Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των...

46
Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» ΑΘΗΝΑ, 1-2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2007 ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ΚΕΕ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ Msc Εκπαιδευτικός ΠΕ12 – Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο MIND MAP CONCEPT MAP FLOW CHART

Transcript of Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των...

Page 1: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών

στο μάθημα της Τεχνολογίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ«ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ»

ΑΘΗΝΑ, 1-2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2007

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ΚΕΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ MscΕκπαιδευτικός ΠΕ12 – Ζάννειο Πειραματικό Λύκειο

MIND MAP

CONCEPT MAP

FLOW CHART

Page 2: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Χαρτογράφηση εννοιών

►Δυναμικό γνωστικό εργαλείο

►Υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και προωθεί μαθησιακούς στόχους– υψηλού επιπέδου γνωστικές ικανότητες (επίλυση

προβλήματος, συνεργατική εργασία σε σύνθετα έργα)

– μεταγνωστικές ικανότητες που επιτρέπουν τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησης από τον ίδιο τον μαθητή.

Page 3: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

►Μπορεί να χρησιμοποιηθεί – για γραφή σημειώσεων κατά τη διάρκεια της

διδακτικής ώρας

– για τη διδασκαλία νέων θεμάτων

– για τη σχεδίαση δραστηριοτήτων

– για την ερμηνεία και κατανόηση φαινομένων

– σαν εργαλείο αξιολόγησης

Χαρτογράφηση εννοιών

Page 4: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Νοητικός χάρτης

ΘεωρίαΠλεονεκτήματα

Κανόνες κατασκευής

Μειονεκτήματα

Tony Buzan (1970)

•Ο νοητικός χάρτης μοιάζει με τη φυσιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου με τους νευρώνες

•Γραφική αναπαράσταση της σκέψης και της γνώσης

•Κατασκευάζεται γύρω από μία κεντρική έννοια που τοποθετείται στο ...κέντρο

•Γύρω από την κεντρική έννοια τοποθετούνται οι δευτερεύουσες έννοιες και συνδέονται με την κεντρική

•Γύρω από τις δευτερεύουσες έννοιες τοποθετούνται οι έννοιες λεπτομέρειας

•Προστίθενται επιπλέον συνδέσεις όπου απαιτούνται

Νοητικός χάρτης

•Εύκολα κατανοητός από αυτόν που τον φτιάχνει

•Προκαλεί ενθουσιασμό

•Προτείνεται για καταιγισμό ιδεών

•Εύκολη ανάκληση

•Δύσκολα κατανοητός από αυτόν που τον διαβάζει

•Δύσκολα μοντελοποιεί προβλήματα

•Χρειάζεται ..χώρο

Page 5: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Νοητικός χάρτηςΜπορεί να έχει αυτή τη μορφή...

Page 6: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Νοητικός χάρτηςαυτή τη μορφή...

Page 7: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Νοητικός χάρτης...ή ακόμη και αυτή

Page 8: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εννοιολογικός χάρτης

Εννοιολογικός χάρτης

J.D.Novak (1960)

δημιουργήθηκε

περιλαμβάνει

Έννοιες

Συνδετικές φράσεις

αρχίζει με

Μία αρχική έννοια που τοποθετείται στο πάνω μέρος

αναπτύσσεται

Προς τα κάτω

δείχνει

Σχέσεις

ανάμεσα σε

•Εύκολα κατανοητός από όλους

•Εύκολη ανάκληση, βοηθά στη «μάθηση με νόημα»

•Μοντελοποιεί προβλήματα

έχει Πλεονεκτήματα είναι

•Δύσκολος στην κατασκευή

•Χρειάζεται αρχική οργάνωση

•Χρειάζεται ..χώρο

Μειονεκτήματαείναι

Page 9: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εννοιολογικός χάρτης

Page 10: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

► Το διάγραμμα ροής είναι μια σχηματική αναπαράσταση ενός αλγόριθμου ή μιας διαδικασίας

