ส งแวดล_อม(ส_ดท_าย)

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of ส งแวดล_อม(ส_ดท_าย)

 1. 1.
 2. 2. 3 50% 30% 17% 3%
 3. 3. 1.3, 4, 5 2. 3. 4. 5.2 6. 7.4 8. 9. 10. 11. 12. 1 13. 14. 15. 16. 17.
 4. 4. - -
 5. 5. .. 2555
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8. . /
 9. 9. .. 2546 ( 2) ..2548 20
 10. 10. . 15 150
 11. 11. - - -
 12. 12. - -
 13. 13. - -- - - - - 1 -
 14. 14. - -
 15. 15. - -
 16. 16. - - - 1 - - -
 17. 17. (CBM)-
 18. 18. -
 19. 19.
 20. 20. - - - - - - - --- , ,
 21. 21. - - - -
 22. 22. (Parochial political culture) (Subject political culture) (Participation political culture)
 23. 23. - - - - -