65: Διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας

Εφαρμόσιμες σε…

• Νέες βιομηχανίες

• Ανοικτές κουλτούρες εταιρίας

• Ευέλικτες εταιρικές δομές

• Εταιρίες/ομάδες που ζητούν διαφοροποίηση & καινοτομία

• Επαγγέλματα γνώσης (κυρίως)

Λόγοι– Απαιτείται εκπαίδευση

– Απαιτείται συνέπεια

– Απαιτείται υπομονή

– Απαιτούνται πόροι

– Απαιτείται αποδοχή από τη διοίκηση

– Απαιτείται επικοινωνία με πελάτη