Φυλλάδιο Στατιστικής Φυσικής

13
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΛΑΓΑΝΑ Ph.D. Κεντρικό: Λεωφ. Κηφισίας 56, Αμπελόκηποι, Αθήνα Τηλ.: 210 69 97 985, www.edlag.gr ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Transcript of Φυλλάδιο Στατιστικής Φυσικής

 • & Ph.D.

  : . 56, , .: 210 69 97 985, www.edlag.gr

  -

 • & . 56,

  , .: 210 69 97 985 , e-mail: [email protected], www.edlag.gr

  1

  , MSC, , Ph.D

  KENT &

  . 56, ,

  .: 210 69 97 985, e-mail: [email protected]

  www.edlag.gr

  .

 • & . 56,

  , .: 210 69 97 985 , e-mail: [email protected], www.edlag.gr

  2

  :

  N2 22N 2N4 N A(E, V, N) E V

  (3N)! N

  . p

  v

  C

  C .

  vC pC :

  v

  V

  EC

  T

  p

  P

  HC

  T

  , H E PV .

  S E E T, V,N

  H H T,P, N . ,

  2NS K ln K ln B(V, N)E K ln B 2NK ln E

  :

  V,N

  1 S 2NKE 2NKT

  T E E

  :

  vC 2NK

  , PV. , P S

  T V

  . :

  2NS K ln (E, N)V

  :

  P 2NK PV 2NKT

  T V

  :

  H E PV 4NKT :

  pC 4NK

  :

  p

  v

  C 4NK 2

  C 2NK

  _________________________________________ _____________________

 • & . 56,

  , .: 210 69 97 985 , e-mail: [email protected], www.edlag.gr

  3

  . () (, , ). () , =f (T, A, N) ( ) . () (). . : Hamiltonian :

  2 2

  2 2 2

  1 1H p p

  2mR 2mR sin :

  2xe dx

  () 1Z 22yx

  1

  ppH

  2m 2m . (, , )

  N

  1ZZN!

  . :

  22yx

  p /2mH p /2m

  1 x y 1 x y2

  1Z e dx dy dp dp Z dxdy e dp e dp

  h

  dxdy A , x / 2m p , : 2 2xp /2m

  x

  2m 2me dp e d

  :

  1 2 2

  A 2m 2m 2mAKTZ

  h h , 1/ KT

  , : N

  2

  1 2mAKTZ(T, A, N)

  N! h

  () :

  1 Z ln ZE

  Z

  ,

  2

  2m Aln Z Nln ln N!

  h

 • & . 56,

  , .: 210 69 97 985 , e-mail: [email protected], www.edlag.gr

  4

  2

  2 2

  Nh 2mAln Z N

  2mA h

  =

  : 1

  KT2

  .

  1H , 2 . :

  1E 2N KT NKT

  2

  () :

  H

  1 2

  1Z e d d dp dp

  h

  :

  2 2 22 2

  2

  p /2mR sin p /2mR

  1 2

  0 0 p

  1Z d e dp e dp d

  h

  2 2 2 2 2

  1 12 2

  0 0

  1 2mR 2mR sin 2 2mRZ 2 d Z sin d

  h h

  0

  0

  sin d cos 2

  . : 2 2

  1 2

  8m RZ

  h

  24R 1/ KT , :

  1 2

  2mA KTZ

  h

  , .

  _________________________________________ _____________________

  N j j ( j

  j 1, 2, ...,N ) B

  .

  N

  j

  j 1

  H B

  .

 • & . 56,

  , .: 210 69 97 985 , e-mail: [email protected], www.edlag.gr

  5

  () j 1,0, 1 ,

  Z N, T, V . ()

  ( ) j 1, 1 .

  (1) Z N, T, V . (2) , . (3) . ;

  () Z N, T, V : 1

  , 1Z N, T, V . N

  1Z Z

  :

  Ei

  1

  i

  N 1 Z e

  , i jj

  E B j 1,0, 1 . : B 1 B0 B

  1 1Z e e e Z e e 1 .

  N :

  NN

  1Z Z e e 1 ,

  1

  kT .

  () j 1, 1 .

  (1) 1Z :

  1 1Z e e e e

  :

  NN

  1Z Z e e

  (2) E 1 Z

  EZ

  , :

  N 1 Z N e e e e

  :

  N 1

  N

  1 e eE N e e e e E N

  e ee e

  E .

  : x xe e 2cosh x

  x xe e 2sinh x :

 • & . 56,

  , .: 210 69 97 985 , e-mail: [email protected], www.edlag.gr

  6

  2sinh sinh E N E N

  2cosh cosh

  :

  B

  E E C

  T T

  ,

  1

  kT

  :

  2 2

  2 2 2 2

  2 2

  cosh sinh E 1N B N B

  cosh cosh

  .

  :

  2 22 2

  B 2 2 2 2

  N B1 1 1C N B

  cosh kT kT cosh

  (3) BC , :

  k T B x B 1 .

  x 1 xe

  coshx2

  , 2cosh x . 2

  1

  cosh x 0 .

  T BC 0 ,

  .

