სამოქალაქო სამართალი

Click here to load reader

 • date post

  29-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.081
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of სამოქალაქო სამართალი

( ) ( )

2011

1

ISBN978-9941-0-3409-1

:

: : 1. 2. 3. 4.

: 5. 6. 7.

:

2

. , , , . , . , .

:

3

, ,

. , , . . , (: ),

(: ) . , . 1 , ( ),

. , , : , , .

1

, . ( ). . , .2000. . 36.

4

, .

. , , , , . , . .

: 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. .

5

,

Active capacity () - Actus juridici () Agency () Artificial () - Burgerlich Gesetzbuch () - Capacite de jouissance () - Capacity for act () - Case Law () Chartrt () - Civili Law () Code Civil () - Codex lustinianus () - Contractus () - Contractus estimatioris () Cuassi delicta () - Compilatio () , Commitens Commitentis () , () , . Contradictio () Contrahens () , (, ), Common Iaw () , Corporation () - Domicile () 6

Damna () Damnum imuria datim () De le ge ferenda () De le ge lata() De latio() - De positium - () - Domicilio generale () Domicilio spegiale () Dommage moral () () Dolus directus () Dolus mamus () Dominium () - Dominis () - Emptor () - Elegentio jouris () , Error in negotio () Error in objecto () Error in persona () Edictum () Eruditio () Extraius () , Habitation residence () Habitation () Ius civile () Ius civile roman orum () Ius cogens () Ius commune () Institutciones () - Injodicio () 7

Iusdisposition () Ius patrium () - Ius privatum () Juristisch Person () Iudex unus () Iura () , Ius () , , Ius crumunal () Ius in rem () Ius natural () Ius noon scriptum () Ius publicum () Juristic person () - Legal person () - - Leges imperfectal () - , Rex () - Locatio condustio operis () Locatio condustio rei () - Locatio condustio operarum () Le gis actio () Liberta exambil () , Mandatum () Manus () - Mora() Mandataire () Manus morrte () , .. , Magister iuris () Magna culpa () , 8

Mancipare () , Mancipium () , ; ; , .. Mutatio () Non patrony mique () Ninerus clausus () Narrativus () , , . Novatio () (: , ). Novation non praesumitur () ( ) Neogotiorum gestio () Nullus emptiosine pretio esse potest () Nullus iuris () Optimus () Ordonnance () : ; , Offertus () , . Onus probandi ()- Pactis pruvatorum juri publiko non derogatur () () Patens patentis () , ; , . Postulatum () , . Praventio () Praesumptio () ; , . 9

Prejudiciel () , . Principalis () , Procuro () : , . Persona non grata () Persona praedilecta () Plana fides () Possesio bona fidei () Potestas deligata non potest delegari () Preascriptio () Pacta legitima () Receptio () : , . . . Rechtsgeschaft () - Reston () , Residence )) Rule () - Regula iuris () - Sanatio () - , , , Sanctio () - , ; , . Satisfactio () - , , . Sequestrum () - ; . Servitutis () . (. , ). 10

Subjectum

()

,

, . Specialite legale ()

( ) . Stare decisive () Servitutis Personarum () Servitutis Praedialis () Sequestrum () - , Scriptum () Status quo () Successio () - Successio singularus () () Successio universalis () , . Tulus () Two treatises on Civil Govermment () Tres Faciumt collegium () ( ). . Tutela () - Usufructus () , . Universitas () . Usus modemus pandekcta rum () - , XVI-XVII . Unitas personarum () Universus ius () ; Usucapio () Universitas facti () 11

Force majeure () , ; Civile () - Venditio () - Venditor () - vestimentum () , . Veto () , Verdict (. . .) , Vindicatio () - , . Vis absoluta ()

12

. .

: 1. ? 2. ? 3. ? 4. ? 5. ? 6. ? 7. ? 8. ? 9. ? 10. ? 11. ? 12. ? 13. ? 14. , ? 15. ? 16. ? 17. ? 13

18. ? 19. ? 20. ? 21. ? 22. ? 23. ? 24. ? 25. ? 26. ? 27. ?

