რა არის ფიზიკა?!....

of 69 /69
რრ რრრრ რრრრრრ?!....

Embed Size (px)

description

რა არის ფიზიკა?!. უძველესი დროიდანვე დიდი იყო ადამიანის ინტერესი ბუნებისა და ბუნებრივი მოვლენების მიმართ: . . მას აინტერესებდა თუ რატომ ვარდებოდა მიწაზე სხეულები, . . რატომ ჰქონდა სხვადასხვა ნივთიერებებს სხვადასხვა თვისებები,. . რისგან შესდგებოდა დედამიწა და ციური სხეულები და ა.შ. . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of რა არის ფიზიკა?!....

Page 1: რა არის ფიზიკა?!....

რა არის ფიზიკა?!....

Page 2: რა არის ფიზიკა?!....

უძველესი დროიდანვე დიდი იყო ადამიანის ინტერესი ბუნებისა და ბუნებრივი მოვლენების მიმართ:

Page 3: რა არის ფიზიკა?!....

...

მას აინტერესებდა თუ რატომ ვარდებოდა მიწაზე სხეულები,

Page 4: რა არის ფიზიკა?!....

...

რატომ ჰქონდა სხვადასხვა ნივთიერებებს სხვადასხვა თვისებები,

Page 5: რა არის ფიზიკა?!....

...

რისგან შესდგებოდა დედამიწა და ციური სხეულები და ა.შ.

Page 6: რა არის ფიზიკა?!....

იმ პერიოდში შეთხზული თეორიების უმრავლესობა

მცდარი იყო... ვინაიდან მხოლოდ ფილოსოფიურ ჭრილში იყო

გააზრებული და არ იყო შემოწმებული სისტემური

ექსპერიმენტული ხერხებით.

Page 7: რა არის ფიზიკა?!....

ფიზიკამ განვითარება დაიწყო ჩვენს წელთაღრიცხვამდე:

Page 8: რა არის ფიზიკა?!....

დემოკრიტე...

Page 9: რა არის ფიზიკა?!....

არქიმედე...

Page 10: რა არის ფიზიკა?!....

არისტოტელე

Page 11: რა არის ფიზიკა?!....

გალილეო გალილეი

Page 12: რა არის ფიზიკა?!....

მე-17 საუკუნეში იქმნება კლასიკური მექანიკა რომლის ფუძემდებელიც ისააკ ნიუტონი

იყო..

Page 13: რა არის ფიზიკა?!....

ტერმინი "ფიზიკა" ბერძნული წარმოშობისაა, φύσις (physis) ნიშნავს "ბუნებას" ან "სხეულს", ხოლო φυσικός (physikos) –

"ბუნებრივს".

Page 14: რა არის ფიზიკა?!....

ფიზიკა არის მეცნიერება ბუნების შესახებ, რომელიც შეისწავლის მატერიალური სამყაროს ზოგად

თვისებებს და კანონებს.

Page 15: რა არის ფიზიკა?!....

ფიზიკა თავისი არსით ექსპერიმენტული

მეცნიერებაა.

Page 16: რა არის ფიზიკა?!....

მისი კანონები ემყარება ცდის საფუძველზე დადგენილ ფაქტებს

Page 17: რა არის ფიზიკა?!....

განასხვავებენ ექსპერიმენტულ ფიზიკასა და

თეორიულ ფიზიკას.

Page 18: რა არის ფიზიკა?!....

......

Page 19: რა არის ფიზიკა?!....

......

Page 20: რა არის ფიზიკა?!....

......

Page 21: რა არის ფიზიკა?!....

......

Page 22: რა არის ფიზიკა?!....

ნებისმიერი მოვლენის შესწავლისას ცდა და თეორია თანაბრად აუცილებელია და

ურთიერთკავშირშია.

Page 23: რა არის ფიზიკა?!....

ფიზიკა დაყოფილია სხვადასხვა დისციპლინად (დარგებად),

რომლებიც ასე თუ ისე დაკავშირებულია ერთმანეთთან.

Page 24: რა არის ფიზიკა?!....

...

ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა...

Page 25: რა არის ფიზიკა?!....

ბირთვული ფიზიკა...

Page 26: რა არის ფიზიკა?!....

ატომებისა და მოლეკულების ფიზიკა...

