Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

349

description

Ο πρώτος τόμος από τα Άπαντα του Λένιν, στα ελληνικά. Έχει αναρτηθεί και σε υψηλότερη ανάλυση, στη διεύθυνση: https://archive.org/details/lenin_apanta_tomos_1

Transcript of Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

Page 1: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)
Page 2: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)
Page 3: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)
Page 4: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

,!

Page 5: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)
Page 6: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

.3~3 --..314

3· 1977

-

. I.

(1893 - 1894)

«»

Page 7: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

-" . I.

55. " . I.

IX 1920-

1926 20. 26 (6

2 ),1500 . I..

. I. ·' ,

«"»,«-» «», --.",, II

XIII

1925-1932. ' -30. ' 2700. I..< .

. I.

1941 1946-1950.-35 (' -). 2927.,( 62 -

).

Page 8: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

VIII

. I. -* -

. I., ,. , -, -,, -,, . -, -, ,. ,,.,- 10., " . I.,,3000 -. : «,, " ;»,« », « ;»,«" , »,« -»,« », «-, »,«»,« »,« »,«,," »,«»,«» .

. I., -«», «», «-»,«»,«», -, ' ,*. I. -, , -

IX, -,· , , ,, , -, . I., ,, ,,-. ,:,,,, ,, . I., -, , ." «»,« »«, -» « »,«».. I. «», « » ,. I.,

. .',1913 . -, -«», . I.

. ., ..,. I. 1. 1., ..--, -, - -.,", . I.. -

. .. . ., . ., . . -

Page 9: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I. , ' ." . I. -:,-, ,,,/ -.-,: « -» , ."

. I., -, -. " -:3 4 1917,, ,-. ,"." -

. I. -, -. ",-, «», . I. -,, .

XI

' , . I. --. . I., , -.' ,,-. I. ,-, --,. " « -( VIII)», . I., -, -.

-. I. ", --, .,", -, . I.-, ,

' .". -: « »,II

Page 10: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

XII , -III ,«-» ." . I. -, -1922- 1923: « »,«», « -»« ,,"».

. I., :«-»,« »,« »,«»,«-, ».," . I., 20 -. , -, , -." ' ..

' -. -( * -)·, .,, «», «' »,-

«-». (,,,-, .)

.. I. .

. I., ,.. I., -", :, -, ,,, , -. , . I., ." -,

. I. : -' * ,,

. I., . -. I.* ,, .*, . I.. ,

. I.,-*.

. I., ' -, .

Page 11: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

XIV

*

. I., , -. I. —--, —,, -.

. I.

—, -. . I., -, -. . I. -' -.. I., , , -,, * -.,, »,. , -.

. I., -,, ,,.. I. , -

XV

.,--, -. -,. --, . I. , -' .,, -, . « -

».(",4..,. 28,. 270).

. I. ,.. -,— ,—, <-. . I. -,; . ,-. I.* -, , , -,.

. . -,. -,,

Page 12: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

XVI , -,., -.

. I. ,, ., -, , ' -,, .. I.. --. -,, .

. I. ,, — -. . I. .. I.«», «», -, , , -. . *. I., -,, .

* *

. I. - . I.

1890 - 1891

Page 13: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

XVII.-.--,-..- .-, , -,-.- . -, *§ ,, .. --.

9-

2". I.

Page 14: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

§ . I.

1893-1894,. -.19 -,. -.. -. .

. I. 1893-1894,£-19,. -.-,--, ., ,. . -,, -

-. «».. I.:«('

. . —,, -")», «'' »,« ,, " -;( «-» )»,«

.( )».«», -. I. -

1893.,, --.,« », -,

9 ,, ,«».", ,, , -: -,9 . 9 8, -,,. .

Page 15: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

XX

« ». '. I. ,' -.«»,

. I. . ., -, «».. «'», 1893, . I.

. -. «»,,-, ,,, --. ", -,«» (. . 105).-

. .,«»,-. , --, -.

«'» ,... I. « ,, ";»,

1894.

1893 «»— -

— , -. -, -, *. ,, . ,. ' ,, -, -,,, , --, . . I.,« » --, , ,. . I.

—,-— -

Page 16: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

XXII

.. I. ,,, . ,«»-. -' -" -, ,,.« ,, ";» . I. -& -, ., . I. :« -." -,, ,, -, ,-( )-» (. 310).« -

XXIII

. ()», ' 1894

1895. ,« -». . I. ,-, --.

, « -.» , ,., , ,

1860-1880,- .-,«» ..«» -, «-» , -. , «»,.. I. -, . «. ..,— ,

, , ,-*-. . .» (. 418).

Page 17: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

XXIV

. I. -, -. ,,,. ,.9* ---,£ -. £ . I.

-,, -. ,«» , -. " . I. « . I.() 1887-1 893».

. I..: -5 1893

16 1893,-.-

. . —« » 1

1893.1923«-

(1898 - 1923)»

Page 18: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. . «» (, 1891, . +391),,, -() -. ,,— — *,, -**

1887-1890.

--,2, , -

, -: -(), --—;

* «» -. -. (. .) .

** -.

Page 19: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

4 . I. -® -. -« ».: -, ,-

'* ,-.'«» *«» (. .)« » (.-)3

.:, -( -,--:

2 «»*)*, -, -* ' 2, ., '',,, ., -.,

5

&-, «-» , -: -.,- (-) (,,), -.« ,— . -,— ' , ,, , ',. . . .

. . . -, -.-»(, . IX). ,

.,-*. -:« -' -

* , -., -, -. -, -, .

Page 20: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

6 . .

-, -. --, ,... -:, -, , -.,. ."-»( . )., ,,., ,,, -: ,,: ,.., ,

7: 113 -19 586 ,.

0,6%. 2159 -(1874+285) 34 978,. 6,1%.,

7224 28 794,.25%.

9496 83 358,. 1/9,,,.,.. , -, , *-, -. -, '

30, . -, ,«» ** ,, -.II«— — -( ) -

3, , --* .

Page 21: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

8 . I.

. --, ^-» (. 106). -:« — —:;" -., ; -; -.' » (. 154)., -: -

&,. ,, -, , ,£ ,, . -' .

( ) «-» (. 323) -«, » (. 351).«-,—

" 7*" $ 7 ' / 3

— „ * / /!

-

. I.« ». — 1893

Page 22: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

9,— , -1870-1880, --» (. 323). -

' , ', ,—«-» -; , ;--,; -; -, -., ,, -. -" .: ,

4, -, ,,-, , .3". I.

Page 23: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

| ^-. «» (. XII), «--» (. XII).« ,— ,— --,».«" -,7,6% -'

16,3% » (. 108).-, ,, -,,-, -:,, -5-, -, , ,. ,,,, -,, -,, -, -.,

11, -, ', ' -(^^) (-5 511). , -,.

6 :1) 2)

5** 3) 5 10* 4) 10 25* 5) 25 50 6) 50.' -

-°/

--

%

-)%

3 -,,--6 7,5 9. 5. 12 11,5 11 3,5

» » 5—10 » 22 21 20 8

» » 10—25 » 38

19

39 41,8 16,4

» » 25—50 » 16,6 15,1 34,5

» » 50 » 3 4,4 3,1 75

( -, ) -: -40%( 10 .), 40%( 10 25 .) 20% ."

& */ 06,7%,. 3,3% ), -.*

11 . . .

Page 24: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

12 . I. ,' .

(

(. 145)):

- - 1-

I

-

\

(>

I*8

I

£

?

2

|

-6,8 3,1 0,09 10 8,7 0,7 9.4 6,4 0,9 0,1 7,4.

5. 6,9 0,7 0,4 8,0 7,1 0,2 0,4 7,7 5,5 0,04 0,6 6,1.5-10. 9 1,1 10,1 9 0,2 1,4 10,6 8,7 0,05 1,6 10,3.10 - 25. 14,1 0,6 4 18,7 12,8 0,3 4,5 17,6 12,5 0,6 5,8 18.9.25 - 50. 27,6 %% 9.8 39,5 23,5 1,5 13,4 38,4 16,6 2,3 17,4 36,3.

50. 36,7 31,3 48,4 116,4 36,2 21,3 42,5 100 17,4 30 44 91,4

14,8 1.6 5 21,4 14,1 1,4 6,7 22,2 11.2 1,7 7,0 19,9

« — — |, ,-» (. 146). ,

.:1 6

.- .- .-1

°· °- "

° ** ° *14,5 0,9 4,1 0,9 4,6 1

» » . 5. 4,9 1,1 4,6 1 4,9 1,1

» » » 5-10 » 5,6 1,2 5,3 1,2 5,4 1,2

» » » 10-25 » 7,1 1,6 6,8 1,5 6,3 1,4

» » » 25-50 » 8,2 1,8 8,6 1,9 8,2 1,9

» » » 50 » 10,6 2,3 10,8 2,3 10,1 2,3—6,6 1,5 6,5 1,5 6,2 1,4

-9,.,

100:

100 100 100

» » 5. 86 110 106

» » » 5-10 » 136 120 117

» » » 10-25 » 195 140 137

» » » 25-50 » 259 190 178

» » » 50 » 272 230 219

,

-, .,,

Page 25: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

25., -75. -., . ,,. 147, «

96 146 » :-, «», ,5 1/5 ..

-.,, -, -,, .,

* . ,' |, -,,, --*., (,), -:

*« * |^ ».. II.

.. .. 1892.. 122, 133 . .