:

28. , .

? ) ,

; ) , ; ) , ; ) , , ,

.

29. ? ) -

; 14

) ; ) ; ) , . , .

30. : ) ; ) ; ) ; ) .

:

1. . 2. , , . 3. . 4. - . 5. . 6. ,

,

15

, . 7. ( ), ; , , . . 8. -2 -2 , . , . 9. , . 10. - . : (Ga se law) (Statute la),

,

.

(: ) . 11. , . 12.

, . 13. () , . , . . 16

. , -2 -4 , . 14. , , . . ,

, . 15. , , , , - - . 16. . 17. , , ,

, , . 18. , . 19.

, . 20. , . 21.

( ). 22. , , 17

,

( ). 23. ( ) . 24. , , . , . 25. , . 26.

. , , . 27. , . 28. - 29. - 30. -

18

: 1. ? 2. ? 3. ? 4. ? 5. ? 6. ? 7. : ? 8. . 9. ? 10. ? 11. ? 12. ? 13. ? 14. ? 15. ? 16. ? 17. ? 18. ? 19. ? 20. ? 19

21. ? 22. , , , ? 23. ? 24. ? 25. , ? 26. ? 27. ? 28. ? 29. ? 30. ? 31. ? 32. 33. ? 34. ?

:

35. ? ) ; ) ;

) ; ) .

20

36.

,

, ? ) ; ) - ; ) ; ) .

37. , 30 , . ? ) , 30 ; ) , ; ) , , ; ) , .

38.

, . ? ) , , , ; ) , ; ) , ; ) , . 21

39. ? ) , ; ) , ; ) ; ) , .

40. ? ) ) ; ) . , ; ) -17 ;

41. ? ) 8 ; ) 10 ; ) 7 ; ) 6 .

42. ? ? ) ; ) 10 ; ) ; ) 7 .

43. . . -

. . , : 22

) - ; ) ; ) ; ) .

44. . . : ) ; ) , ; ) ; ) , , .

45. : ) ; ) ; ) ; ) , , . 46. : ) ; ) 6 ; ) ; ) .

47. : ) , ; ) ; ) ; ) . 23

48. : ) 8 ; ) ; ) ; ) .

49.

: ) D; ) ; ) ; ) .

50. . . , , . . , , . ? ) , , 16 ; ) ,

, .. 18 ; ) , , ; ) . 24

51.

,

,

, ? ) ; ) ; ) ; ) .

52. , , . . , , . ? ) , ; ) , ; ) , ; ) , .

53. : ) ; ) ; ) ; ) . ,

54. ) ; ) ; 25

) ; ) . 55. : ) ; ) ; ) ; ) .

56. , , ? ) ; ) ; ) () ,

; ) , .

: 1. - , . 2. ; . 3. , . 4. . . 26

5. -10 1- , . 6. ,

(), . 7. , .. ; , . 8. . , ,

, . , , (-12 -3 ); 1108- 18 , . 65- -2 , , , . 9.

(-13 ). : . ; . , , . , , 65- -2 , , . 27

10. , . 11. , . 12. . 13. . 14. ,

. 15. ; . - . 16. -18

: , , , , . 17. , , , ,

. 18. , , ,

, . 19. : ) ; ) , ; ) ; ) . 20. , 28

, , , , , . 21. : ( ), ( ) (

). 22. , , , , . , , . 23. ,

. 24. , , . 25. . 26. -20 1- , . 27. - : . 28.

, , , . - . 29

29.

,

. , , . 30. . 31. ; , , . , ,

, , ; , . 32. : ) ; ) ; ) ; ) ; ) ; ) . 33. 24- -2 , ,

. 34. ( ) , . 35. - 36. - 37. - 38. - 30

39. - 40. - 41. - 42. - 43. - 44. - 45. - 46. - 47. - 48. - 49. - 50. - 51. - 52. - 53. - 54. - 55. - 56.

31

: 1. ? 2. ? 3. ? 4. ? 5. ? 6. 7. ? 8. 9. () () . 10. ? 11. ? 12. ? 13. 14. ? 15. ?