► Εκφράζει αλληλουχία δράσεων ή εννοιών σε καθορισμένη σειρά

► Αναπτύχθηκε από τον Herman Goldstine, και τον John von Neumann το 1947

Διάγραμμα ροής

Page 11: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Διάγραμμα ροής από το βιβλίο της Τεχνολογίας της Α’ Γυμνασίου

Διάγραμμα ροής

Page 12: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Περιλαμβάνει καθορισμένα σύμβολα

Διάγραμμα ροής

►Σύμβολα αρχής και τέλους (οβάλ ή στρογγυλεμένα παραλληλόγραμμα)

►Σύμβολα βέλους που δείχνουν τη ροή των ενεργειών

►Σύμβολα διαδικασιών (παραλληλόγραμμα)

►Σύμβολα συνθηκών ή αποφάσεων (ρόμβοι)

Page 13: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

► Εισαγωγή

Εφαρμογή & ΤεχνολογίαΑ τετράμηνο. Φτιάχνοντας τον ερευνητή

Page 14: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

► Εισαγωγή στην έρευνα. Συζητήσεις για τεχνολογικά θέματα – Άποψη και έκφραση

Εφαρμογή & Τεχνολογία

Page 15: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

► Εισαγωγή στην έρευνα. Συζητήσεις για τεχνολογικά θέματα – Άποψη και έκφραση

Εφαρμογή & Τεχνολογία

Page 16: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

► Εισαγωγή στην έρευνα. Συζητήσεις για τεχνολογικά θέματα – Άποψη και έκφραση

Εφαρμογή & Τεχνολογία

Page 17: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

► Εισαγωγή στην έρευνα. Συζητήσεις για τεχνολογικά θέματα – Άποψη και έκφραση

Εφαρμογή & Τεχνολογία

Page 18: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & ΤεχνολογίαΚατασκευή νοητικών χαρτών

Page 19: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & ΤεχνολογίαΚατασκευή νοητικών χαρτών

Page 20: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

► 1η έρευνα. Περιγραφική έρευνα

Εφαρμογή & Τεχνολογία

Εύρεση σχέσης μεταξύ ανοίγματος χεριών και ύψους των μαθητών

Page 21: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 1η έρευνα. Περιγραφική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ ανοίγματος χεριών και ύψους των μαθητών

Page 22: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 1η έρευνα. Περιγραφική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ ανοίγματος χεριών και ύψους των μαθητών

Page 23: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 1η έρευνα. Περιγραφική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ ανοίγματος χεριών και ύψους των μαθητών

Page 24: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 1η έρευνα. Περιγραφική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ ανοίγματος χεριών και ύψους των μαθητών

Page 25: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 1η έρευνα. Περιγραφική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ ανοίγματος χεριών και ύψους των μαθητών Είδη σφαλμάτων – Παράγοντες που τα προκαλούν - Διορθώσεις

Page 26: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 1η έρευνα. Περιγραφική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ ανοίγματος χεριών και ύψους των μαθητών Είδη σφαλμάτων – Παράγοντες που τα προκαλούν - Διορθώσεις

Page 27: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

► Τα είδη της έρευνας.

Εφαρμογή & Τεχνολογία

Page 28: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 2η έρευνα. Πειραματική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ δύναμης και μετατόπισης ελατηρίου μοτοσυκλέτας

Page 29: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 2η έρευνα. Πειραματική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ δύναμης και μετατόπισης ελατηρίου μοτοσυκλέτας Σχεδιασμός πειράματος

Page 30: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 2η έρευνα. Πειραματική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ δύναμης και μετατόπισης ελατηρίου μοτοσυκλέτας Σχεδιασμός πειράματος

Page 31: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία

Σχεδιασμός πειράματος

► 2η έρευνα. Πειραματική έρευναΕύρεση σχέσης μεταξύ δύναμης και μετατόπισης ελατηρίου μοτοσυκλέτας

