დნესტრისპირეთი - კონფლიქტის ისტორია,...

download დნესტრისპირეთი - კონფლიქტის ისტორია, თანამედროვეობა, მომავალი

of 8

Embed Size (px)

description

დნესტრისპირეთი - კონფლიქტის ისტორია, თანამედროვეობა, მომავალიTransnistria – conflict history, modernity, future

Transcript of დნესტრისპირეთი - კონფლიქტის ისტორია,...

 • sagareo politikis kvlevebis seria N5

  sagareo politikis programa, seqtemberi 2015

  www.btkk.ge

  fb.com/BTKKGroup

  daviT natroSvili

  1

  dnestrispireTi - konfliqtis istoria, Tanamedroveoba, momavali

  1

  , . , 2014

  (20.5%) 101 25 . ,

  , .2

  , , .

  Sesavali

  , ,

  .

  , , 2014 27

  , , 1

  .

  ,

  ,

  .

  separatizmis istoriidan

  -20

  90- , ,

  ,

  .

  ,

  . ,

  .

  -

  ,

  , , -20 90-

  .

  ,

  .

  caristuli periodi

  . 2

  ,

  ,

 • fb.com/BTKKGroup 2www.btkk.ge

  - . .

  seqtemberi 2015

  .

  -17

  . 1792 , -

  ,

  ,

  1 7 6 4

  .

  , .

  : http://bit.ly/1MdukBn

  1812 , ,

  .

  ,

  , 1859

  ,

  .

  1792 -

  ,

  .

  , 1812 1918

  3

  -

  .

  1917

  ,

  1 9 1 8

  .

  , ,

  . 1918 1940

  ,

  .

  1918 1940

  ,

  .

  1918-1940

  : http://bit.ly/1Qq6mlf

  sabWoTa wlebi

  ,

  ,

  .

  , 1919 ,

  . ,

  ,

  .

 • www.btkk.ge

  fb.com/BTKKGroup 3

  4

  .

  seqtemberi 2015

  , 1919

  .

  , 1924 ,

  ,

  ,

  (

  ).

  . ,

  ,

  (

  ), 1929 4

  .

  ,

  ,1940

  .

  , 1924 ,

  .

  , 1924

  .

  1939

  -

  . 1940

  ,

  . , 1941

  ,

  ,

  1944

  .

  1939

  -

  ,

  -

  .

  rusifikaciis politika

  1812 1918

  ,

  .

  . , 1828

  .

  ,

  ,

  . 1871

  .

  (,

  , , ,

  ) ,

  . ,

  1897 ,

  48%- ,

  , 1817 86%

 • www.btkk.ge

  fb.com/BTKKGroup 4

  5

  Nicole J. Jackson, Russian foreign policy and the CIS. Theories, debates and actions, (Routledge, 2003), 86, Taylor & Francis e-Library, 2004.6

  Ibid, 87 7

  , , Weekly 591-592 (24 - 6 , 2014), 1, http://demoscope.ru/weekly/2014/0591/demoscope591.pdf ( 15

  , 2015).8

  : 1989 31 ()

  , . ,

  . 1990 , ,

  . ,

  .

  seqtemberi 2015

  5

  .

  1817-1897 86%- 48%- .

  .

  ,

  ,

  ,

  .

  1989

  : - 6 5 % ,

  - 14%, - 13%, - 3.5%,

  - 2.5%, - 6

  2%.

  1 9 8 9

  39.9%, - 7

  28.3% - 30%.

  ,

  . ,

  .

  .

  konfliqtis polarizacia me-20 saukunis 80-90-ian wlebSi

  ,

  -

  ,

  .

  -20 80-

  ,

  ,

  , , ,

  .

  ,

  . : ,

  , ,

  ,

  . ,

  8

  .

  . 1990 23

  . 1991 27

  .

  , 1989-1990 ,

  ,

  . 1990 2 ,

  .

 • www.btkk.ge

  fb.com/BTKKGroup 5

  seqtemberi 2015

  9

  Nicole J.Jackson, Russian foreign policy and the CIS. Theories, debates and actions, 104.10

  1996 , 14.5% . 2002 .11

  Freedom House, Transnistria [Freedom in the World 2013] http://bit.ly/1KFVv7W ( 8 , 2015).

  1 9 9 0 -

  . 1990

  2 ,

  .

  samoqalaqo omi

  .

  -14 ,

  1 9 4 5

  -

  .

  , -14

  ,

  .

  , 8000 .

  ,

  .

  .

  1992

  .

  , -14

  5000

  ,

  9

  .

  -14 ,

  (1992-1995 ),

  . , 1993

  ,

  10

  .

  - 1 4

  , . 1992

  - 1 4

  ,

  .

  post-konfliqturi periodi

  1992

  ,

  .

  , . 2005

  ,

  5+2- .

  ,

  ,

  . ,

  ,

  ,

  -14

  .

  1 9 9 9

  11

  , .

  -

  , .

  ,

 • www.btkk.ge

  fb.com/BTKKGroup 6

  seqtemberi 2015

  12

  , , 20 , 2014, http://zn.ua/WORLD/lavrov-prigrozil-moldove-otdeleniem-pridnestrovya-156517_.html ( 30

  , 2015).13

  . , 2014-2015 , http://bit.ly/1NSYj0N ( 30 , 2015).14

  ,

  . .

  , , , 16 , 2014, http://bit.ly/1Njyjv1 ( 30 , 2015).15

  , BBC , 21 , 2015, http://bbc.in/1IZxLUQ ( 30 , 2015).16

  , ., 16 , 2014, http://bit.ly/1VPq9NY ( 30 , 2015).17

  , Tass.ru, 10 , 2015, http://bit.ly/1UIGem1 ( 30 , 2015).18

  , Lenta.Ru, 20 , 2015, http://bit.ly/1MdugBM ( 30 , 2015).

  .

  ,

  ,

  -14 .

  .

  dnestrispireTis konfliqtis momavali

  . 9 0 -

  .

  ,

  -

  .

  . ,

  ,

  ,

  -

  ,

  , 12

  .

  dne stris p ireTis konfliqti 13

  ukrainaSi mimdinare omis prizmaSi

  .

  , ,

  .

  :

  ,

  14

  1995 ,

  15

  .

  .

  , 2014

  ,

  16

  .

  17

  2015

  18 27 18

  .

 • www.btkk.ge

  fb.com/BTKKGroup 7

  seqtemberi 2015

  . ,

  . : http://bit.ly/1ifsp2J

  daskvna

  .

  ,

  .

  ,

  .

  .

  . ,

  , .

  ,

  .

  .

  .

  .

 • www.btkk.ge

  fb.com/BTKKGroup 8

  seqtemberi 2015

  ,

  . 2008 ,

  . 2014

  .

  , ,

  .

  .

  ,

  ,

  .

  . : http://wapo.st/1VPqfVG

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8