เขียนสารคดีจากชีวิต ปีที่ 2

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  5

Embed Size (px)

description

เอกสารประกอบการเดินทางในโครงการเขียนสารคดีจากชีวิต ปีที่ 2 โดยนักศึกษาวิชา วส 318 การเขียนสารคดี ประจำปีการศึกษา 2555

Transcript of เขียนสารคดีจากชีวิต ปีที่ 2

 • -

 • 2

  .318 1.

  2.

  3.

  . 318 30 .

  () () ()

  1. 2. 3.

  . sanwarisam@hotmail.com 089 899 5858

  +++

 • 2 29-30 2555 . .

  29 2555 06.30 . . 09.00 . 10.00 . () 12.30 . 13.30 . . : 15.30 . 16.00 . () 17.00 . 18.00 . : : 20.00 . 30 2555 07.00 . 08.00 . 12 (2 ) : 10.30 . 3 (, , ) 12.00 . 13.00 . (2 ) : , () 15.00 . 15.30 . 19.30 . 1.

  2. 3. 4.

  () () () ( ) - ()

 • : < 31 "" "" "" 15 4 () () - () .. 1 ( ) 2 4 .. 2434 5 3 () () () 3 .. 2475 8 .. 2476 9 25 2476

  History

  4

 • : < 20,496.96 2,585,325 (2554) 125.5 /.. (#35) () 32 289 3743 200-300

  4 1) 250 2) 200-250 "" (Oxbow Lake) 3) 200 4) 200

  General info

  5

 • (

  Climate

  6

  (

  te & Resou (Tropical S) )

  3 25

  urces

  Savanna)

  2544 5%

  < 2

  4 - 2549

  61%

 • < -- 1. 1 540 .. 2523 180-402 402 19 2. 2

  2,168 11 4 ( ) 18 2505 ""

  400-1,000 3,000 250 67 .30 2

  ( ) ()

  4

  Forest Reserve

  7

 • (- ..

  8

  , ) (

  ()

  )

  20 ) (

  ( ()

  (Cory (f , ,

  < - (

  ) .

  ypha lecomtei) (ebang palm) fan palm) ( ) )

  .

 • > ( ) - () (.. ) ...

  > - () () "" "" "" "" ", , " , (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) , (.)

  Key Figures

  9

 • < 74 304 () "" 7 1 2535 5 2539 1,129.9 706,243 () 5 83 (19) (22) (17) (14) (11) 6 39,000 38.48 /.. 300700 19 ( 32 ) 1,0001,300 ./ 3 (173,218 ) (12,500 ) (78,350 ) . (2,732 )

  "" "" "" 1213

  304 7 850

  Wangnamkeaw

  10

 • 1 (.4) o o

  o . o o (..-..) saltlick (herbivore) 2 (Dry licks) ( 1 ) (Wet licks) (Carnivores) (energy flow)

  Attractions

  11

 • "" () 1. 2. 3. 4. 5-20 5. < 1. --- 2.

  Agroforest

  12

 • 3. "-" 4. 5. 6. > . . . 200 10 2549

  Wiboon Khemchalearm

  13

 • : < Thailand Outdoor Park & Camp 2533 2551

  (NGOs - Non Governmental Organizations)

  20 ()

  Suan Lung Choke

  14

 • () - > 1. < 2537-2545 22,000 100 .. 2546- "

  Chokedee Paralocanond

  15

 • 2. 2 3. 4. 5. 1. 2. 3. 20-30% 4. 5. 15-15-15 15 < "" 2 () "" "" hornbill < Bucerotidae "" 52

  16

 • 13 4

  4

  (Keystone species) 200 (Umbrella species)

  2 .... ""

  Wildlife

  17

 • 2547 13 .. "" < (Gaur, Indian bison) Bovidae () "" 5 B. g. hubbacki 2-60 (B. javanicus) 2 (IUCN) CR (Critically Endangered) 4-10 .. 2538 2547 2550 50

  18

 • - "" - 15 2554 - . . . 7 . .

  12 ..2554 20 08.00 . 13 .. 2554 7 . 200 25 700 14 ..2554 14.00 . . . 2537 .. 2537 7 . "" 100 14 .. 2552 ( ) "" 2456

  19

 • (

  32 )

  2547

 • > (.) 17 2533 40 % (...) 2518 > . 2546 ... 3,798 ( ) () . 9 . 9 . . . () 2551 2 100 25000 wildfire, forest fire early burning (prescribe burning) firebreak () Fire line

  Life & Land Forest & Fire

  21

 • ()

  >>>

  (/) 1 2 3

  < Thread (, ) < ( ) < ( ) < (, ) < ( ) < ( < )

  ( ) ( ) "" 3 (1) (/ ) (2) (3)

  22

 • (

  ) .. ()

  ( passive voice )

  ()

  ()

  - lead ending

  ()

  Feature writing

  23

 • Notes

 • 25

 • () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

  () () ()

  () () visual culture

  316

  Findland by Hand

  Trippers

 • - -

  ""

 • The Road Not Taken

  Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood

  And looked down one as far as I could To where it bent in the undergrowth;

  Then took the other, as just as fair

  And having perhaps the better claim, Because it was grassy and wanted wear;

  Though as for that, the passing there Had worn them really about the same,

  And both that morning equally lay In leaves no step had trodden black Oh, I kept the first for another day!

  Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back.

  I shall be telling this with a sigh Somewhere ages and ages hence:

  two roads diverged in a wood, and I I took the one less traveled by,

  And that has made all the difference.

  Robert Frost

  -

  318

  , 2555