Зміст презентації

of 11 /11
Підвищення енергоефективності національної економіки та скорочення споживання енергоресурсів Борис Додонов Старший економіст АЦ «БЕСТ» Національний інститут стратегічних досліджень 18 грудня 2012 р.

description

Підвищення енергоефективності національної економіки та скорочення споживання енергоресурсів Борис Додонов Старший економіст АЦ «БЕСТ» Національний інститут стратегічних досліджень 1 8 грудня 2012 р. Зміст презентації. Енергоефективність економіки України - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Зміст презентації

Page 1: Зміст презентації

Підвищення енергоефективності національної економіки та скорочення споживання енергоресурсів

Борис ДодоновСтарший економіст АЦ «БЕСТ»

Національний інститут стратегічних досліджень18 грудня 2012 р.

Page 2: Зміст презентації

Зміст презентації

• Енергоефективність економіки України• Головні чинники неефективного споживання

енергоресурсів• Заходи з підвищення енергоефективності в коротко і

середньостроковій перспективі

Page 3: Зміст презентації

Неприйнятність енергоємності ВВП в якості індикатора енергоефективності національної економіки

Енергоємність і структура структура енергоспоживання України та ЄС

Page 4: Зміст презентації

Висновок: без врахування структури економіки, енергоємність національної економіки є апріорі значно вищою за показник ЄС

Структура енергоспоживання промисловості в Україні та ЄС

Page 5: Зміст презентації

Порівняння енергоємності економіки з урахуванням структури енергоспоживання – SCM Ukrainian Energy Index

• Методологія базується на декомпозиції МЕА• Враховує структуру енергоспоживання при розрахунку

енергоефективності• Кінцеве енергоспоживання розбивається на:

– Сільське господарство– 11 галузей промисловості– Послуги– Будівництво– Житловий сектор– Пасажирський і вантажний залізничний транспорт

Page 6: Зміст презентації

Результати UEI 2012

• Після коригування на структуру енергоспоживання енергоефективність в Україні становить близько 50% від рівня ЄС

• 87% потенціалу енергозбереження зосереджено в промисловості і житловому секторі

• Потенційне енергозбереження – 32 млн. тонн нафтового еквіваленту – 39 млрд. м3 природного газу, більше ніж весь імпорт з РФ

Page 7: Зміст презентації

Висновок: падіння енергоспоживання є наслідком падіння ВВП, енергоємність національної економіки зросла за 4 роки

Декомпозиція змін енероспоживанні в 2007-2010 рр.

Page 8: Зміст презентації

Чинники неефективного споживання енергоресурсів

Застарілі, неефективні виробничі процеси в промисловості;Зношеність основних фондів;Неефективна система теплопостачання;Значно нижчі за собівартість тарифи на електроенергію і теплопостачання для населення;Низька якість житлового фонду, переважна більшість якого була збудована за радянських часів.

Page 9: Зміст презентації

Заходи з підвищення енергоефективності і скорочення енергоспоживання

Розробка державної політики щодо зниження попиту на енергоресурси в кожному секторі. Плани для кожного сектору мають включати оцінку потенціалу енергозбереження, можливості і бар‘єри, кількісні цільові показники енергоефективності, часові рамки, необхідні заходи і джерела фінансування.Створення спроможних індикаторів ефективності енергоспоживання на основі існуючих індикаторів МЕА.В основу політики енергоефективності мають бути покладені 25 ключових рекомендацій МЕА.Забезпечення доступу до кредитів і усунення бар‘єрів для інвестицій в енергоефективність.

Page 10: Зміст презентації

Заходи з підвищення енергоефективності і скорочення енергоспоживання

Розвиток програм і стимулів для ОСББ для отримання фінансових ресурсів і направлення їх на підвищення енергоефективності житлового фонду. Встановлення приладів обліку теплової енергії в кожному будинку і розроблення програми для встановлення лічильників та терморегуляторів в кожному помешканні.Усунення перешкод й створення стимулів для постачальників енергоресурсів для інвестицій в енергоефективність. Першочерговими заходами мають стати усунення перехресного субсидіювання і забезпечення конкуренції в секторі електроенергетики.Встановлення більш жорстких вимог до стандартів енергоефективності в будівлях, побутових пристроїв і обладнання і забезпечення відповідного маркування.

Page 11: Зміст презентації

Дякую за увагу!

Ukrainian Energy Index http://www.energy-index.com.ua/uk/

Борис Додонов, email: [email protected]