Εμπρός 3007

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  273
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Ημερήσια εφημερίδα Ν. Λέσβου

Transcript of Εμπρός 3007

 • EE.. 77

  EE.. 77

  ,

  EE.. 1177

  60

  ,,

  ... !

  EE.. 88

  60 - - -

  . - () .

  - , - - - - ' . - , - ' , . , - , , - ' .

  -- 7788 ,, ,, -- ,, .. ,,

  --,, -- ,, ,, -- ,, ,, -- ..

  ABBATOKYPIAKO

  HMEPHIAEHMEPIA TOY NOMOY EBOY

  EE.. 66

  APIMO YOY 3007 TIMH 1,3

  MIKPEAEIE

  OHOAOPA

  E. 9-16

  77&&

  MIKPEAEIE

  OHOAOPA

  E. 9-16

  MIKPEAEIE

  OHOAOPA

  E. 7-14

  7&

  MIKPEAEIE

  OHOAOPA

  E. 7-14

  EMTH28 2010

  wwwwww..eemmpprroossnneett..ggrr

  '

  , , , , ' . 200

 • 2EMTH 28 2010

  HM

  EP

  O

  EMTH. 14 .

  A. 07.33 .17.44

  28

  O H

  T !!

  , , , . , , , , - , , - . - .

  ....

  : ,

  : -

  11881133: .11889966: - . -- -, - 12 ./ 3./.11990088: - . - .11991188: - .11993388: -- Mercedes-Benz W195 , 432,7 ./, - .11998822: -- - , 42 - .

  11991122: , -, - [. 11/8/1956]11993366: , 11995555: , ( -)

  881144: , -, - [. 742]11888811: , - ( ) 22000088: , (1998 - 2008), - [.17/1/1939]

  - 2357M H E (HE)

  A:KK ,, 8811110000,, MMT.: 2251041619 : 2251027300internet: www.emprosnet.gre-mail: news@emprosnet.gr

  info@emprosnet.grsales@emprosnet.gr

  : 22,, 8811440000,, T. /: 2254025526IIOKTHIA: EEIIKKOOIINNNNIIAA EEBBOOYY AA..EE..

  EKOTH - IEYYNTH: MMAANNOOHH MMAANNAA: TTPPAATTHH MMAAAAKKAAYNTAKTE: EEHH IIAAKKOOYYMMHH

  NNIIKKOO MMAANNAABBHHMMAAPPIINNAA OOAATTOOYY OO OOOO (())

  YN: (O)TTAAIIAAPPXXOOYYAA AAAA (A)EEHH TTPPAABBOOKKOOYYHH () OO (BIBIO) OO (())

  EOIOPAIA: .. KKAAKKAAPPNNHH,, AA.. KKYYPPIIAAZZHHART DIRECTOR: EIOOIHH:

  : XXPPIITTIINNAA KKAAEEPPHHPAMMATEIA - ENHMEPH SITE: MMAAPPIIAANNHH AAPPAAKKEEYYAA : TTAAMMAATTHH IIAANNNNAAKKHHIEKEPAIH: MMAAMMHH IITTAAPPAA YNPOMHTN:

  : TIKO : MMAAPPIIAA KKOOPPEEPPAA

  : YEYYNO OITHPIOY: TTPPAATTHH AAAAZZOOOOYYYYNNPPOOMMEE:: ETHIA: 110000 , ETAI: 220000 ,TPAEZN, YHPEIN, OTA: 440000 :

  TTHH IIAANNNNAAKKHHEKTYH: EEIIKKOOIINNNNIIAA EEBBOOYY AA..EE..

  . -, , -, . -,

  , 11

  -, - , - -., - - , -, -. - , . - , - .

  ....

  - - - , -, -. - -, - - . - 0 - , - -6 -. - , , - - .

  ..

  -

  - . - - , - . - - , , - , - , -. - , , - , , - - , .

  ....

