Мета презентації

11
Актуальні питання та перспективи вдосконалення моніторингу лікування опортуністичних інфекцій в Україні ІІ національна конференція з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу «За кожне життя – разом!» 24-26 жовтня 2013 року Київ, Україна Олена Курпіта, старший фахівець відділу МіО

description

Актуальні питання та перспективи вдосконалення моніторингу лікування опортуністичних інфекцій в Україні ІІ національна конференція з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу  «За кожне життя – разом!» 24-26 жовтня 2013 року Київ, Україна Олена Курпіта, старший фахівець відділу МіО. Мета презентації. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Мета презентації

Page 1: Мета презентації

Актуальні питання та перспективи вдосконалення моніторингу лікування опортуністичних

інфекцій в Україні

ІІ національна конференція з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу «За кожне життя – разом!»

24-26 жовтня 2013 року Київ, Україна

Олена Курпіта, старший фахівець відділу МіО

Page 2: Мета презентації

Мета презентації

• Висвітлити проблеми та перешкоди

• Представити перші результати моніторингу лікування ОІ в рамках виконання проекту ГФ10

• Надати пропозиції для удосконалення моніторингу ОІ

Page 3: Мета презентації

Актуальність (1)(за даними УЦКСХ МОЗ України, показники захворюваності та смертності на 100 тис. населення)

Page 4: Мета презентації

Актуальність (2)

Page 5: Мета презентації

Які дані про ОІ доступні сьогодні?

(оперативні дані станом на 01.01.2013)

• три джерела фінансування у 2012 році

• проліковано 41 536 курсів ОІ

• не усі випадки лікування/профілактики ОІ попадають до звітних форм

• немає переліку визначених нозологій ОІ

• труднощі у плануванні ліків

Page 6: Мета презентації

Електроний інструмент - Реєстр ОІ:

звіт про кількість осіб та кількість випадків ОІ• На базі файлу Excel, в якому фіксуються дані

про кожен випадок лікування та профілактики ОІ (назва нозології, дата лікування, ЛЗ та кількість)

• Персональні дані кодуються – що дозволяє здійснювати підрахунок кількості кожної ОІ у однієї особи та уникати дублювання випадків ОІ

• Визначено 13 нозологій ОІ

• Програма Excel дає можливість створювати таблиці, автоматично їх обчислювати, отримувати дані для аналізу, друкувати звіти у зручному вигляді та будувати прості графіки

• Обмеження: Реєстр ОІ містить дані ГФ 10

Page 7: Мета презентації

Узагальнені дані про кількість випадків ОІ

6 міс. 2013Нозологічна форма кількіст

ьчастка

МАС-інфекція 397 2,66% Респіраторні бак. інфекції

1435 9,61%

Ін. бактеріальні інфекції 1074 7,19%

ЦМВ-інфекція 145 0,97%

Герпетична інфекція 859 5,75%

Кандидоз слизових 4593 30,77%

Кандидоз системний 374 2,51%

Криптококоз 168 1,13%

ПП (лікування) 222 1,49%

ПП (профілактика) 4766 31,93%

Ін. грибкові інфекції 72 0,48%

Токсоплазмоз 687 4,6%

Інші хвороби 136 0,91%

Всього випадків 14928

Всього осіб 9414

1,6 нозології у 1 особи

39,5% осіб - >1-ї нозології ОІ

Page 8: Мета презентації

Кількість курсів по ГФ: заплановано та виконано

план: 49 256, період: липень 2012 – липень 2013 (12 міс.)

виконано: 22 624 (46%), період: вересень 2012 - червень 2013 (10 міс.)

Page 9: Мета презентації

% використання ЛЗ для профілактики

та лікування ОІ за кошти ГФ 10 станом на 01.07.2013

МНП Отримано, упак.Залишок,

упак.% використання

Азитроміцин, таб. 846 223 74%

Кларитроміцин, таб. 10 368 6213 40%

Цефтриаксон. Фл 50 750 19948 61%

Моксифлоксацин, фл. 5 075 1950 62%

Моксифлоксацин , таб. 6 090 4169 32%

Валацикловір, таб. 2 014 906 55%

Флуконазол, капс. 56 840 38283 33%

Ганцикловір, фл. 8 119 3763 54%

Триметоприм, таб. 184 800 126818 31%

Амфотерицин В, фл. 6 930 4802 31%

Триметоприм, фл. 15 624 11916 24%

Кліндаміцин, р-н 90 720 6927824%

Page 10: Мета презентації

Висновки • Протокол лікування ОІ потребує термінового

оновлення (створений у 2007 році)

• Важливо запровадження системи контролю за дотриманням протоколу

• Моніторинг лікування ОІ має використовуватися для прийняття управлінських рішень щодо організації лікування ВІЛ-інфікованих

• Використання простих інструментів для накопичення та обробки даних дає змогу отримати вихідну інформацію необхідну для планування лікувальних заходів в умовах децентралізації послуг та реформи СОЗ

Page 11: Мета презентації

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Подяка партнерам у наданні даних