  BC ,

  k T B x B 1

  2 2 2 2 2 2

  B B 22 2 2 2 2 2

  N B N B N B1 4 4C C C

  kT cosh kT k T e e 2e e

  Taylor : xe 1 x x 1 BC

  :

  2 2

  2

  N B 4C

  k T 1 2 1 2 2

  .

  : 2 2

  2

  N BC

  k T

  Curie.

  _________________________________________ _____________________

  N

  1/2 AV , A . ()

  j j . j

  .

 • & . 56,

  , .: 210 69 97 985 , e-mail: [email protected], www.edlag.gr

  7

  () j jn

  . ;

  oT 0 K ;

  () Fermi; n N / V

  . 0P P T 0 n .

  () , :

  N,rEN

  N r

  e e

  , jj

  N n N,r j jj

  E n ,

  jn j . :

  1 1 2 21 2 1 1 2 2

  1 2 1 2

  n n ... n n ... n n

  n ,n ,... n ,n ,...

  e e e e ...

  , 1 1 2 2

  1 2

  n n

  n n

  e e ...

  1 2 ... , jj

  ,

  j j

  j

  n

  j

  n

  e

  .

  jn 0,1 Pauli.

  :

  j j jn j j

  0,1

  e 1 e

  () :

  j

  j j j j j

  n

  n n P n 0P 0 1P 1 , j jn

  j j

  j

  eP n

  :

  j

  j j

  j

  e 1P 1

  1 e e 1

  , jn 1 .

  T 0 K

  jj 1

  ne 1

  .

  1

  kT

  . T 0 . T 0

  FE , F jE .

  j j F E 0 . j F E

  e 0

  . jn 1 .

 • & . 56,

  , .: 210 69 97 985 , e-mail: [email protected], www.edlag.gr

  8

  () oT 0 K F0 E FE

  . :

  FE

  0

  N n d .

  oT 0 K n 1 . :

  F FE E

  1/2 3/2

  F

  0 0

  2N d A V d A V E

  3 .

  2/3

  F

  3 NE

  2 A V

  , N

  nV

  . :

  2/3

  F

  3E n

  2A

  .

  .

  J J T, V, . V . J C V , C

  .

  J

  CV

  .

  ,

  JP

  V

  C P . :

  J P V

  :

  J k T ln P V k Tl n

  j j jj j

  j

  ln ln ln ln . :

  j

  j

  P V kT ln

  P V N k T . :

  j

  j

  N ln :

 • & . 56,

  , .: 210 69 97 985 , e-mail: [email protected], www.edlag.gr

  9

  0

  P V k T ln d

  ,

  1 e ln ln 1 e . :

  1/20

  P V k T A V ln 1 e d

  .

  :

  3/2 1/2

  0 0

  1/2

  0 0

  2 1 2 1P V k T A V e d P V A V d

  3 31 e e 1

  2 1 2 2P V A V d P V n d P V E

  3 3 3e 1

  oT 0 K :

  FE

  0

  E 1d , 5/2

  F

  2n 1 E A V E

  5 .

  :

  5/2

  0 F

  2 2P V A V E

  3 5 ,

  2/3

  F

  3E n

  2A

  : 5

  5/33

  0 0

  4 3 4 3P V A V n P A n

  15 2A 15 2A

  _________________________________________ _____________________

  , , V .

  () ,V

  ln N

  , e .

  () in Bose-Einstein.

  () ; () Bose-Einstein; .

  () :

 • & . 56,

  , .: 210 69 97 985 , e-mail: [email protected], www.edlag.gr

  10

  N,rEN

  N,r

  e e

  e : N,rEN

  N,r

  e

  N,r N,r

  N,r N,r

  E EN 1 N

  N,r N,r

  E EN N,V

  N,r N,r

  N e N eln 1

  e e

  N,r

  N,r

  N,r

  N,r

  EN

  ENEN,r N

  EN,V N,r N,r

  N,r

  N eN eln 1

  N e e

  : N,rEN

  N,r

  eP

  N,r

  ,V N,r

  ln NP N

  ()

  i

  i i i i

  n

  n n P n

  :

  i i n

  i i

  i

  eP n

  i i

  i i

  i i

  n n

  i i i

  i in n

  e 1n n n e

  :

  ii

  1

  1 e

  i

  i i i i i

  i i

  n n

  i i i i

  n n

  n 1 e n e n 1 e n e

  n n

  2

  n n

  1 xx n x

  1 x 1 x

  , :

 • & . 56,

  , .: 210 69 97 985 , e-mail: [email protected], www.edlag.gr

  11

  i

  i

  ii

  i 2

  e 1n 1 e

  e 11 e

  () . :

  i

  i i i

  i i

  n n

  i

  n n

  e e

  n

  n 0

  1x

  1 x

  . :

  ii

  1

  1 e

  () Bose Einstein cT

  .

  , cT ,

  : Pauli.

  _________________________________________ _____________________

 • & . 56,

  , .: 210 69 97 985 , e-mail: [email protected], www.edlag.gr

  12

  ,

  , &

  ,

  , II, III, IV

  M , ,

  I, II

  ,

  H