>

. 5. 18,7 2,1 11 14,4 3 5,50 25 2,4 15,25

» » 5-10 » 33,6 3,2 9,20 34,8 4,1 5,52 42 3,9 12

» » 10-25 » 57 7 7,65 59,3 7,5 5,74 69 8,5 4,75

» » 25-50 » 60,6 16,1 6,80 80,5 16,9 6,30 88 20 3,75

» » 50» 78,5 62 4,20 88,8 47,6 3,93 91 48,6 3,55

44,8 1 5,80 50 12,4 4,86 56,2 12,4 4,23:56%, ,£( )— 25% 1,, ,-| (91%).: 30-

15-24 . -,-, . --. ,,( ). -,:.« — -

Page 26: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

16 . 1.

' —) ., .,. · -,& -» (. 148)., . -, -, .«».« -— — 1890

133 852. , -, -84 756 . , .

63% . .-»(. 150)* : [.. 17. .]«— —2, -

2/3 , -,

4/5 . -( .-) 1938 .,

4% » (. 150). --• ) (-). * «1/ ^ ».

17

0100 3095» ?2# . -- *—' 5

*3£> < ^

|I

1>0£>153)1£>31

»"-

—**>

*»—<1-^

« —

-

< (0>901 I

>1<-«—

(

-

>

3(30* 3£

*»?

— -

<. --

(0>)( 53)1)£>31

»( !

<<7\«

.< 10>>1 « © — 1-^

*

1301>11 021

30 ?3©—1

00 -< —

1

©0}1(! !>3)131

-*· «

= *< <9>3

\« -<— 1 §

»

&.

^* 0

30>130 3£

, -

2 > 0£))53111£>31 (

»—*

\—<

—»

*"*

> .< ^ - ·»

28

-

< >

*3.

-

£

>

I

1

>

£*

I

?^.

1

£

«I

<

"0

«

I

£1

Page 27: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

18 . I. ,. --.

:« -, »(.-). " ' «-»,1889 ' ' . ,:« ,-, , -,. , -, -, , . -, -». [ ,,, :, , -

, *-, .]« ,,,, 9

,» (. XVII) —«» .,

19,1-2 2-3 -, . «

-» (. ).-,(2-3 ),, ' -, ':( ),

3-4%. , -. -( )«» ,. (..).,, -( ,

), ( -,), ,« 1884-1886— —

-,256 716,

!/4 ,* ,* XIX ,. . .

Page 28: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

20 . I. I—,, , -,. |,. £-,, :

&10.

» » 25 »

» » 25 »

256 716 . 100%,, -. ' -( ^) , -,, -, ., -» (. 136-137).

« (-),-, » (. 135):

16 594 .. 6%89 526 » » 35%150 596 » » 59%

21

"" 5.» » 5-10 »

» » 10-25 »

» » 25-50 »

» » 50 »

32,7 11,2 25,7 14,9

-.-:

1 ** °/-. 0,3 0,8 1,1 80,5

» ». 5. 6 467 3 082 1,0 1,4 2,4 48,3

» » » » 5-10 25 152 8 924 1,9 2,3 4,2 12,5

» » » » 10-25 80 517 24 943 3,2 4,1 7,3 1,4

» » » » 25-50 62 823 19 030 5,8 8,1 13,9 0,1

» » 50 21 003 11 648 10,5 19,5 30 0,03

195 962 67 627 3,1 4,5 7,6 -— , -. ,£ ,' ^, -

* ©.

33

111

73 97 80 97,1

65 54 30 38,4

46 23,6 23

21,5 8,3 16 8,1

9 2.7 7 2,9

12,7 6,3 13,8

Page 29: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

22 . I. ( ),.. « ,, -» (.214):

§.6.

33 10 57

» 37,8 28,2 34

» 39,3 7 53,7

£. ,:--- ~ ? - ·§ 4

! !!!! -I|4 || |*

1 *. 5-10. 0,8 0,5 0,8 0,4 0,8 0,5

» » » 10-25 » 1,2 · 1,3 1,2 1 1 1

» » » 25-50 » 2,1 2 2 1,6 1,7 1,5

» » » 50 » 3,4 3,3 3,2 2,8 2,7 2,4

-6( -

5 .)"* 23/ 12, . -.

*. \.

23

-,(. .* «»),,., -. --& 6-.

:*°°<". 5. 34 070 2,4 1 12%^.

» » 5-10 » 140 426 9,7 | 40%

» » 10-25 » 540 093

» » 25-50 » 494 095» 50 » 230 583

1 439 267

37,638% .

40%

%):20%

34,3 1 50%^.16

}

., -(. 272), 16-18. -.

---. , -, .* 1> — . ·_

Page 30: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

24 . I.

'' -, . « --)» (. ). -., « -,» (. 114). |-, '--. , -

' -, -., -:-- - ( .). 239 1077 — 838 4,3 0,9

» ». 5. 247 1484 — 1237 4,8 1,0

» » » 5-10 » 465 4 292 — 3 827 5,2 1,0

» » » 10-25 » 2 846 3 389 — 543 6,8 1,6

» » » 25 - 50 » 6 041 + 6041 8,9 2,4

» » 50 » 8 241 + 8 241 13,3 5

18 079 10 242 4- 7 837

25,.1 , -."' , ---

(. 117):

100.. - ^. 5 7,1. 28,7 136 28,5 28,2» » » 5-10 » 8,2 » 12,9 67 12,6 25» » » 10-25 » 10,2 » 6,1 41,2 9,3 20» » » 25-50 » 12,5 » 2,9 25,5 7 16,6» » » 50 » 14,5 » 1,3 18 6,8 14

10,9. 5,4 36,6 9 18,3« ,,. -, -2 -' ,» (. 117). , --,

7"24,3 / 23,6%

52,1 % (. 284).

4 . I.

Page 31: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

•26 . I.

( -), ,,\ , -. , --,, ' ,· ., -,, , (.) 1861 8). -': -.

' ,,, * , -, — -(. 273-274): " >

,.. ....5 .

» »8,9 8,7 4,3

8,9 8,7 6,8 8,9 9,1

10,2 10,6 9,7 10,3 10,9

11,6 12,4 12,3 12,3 12,8

13,5 13,8 15,7 13,7 14,3

10,7 11,3 10,1

5-10 » 8,9 8,7 6,8 8,9 9,1 6,8

» » 10-25 » 10,2 10,6 9,7 10,3 10,9 9,6

» » 25-50 » 11,6 12,4 12,3 12,3 12,8 11,9

» » 50» 13,5 13,8 15,7 13,7 14,3 15

6 »

27

:« --1,," . ,: ,. , , -» (. 274). -,: . . "-,(. 318):

100, $,». 5 . 42 4,7

» » » 5-10 » 28,8 » 5,9 9» » » 10-25 » 24,9 » 6,5 7

» » » 25-50 » 23,7 » 4,8 5,7

» 50 » 25,8 » 3,8 4,3—?^ 25,5 5,4 6,5

« -( )-,. 10.: --

Page 32: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

16 ,,, » (. 318).« — —, -, , -

4-» (. 162).« —

—'

' ., -, . -, »(. 313). -: ' , (-)· (: ), , -, -,.., * -, , -

' . -:« '

29

1 /%-2', ' -» (. 316).

(. 314), ,, -(. 315), ." « -» (. IX) :« — — --4: , --* — ·

* -. -,, . -*,., --.-. , ., -, , -

-&, -() -, , -

Page 33: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

-» (. 257). -, : -,,, £., ' -,—.' .-

(.), -. -:-,,,- --( -) «» , ,. ,

, , -,. --,,2* ' (.•, ,

209,91. . .

31

259),2/3.'.

1 7.6%* (. 319):

100 $*-

9 £

I. 5. 6 90,7» » » 5-10 » 6 44,7» » » 10-25 » 6 27,5» » » 25-50 » 6 17» » » 50 » 6 12

« -— — -,--, -.

' , ,--, ,-, -

*: ,. , \-, .

()—39 — —+ 11,8 3,77 30

36,5 11,68 191

52 16,64 574

61 19,52 1500

Page 34: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I. .. -75.

1500 . -34%. 574

16 34. 191. 8.30, . ., -, -,,, ,-. . -,, .(,), , -, , -, ,, -. ^ -.,: --» (. 320)., , -, -: -

( 25.) *

33.-, -(10. )·,

' -. , -, -. --*, ,.:40% ,

20%.-;,: ,- ,, () . --.", 1600 ., -:, -,,, -

Page 35: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

34 . I.

. ~ . - ,

-. ,16. -( ), 100 -.

191 100 =19 100. — : 1600.--

100, : 8, 12 4-20 8· 40 16- 17 34 3 75( -

1583 ., .1600 .).

(40%), . -,-5 , :

20-30 + 40-191 + 17-574 + 3-1500=21 350. -* 20 [,], ' -1535.— -

9. -·, , -. -

' . «»(, ),-.

«— — -

-., 3 100:3.8%

» » 5 2,5

» » » 5-10 » 2,6» » » 10-25 » 8,7

» » » 25-50 » 34,7» » » 50 » 64,1

12,9%-,» (. 144).

( )( ),25 50

, 1/3 ( 1,8-1,9

2,4), -50 -( 2,3

5)* ,,8241 (. 115), 7129 -." -

— ' -,. 6 .9 -: -, -

Page 36: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

36 . I.

*/3 -.IV

«».', ,

', -. . «-»,«» -."§

10, ,| , , -£§ , -·«» (. 323),«» (. XXXII).

* . ,, ,.,., -. . " £, ,

37

, ,-,, -(-).

' -. «» (. 110), ,,.«— —,, -,

' -. -,» (. 110).« ,--, :1) ,. -, -,

10

3-2 , ' 3

2.2) -, .

Page 37: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

3* . I. ,' .

2.-() 3,

2.3) , ,,"·

( , --). ,, ., ' -, ,.,,» (. 121).

