волшебный кошелек апрель + июнь 2013

download волшебный кошелек апрель + июнь 2013

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Волшебный кошелек апрель + июнь 2013 http://tebekosmetika.net.ua/aktsii/volshebnyiy-koshelek_aprel-iyun-2013.ppsx-volshebnyiy-koshelek_aprel-iyun-2013.html

Transcript of волшебный кошелек апрель + июнь 2013

  • 1. ,

2. ! 2 3. 1 3 4. 2 4 5. 3 5 6. 6 7. 100 100 !7 8. Farmasi! Farmasi , 8 9. 100 - 4 ! 100 400 9 10. : Farmasi : 01 30 2013 : 100 01 30 2013 : 100 100 Farmasi 10 11. , (= 20 )11 12. , Farmasi ! 12