Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален...

of 43 /43
Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България [email protected] ; [email protected] Новости в наукометричните инструменти на Thomson Reuters

description

Новости в наукометричните инструменти на Thomson Reuters. Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България [email protected] ; [email protected]. В УСЛУГА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Бази данни, до които имаме достъп от 01.01.20 12 г.: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален...

Page 1: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Румяна Соколова-Димитрова

БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

[email protected]; [email protected]

Новости в наукометричните инструменти на Thomson Reuters

Page 2: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Бази данни, до които имаме достъп от 01.01.2012г.:

Web of Science with Conference Proceedings (1985-present)

BIOSIS Citation IndexSM– (1985-present)

MEDLINE – (1950- present)

Journal Citation Reports – (2004-2012)

НОВ РЕСУРС: InCites

SciELO Citation Index (1997-present)

В УСЛУГА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Page 3: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Web of Science на Томсън РойтерсЛесен за употреба портал до най-практичната информация, свързана с научни изследвания: достоверна, интегрирана, мултидисциплинарна

Book Citation Index

Data Citation Index

Conference Proceedings Citation Index

Web of Science

Current Chemical Reactions

BIOSIS Citation Index

Index Chemicus

Current Contents Connect

Derwent Innovation Index

Zoological Record

Повече от 51 милиона патенти

Повече от 51 милиона патенти

Унифицирана тематична класификация

Унифицирана тематична класификация

Medline

Regional Citation Indexes

Цитатни справки от 1900г. насам

Цитатни справки от 1900г. насам

Повече от 18,000 научни списания

Повече от 18,000 научни списания

Повече от 90 милиона записи

Повече от 90 милиона записи

Thomson ReutersWeb of Science

49% от европейски издателства49% от европейски издателства

Page 4: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

От къде идват цитиранията?• Web of Science (WoS): Най-често използваният източник за библиометрични данни

се счита Web of Science на Thompson Reuters

• По-голямата част от изследванията ползват основно данните, получени от WoS

• Притежава записи за всички цитати на публикации в повече от 18 000 списания и обхваща доклади от 12 000 годишни конференции

• Ясно определени списъци на одобрени научни списания

• Предварително определена схема за тематична класификация на списанията и базирана на цитирания информация, свързана с тези списания

• Покритие на статии от 1864 г. и цитатни справки от 1900г.

• Всяко търсене осигурява точни и надеждни резултати

• Отлично покритие в областта на природните науки и тези за живата природа (например физика и химия, астрономия, молекулярна биология и биохимия, клиничната медицина, и т.н.)

• Добро покритие в приложните науки, приложна физика, химия, математика, инженерство, науки за земята, социални науки, свързаните с медицина и здравеопазване науки, икономика и т.н.

• Умерено покритие в други социални науки, изкуствата и хуманитарните науки

4

Page 5: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

НАУЧНИ И АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

НОВИЯТ WEB OF SCIENCE: В КРАЧКА С РАЗВИТИЕТО НА НАУЧНИТЕ ОТКРИТИЯ

Page 6: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

ЕВОЛЮЦИЯТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯИновации за засилване на Търсенето & Откритията

Имаме удоволствието да представим няколко ключови подобрения в Web of Science, които ще помогнат на нашите клиенти да променят начина, по който осъществяват търсене и оценяване на качеството на научното съдържание.

6

RESEARCH PRODUCING ORGANIZATIONS

STRONG BRAND

Най-лесно достъпното съдържание от цитатни

връзки

По-добър инструмент за изследвания

По-лесно откриване на научна информация

Web of Science и Google Scholar осъществиха едно уникално сътрудничество, с цел да направят Web of Science бързо достъпен и да осигурят силата на своите цитатни връзки в отворената интернет среда.

Потребителите на Web of Science ще могат да виждат и да имат достъп до Times Cited информацията и записите в Web of Science директно от търсене, което са осъществили в Google Scholar. Реципрочни връзки ще осигурят лесен път обратно към пълния текст в Google Scholar.

От януари 2014 Web of Science има изцяло нов вид и усещане. Новата платформа директно отразява исканията на клиентите за по-интуитивно и лесно търсене, като същевременно с това поддържа и усъвършенстваните възможности за търсене, които нашите опитни изследователи и напреднали потребители очакват.

