у вигляді презентації

22
Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів

Transcript of у вигляді презентації

Page 1: у вигляді презентації

Історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів

Page 2: у вигляді презентації

Бесіда за основними поняттями хімії

•Як називається найменша неподільна частинка хімічного елемента, що входить до складу молекул простих і складних речовин?

•Що таке хімічний елемент?

•Що таке молекули?

Page 3: у вигляді презентації

Класифікація хімічних елементів і речовин

Page 4: у вигляді презентації

Оксиди — складні речовини, що складаються з двох елементів, один із яких — Оксиген.

Основи — складні речовини, до складу яких входять атоми металів, з’єднані з однією або кількома гідроксигрупами.

Кислоти — складні речовини, що складаються з атомів Гідрогену, здатних заміщатися на атоми металів, і кислотних залишків.

Солі — складні речовини, утворені атомами металів і кислотних залишків.

Page 5: у вигляді презентації

Відносна атомна маса елемента показує, у скільки разів маса його атома більша за 1/12 маси атома Карбону-12.

Відносна молекулярна маса — це фізична величина, що показує, у скільки разів маса молекули більша за 1/12 маси атома Карбону-12.

Page 6: у вигляді презентації

Завдання 1

Обчисліть відносні молекулярні маси таких речовин:

Mr (CuSO4) = Ar (Cu) +Ar (S) +4Ar(O) = 64 + 32 + 4·16 = 160Mr (Ca(NO3)2) = Ar (Ca) + 2 Ar (N) + 6 Ar (O) = 40 + 2·14 + 6·16 = 164Mr (Al2O3) = Ar 2(Al) + Ar 3(O) = 2·27 + 3·16 = 102

Валентність — це здатність атомів хімічного елемента приєднувати певне число атомів інших хімічних елементів.

Page 7: у вигляді презентації

Завдання 2

Визначте валентність атомів хімічних елементів у молекулах:

MgО, HCl, Na2O, Al2O3, H2S.Завдання 3Запишіть формули сполук Калію, Кальцію, Сульфуру з Оксигеном.

Page 8: у вигляді презентації

Вивчення нового матеріалуПершими металами, на які людина звернула

увагу, були самородні мідь і золото

Page 9: у вигляді презентації

Люди бронзового століття довідалися про існування заліза — більш твердого металу, ніж

бронза.

Page 10: у вигляді презентації

Важливу роль у розвитку хімії як науки відіграли філософи Давньої Греції.— Які елементи-стихії виділяли давні греки?

Давні греки вважали, що основними елементами є вода, земля, повітря й вогонь. Кожен з елементів-стихій є носієм двох властивостей.

Page 11: у вигляді презентації

Спочатку вчені намагалися розділити всі хімічні елементи на дві групи — метали й неметали.— Які елементи називаються металами?

неметалами?

Елементи

Метали Неметали

Page 12: у вигляді презентації

В основу розподілу простих речовин були покладені

Фізичні властивості (металевий блиск, хороша електро- й теплопровідність для металів і відсутність металевого блиску й відносно погана тепло- й електропровідність для неметалів)

Хімічні (здатність утворювати: для металів — переважно основні оксиди й відповідні їм гідроксиди — основи, для неметалів — кислотні оксиди й відповідні їм гідроксиди — кислоти).

Page 13: у вигляді презентації

Типові метали, як, наприклад, кальцій Са, утворюють основні оксиди, яким відповідають основи:

CaO+H2O→Ca(OH)2

— Доведіть, що кальцій оксид — основний оксид.

Page 14: у вигляді презентації

Неметали, наприклад сірка, утворюють кислотні оксиди, яким відповідають кислоти:

SO3+H2O→H2SO4

— Доведіть, що сульфур (IV) оксид — кислотний оксид.

Page 15: у вигляді презентації

Виявляється, існують хімічні елементи й відповідні їм речовини, що проявляють двоїсту природу.— Як називаються такі елементи та їхні сполуки?

Цинк гідроксид Zn(OH)2 має властивості основи (реагує з кислотами) і кислоти (реагує з лугами), тобто має двоїсту природу.

— Доведіть двоїсту природу цинк гідроксиду.

Page 16: у вигляді презентації

Із сильною кислотою, наприклад із хлоридною, цинк гідроксид реагує як основа:

Із сильною основою, наприклад з натрій гідроксидом, цинк гідро-ксид реагує як кислота:

2 22Zn OH 2HCl ZnCl 2H O

2 2 22Zn OH 2NaOH Na ZnO 2H Ot

Page 17: у вигляді презентації

Такі ж двоїсті властивості характерні й для цинк оксиду:

Оксиди й гідроксиди, здатні реагувати й із кислотами, і з лугами, називають амфотерними (від грецьк. амфотерос — «обидва», «той і інший»).

2 2ZnO 2HCl ZnCl H O

2 2 2натрiй цинканат

ZnO 2NaOH Na ZnO 2H O

Page 18: у вигляді презентації

Поняття про групи подібних елементів

— За якими ще ознаками можна об’єднати хімічні елементи та їхні сполуки в групи?•за валентністю;•за розчинністю у воді;•за агрегатним станом;•за складом;•за відношенням до повітря (кисню);•за температурами плавлення й кипіння тощо.

Page 19: у вигляді презентації

Завдання 4

Розподіліть запропоновані хімічні елементи на чотири групи: Гелій, Натрій, Хлор, Калій, Купрум, Меркурій, Бром, Аргон.

Метали: Калій, Купрум, Меркурій; неметали: Хлор, Бром;

Page 20: у вигляді презентації

інертні елементи: Неон, Аргон.За розчинністю у воді: Натрій, Калій, Бром, Хлор — узаємодіють із водою; Купрум, Меркурій, Гелій, Аргон — нерозчинні у воді.За відношенням до кисню повітря: легко окиснюються — Натрій, Калій; не окиснюються на повітрі: Гелій, Аргон, Купрум, Меркурій.

Висновок. Класифікація за однією з ознак не дає бажаного результату. Необхідно розглянути їх у сукупності.

Page 21: у вигляді презентації

Група 1. Натрій, Калій — активні метали, тверді, валентність І, розчинні у воді, легко окиснюються на повітрі — лужні метали.Група 2. Хлор, Бром — неметали, валентність змінна, розчинні у воді, не окиснюються на повітрі — галогени.Група 3. Купрум, Меркурій — малоактивні метали, валентність змінна, нерозчинні у воді, не окиснюються на повітрі.Група 4. Гелій, Аргон — не взаємодіють з іншими речовинами, не утворюють сполуки з іншими хімічними елементами — інертні елементи.

Page 22: у вигляді презентації

Домашнє завданняОпрацювати відповідний параграф підручника і

відповісти на запитання.Творче завдання. Підготувати інформацію про

одну з груп хімічних елементів: «Галогени», «Лужні метали», «Інертні елементи». Скласти ребуси з

назвами цих елементів.