(. 125):

»

»

-37

32,7

43

11

--44,6

46,8

34,8

--11,7

13

13,2

-6,7

7,5

9

* -, | -:

39

4 ©2 - 3 1

36,2 41,6 7,2 15

» 34,4 44,7 5,3 1 5,6

» 44,3 36,6 5,1 14

., ,, 4. ,'' ':«— — -: '£ .,

(6-8 )(4-6 ). . . ,,"» (. 124). --', ,. , -, .

' -, , : -— . · -— 10 25.,

—25 . -«»,

Page 38: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

40 . I. -:« -( ) -1/6

-,40% -

40%.

( ) -5 20%,-

40% -40%» (. 112)., -, .

'' .

." , ,, , 2/. ,'().

263 589 -(. 117) 43 625,. 17 %, 2 /2

-.(80%

_ 48%— 12% -). -« ,, -

10. » (. 135).

41

': 146 114.962 933. ( ),. 15%." , -

174 496 .,',, -12%,. / -

3/8 -. ,

(. -)- -,, -3 1

/3 .,: , 33-39%—, -—. -, -: ( -) -

7 3 , .. "--«-» (). , -, -— . --.« — —,5". I.

Page 39: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

42 . I. 43

. -, -, -. -, ,, ,, ', ,., -, * -11

,» (!4).':«— — -

-, .,, ,-, ., .- -, -» (. 135).

« -,— — --. ,, .,* , -

. ,,. , ,,. * -[:«,, -

»]* ' , «".,, -— — -". ,,» (. 139)., -, -.

10,, «,» (. 278). -, , ,: ,."--,, -,, :« —-

—' -, ,, , » (. 278).

Page 40: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

44 . I. , -(30 200), ." , ;. ,,

, ,, ,,.- --,, .,: .5. -( 3,5 .). -, *, ,-. « -

5. — -—, ",» (. 319). -,. 5-10.. : -«»;

' -,, ' .' ,«» (. 107).

45: --(. «». -. VI VII)*, , -. -:

7 -, -( -

39 1/2 .), . -.-, « --», « -., -. -,,» (. 288).",,, , -, «90 » -, .,, :, -·, -

4 -( ).-, -

Page 41: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

46 . I.

&, ,:« -, -,4.

6 1[ 2, 4*/2. 3, 1

1/2.

6-8., 16-18. . ...--18. ,40% -

10, ' -, ., -» (. 272). |-8,. (17 .),-\ -«»,. -.": -), 8. 0,48.* 3. (

2 3 )· 3,576.( — 5 1

/2

6 /2 ),

1. (0,944),

30.. , ,

47,' . ':« ,.-, 4-, -

, . 20, -, 200-250 -. 150-180 -, . -' , ,, ' 120

, .,," ,» (. 289)., ,.150, «». --

(30+87,5 * = ) 117,5-120.-,

**.

* 3 2. 25 -(25 3,5 = 87,5)— -,. 272.** . «»"

9 1885 (« »). . -,. -, 9. . . -, -.

Page 42: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

48 . 1.

*-, ,* -. --.—. , -,, ,, · ' -

(.) .-, , --, , ., -, ,,. ., ,

40% .. ",

495,39,-. 109,10[. . -

|], 135,80, 250,49 :,,, .. [24 «-»]. —19$ **0*7*^ 6 ^ °°348,83, ' 156,03

192,80 . [ -225 8, — I. .( — . )].

49

10 25.. «» ',() :16,4 .,

17. 7,3 ,7,6 ( 3,2 3,1).

17-18.(,), 20-21.. -,, -,., -: '* ,.:, .'' -

' 16., 10 16.--. -, ,

2846 -3389,. 543., -.,

3,2 , ,, 4., -. ' -/2 : ,-

Page 43: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.440%, 20%-, 20%, /%. -

*'

.

.-13 789

8 234

226 389,21

137 343,75

4 218

4 029

79 726,55

71 125,2

", -:1/3

%., -, -3 (%),., -, -, -.

' ,.« ——[] 3

3 ', .( ),(-3)

9, ." -.[:« -

51

, .,( )*.;9 201

3 835

141 483,26

61 159,05

321

320

4 405,8

4 352,5

49

50

773,3

707,25

,.., , -, 10 11 .,.:.3 6 .,

».]" , -,. ,: ,. ,1. ,.» (. 233).

*« » (-I ).-

1885.. . 195.«» (. II ).-1886. . . 123.

Page 44: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

52 . 1..,,1. -, ,.* , .

8227 1808*13 789 2954*

21,9%· -21,4%. ,, ,. -: 32,5%

65,5% . -,( 5, --13

, ), -:5

20-(1 400)*

178 % (1 700). -© :« 4 -.2 1 . -, -. -

' ,

53

. -,, ,." -, -., -.", --, » (. 278).( -),-

(. 143).

100

» » 5 .» » » 5-10 »

» » » 10-25 »

» » » 25-50 »

» » » 50 »

-·19 67

2- 3-3

9 77,6 11,7 1,7

4,2 74,8 17,7 3,3

1,7 59 29 10,3

1,2 40 35,7 23,1

0,9 25 34,3 39,8

4,3 60,6 24,6 10,5

3/5

1*.* ,

(. ) --, : « -».

Page 45: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

54 . I.

,I

'^<

39,9 56 444,95 25,5 2 003,25 6

41,7 102 793,7 46,5 5 376 16

18,4 61 844,25 28 26 530,75 78

100 221 082,9 100 33 910 100,,,*: 46,5% . -' . -,: 41,2%

43% -* .,,, ." -: -,( -) -. -

55

-*." ;>

:

«

"V. *

7 838,75 6 21 551,25 44 735,7 12,4 38 439,25

48 397,75 35 8311 148 256,45 41,2 137 343,75 43

81 645,95 59 31)39,25 166 981,7 46,4 150 614,45 46

137 882,45 100 32 901,5 359 973,85 100 326 397,45 100,, -. , , -.*/

6

25. ., ' -. , --:

41,3. ,' 17,8.,.. ,* 6 ,.— «» :, ,.— -.

Page 46: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

56 . 1.

. , -, ,: -( ) -., 6: ,, 20% -. *.:-., * -1 439 267 ., -

724 678 .,. . -, --, ,, ." -, () -,. ( -) . .. -:« , ,,. ,,* .,:« »(«» 14

, 1893, 3, . 307).

57

. ,-. ,. -. . . -: -10***... :, ... 1. -., , -. . , -,. . . -' ,. . . -. -. . . -. , .» (. 213-215)., -,:, , -(. ).--

* — 3,05 . . .** — 2.13 . . ,.

6". I.

Page 47: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

58 . I.

, -: -(46 522) 19 987 ,.

42,9%· 59 478 23 747,. 39,9%·,3061 2841,. 92,8%. -

* , -. " ,.«— — .,

' .-,',

* ,&.\\., ,

4-5-6 -*, -.4,

5. ,-,,.,." ,.* 6-10 -

(.).

59

* ,, -. -,,, .-,,"6 , , 7 ." 7,2. — —

,, ". -, ,, -." 6 --, -, ,,» (. 277). -, -'«», .-, ,

52% -25 50. 61% -

50.:— 574 -

—(200-250 ), -.« -, 50.», « -— —

Page 48: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

60 . I

»,(. 188)." ' £ ,( ) -: ;:( ) -* , . -

476 334. (). |298 727 .,. 3

/ 6 (63%).6% 31%." 2

— —(

«-»), -*. -,. , -IV.« — —. , , --

*« . . . -, » (. 292)—. * -

61

, -, -, 8, 9 11,.., -. . ., --, -, ' -,.9 ,

' , -. -, ',.

, -, -» (. 140).

15

-, '« -,» (. 140)., 9

Page 49: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

62 . I.

, :78%, 42 737. -

48 099 ., . 88%., -: --, :«, ,

. — -. ,,. -, -, : ,, , -* ", -. » (. 368).:' . -§. -, -, « » , -. ' , -, . ,,-( -

63

). , -,15.*. VII,, . -: . 1

10· -, , --. * , --' , ,, ( -)9 .

3,: ,* -, -,· -. -, -, -

* 1,8-2,3, 27-34,5 ., -^ 34,5-75., -, .

Page 50: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

64 . I.. ,, -( ). , -, , -, -, ,* -,« », «» (. ). ' --, «-», ,. , -*,, «-», -^.* .V ,:« -— —, -

, , »(. 130).1891 16 -, , *. : ,

' -;* : -· ^: --.

65

« — — -, -, ,- *,, -15%

1/3 »(. 106).« — — -,,

-,;» (. 130). -( )«», «»,. 9 ,« »' . ,., : --18%

(. ).« —.— -» (. 134). -, « -, , -, -,» (. 141).« -— — --, » (. 341).

Page 51: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

66 . I.

—, -(17-18. ),

— , ---. -( )-, ,: .* «-» (. 340), -.*,

* (,) :-,*-. * :«;»-. ,, , -: ,." .:« --.

67, -. . ., ,» (.).« — *— -, ,

, , » (. 368)., -.: -.;, , , -( ), --— ., , -:« ,-,-. (;)* -, ,,, ,, -, ."

, . '

Page 52: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

68 . I.

),» (. 141)." -, -.", , .*·, -,. , --.| , |-. « -» ,«».

' ,,· -,. , ,-,. -, .* -( ' ,.-, |, )

-(2 ' ).

69

17

1893.

7 1937 £ $" « 21

Page 53: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

71

,^^

«' . I.». — 1893

Page 54: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

73

I

} , * *-,;", -, --.,, , -,. -*, -;, *; *

. ,', « » ,.II

«-».7". 1.

Page 55: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

74 . I.

XXI II «»( 3—«»). ,, --. , I ,,—[, I «-», () +() + ()] — -, -, .

