· 199 Pg. P.U. 13. "papan nama" ertinya mana-mana papan, atau permukaan luar dinding sesuatu...

10

Transcript of  · 199 Pg. P.U. 13. "papan nama" ertinya mana-mana papan, atau permukaan luar dinding sesuatu...