วัยซน...

download วัยซน วัยใภใà¸à¹ˆà¹ƒà¸ˆà¸à¸·à¹‰à¸­à¸«à¸¥à¸±à¸

of 47

Embed Size (px)

description

Intercountry Centre for Oral Health กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ และ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

Transcript of วัยซน...

  • 1. 2545

2. 2553 3. : 12 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 () 15 : 2632 39 4. : 2527 2545 5. 2532 7 ( 2535) 1 2536 2537 25451 . 7(.. 2535-2539) 2535 2 6. 6 2548 2550 40-87 ( 2545) 19 ( 2550) 2549- 2550 87 2543-44 80 10 24 () 3 7. 2005 35 58 60 80 40 2 .3 2002 31 11 2.7 400 (2Preventing Chronic Diseases: a Vital Investment: Geneva, World Health Organization, 20053 Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Report of a Joint WHO/ FAO Expert Consultation.Geneva, World Health Organization, 2003 (WHO Technical Report Series, No. 916). 4 8. ) Sheiham & Watt, 2000 7 105 2553 1 3 5 3-17 2548 121 82 5 9. 6 10. 7 11. 4 1 4 2 25 2544 8 12. 9 13. 10 14. (2545) 8 2 55.8 25.0 3 75.9 60.5 .. 2542 2549 4.38 3 5 1 "" ( OHI) ( dmfs) 1-3 dmfs 47.16 "7 1-3 18 5 . 12 1 7-2525506 25457Lekswat, P. et al. The Development of a Model for Oral Health Promotion in Preschool Children. Intercountry Centre for OralHealth, 2004. 11 15. 8 (weight for length) 2545-2550 10 86 4.29 3.943.09 2.64 1.6320 25452546 2547 2548 2549 2550: (weight for age) 2545-2550 20 19.6414.7 1511.91 8.42 106.38 5 02545 2546 254725482549 2550 : 8 Formulation Regional Oral Health Strategy 2551 12 16. . 13 17. () 14 18. 1. 2. 3. 4. :() 3 5 3 15 19. 1. 2. 3. 4. 5. 13 x 9 6. 16 20. 7. 8. : 17 21. 2 5 84 2 1-5 18 22. 1 1 1 10 1 14 () - 2-6 19 23. 20 24. ( ) super-sized 21 25. 4 24 - 22 26. 1. 2. 23 27. 8 20 3. 2 () 20 60 160 4. 1. 2. ()3. 4. 24 28. 5. 6. 1. 10 2. ( 11.00 13.00 )3. 4. 25 29. : 26 30. - 27 31. 600 () 10% 28 32. 2003 70 () 180 29 33. () 30 34. 30 10 300 31 35. 32 36. . 33 37. 6-10 5 5 1. 2. 3. 4. 5. 2 100-150 1 52 30 34 38. 40% : = 30:10 6 1. 1-1.5 2. 1 3. 1 4. 1 6-8 5. 1 (200 ) ( ) 1 / 200 200 200 200 200 35 39. 36 40. 37 41. 38 42. 39 43. 10 40 44. 45. (WHO Collaborating Center for Promoting Community-based Oral Health)