—— : I),. —, II) ,. -. [-

—. -, -.100%]:

I 4000 + 1000 + 1000 = 6000

II 2000+ 500 + 500 = 3000

= 7500= 9000

*,. ,

75-18 -, -. ,,

500 500 II -,. II,,., 4000 I,. I,·, -: ,, , .,, * -, , . -I ( + ) II . 1000 + 1000

I— -, 2000 II—.I( -,. -) 2000

[1000 () + 1000 ()]. II,, -2000, -

(2000 II ). I +' II, --.

I

II: I ( + ) = II. ' , -: ,'£ ( ),-

Page 56: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

76 . I.: I(+ ) + (+ *>) = II

( + + ).,, , -. , '. ,, -,. -. ,I ( + )

II : I( + )II ,, I

(I ) , -.. :I 4000 + 1000 + 1000 = 6000.II 2000+ 500 + 500 = 3000.

I ( + ) = II .

. :I 4000 + 1000 + 1000 = 6000.

II 1500+ 750 + 750 = 3000.I ( + ) > II .

" -..I 4000 + 1000 + 1000 = 6000.

{- 7250 1

II 1500 + 750 + 750 = 3000.{

= 9000)

I (1000 + 500 ) II 1500().

" 77

I 500,., . " ,I 500 = 400 + 100 .

(400 )I()* & (100 )

II, :(II 100 )

(I 100 )., -' 1500 1600 · -

— 50,—-II." I II:

I 4400 + 1100 + (500 ) = 6000.II 1600 + 800 + (600 ) = 3000.-,.." ,:

I 4400+ 1100 + 1100 = 6600 I = 7900 1

II 1600+ 800 + 800 = 3200{ = 9800}

(1100 + 550 ) I

1650 II, 50 -800 II[

50 25].

550 I :

Page 57: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

78 . &

550 = 440+ 110

165 II = 110 + 55 .

"[ 4400 I— 440 · 1 100 -I— 110 . 1600 II—

50 110 800 II— 25—55 ], :

I 4840 + 1210 + (550 ) = 6600.

II 1760 + 880 + (560 ) = 3200.

I 4840 + 1210 + 1210 = 7260 I = 8 690 I

II 1760 + 880 + 880 = 3520|

= 10 780|.

·=- —. § () -: -, ., , -- ., .III

-;, -, ,-.,,:

79« — —I, -: . . - -, ,»( 15

/ 3)., «»-,, * -, -,

— I—-II,.,,., -( ) -·, . -: «

— — () -, -»( 8). -.: «" -, , -, , ,, ^»( *7,). "

' -(, ),." ,

Page 58: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

80

* --., 9, , -«-» I II.

I

II: . .I «», -

--,.* . 5 , -, ,, , ,' .[: -.][

'. -, ,..]

'81

1 I 4000 + 1000 + 1000 =6000 : (+) = 20,0%) II 1500 + 750 + 750= 3000 » » » 33,3%I (1000 + 500 )= II 1500

1. I 500 = 450 + 50 » » »

/—411°

. 60= 50 + 10 » » » —I 4450 + 1050 +(500 )=6000 6

II 1550 + 760 +(690 )=3000

2 I 4450 + 1050 + 1050= 6550 » ~>> » 19,2%) II 1550 + 760 + 760 =3070 » » » 32,9%I (1050 + 525)= 1575

II (1550 + 25 )* *

. II 28= 25 + 3 » » ».-^-

. I 525 = 500 + 25 » » ».^-/ ** 1

. II 28 = 25 + 3 » » ».-5~I 4950 + 1075 + (525 )= 6550

*

II 1602 + 766 +(702 )=3070

3 I 4950+ 1075 + 1075 =7100 » » » 17,8%) II 1602+ 766 + 766 =3134 » » » 32,3%

I (1075 + 537-~)= II 1612-^-

II (1602 + 10-4-)/ ——«

1 1. II 11 -^-0= 10-2~+ .» » » .-^-

. I 537-= 517- + 20 » » » -

£ *. II 22 = 20 + 2 » » ».

I 5467- + 1095 + (537-)= 7100

II 1634 -- + 769 + (730~)= 3134

4 1 1) 1 5467 ~2~ + 1095 + 1095 »=7657~ » » » ^,7%

1 1

II 1634 + 769 + 769 =3172- » » » 32,0%

Page 59: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

" -20

:

- -- - - - -

1 4 000 100 2000 100 3 000 100 9 000 100

2 4 450 111,25 2100 105 3 070 102 9 620 107

3 4 950 123,75 2150 107,5 3 134 104 10 234 114

4 5 467 1/* 136,7 2190 109,5 3 172 106 10 828 /2 120

£ ', -.II «» -£ :

, -. -; + -,, & ;I, -

' 83

II-* § . -, § -., ,% I, -

II ; -, -,II;, , -.", -, -,**.£ -, :

* , ,.,. :I 4000 + 1000 + 1000 = 6000

II 1500 + 750 + 750 = 3000I (1000 + 500 )=11 1500I 500 I 4000 :

I 4500 + 1000 + (500 )= 6000II 1500 + 750 + 750 =3000

I 4500 4- 1000 + 1000= 6500II 1500 + 750 + 750 = 3000

I (1000 + 500)=11 1500500 I .

** -:( «»), . -, -.

Page 60: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

1

« -, ,,,. , -) -[ €*] -

(§** —-), , ,» («3», II \, $€€ 436***).

IV, -« »;«»,«» « » -. ,, , -, . -, «-»( ). -,. -«: 1) -,, ,* 2) -,,*— . .

**—. .··*—«», . II, . 436. 21 .

85,. --». ,: , -, -«' ». -:

· IV . ,. ., -.

I II : I— -· II— .« ^— -— ,., XV , -( -) .

Page 61: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

86 . I.

" , ».«» *«» -() -() -

() -: ^ + . -9«» .« -

-,,",( —9 ).

,. -\¥ ,,, () -

IV. —— -,. -, -, -,,.».

9 §-., -' .

"« » «»,£ ,: «»,. -

IV; -IV ;

, ., ,: ,, -«».,«» -, . « -», -, «» IV,-., —

—. -—. ,-

— ,,,«, -»." * ,, , , -« (;)

(!;*)

*— £!; .

Page 62: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

88 . I.(),(;;), -». «», «» , «»,.«» : -, -«» ,, «»,. ,

«»· ,«» «» «».

V ,. -,, -, --( ' )." , -, ,. : 1)

2)-. —

[:

89

], -. -, ,, : -, ' -,, --., , ..: ,. (., ),

1

.[. - . 90-91.]" ,

6. 6, --.1." 6 --( , ). (9: ~\- -}- — 9).* -.2. I -:

·,, I,

" . I

.

Page 63: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

90 . I. 91

:I—II. . .—VI—- 1.., , ,

(.-, —).== =3. =—

3( ),1 *.«» -(- 3.)·

(-) (=. .).

1^ *. -: -.

-: *IX

I 9 9 I — 2 9 6 3 3

II 9 9 II /64 /* 9 82 /5 % 8

III 9 9 •/• 4/8 9 8*/* / 3/

IV 9 9 IV •/• 4 /* 9 8*/53/5

8

9 9 8 /6 4 /» 9 82 /58/

VI 9 9 VI /54/5 9 8 2

/8 8

6 6 6 54 54 6 6 6 54 48 6 6

I 2 9 6 3 3 I6 21 10 11 3

(+8..)

II 2 9 6 3 3 II -~ -!| 3 3 (4 . .) 4

III 2 9 6 3 3 III ^ -I 3 3 (4 . .) 4

IV 2 9 6 3 3 IV 6|

21 10 113

(+8..)

2 9 6 3 3 #· 3 3 (4 . .) 4

VI 2 9 6 3 3 VI 3 3 (4 . .) 4

6 6 6 54 36 18 18 6 6 6 54 32 22(+16..)

22(+16..)

I 2 6

1|24 11 13

3(+10..) I 6

-:18 6 12

6(+6..)

II I1/» /2 (5 . .) 5 II (6 . .) 6

III /*» I VI* %* (5 . .) 5 III6 18 6 12 6

(+6..)

IV 2I

6 24 11 133

(+..) IV

18

(6 . .) 6

I1/» IV· (5 . .) 5 6 6 12 6

(+6..)

* - -. VI VI* 1/* (5 . .) 5 VI (6 . .) 6

6 6 6 54 2826

(+20..)26

(+20..)6 6 6 54 18 36

(+18..)36

(+18..)

Page 64: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

, I., , -: I-1 1 , 1

( 5 /5 ) 1 (/5 )·

6. : -(1 = 3) (1 = 3),.

[18 (==)] 9

/9 .3. -

:. 1 ( 1 ),. 3 3-1 ( 1 ).-, 18 . --

( =) :3 3 9. 1

/ ,1/3 .

4 -: .( 9): -, , , -, ,, . -, -. , -() -. , -. --.

93

--. -., 6, 2( I IV). ' -

, -[ , ,

1/3

2 ( = 6)2/3—. 4]. -

— ,22,* «» «-

»: (), 9 -7, ' 3 -( )

4 ( 2 2 ).,, ,,.«»,.*-.

II III, V VI ,4 -. ,

I IV, 21-10 [3 (=) + 3 ( = )

- 4( 2 2 )] 11·3 ( )+ 8(). -( 5

5 , . 30)

Page 65: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

(22), — *,. ,(4 ). -,.

5.(): -,-,:, 1

/2 ()— -, «»-.' -. ,,-,,

(&' , ):1 2 ( = 2 )

1, 2 2

3 ( =). , -, , 2 ( = 6)"

2

1 ( /3 )— * —. ,, «»«» ( 6 2

7, 4), 26.«», .* 5 6.