  -

  , -. - - , - . - , , - , - , .

  ....

  ...... -

  - . - , . - .

  ....

  - - - 15 . , - , . . - , 15 -. . , - ( - ), -.

  ....

 • 3EMTH 28 2010

  . *

  (..) , . : -! - , - , - ., , - ( - -), ! . . , , . - .

  (( ))

  , - . ,

  , , - , - - . , - , - . - , -, , - - , - . , , , , , - , - . - - - . - - . - -, - - ! - - ... - , - , - , , , , - - . - , , , - . - -. - . , , . - . , , , - , , -. - , - , - , , - , - . , , - . - . , - , - , - . , , - , , - - . - . - ,

  EE.. 2233

  ,

  , , - . - , --, , , - . , , , - - -.

  . , - - - .

  ..

  . - -60%, , , -. , , - : .

  ....

  . - , - - -. - , - .

  ....

  - , - - , , - , , ., , - - - - -, - , -; - , ! , .

  ....

  ;; , , ,

  . - - - - -, -. - . - , , - - , -.

  ....

  -

  , , - -. -, , .

  ....

 • 4EMTH 28 2010EIHEI

  TPATH EOKO

  - .

  , . , - , - , , , 900.000 220.000, . .

  - , . , - 2010, - , . 12 - - . . , , - -. , , . . 36 -, - - , .

  . () , . , - - . , - .. , , - - . , . , . , , - - . , . , - , - -! , , . , , ... . .

  . - -. .. , : . ; .

  132 2005 2008. , .. , , -, - . . -, , . - - , .. . - , .

  21+ . - . .

  . 10.000 - 12.000 - , , , -! - , -. . - . . , - . - , : - ! .

  2266--11--22001100

  A OATOY

  1122 --,, ,,

  -- --,, --.. -- -- -- ,, -- -- -- .. .. , - - - 200 - - - - . , - -, - 28 29 .

  12 , - - . - - , - .

  - : , , . --, , . , , . -- , - , -. , -, - . , -, , . --, , -. : -- , , - . , , -, -. -- -- , - -, . -- , , - -., -, --, .

  22001100 --,, --.. ,, -- ,, 440000..000000 .. , , , -- , - . - - - 100 . - : - -, - , - - -. -

  , -, ( 13)., . -, , - -.

  2008 - - . - 2008, , - -, 400.000.

  ....

  -- ,, -- -- ,, -- -- .. - , , - , - ( ) 24 - - International Car-tographic Association - . - - - , - - , - . .

  , - , --, - , - - -. - -, --, -, - - - - -.

  12

 • , , . - . , - - . - , , -

  -, - - - -. , . , - , - . , . - , - - - -

  -.

  - - - . - . . -

  - . - , - . - - -, 2 - - -.

  5EMTH 28 2010 EIHEI

  ANATAIA YPIAKH

  -- --

  -- ,, --,, .. ,, --,, -- .. - , -, -, - -, ,

  . -, - , 30 - , 19 .

  - - - -, - , , - - . , -, , : - - , (, ,).

  - - -. , - .

  , , - , - - . - - , , - -- - .

  -- ,, -- ,, ....,, --.. - , . - ... ( ) , -, - . , . - -, , . , - -, - , - , . - , - .., . - , , - , - .

  . - - , , - , - . . - - , , - , , - - .

  - ,, -- -- .. ,, ,, --,, -- ..

 • 6EMTH 28 2010EIHEI

  - - , - - - , , - . - - -, - , , - -.

  , - , - - -, - - - - . - -, -

  . , , - - , -- , - , .., , - - () - , - ., , -, - - . , - , - - .

  -, -

  , - , - - . - - - . , , -

  , - - , - 1,2 . -, - , , -

  . - -. , , - - , -

  -, - . - , - - - , .

  -- -- -- -- ,, ,, -- .. ,, ,, -- -- .. .. ,, ,, --