Санхүүгийн тайланг унших аргууд

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Санхүүгийн тайланг унших аргууд

4LOGO

, , .

www.themegallery.comCompany Name

www.themegallery.comCompany Name . 1. 2. 3. 4. 5. 6.

www.themegallery.comCompany Name () .

. . www.themegallery.comCompany Name

: .

www.themegallery.comCompany Name

www.themegallery.comCompany Name , , , , .

: 5- , .

www.themegallery.comCompany Name

. , , . , , .

www.themegallery.comCompany Name

www.themegallery.comCompany Name

, , , , .

www.themegallery.comCompany Name

,

www.themegallery.comCompany Name

www.themegallery.comCompany Name : -

, .www.themegallery.comCompany Name

www.themegallery.comCompany Name 1 2 3 . 3 .

: : , , , , , .

www.themegallery.comCompany Name

www.themegallery.comCompany Name

-

www.themegallery.comCompany Name

- 2.

.

www.themegallery.comCompany Name

- 3.

www.themegallery.comCompany Name

( )

www.themegallery.comCompany Name

2.

www.themegallery.comCompany Name

3.

www.themegallery.comCompany Name

www.themegallery.comCompany Name

.

: : . : : , , ,

www.themegallery.comCompany Name

: ()

: ,

:

www.themegallery.comCompany Name

www.themegallery.comCompany Name

- =() ()

- = -

www.themegallery.comCompany Name

, www.themegallery.comCompany Name

, , , . , .

www.themegallery.comCompany Name

. , , , , .

www.themegallery.comCompany Name

. , .

www.themegallery.comCompany Name

20092010%%1 141010015551002: 4903552033,443 7505384654,44 503,5754,825 251,8251,616 463,3432,767 201,4201,298 292261,67www.themegallery.comCompany Name