' 95

6. ,. -. ..:[ -],« »[ -, 6 2-

6: 9 (3, 3, 3)1/3 ], 2

/3 (36).

VI

" . «»—, «, ,[ — —]». «

5».-.« ,. , -' ,. ', -, . ,." -,.,

Page 66: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

96 8. I,, ' ,)) («&$ &», I ., . 85 *.

). --. ,, ,. -, , ., -, -,, (). . , -,,, -, ,, ,.« -, ,-, ,,. . . ,-. . . , ., -, , -. . . (,-,),, . -,." -*—«», . I, . 85. " 7/.

97»(.,« ».«»1893, 1.— .—,. 91,. 1)." ,,,-. , -

(-)· ,'' . -,,, .. -,£ . -- ,-, -. , -,:.

-, .(. ) ,--

Page 67: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I. ,- >$«» , -«»,£

«». -,, (-«»)«» -, -«» .

— -— «»! «» ( ) -, , -, -. «»,. ,-: -, «-» «»,.· *

()· ,, ,-

' 99,, .-, -,*: --, -—

— ( -).— -— ., -,

* .« -»,, ., . .—. -(1871-1878).": 8 ,, -." 1860-1870[«», 1871], 1870-1880[

. —] 1880-1890[«», 1890]. 50, .- -()()

--

.—!

1864-1866

(3)71 696 100 151 840 100 3,12

61 421 100

( 1867)

1871 - 1878

(8)71 378 99,5 195 024 128,4 3,73

76 594 124,7

( 1876)

1883-1887

(5)80 293111,9 254 914 167,8 4,17

85 395 139,0

( 1886)

Page 68: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

100 . I. .'. ,,, .: -

I, ., 34 : 2

6 ' , -. :,, -.IV, -

. -, ,( — ) -:,,. , -. , -, -

'." , ., 46, 1 /2( 1 2 -,

3): ,-, .-

— -—

101, -« ». --, -: « -, [!] *(;!!). ».

' -, ., , -., .-«»:,-. -, :**.., «-»,: «. -

* «-». . .. ,

'

** :«» .-. 2 -— —:—.

Page 69: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

102 . I., — -— » («) . II,

. 303. 32*). -, .-, .-.,,,-( )*., -«»,, -. , -,-

. ,,.— . -

XVIII XIX1840-1850** .: -«»:«» ( , ). "

*—«»,. II,. 303, 32." .** . .& (.,'.'// .)« 1\

1844».( ).

" 103

--, -( )«» -. -' ' ' -,«», ,. . .,

* * «».VII «», -, -( -

\¥) 2 (6 )." , -. ; -; «»,«». .«» . « »;, , ',« »,,«». ---.,

'. -

Page 70: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

104 . I., ,« -». -*, «» - ., 5 ,« »., 2, -,. -, -. -,' -. [** -], , ,,. : -; -; -. 2, -. -,-." - ,, ,,

* -, '

**-** -.

· ^ 105, , -. ,( ),, ,.[. . .«-»]. ,,, , ,." *,-, ,«»." ,-

[ -,-**],, ',,, -, ,-, -,, -.,,, -. «-» -.* «-». [. «

1892». — ., 1893 III,. 186-187].»· . —.

9 "I

Page 71: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

106 . I.

(-) « -» . -(. § ) ,

.— «-» «»(:«» 9 ;«»;«»; .)— -, , -.,.",, :«,;» -

V* : «,,', ». -, .

(. --), -, ,. ( -) -, ,( ), & -& -.

,« » «» «-» , -

- 107-& ., -& ., (-) , ,:, -. -. ,(-, -«» , -

, ), :1) , -

[0,6%& ] -.2) () [. « -»,, 432-439.-],«»,.

. " -*, -.3) ().* 2294 123 252 -

(. 53. )." 2662 ( 234). 40 000. : .. 453 |« ».

Page 72: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

108 . I.

^3)1I)1^. 5309 3,1

5,7

10,6 23,5 "

3£«

§

»03»!»3}3 53> 29

194

52

735

67

844 *-

»1£»0£>011 $ ^ . ( !—001

59*'°. 9313

4980

2881

17

174

9,»:«)3 53>9 40,5

<

3 00 \< «

1>1 ) ( 311^3^3»1£>31 5309

36

007

128

986

284

069

449

062

- 00 3 8

10

504

10

757 »—<

"*28

276

»»3}1)>31

41,3

«)

»— $ 8—

I

1)10033153)11031 5309 38

439

137

344

150

614

326

397

00<—

I

81—1

7880

8234

3643

19

757^^ 31 »539910.

^:,.— —

10. ·— , 1.

10-25. "2-4

2-3 .25.() 4(-) 3()., ,, -.()—

— .— 13%(

) ·3-4 .,

-, -«»: 17-18

.*. -,. . -, -, -,* \ 6

—.

Page 73: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

110

,. -.* ,, --.7-10 ."-

(23-40. )«» ,-, 2-3 ., .,. : .,

14% , -42% -( -75% -) 82%, «»*.--:. 35% -(, .

)· . ,,, .( «-») ** :, /5 -

* 6 5724 .** ,, ,, .

' 111

&,' 1/8

-[ ]." , (.) ',, -. -

[ «»] «»,., ; -* ,

' ,9 ,. ,

. .:« »,. -, , -

3(, ) -[-6 -: 1) ' - 2)

5 .' 3) 5

10 .· 4) 10 25 .' 5) 25 50 .' 6)

50. ]., -4: 1)

— -,* 2) —* 3) —4) -—

Page 74: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

., , ..,: [. . 113. .], -,,[12-36-52-61 % ], -, 2 (§ 1

/ 2 -), -, [52 61%].", -«» ' «-», 9 (

10-25 .), 36%,. 518136 -( 36% 1 439 267. = 518 136). ,, 42%, . 608 869.,« », -40% (,. -10.) ,

90* .«»'..,, -,.« ». ,, , -. '' -: , ,-

,—

_

•90 733.= 6,3% .

113

. £ "°

1 •031 300 4

5 5.» ** _

1||5131-<3\

^311)3<13(

»>

1

5 5-

\»^ »»

2 8 §

83 3 £ 8—< «

*\ -- »> «

5 -·

*9

1^ * * <=1

5 55 3 2

| ^ £ * |

3

.

Page 75: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

· *· ., -' . .,, .

VI VII « -»,. -9 «-

»*, .1820-1830 -.«

1840-1850 -, -., 1860-1870,

3-4, ».32, ,

2 — 1820

» 4 » — » 1840

» 5 » — » 1860-1870.

» 7 » — » 1870-1875.

» 14 » — » 1876-1879.

«",— ,—. -, , , -, , —-— ».

*« ».-.. VI, II. -, II,, 1880.

115

-, *: [. -. 116. .]« — — -, -, -,, 2-3. . .

. .., , ,: ,, * -, -,,— -,

. . . , ,* *

2-3 ., -* ,, ,". ; . .

.

, -, ,,., - -,, -

* (-) .

Page 76: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

116

>

§ -

?9 903-

·—1 —

-(0}1 311 » -»

5 \ 965 82,5%

3

"-

*—

I

—I

I -- > &» £ 0· *

II »* . ,

°

»0*311>*3 3 § £? "- -

31 (« ^

/ ££ ^ V V

31100 ^*\« <

»— /->

? « 8

5}<© 2 ^

||- - >©-

-

•5393 ?5

« <

*

<*—

!^ !>>« « I

5>

I

1869 1877

* 117

, ,. ', '. -,, * ,,* , ·4-5. , -. 2-3^-

-. 5-* -, .: -,, -,,", .,-,. * -, , , -. -, ,,,. II -

1 VI ,-,.

Page 77: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I., ,, --' -. ,, ,,"." -

-, -, , * -'* -, , -. . .

. .. „",. . . , -' -, -,,,,.". , ., -., -. * ': ,

,,-"() , - --. ,. . .

' 119

. . ." --». -

-, [ ], ., -«»., -—, ,-, — -«».

. —*.«»— «» -, «». —

— * -' .

* ,*. -, «» 1891 . . .,, -*,— —.

Page 78: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

120 . !

« »."«», -. . . -«». «»(); -« »;, . ..— -(.

186, 203-204). , (.. 123), -(-) .-.«»

..— , ,.. -,(),* , -,*«»." «».«, ,».,, -. 01 ( -) --

' 2 121,. -, ,."«»,., . --',,,, ,, .« », -. ., , , .: -." -, -: ,, ., -

. . .. , , -:— -

—. ,,,.·. :« » ,. -— .", *-.

) . 1» !

.

Page 79: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

122 . !

; ,·.£ , -. «-» ,, · ,. ,'', ,, ,. , ,,, £ , -[ «»], «»,«»,« »., « » -.

[123

. I.

«* ».— 1893

Page 80: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

125

« »;( «») 2

18941894 1894

Page 81: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

[127

I

I

Page 82: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

129

«» 27., -, . ., 10' «» «-» 28

. £. .:«»( 12)

. .:« » («-» 1 2 1894)." -, > -. . :«-»( 11

12). , & -&« »,. "« », -, .. . -

* --. . -,' ,:

Page 83: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

130 . I.

« ' — — :; ,," §8 -,§ . --

., -. ,,-" , --,,, : ---. ,,.; , -," .; ., **».,«». -, , -, ,, «». -:

01« » 131

^6^ «?/ & 1&?!\ \86€55 8€5€ 5! *

! . --, , .« ,," -»—.. .,— ..,; -; . -«», — . ,, . -«», «-», « ».', -, --, ,« » ., «».

.16

. . 29." ,,

. -.—«,,(: \£5§6€ —* — ;;!! ().'.