Page 27: რა არის ფიზიკა?!....

...

აირებისა და სითხეების ფიზიკა...

Page 28: რა არის ფიზიკა?!....

...

მყარი სხეულების ფიზიკა...

Page 29: რა არის ფიზიკა?!....

პლაზმის ფიზიკა...

Page 30: რა არის ფიზიკა?!....

შესასწავლი პროცესების ან მატერიის მოძრაობის ფორმების მიხედვით

განარჩევენ:

Page 31: რა არის ფიზიკა?!....

მექანიკურ მოძრაობას...

Page 32: რა არის ფიზიკა?!....

...

სითბურ პროცესებ

ს...

Page 33: რა არის ფიზიკა?!....

...

ელექტრომაგნიტურ მოვლენებს...

Page 34: რა არის ფიზიკა?!....

გრავიტაციულ ურთიერთქმედებებს...

Page 35: რა არის ფიზიკა?!....

ფიზიკა ძალიან საინტერესო მეცნიერებაა...

გამოჩენილი ფიზიკოსები იყვნენ:

Page 36: რა არის ფიზიკა?!....

ალბერტ აინშტაინი14.03.1879 — 18.041955

Page 37: რა არის ფიზიკა?!....

ანდრე მარი ამპერი20.01.1775 — 10.06.1836

Page 38: რა არის ფიზიკა?!....

...

ანტუან ბეკერელ

Page 39: რა არის ფიზიკა?!....

...

ნილს ბორი...

7.10.1885 -18.11.1962

Page 40: რა არის ფიზიკა?!....

პოლ დირაკი 8.08.1902— 20.10.1984

Page 41: რა არის ფიზიკა?!....

პიერ კიური 15.05.1859 — 19.04.1906

Page 42: რა არის ფიზიკა?!....

შარლ ოგიუსტენ კულონი 14.06.1736—23.08.1806

Page 43: რა არის ფიზიკა?!....

...

ჯეიმზ კლარკ მაქსველი 1831-1879

Page 44: რა არის ფიზიკა?!....

...

მაქს პლანკი

23.05.1858 -4.10.1947

Page 45: რა არის ფიზიკა?!....

ვილჰელმ კონრად რენტგენი 27.03.1845 – 10.02.1923

Page 46: რა არის ფიზიკა?!....

მაიკლ ფარადეი 22.09.1791–25.08.1867

Page 47: რა არის ფიზიკა?!....

ჯეიმზ ჯოული24.12.1818—11.10.1889

Page 48: რა არის ფიზიკა?!....

კრისტიან ჰიუიგენსი

Page 49: რა არის ფიზიკა?!....

ფიზიკის საერთო ცნებები და ტერმინები:

Page 50: რა არის ფიზიკა?!....

ატომი

Page 51: რა არის ფიზიკა?!....

აჩქარება

Page 52: რა არის ფიზიკა?!....

...

ბგერა

Page 53: რა არის ფიზიკა?!....

...

გაზი

Page 54: რა არის ფიზიკა?!....

გამტარები

Page 55: რა არის ფიზიკა?!....

დენი

Page 56: რა არის ფიზიკა?!....

დრო

Page 57: რა არის ფიზიკა?!....

...

ელექტრობ

Page 58: რა არის ფიზიკა?!....

ელექტრონი

Page 59: რა არის ფიზიკა?!....

...მაგნიტური

ველი ელექტრული

ველი

Page 60: რა არის ფიზიკა?!....

ენერგია …

Page 61: რა არის ფიზიკა?!....

...

მასა სხეული

Page 62: რა არის ფიზიკა?!....

ფიზიკის ძირითადი კანონებია:

Page 63: რა არის ფიზიკა?!....

თერმოდინამიკის კანონები

Page 64: რა არის ფიზიკა?!....

მიზიდულობის კანონი

Page 65: რა არის ფიზიკა?!....

მოძრაობის კანონი

Page 66: რა არის ფიზიკა?!....

ფარდობითობის კანონი

Page 67: რა არის ფიზიკა?!....

ნიუტონის კანონები

Page 68: რა არის ფიზიკა?!....

ზოგადად ფიზიკა ძალაინ საინტერესო

მეცნიერების დარგია...

Page 69: რა არის ფიზიკა?!....

გმადლობთ ყურადღებისთვი