Καταγραφή Πειραματικής Διαδικασίας

Page 32: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 2η έρευνα. Πειραματική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ δύναμης και μετατόπισης ελατηρίου μοτοσυκλέτας Εκτέλεση Πειράματος

Page 33: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 2η έρευνα. Πειραματική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ δύναμης και μετατόπισης ελατηρίου μοτοσυκλέτας Τα βασικά κεφάλαια της γραπτής εργασίας

Page 34: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 2η έρευνα. Πειραματική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ δύναμης και μετατόπισης ελατηρίου μοτοσυκλέτας Τα βασικά κεφάλαια της γραπτής εργασίας – Τετράδια μαθητών

Page 35: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 2η έρευνα. Πειραματική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ δύναμης και μετατόπισης ελατηρίου μοτοσυκλέτας Τα βασικά κεφάλαια της γραπτής εργασίας – Τετράδια μαθητών

Page 36: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 2η έρευνα. Πειραματική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ δύναμης και μετατόπισης ελατηρίου μοτοσυκλέτας Τα βασικά κεφάλαια της γραπτής εργασίας – Τετράδια μαθητών

Page 37: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 2η έρευνα. Πειραματική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ δύναμης και μετατόπισης ελατηρίου μοτοσυκλέτας Τα βασικά κεφάλαια της γραπτής εργασίας – Τετράδια μαθητών

Page 38: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία► 2η έρευνα. Πειραματική έρευνα

Εύρεση σχέσης μεταξύ δύναμης και μετατόπισης ελατηρίου μοτοσυκλέτας Τα βασικά κεφάλαια της γραπτής εργασίας – Τετράδια μαθητών

Page 39: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Εφαρμογή & Τεχνολογία

Τεστ διαμορφωτικής αξιολόγησης με χρήση ημισυμπληρωμένου εννοιολογικού χάρτη στη δομή της γραπτής εργασίας

► 2η έρευνα. Πειραματική έρευναΕύρεση σχέσης μεταξύ δύναμης και μετατόπισης ελατηρίου μοτοσυκλέτας

Page 40: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Πολλαπλή Νοημοσύνη

Howard Gardner

Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης(Multiple Intelligence)

Page 41: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

► Γλωσσική►Λογική-

Μαθηματική►Μουσική►Οπτική ►Σωματική►Διαπροσωπική►Ενδοπροσωπική

Ο άνθρωπος έχει πολλά είδη νοημοσύνηςΟ άνθρωπος έχει πολλά είδη νοημοσύνης

►Πνευματική►Ηθική

►Φυσιοκρατική►Υπαρξιακή

Πολλαπλή Νοημοσύνη

Page 42: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Ερωτηματολόγια Πολλαπλής ΝοημοσύνηςMultiple Intelligence Inventory

Πολλαπλή Νοημοσύνη

Page 43: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Πολλαπλή Νοημοσύνη

Page 44: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Χαρτογράφηση εννοιώνΔεν υπάρχει συσχέτιση της επίδοσης των μαθητών, που έχουν

διδαχθεί με χαρτογράφηση εννοιών, με κάποιο είδος νοημοσύνης

Καμία συσχέτιση κατά Pearson

Page 45: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Κάποια (πρώιμα) συμπεράσματα

► Οι μαθητές κάνουν λάθη και ...θα κάνουν

► Από παρατήρηση του διδάσκοντα και από συζήτηση με τους μαθητές, φαίνεται ότι η διδασκαλία με χρήση της χαρτογράφησης εννοιών βελτιώνει την κατανόηση και την ικανότητα ανάκλησης γνώσεων των μαθητών

► Η ταχύτητα της διδασκαλίας έχει αυξηθεί

► Η χαρτογράφηση εννοιών απευθύνεται σε όλους

Page 46: Χρήση της χαρτογράφησης εννοιών για την μείωση των λαθών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Γιάννης Τζωρτζάκης - ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Συνέδριο ΚΕΕ 1-2/11/2007

Ευχαριστώ

Γιάννης Τζωρτζάκης[email protected]

Ερωτήσεις ;