Page 84: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

132 . I.) "—,,"»— .

1877." ,-. «».-, . -«()», -' ;«»,;— :; * -

°~ ", 66>

', --, «»—-, ,,, ,. . ,§65, .; , -, - -« -»;" -, , «». -, -«»,:« — — : ---» 30

.

, -

« » 133, -«», -, ,. " ' ': '«-», ,.. ., -: , -

.,« -»."«», .;-;.( )---:, , -. -

,,*-

(« 9 -»— -, ., -). «

— . . —

». , --, '

Page 85: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

134 . .« »,.-.(« -, »—« »,

.) ., -«», «»,. . ., -, ., -- -,' .; -, ' -, ,-, .' :« --

31., ,,

3 ,,,,18, ,,", -. : ,,-

« » 135, ,. --, --. -, -. -, ,. -— -— , -.' -.., -, ., ,-, ,,,, ,

. ,., ,-. . . -, ,» 32

.

., ,

Page 86: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

136 . I. .", -, -, --,." . -,

33( -' -), -. , ,,, -., -

' ,.,, . -,. .,, ,.",, ( -) -. -, ,

* -, -."

« » 137( ,* ) -, , -, .(: , ,)— --, -. -() , -. .,, , --, ---. -. ( ., -,-,

-.),, ,1840-1850,

* .II". I,

Page 87: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

138 I.

( *) .- — -— ' '( 25)

. -: ,' , -, -, ( -) —— , -. «».

9 -, «», — -— -

'. «» ,-«»-—,, ,,, ,

., .--:«» «-,* .

« » 139

' "». , «» -9 , ', , ,. . ( -.), . -

,,«-» , ,--, ,(, -, -

), , ,--, ,-'-., «», -, -, -— --, —, «-», -, -,. «* -.,», .,.

«» '

Page 88: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I! ; —..

. «-» —, , ,, —, .. « -»

* ,,,-,' -.

. «»', ,-, . -: «;»., -

* : ;. , ' -- -, «».

. -« (!*) -, ».. 9/ ;-,,, ; .(. -

* —! .

« » 141

.) , -,. * -: , ;—. , -, -,, -; -, :,* ,. -,

' ,. -- .-. .-:-. . ---, ' «-» ( -, , )—-, -. --

— ,, , -. --* — , . .

Page 89: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

142 . I.

—,,— . —, -| ,—

— 6 —; '« »; '«»;! «» ,, ,-, -, , -,, . 3- -,, -

9 -, ( «-») .,, -—. .-,, ,, ,,! :« -;». , -!!"

,, ..,,', -

(,, ),' ,., -, , -,« », -«( ! ! ;) ».

! ,. ",, -* --, ,,, ', -. «», -, -, «»,

(«»)34

.' ,.,-«» , « -» (, «» 36*),

Page 90: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

144 . I. ,,, -— ,— ,,« -», «, -» 3

,« »! ,,! ,,, --!.,:«» — -— ..«--( 1845-1846),. : „

37, ". —-. — ,,-" -

„", , ,». , ; «»«»--. ., -« »,« »,.-

« » 145, «».: .'

-, .' ,', .- --. ., , ,, -, .:« -, , 6§*— — ..: ,, -,() ". ,,-" . -».« »,, ,,-«» -, --, ,-.

* — . .

Page 91: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

.

« — " — -, ,-, -.» 38

.«" — ' .-_ 1840-1850, -, -, . -». * —-

. —.«(«» —«» « *»: -!), ,--». " —« . -1£5 )\1^ \5565<:» * —«, ». -, ', « -», « », '« », , --, -

.. «».',,

' ." , --.,. (

* -« . .». .

« » 147

-) «» .« ,,-" ,( «» ! «»,«», -:«' »), -». 9 :«»,, , « » .:, ,

«», .' ,

9., '-,: , -«» ...(), «, ». -!«», « -

»!,! ., -— ; '«» ; -«».« — ' —

Page 92: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

148 . I.

, -, 40 , -,, -.,,£ -,*, ,.,, ",, -. -, -' »., ., «-

»! , «» -,. -£ , .39

, '. *.-' -

' (.), . -. . -,, «» ,, ,. — -* . :,, !, ., -

.

« »— -. -;. (-) -. -, -, (),. - —

— '« ». , .-;. , -

'. «"0,— — -£ ", --

— ' -— 9 §, . ( -, ., £!; ;) -,., -. , -, -' ,-.' ,».

Page 93: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

150 . ,, * ,, -«» -. .«-— . —

(« -»!!! ! -!), -.,,, »."!,, « (-) ».;

—« —— -,>,," —

». (, ,: «»! !), , -!! *,*, , -, ' * <*§; -, ' * ;

« »,. , .40(-), -

* . . ,,, ,. « » —— .-,

. , -., -, ,! .

* , :« » — -'., ,«» -; , -; ,

-. -,,.,,. -'

Page 94: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. .

,., -() -' . . -

'..,! «" —

— -(,. -; !), -»." ! .-, , ,. —

—, *,." . , , '', .",, ,, :

, , -* £: ,* -. \' .

« »* , .-: -«», ,, (), .( 17) -, -., .,: -,, .-,-. -

. ' -*—,

, —·, -( ), «». : -, ,., , *

:,. . ' -,«»,: « ", ,12 " . I.

Page 95: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

154 . I.

», ,,« -». ,| -, ,& ." £ -. .41 -

42: «, , »»., 18*«»,«» 2,, ,---> — -.. -,, ,-." ,

. -, -, -.'

.

* — . .

« » 155

.", , -, -,, ., , -'. ;- ;

. -:, -, -'. : « -. . .( )*( . «,,^ »)».

'§:, -

. (),(« »), ;",; -. , ,.

Page 96: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

156 . I.

«»(. «»)." , -. ,

' -, -. , -, , -, «», .,, *. -, -, ,, , ,, --(' ). -, , , -.. (' -

" : ..),.. :,,«» («»),

« », . 3, ,-« », -.,, ,.". (

. «») *3, -, ,: «, , »,..,,,

* , 9

, --, * -:", , !

. , --« »(., . ..«-» ). « -»:, «»,«,-» — ,, «» «».,, . -: . ,

Page 97: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

-, -. . -* ' --. -:

. (), -. , -, -,, ,. , .: -- , -. ,-, : -; ,-; -, : ,-, ; -, ,. .,. ,, -

« » 159,, -. , -, -,

.. , -, -., -, ., ,, , -! -, -,., -, ., « ». , -: *,, , ..: -, ,-,, — -." «-», -,§ -, . «» (;) -

. -.", 44 «» ( -!), . :« -() -

Page 98: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

». :, -&-, 2«» '. : « ,,", . -, ., , -,§ ,( §386-), <,£,» 45. ,. « (-) ».. :« -, 5() , (

«!») (!) -, -' ».-. . . : «».! *

. ,, -, — :()' ,* — -

* «»^ ? ^ ^ ^ .. 1843 ,

« :«

««»«» () -« »., .,!

., «» . < -, . ", . --; --, -;, -; — ,, ., --., 2 «-» ' ."...,, ,, . ....",. €( ) , -, . -

— . -— 0€5-€8( '. :.;,.,, ()» 47

.

Page 99: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

162 . I. .«» --: ,, , -«» .!.! -' -;!« —-

. — ,*,9 , ,: , --».", «»! .

48 ." -, . -, ,, -, -. . . -49

. , , -, -«'»,, -, . ,, : — —, ' ,.

« » 163- ( ), ., ." , ,, . -, ---, , -, , *,,.,«'», ,,«»;-; ., ., ',-, .

.; -., ,« ,, ,' »( .)."', .' ; -«» -;, ' ,

' «» -, ;,, .,, ,

Page 100: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

164 . 1. ,.,' , . -.:, . ,* , .-( ).

<3 1)*. ., -, «» -, «»() . () .,." — -—, (, ' -), (),,. --( -),

.. -, "( . : «»),( «»,«»« ») 50,

* — . .

0[« » 165,-- -. ,, *5 1872 «»(: « --

. ») 51«» «».«». « , -, »., -., :-, ·' ,, ,.:, -,. -

, -, -,,, .-, -, -, , -, , -.( ..,-,«» -.) " -, ,

* — . .

Page 101: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

'|. * ,, , ,. --, ' -.'-*,-. - ,-.,. -. , -. -, -. ,' -, , -.-() , -, ,, . ,

«», -, , .:,, -,

« ».;' -, «» -. ,-,. ' ,, ,., ,: « -».«

»: (« -» — ),., -, ' «», ,, ,, -,-; --;; -,';. -;

2)*." «» ,. " -«» ,, -.« — —^ -».( .)

-« ». «-» -* — . 7/ £.

Page 102: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

168 . .

—« --». ,«<13&» (3- ., 1879.

. 486-487)*. ,, .." ';"£ ,, -' " 52

.,..

«,, * ( ), —, —, , -.— -

— ,. , 6, ., «» ,.", «» .«», *,(& — -), .

. ./ £, . . . -*—« "«*»

(3 ., 1879. . 486-487). .

« » 169-, .,,' -, ,,*. --,, -, ., ,,, . . .

. -, ,". ..

— —', -,. -, -, , -, -*.

*" -.,: « . ..». ., .,,,/ :« ., -., -: -., ,," -, -

13". I.

Page 103: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

170 . I.

" -,,". .,,", , -., ,,", 6, .. . ., -, .: ,, ., , -« -,., -, ,,, , *,-, -". ." ,,, .(, ., -), ' ,, .,. 56(... 30)53,, -, ».,«» ..

' ,«»! . ', , ..

", -, : ,,.. .. ^^-". .. -, , -,, ,— -.. .

.

