ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส....

20
ฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝฝ ฝฝฝฝฝฝฝฝ ฝฝฝ. ฝฝฝฝฝฝฝฝฝ... ฝฝฝฝฝ ฝฝฝฝฝฝฝ [email protected] 094-2857916 ฝฝฝฝฝฝ ฝฝฝฝฝฝฝ 4 1

description

เอกสารหมายเลข 4. ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส. บรรยายโดย... บุษบา ชัยมงคล [email protected] 094-2857916. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ?. ย้ายเข้า. ชื่อตกหล่น. ไม่มีชื่อเข้าสอบ. พักการเรียน. ลาออก. หากไม่ปรับปรุงข้อมูลภายในกำหนด. นักเรียนจะไม่มีเลขที่นั่งสอบ - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์สอบ มทส....

.... [email protected]

411?4. . 3 ( 30)3. + 1. . 5 ( 31)2. / 4 .

3? 1. . 5 ( 31) .. .. 5?2. .. 1. 6Flash Drivewww.niets.or.th

7

...8. / www.niets.or.th/AllNetSiteStat/9 1 2 315 .. 5711.00 .15.00 .17.00 .16 .. 5711.00 .17.00 .10www.niets.or.th/AllNetSiteStat/

11

12

13

14

15

16

044-223014, 223026094-2857916, 089-5744554 [email protected]

...18

Back19