Разработена в крак с нуждите на изследователя, новата платформа осигурява по-прости възможности за търсене и анализ на информацията с доказаното качество на Web of Science.

Добавено е ново регионално съдържаниие за нуждите на клиентите на Web of Science и достигането до пълен текст е безпроблемно осигурено за списания с отворен достъп.

Стартиралият през октомври нов SciELO Citation Index (латино-американски индекс с списания изцяло с отворен достъп), пробният достъп до база данни Chinese Science Citation и предстоящия старт през 2014 на новата база данни с корейски научни публикации носи още повече качество и въздействащо регионално съдържание към това, което вече е най-големият и най-авторитетен ресурс с цитатни връзки.

Page 7: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

По-добър инструмент за изследванияСледващото поколение на Web of Science обединява най-достоверният източник на научно съдържание и новите стандарти в онлайн търсенето в една проста среда, основана на принципите на цитатните връзки .

7

RESEARCH PRODUCING ORGANIZATIONSОсигурява ясни резултатите от търсенето, които правят

лесно откриването на цитатни връзки

Същите тези връзки предоставят основата за най-достоверните усреднени показатели, използвани за измерване и оценка на въздействието и научните изследвания чрез InCites. Показатели, които сега са внедрени във възможностите за търсене, за да подпомогнат лесното откриване на желаната информация

Доставя опростени възможности за търсене и същевременно запазва разширените

Интегрира метрики и показатели за по-бързи, базирани на анализ открития

Page 8: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

НОВИЯТ WEB OF SCIENCEПо-добър инструмент за изследвания

Модерен, Опростен, Интуитивен, Ефикасен

•Обновен потребителски интерфейс

•По-лесно е да се започне търсене

•По-проста и интуитивна навигация

•Ясна идентификация в коя база данни търсите и лесна възможност за промяната й

Page 9: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

НОВИЯТ WEB OF SCIENCEПо-добър инструмент за изследвания

Интуитивно търсене

•Опростено търсене ‘с едно поле’ с възможност да се увеличи броят им или типът на търсенето

•Опростено управление и групиране на функции

•Увеличаване на броя полета за търсене с едно кликване

Page 10: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 11: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 12: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 13: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

НОВИЯТ WEB OF SCIENCEПо-добър инструмент за изследвания

По-ясни резултати

•Подобрена подредба на страницата и по-лесни за разглеждане резултати от търсене

•Нова фунционалност за проверка на правописа “did you mean” („може би имахте предвид“)

•По-лесни връзки до пълен текст

Page 14: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

НОВИЯТ WEB OF SCIENCEПо-добър инструмент за изследвания

По-ясни резултати

•Нова подредба на страницата с пълен запис за по-лесно разглеждане

Предложени връзки

•Нова организация на връзките към свързани записи в панел “Citation Network” („Цитатна мрежа“) вдясно

• Връзки кам Citing Articles (Цитиращи статии), Cited References (Цитирани източници), Related Records (Подобни записи) в Web of Science и други колекции

Page 15: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 16: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

НОВИЯТ WEB OF SCIENCEПо-добър инструмент за изследвания

Интегрирани метрики и показатели

•Нов панел с информация за списанието, включващJournal Impact Factor (Импакт-фактор на списанието) от Journal Citation Reports

•Нови “Горещи” and “Силно-цитирани” индикатори, взети от Essential Science Indicators

Subscription to InCites required

Page 17: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 18: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 19: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 20: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 21: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 22: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 23: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 24: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 25: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 26: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 27: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България
Page 28: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Научни публикации

Page 29: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Цитирана от над 3,000 статии в Web of Science

ДОПЪЛВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: ДОБАВЯНЕ НА КНИГИ КЪМ WEB OF SCIENCE

Page 30: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

BOOK CITATION INDEXСЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

Page 31: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КНИГИ В ДАДЕНА ОБЛАСТ И ТВОРБИ, КОИТО ГИ ЦИТИРАТ

Можете да намирате подходящи за проучването Ви книги и всички

цитиращи ги документи

Page 32: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Данните от Web of Science осигуряват основата за продуктите за анализ на научните публикации

Повече от 4 десетилетия Thomson Reuters е осигурявала широк набор от инструменти и услуги в подкрепа на точната и ефективна оценка на научната дейност.

Нашите специалисти работят с данни от Web of Science, за да осигурят максимално стандартизиране и уеднаквяване на данните, преди да ги представят на клиентите.