— —; . 791 ..(... 648 ..)54 -50 (.. 35).,', .-,-. ,, -, ., -

—. , ,(-), . „5-

Page 104: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

172 . I.

,.&, . -.5 ,, -, ,, -, -.--, ,, , , ,,, ,,--.,'. -. . -. -". :,,,, , £̂;, ,, --

« ». ,,, ,.,, --, : „,, -, . ,. ".( ). ,

' *.: --,*§. . , .,

., 5, ,, -» (. 125). -.,- ,. -*.

* , -, -,© -"( , -),' ,, , «» , -.

Page 105: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

174 . I.

.-:,,' ,' «-», 55. .

( ) -.. . --. ,, ; — -. -, :. ,., ;-— ..— '., -

' .., -. ., — 1877 .,— -, « -» -,« ». !

1877, . 1894!" —" ., *;!«»56. 7

* — , , . .

« »1883 «» .,

. «».« —— , -, -,,,,,

' . : ,,".\;»! « »«»« ' »!!, ', -«». ,, « »,«», ,--.

' , .,, ,.' (), -, --· — -. . -, -

( -).

Page 106: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

,:* -— ,. ,, -. , -

' . --:. ,—. ' ,( 3): « »,. . -, . --. ,,, .. -. «» ':( ,, «»).. " ', ', -, -' .", ' -, -(

),

« »',, .' -,,. ,; ,, .;«»

' ., !(, -, ,, ,,.)" «-» , -* ,.",, ..,, -; —-

— -, -,; ",. ;", .5

Page 107: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

178 . I;' ,;, ' .; ,' £ ,.,, — --—: « ;», . ;, - --: (. .«»

57). «» -:

V* -,,, £ , .# . .,,,:« ;» -:« »., .-, -«»!" :« -,, , -, ., ,(

,;) '. .

.

« »,, -,, »., ., -! ., -— £ -*

— ',* (-, ),«»!

'2() ,; «»,;., , -, ,. , .,«» ., «» : -,, ,

58.' .:« -

* -, .(. ) ,,.

Page 108: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

-, -». ! ,, ,; 6. , -( «»);"

. -; , .!5 «» ., ,* -. 1877 . «-» : « ,, -" , -

( ;1877«» «»,

1894 «»;),, ' ,-

-».« »,, --, -. .«, ,," (-) , ,,

« » 181

, ,, , -, ,,,,'».! 1877« ,,"»

( , -;)— 1894, ,!1877«»«

(.; ;) *( )», 1894, ,'— « -»! 1877 . , «

() -», 1894,!! , ',; -; :, ,1870-1880, « -» ,«», —, — -,«» -,() ., 1877, . «» (.

Page 109: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I) -, -.—", -(

.)—., -, .( 1872 1877) 59

, ,, -,« -»,,— «», -.",,,«» .. " «» ., ,-,, ,,., '.,. , ,

—,-, ,. -,

« » 183

,, -( 1845-1846)-, .": «», ,, «», ', —, ,. -,, ,. ,, ,', --. , ,,,«» ., ., -, -«»«» -. ,(). ,

«-

Page 110: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

»,.,. -, -.:

" ,,, ,,.:. -, ' -

—' .«» «»!, «»();

' -, -, . -..,«»(« »;),, .,«».

.;« —— , , ,,,,».,«», -,

« » 185; : «, , -', , .-». ' ,!, . -:-, -, .«— 1843 -

— : ,,, "..,, , -, » 0.. «» —

—. ,, >,, -,,,. — --—, -

14". I.

Page 111: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

186 . I.

.—« ,- », ., 1872 —,-,

' , ., . -«»,, ,' (

1) -

' ,,, . --. , -,-* ,

' «», .-, --.", --, -, «» -, «**

« », ».. -:« » -« » «-» — «» «» (. .:« »,

11 «. .»), . . ., « »«». ,-3 «-», «3 -, *»., :

!! , -, ' -« »,

' -^ , -; , -« »· -, ,, ,. . . -!«» .,,, .

., — §

Page 112: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

, , -, —. *-. -. -.

6 «» 1892,

. (— — ,, ' ,) -

— ,— .

.,. ,, ' .-:. ,, -\ .«», .:«-"». , , -. . .«-*, ,, -

' ,-».! «» -. -*« —

— ,. ,, '*».

« »() *, -.:« ' -».«» (. — . )«» ,. -;; : «

*£ ,,", -:, ' ,, -. , , -, ». -, ! «» ,! «» , '-, (. -) «» , , -, . !:— ' '

— : « -» .,£ , -.-' ——, §. -,

Page 113: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.: , -: , -, , £,:, -* . -, ' ;:. ( -

. )«» -,, ., , -,. , -. ,«» , ., -, —. -: (.) ,,, ,.-, ,

« », .,,« -» («..» 1 1894), ,, -, ,, -. ,,« » («..» 1),'., ,:, «»-

,. , *, , -, -(-), ,

—.9 -

'., , «». '., . -

Page 114: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

192 .,, --,() -, . -: -' -,,$, -.;. --· -, -:,. " ,,, ', ,: ,· ,,. , -, -.

« »" . -. -; ; -:« — —,, 9 -,,, ,, ».—« »,: , , ,«». -

.: ,,« ,, -- .». , : -«»., ,-. « -»!! ! -« » -,«» .-,--. , .,[' ·

Page 115: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

.

< , . -, , -,- ., -«», ., . -, «» -. -, . ';, . --;, --, . —( )«»;* .,«» ,, ,

( « -»), — -

. , .-, —,,, -—

62. ,— -

* . --.: ,.

« »-,— -, :« »,—, , -:« »(). , ,;;,

', -; :« — —' , -». « --».-: , ,,,." , -;. :« -;» ,,, -,, «»,,« »,

Page 116: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

196 . I.. : ''; ',, -. . . . .;' §:" ,, --,. , ,.: « ».

. ,! «»!! :, ;!., :

« 5 ».,«» ." -1,5 , — «», -. «

' ',, , -». , -! ", «-»;. ,-;

« »;' ;, ,-, ;'

' . . '. « § ,' ».;! ,, ,( )" ,, ,. -, — !!., !*-«», ,«», ' -«»,. ,, «»,-,

— .,* . :— —,.; ;: -^;* ,** , ;

Page 117: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

198 . I., ' -,, ,', ' -

— « », -!!!!

«», — -«»(;) .. ,

' «». .

* ,. !«', — .-

—:-(), («-».«»), ( -

)». ;! ., -9:.

« *; (,) ,-, -,;. -.«" —,— ,-». -;; ;" . -! -( ).,

!*. -':,, , «'-

». !,* ..

. (« ») «».,, ,, ., ,, ,6 «»,, , -!, ,, ,!

Page 118: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

, ; «,» £ -,,— «»,, — -, *, ,; ,

'() ; .-,-. .«»,, -.-,«» ', , --. ,, . -

:«, »(-2 «. .»).«

: ».,,'., , --(), ' *- :«' ,,: ,

4X0 ,,3>8 0 "

> 0 0 ) ) >

0 0 I -.» 1694.

III

. I. « „( ";» — 1894

Page 119: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

« » 201

,, , -,·, -, ,. —,,' ,,* ,, -,

,». -. , *,, ', -

', ,. . .

. .!., -,' ,, ,.!

1894.

15". I.

Page 120: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

202 . I.

63

-, .-«»." ,--: 2.«» . ., -.

2 3 ,, , --«», .. .., -«» '.

« » 203

64 .. -.,

(, -, ) -, -.. «-». , ,, -.. ,. -, -. -

Page 121: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

204 . I.

*..1894

[205

III

Page 122: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

I

« »

, ' « -», .,. («» 12

1893 «» 1 1894),

.. -., -,,- ., -« »,, ,.,, ., -, -. .',, -, . .., , -

' .

Page 123: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

208 . I.

.,* -

., * -. , -. .. «», . , -( 12, . 180-181). « (!)—— -», «-». '§ «-», «, »." ,«»*(.). -. .. « -».& , ,

4'£ 7.-;,, ,, ;. -

.* -: «'

(!) »,— ..« » -,.

« » 209«» 65 (1883, 11 12). .-, -,, -, ..«— —: 86,5%, 13,5%. '-

96%, 4% -»., ' ,,, .* -, -«»' ;

: « »,, -, «-». ,,, . .-, « » —« ». ,« »! , -;-. ,

, --; -, .

Page 124: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. ,

( -)() : « -*,—. .", — -»."

396 -, 62(16%) , 273 (69%)**, 61 (15%) ., 7."

— —, ,

«: £*, ' £-».

' 2552-, 9 -48% (1236) , 42% (1058)

' 10% (258) .,(;) .,,-,. " -,

21 983,, 84,5 % ***, -* ' 900 -

2750 .** § .

*** \, -(!),

' , ,«» (;;;!!).

« »(10 808 — -: ,,,,): 35,6% -, 46,7% '

17,7% . , -." « » -, £, -= -, -. . -,. £ ,

9 § -., -:—, -, -,. -· -(-) -' -. -« » -, , ,: «, —,, -»., * ,* '

Page 125: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

212 . ._ . . _,, *, —«»., —

—.-, -. ,

—,« »,—

- , -> , ,." —-

—' ,' -, -., ', -, (-) --., ,( ,, , -

.) ,«» (;; -) *.* ^ -

« » 213« » -', .

* -, « *»,, (). '-, ,«» —· «» -', . '.., («»),,, « -» ,

' . -, -, , 15 -. -( -,. *

«». . . ), ,«» . () («»,. VII, 1, 2

...). 3, 233-» -.

Page 126: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

214 . .

1402 (567 * = 41% 835— 59%),

357 000. -, 15,-. --, . -, ', -,: « » -( «-» —) .', -,.

