სოციალური აზროვნება

24
სსსსსსსსს სსსსსსსსს სსსსსსსსს სსსსსსს სსსსსსსსს სსსსსსსსსსსს

description

სოციალური აზროვნება. სოციალური გავლენა სოციალური ურთიერთობები. სოციალური აზროვნება. ატრიბუციული ქცევა, განწყობა და მოქმედება ადამიანების და სიტუაციების მიმართ. სოციალური გავლენა. კომფორმიზმი, მორჩილება, ჯგუფის გავლენა და კულტურის გავლენა. სოციალური ურთიერთობები. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of სოციალური აზროვნება

Page 1: სოციალური აზროვნება

სოციალური აზროვნება

სოციალური გავლენა სოციალური ურთიერთობები

Page 2: სოციალური აზროვნება

სოციალური აზროვნება

• , ატრიბუციული ქცევა განწყობა და მოქმედება ადამიანების და

სიტუაციების მიმართ

Page 3: სოციალური აზროვნება

სოციალური გავლენა

• , , კომფორმიზმი მორჩილება ჯგუფის გავლენა და კულტურის გავლენა

Page 4: სოციალური აზროვნება

სოციალური ურთიერთობები

• , , , აგრესია კომფლიქტი ატტრაქცია, .ალტრუიზმი სტერეოტიპები

Page 5: სოციალური აზროვნება

ატრიბუცია

• , ადამიანის თვისება ახსნას სხვა ადამიანის ქცევა გარე ან პიროვნული

ფაქტორებით

• ატრიბუციის ფუნდამენტალური- შეცდომა ტენდენცია სხვისი ქცევის

შეფასებისას პიროვნული ფაქტორების გადაფასება და გარემო ფაქტორების

.არასათანადოდ შეფასება

Page 6: სოციალური აზროვნება

უარყოფითი ქცევა( ავარიული

)სიტუაცია

სიტუაციურიატრიბუცია

( ალბათ რამე)უჭირს

ტოლერანტულირეაქცია

დისპოზიციურიატრიბუცია

( )გიჟია

არაკეთილგანწყო ბილი რეაქცია

Page 7: სოციალური აზროვნება

კონფორმიზმი

• ჯგუფის სტანდარტებთან დამთხვევის მიზნით საკუთარი ქცევის და

.აზროვნების შეცვლა

Page 8: სოციალური აზროვნება
Page 9: სოციალური აზროვნება
Page 10: სოციალური აზროვნება
Page 11: სოციალური აზროვნება

კონფორმიზმი ძლიერდება

• თუ ადამიანს ვაიძულებთ თავი იგრძნოსარაკომპეტენტურად

• 3 როცა ჯგუფში მინიმუმ წევრია• როცა ჯგუფში სასიამოვნოპიროვნებებია

• როცა ჯგუფის წევრები ზედმეტად აკვირდებიან პიროვნებას

Page 12: სოციალური აზროვნება

კომფორმიზმის მიზეზები

• -ნორმატიული სოციალური გავლენა , ადამიანის სურვილი მიიღოს შექება და

თავიდან აიცილოს განსჯა სხვებისმხრიდან

• -ინფორმაციული სოციალური გავლენა , ადამიანის მზადყოფნა მიიღოს სხვების

აზრი რეალობაზე

Page 13: სოციალური აზროვნება

ჯგუფის გავლენა

• - სოციალური ფალისიტაცია შედეგების გაუმჯობესება სხვების

. თანდასწრებით აღინიშნება იოლი ან კარგადნაცნობი დავალების

, შესრულებისას მაგრამ არ აღინიშნება რთული საქმის კეთებისას

Page 14: სოციალური აზროვნება

• - სოციალური სიზარმაცე ცალკეული , ადამიანების თვისება ჯგუფთან ერთად

საქმის კეთებისას დახარჯოს ნაკლები ენერგია ვიდრე ინდივიდუალური

საქმიანობისას

Page 15: სოციალური აზროვნება

• - დეინდივიდუალიზაცია ანონიმურ , , ჯგუფში ყოფნისას აგზნების ფონზე

თვითორგანიზაციის და მართებული .აზროვნების უნარის დაკარგვა

Page 16: სოციალური აზროვნება

• - აზროვნების დაჯგუფება ჯგუფის წევრებში წარმოქმნილი აზროვნების

, რეჟიმი როდესაც კონსენსუსის მიღწევის მიზნით არ წარმოიქმნება

ალტერნატიული აზრი

Page 17: სოციალური აზროვნება

აგრესია

• აგრესია არის ქცევა მიმართული , ფიზიკური მორალური ან

მატერიალური ზიანის მისაყენებლად იმ , ცოცხალი არსებისადმი რომელიც

გაურბის ამგვარ ქმედებას Dodge-Coie

Page 18: სოციალური აზროვნება

აგრესიული აქტი

• ( )ტერმინალური მტრული

• ( )ინსტრუმენტალური მიზანმიმარტული

Page 19: სოციალური აზროვნება

ფრუსტრაცია

• ამა თუ იმ მიზნის მიღწევის ბლოკირება

Page 20: სოციალური აზროვნება

• - , კონფლიქტი მოქმედების მიზნების ან იდეების შეუთავსებლოსის

დაფიქსირება

• - , სოციალური ხაფანგი სიტუაცია როდესაც კონფლიქტის მხარეები

, , იცავენ რა საკუთარ ინტერესებს ხდებიან მსხვერპლი

ურთიერთდესტრუქციული ქცევის

Page 21: სოციალური აზროვნება

ალტრუიზმი

• საზღაურის გარეშე სხვების კეთილდღეობაზე ზრუნვა და

დახმარებისთვის მზადყოფნა

Page 22: სოციალური აზროვნება

• მორალი ესაა1 , უნარი გაარჩიო როგორი ქცევაა სწორი

და არასწორი2 იმოქმედო ამ განსხვავების მიხედვით3 განიცადო სიხარული სწორი ქცევის და

სირცხვილი არასწორი ქცევის გამო

Page 23: სოციალური აზროვნება

.ჟ პიაჟე

• 5-10 . . წ ჰეტერონომიული მორალი( )ნორმაზე ორიენტაცია

• 10-11 . წ ავტონომირი მორალი

Page 24: სოციალური აზროვნება

კოლბერგი

1 .( კონვენციამდელი მორალი დასჯის თავიდან)აცილება

1.1 ორიენტირებული დასჯაზე1.2 ( )გულუბრყვილო ჰედონიზმი წესების შეგუება2 კონვეჰციური მორალი2.1 ორიენტირებული შექებაზე2.2 ორიენტირებული სოციალური წესრიგისშენარჩუნებაზე

3 პოსტკონვენციური მორალი3.1 ორიენტირებული სოციალურ შეთანხმებაზე3.2 ავტონომიური მორალი