¨‌—››ç¬¬¸‰è‚ ...

Click here to load reader

download ¨‌—››ç¬¬¸‰è‚ é«é€…¬è·¯é€ç³»ç»è®¾¤‡é€‰ç”¨¸é›†ˆ

of 37

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  82
 • download

  0

Embed Size (px)

description

模块四第三节 高速公路通信系统设备选用与集成. 《 公路联网收费系统应用与维护 》 精品课程. 四川交通职业技术学院. 2008-4. 光端机. 4.3.1 典型通信系统设备选用和集成. 光通信设备介绍. 设备选用集成. 案例介绍. 所谓光端机是光纤通信系统中的光纤传输终端设 备。光端机包括光发送机和光接收机。框图如图 光发送机的主要作用 是将电端机送来的数字基带电信号 变换为光信号,并藕合进光纤线路中进行传输。 光接收机的主要作用 是将光纤传输微弱的光信号变换为 电信号,并对电信号进行放大、整形、再生输人到电接 收端机。. 系统改建工程. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ¨‌—››ç¬¬¸‰è‚ ...

 • 2008-4

 • 4.3.1

 • 4.3.1

 • 4.3.1

  1: 2 ()

 • 4.3.1

  (a) LED(b) LD IthPI

 • 4.3.1

  3 /

 • 4.3.1

 • 4.3.1

  1 0.85 m 1.31 m1.55 m /

 • 4.3.1

 • 4.3.1

  2

  3

 • 4.3.1

  1 (AGC)

 • 4.3.1

  1 / (0.85 m 1.31m1.55 m)

 • 4.3.1

  PIN(APD)

 • 4.3.1

  2 (AGC) AGC

 • 4.3.1

  3 /()

 • 4.3.1

  2 (IC) (Si)(GaAs)IC2 GHz10 GHz (OEIC)

 • 4.3.1

  ()

 • 4.3.1

  1

 • 4.3.1

 • 4.3.1

 • 4.3.1

  (dB)(dB)

 • 4.3.1

  2

 • 4.3.1

 • 4.3.1

  . .

 • 4.3.1

  WDM

 • 4.3.1

  3

  4

 • OptiX2500+(Metro3000)OptiX155/622H(Metro1000)12.5G155MMSTP

  4.3.1

 • 1.2. 20051027(JTGB012003) 4.3.1

 • TCP/IPL3L2VoIPIPv6ViewPoint8000GK 4.3.1

 • 1.2. 4.3.1

 • 20SDHSTM-11234 4.3.2

 • 1.2.SPC1.2.3.CTS 4.3.3

 • 1.2.

  4.3.3

 • 1.2. 4.3.3

 • 3.4.5. 4.3.3