Моя Сибирь - Надежда Малкина

of 5 /5

Embed Size (px)

Transcript of Моя Сибирь - Надежда Малкина

  1. 1. . . 1 !! . .. .. < . .. 1 1 .. ! _ ... | . ._ `| . .... ` .. . !3. ... _ . . . .. . ... ..` .1 .1 ! .7. 1 : . . . ! -. . .. .. ._ ..33-311.! . . . . .| !|.. 4..._ . .. .1 .. [ .: . ;1 !. 1 _ . .81 . .. _ . . .. .. .. |1 . 1 4 1 . ` . . 52 ..4 . . .! : :. .. .! .. | . . . ..1. ._ | .1 . .3:1: : .. . . [ . . - .. 3 4 . 7... . .. . / . . !. _ :!11.. .: 4 . .
  2. 2. -.,_; - . . 7 ' ' .4:5) ` . _ __. . _: _.; . . 4 :`:- " 1 ' - - -' ,. ` . ,.-: _ .. .' ... .. - 1 ; ^' 3 ;; _ : 13 ? 1 _ 0 41:93 . . -- : 7 -| ` .? #1 . " - . . ' - 155 : '**1 0 . ` ? `=' ;` ; _ --- . . _ ,' ' ,' ? ! ". . . . . ,* ._ .*
  3. 3. 4:, : |: || :| ; .:! . ! .:. . 1.4 . . . _ . 2 :. ._ . . .. . 7:2 :1| .;,1 | .._ 5. .. .11 | || :! !! ;3 ... ...:: :41. . |.. 1. 3 :: : . .. . | ;. .$121 . .! |:. | 1. ._. ... .9 | .1 . . .. .. ... 1,. .. .. | . . ..95 . ; .! | . ! . 7.4.1.._ . . : 2..1.:2 . .. . . .