Електронна книга

12
Електронна книга

Transcript of Електронна книга

Електронна книга

Електро́�нна кни́�га, еКнига (англ. e-book, e-text) — версія книги в електронному (цифровому) вигляді.

ФОРМАТИ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ

про́сти́й текст (plain text). графічні растро́ві — TIFF, JPEG, DjVu; мульти́медіа кни́ги́ — SWF, EXE; тексто́ві з о́фо́рмленнням — HTML,

відкри́ти́й фо́рмат електро́нни́х кни́г (OPF FlipBook), OpenDocument;

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ

Переваги:

-невеликий обсяг;

-можливість повнотекстового пошуку;

-можливість швидкої і простої зміни гарнітури і кегля;

-можливість читання книг при низькому рівні освітлення (на пристроях з підсвічуванням);

КОЛЬОРОВА ЕЛЕКТРОННА КНИГА

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ

Недоліки:

-потенційна несумісність з новими апаратним чи програмним забезпеченням ;

-екрани деяких пристроїв швидко перевтомлюють очі;

-час роботи переносного пристрою від батареї обмежений;

-значні незручності викликає переведення в такий формат паперових видань з великою кількістю іллюстрацій;

ВИБІР ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ:

Як вибрати електронну книгу за дисплеєм?

Мінімальни́й ро́змір діаго́налі ― 5 дюймів макси́мальни́й ― 10.

ВИБІР ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ: Як вибрати електронну книгу за

форматами файлів, які вона сприймає?

Ви́хо́дячи́ з то́го́, що́ о́сно́вни́м фо́рмато́м у ро́сійсько́мо́вно́му Інтернеті вважається fb2, то́ і шукати́ по́трібно́ при́стрій із підтри́мко́ю тако́го́ фо́рмату. По́пулярни́ми́ тако́ж вважаються DOC, TXT, RTF і PDF фо́рмати́.

РЕЙТИНГ ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ

AmazonBarnes & NobleSonyPocketBook

ЦІКАВИЙ ФАКТ

Вчені довели, що люди, які віддають перевагу електронним книжкам, читають в рази більше, ніж інші. Цей факт було доведено Американським аналітичним центром Pew Research Center у результаті досліджень в 2011 році.

НАЙБІЛЬШ РОЗПОВЮДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННІ КНИГИ:

електронні книги AIRBOOK

електронні книги AIRON

електронні книги AMAZON

електронні книги APACHE

електронні книги ASUS

Авто́р презентації:

Вівчарук Тетяна

Студентка природничо-географічного факультету

E-mail:[email protected] Сайт:http://vivcharyk24pgf.blogspot.com