Thomson Reuters предлага не просто цифри и средни стойности, но реални показатели, основани на статистики за сравнение и усредняване на данните.

Page 33: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

INCITES

33

Библиометричен анализ на резултатите от научни изследвания и въздействие на ниво съответстващи си сравнения.

Page 34: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

InCites – За какво са ни усреднени показатели?

34

Page 35: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Новият InCites: Сравнение и Анализ

• Една обща дестинация позволява оценка на научни изследвания и библиометричен анализ, достъп до подобрен вариант за динамично изследване на показателите за оценка на представянето на научните изследвания. Правете повече с InCites.

– Създайте ясна картина на изследователската дейност на Вашата институция, организация или агенция като индикатор за бъдещ успех

– Измервайте и сравнявайте научната продукция на своите хора, програми и конкуренти, за да разпределите правилно финансирането и да привличате нови таланти

– Улеснете сътрудничества, повишаващи репутацията Ви и подкрепяйте вътрешния поглед, отчитане и промоционални процеси

Page 36: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Интерфейсът на новия InCites използва общ дизайн с други ресурси на Thomson Reuters.

Познаването на този дизайн дава възможност на потребителите да започнат да използват инструмента веднага.

Интерфейсът на новия InCites използва общ дизайн с други ресурси на Thomson Reuters.

Познаването на този дизайн дава възможност на потребителите да започнат да използват инструмента веднага.

Имате достъп до всички ресурси от най-горното меню.

Директен достъп до всяка услуга и безпроблемна връзка между тях.

Всички ресурси разчитат на едни и същи източници на данни за постигане на последователност и съпоставимост.

Имате достъп до всички ресурси от най-горното меню.

Директен достъп до всяка услуга и безпроблемна връзка между тях.

Всички ресурси разчитат на едни и същи източници на данни за постигане на последователност и съпоставимост.

Page 37: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Това е пример на доклад. Всеки доклад е колекция от различни „плочки“

Това е пример на доклад. Всеки доклад е колекция от различни „плочки“

Това са „плочки“. Всяка „плочка“ представлява различен анализ или визуализация. „Плочките“ са лесни за тълкуване и много адаптивни

Това са „плочки“. Всяка „плочка“ представлява различен анализ или визуализация. „Плочките“ са лесни за тълкуване и много адаптивни

Кликнете върху иконата, за да видите повече подробности, пояснения или за достъп до основните данни

Кликнете върху иконата, за да видите повече подробности, пояснения или за достъп до основните данни

Page 38: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

За актуализиране на доклада за различна институция.

Просто започнете да въвеждате името на институцията, програмата ще попълни името автоматично и ще актуализира целия доклад.

Бързо, просто и лесно

За актуализиране на доклада за различна институция.

Просто започнете да въвеждате името на институцията, програмата ще попълни името автоматично и ще актуализира целия доклад.

Бързо, просто и лесно

Page 39: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Страницата "Explore Organizations" (Изследвай организации) Ви позволява да правите сложни анализи, да разглеждате институции и да сравнявате резултатите си с тези на конкурентите

Страницата "Explore Organizations" (Изследвай организации) Ви позволява да правите сложни анализи, да разглеждате институции и да сравнявате резултатите си с тези на конкурентите

Page 40: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Можете също да ограничите търсенето си до определени научноизследователски области, видове документи, специфични списания или статии в списания със свободен достъп.

Можете също да ограничите търсенето си до определени научноизследователски области, видове документи, специфични списания или статии в списания със свободен достъп.

Page 41: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Открийте и оценете стойността на изследователските си сътрудничества.

Открийте и оценете стойността на изследователските си сътрудничества.

Page 42: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Възможности за доклади в

InCites

Експорт на данни към други

системи (вътрешни)

Възможности за доклади в

InCites

Експорт на данни към други

системи (вътрешни)

• Намалява ръчното въвеждане

• Интеграция с настоящите системи чрез API

• Публикации, патенти, грантове и др. •Интелигентна система за препоръка •Подобрява качеството на данните

• Дава възможност да бъде представен пълният обхват на факултетни дейности

• Пълна картина

Page 43: Румяна Соколова-Димитрова БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

Благодаря!

Румяна Соколова-Димитрова

БИКАМ ООД-Официален представител на Thomson Reuters за България

[email protected]; [email protected]

02/843 52 40