',. -, -:-. : I)-

1-5 ()* II) 6-10III) 10.,,:

* «»,, .

« »

-

>

||«•

I*

I

1

"*

|«=

'«—»

<

I. 1- 5 .II. » 6-10 ». » 10 »

2,8

7,3

26,4

2590100

195891

251249260

721810

342343

342244

167/4343/3923/23

476/92317/186609/557

119 50079 000158 500

6 45 59 254 100 100 100 233/105 1402/835 357 000

, , -:, ** (),***, -****., -, 44%, 10%-., -();

( -), '* -..

** I 251.— 249" III— 260.*** -1 : 25%· II : 90% : 100%* -

19%—58%—91%.**** I 72% 34% -· II, 18% 22%· III, 10% 44%.

Page 127: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. .., --.&-, ,, -( -), ' — -, ,. :, §;; . -,' -. ,£ -, .-. -- ,. '', * ,( !). -: -, -, «» «-». -«», -

. — -. ,'

« » 217: -,«»· -, -.«» -, ,,, , -,«»«» -' «-», —,«», ,.,, ,* .,,, -, , -., , — -

— ( . *-),* .,«-». ,, -: -, -, -. -* -,.

16". I.

Page 128: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

218 .: , ,,

«» ." : I) 1-3( )* II)

4-5· III) 5,:" «

«""

I.

* 1

I

?

1-

|<

»

. 1—3.II. » » 4—5 »

III. » . 5 »

2,44,38,4

3948100

192065

468498533

602713

383230

363232

72/2833/1616/16

174/33144/29134/87

81 50071 80071 500

3.7 49 33 497|

100 100 100 121/60 452/149 224 800

'— -

— :|-, --, 1/3

-,, 1/8

30% .. -, -«» (

• « »;

—5,5 ), «»,, -( ). --, — -. -, -, --,. -,, -,, . ., ,,

,' ,,,, ,«», ,-«» (!).

'-«»-«»,«». --,(), -( ), ,,, ( ,

.).« »,, -, ', -

Page 129: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. ,

-, , .,, -.: *. «»§*, (), (), .-· ,,, :,.) ,, -, , -,

5., ,, .« »«»,; --( )-.,, -«» ,«» '· <)

« » 221,. ,'(, -— )«» «». «» --., ,, (), «»— -— , -(«» -), «», -·, --,, , -,-. -, -, , -,, « »« », «»!, !

. ,, ., .-

Page 130: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

222 . I.

.,,, -69 .,, , &-, .

. . «-», ' *. -,»/ , -

. ( 1 1894) -. ,,,, « ».., ,

24 -**.. ,, , -- . , 24 -

—,. (. 159), .,*" |,, -,,, « », -« », -. ^**« ».. II, II. ..

1887.— ,. 42-49.

XVIII:«».

« » 223

., ,' -, -. (. . ),

*..

. ,-, ,, ., —

— ,' ,*. ,

24 : )6 , ) 11 (. 7-10,

16-22 ) ) 7 (. 11-15, 23-24). ., .,541,3-

417,7. ,:-, .-84,7 — 887,4( -1456,2).

* , , -£ -,-, -8/ 5. 24» «»,, !

Page 131: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

224 . I.

-; ",855,86 ,

471,61 223,78*.4:2:1.&. ,, -, < :, ., -

13,4 *, 12,2.-: ) 17,7· ) 14,5 ) 13,1.

5,2| 7,7.: 11,7— 5, 8—3,6...53,7%, .-: 539 (

24)·600

400." -: ) 1053,2· )473,8· ) 202,4, 10 :

2

3 : 2.« \ <| 1060635», ..**: ) 1737,91· ) 786,42

) 363,38 — 3:2

*: ) 7,83, ) 8,36, ) 5,28 .** :

54,83.: 111,80: 16,04. 48,44.

« » 225

10 : 2. , -" ) -

1053,2855,86 , .

197,34. 473,8471,61, . 2,19().: II 5. ,: 202,4 223,78, . 21,38*. ,( 44, ),. -( .), -, ,

(8) — ( -), -«».() 6, 5%(412 6319,5),— .-

— «» «-»,. ,' -(: «»?.).

4 320

(5%) **.* — 2 7— :

99 93,45 . ',.** . I ( , . 311. 7/ .).

Page 132: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

226 . .

: , .19%., ..

. 7:' (), 5 -(« », «-»,«»,« »,« »).,. ££ -&. ,-«»( 24%), -( ). *-«»( ), 2/ 3-, -:, . ,,, '-. .

, . '(). , 24-( )1/ 3.

« » 227,24 ,: -

« -» .«» -, ,, -., ., 24 ,

6 -758,5, 7,1.

— 391,5 6,9 . — 109,5. -4:2:1, -: 22,1:9,2:8,5 = 2,6:1,08:1., . 22,1. 8,8., (9,2 .),

— 7,7. (8,5

.) 2,8.*, .:«, .' -, » —

' '-(' .-), , , .-,, ., * ..

. , ., . 197,* 24

§ . -, 67.

Page 133: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.,. ,24 -.*:*

)

(.)

>

-I

I--

*

*«?-

*--.--

.

*

2

*->

!

39

.

I

I.

II.

III. 2-3

". 4

8 728

10 510

11 191

3 152

26,0

31,3

33,3

9,4

0,7

3,0

6,8

14,3

6,2

9,4

13,8

21,3

0.2

1.3

3,6

12,3

4,6

5.7

7,7

11,2

0,6

1,4

8,3

25,3

4,0

5,4

12,3

34,2

9,5

1.4

0,4

0,1

16,6

4,9

1.3

0,4

41,6

2,9

0,4

0,3

98,5

2,5

33 581 100,0 4.4 11.2 2.5 6.7 5,7 10,0 3,0 6,3 .9 23,4

24'

<**| &

0,5

2,8

8,1

13,5

7,2

8,7

9,2

22,1

0

3.9

7.7

8,8

4,5

5,6

8,3

7,8

7.2|12,2 6,6

|

7,3** *

* 24 -.-

24 ,.** (. 14 15), 5.*** ' -^,' .,.,,

« »24 .~ -, .-, '. -

1 -£1 * -."-

' ,: 1)95,8%· II) 85,0%* III) 79,3%· IV) 63,3%.. -." ' :. -' . « », -, -:, ,() ,,«»,. .«»:« ,. .,., , -. -.(&&) -( -&) -., ,— .

38 -

Page 134: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

230 . I.

( £ 0,2—2,8 § 3, —

\ -— 12,6. 10,7).

2-3( ),£ 4 ,.,0,1-, , -§ . (

— —, ,*,: , (-) 17%9% . 12%5% . ;:,, 1881 , 5, -. , 30., ' -

1500., "(« », II,. 115, 247).

. {« -») 300 — -6.— -." -,, . . *, ., , -

(«», 1892, 5, ).-: -, ,(), -( ) ,, ".£ ,," ,

,,-"»( ,. 137)8

.

« » 231

.): 1/4.

( 0,6: £ -, 26%+ 31,3%= 57,3 %), -,-. -, 1

/4-. --, ,,.* ,-

.. -': ,,. . ( -) (+197,34)

(— 21,389 =— 192,42), 10% -57% -, . .-, 24-

44,14 —.-15,97 —«» -. -

*, ^-, -* , -, -, , ,.

Page 135: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I., -. -, -:. ,(6,5% — 18,8% — 23,6%,),.. -

( : , )-, -: -' — / — 3 861.7: )

) ?74 4·

3 163,8;689,9 « .

899,9' V* 175 25*, 45,9 %—28,3 %-25, 4%. ,,-., . -, — ,

* (). ' -, , ,. . XVIII,

24-." -( ,.), -.78,98%, — 72,67%,— 73,32%, (-,. .) — 77,78%." -,- .

« », —' . -,, --, ,, -,«»«»,:« ()»« » (. 156)*.«»,« (!) -».«,,**,,, -» (. 156). -

— (-) — . ,: -«» «-», -«»«» ( -) (),.. «»

' («»)! . :« -( :-. -«»,« , '», ..** ! :«» «», -« »; -, -!

17". I.

Page 136: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

234 . I. , ." -«», - «»,«» «» -) '. (,!' «»«», ' -

— -., -«» -— -« »!) -. -,(

), -, -» (. 160).,!" -, -, -, — ..«». —, .,, -, -, -*. .*" « » -,., « »

« » 235

" ; ,« » .«, ' »,5..«,

15,7. -. . . (-80) 5 .,».«»,« »;, ©( 15,7 .) *.,!! 3

,( | ,),, ,, ,£ «» ,,.« -— . —-,," -(!- -,, -; -;),

(«»,— -,".* -«» « ».

Page 137: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

«» , «-»), -, -' ».,, ,,, «», «».«»,!. . . -,,.* ', ,«»,«» «»«», -, -.* ( , I *),-, -, , -, -.,, -

1 ,, -,«» , ..-* . , . 191-192. .

« »,,,, ' .-, — , ,,- , -,' , ,( )-.,,!

',,- .,« »,. -«»,-. «-», «-». -,« » -. : --, ,, .- ,-, ,«»· -« ».,, -

Page 138: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. .

, -.,,. , «»-,' -— ,, -, , -« -»." -, -,« ».,, -. , -, ( -), --. ---, -: -,, ,, -, . -,, -, ,,,

« » 239

,, -. -:«, ».,: « ». -«»,, -, -,-'" -« »,,, '* -, «» . -

, -,-,, , ,, -,, -., -, -,,,,« », ,. -," -, , ,

Page 139: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

.,, -,-,, -, -,., -,:«* , --, »70

.

-,, ,« »»— , ,-,, -. ,

'' , —. ;—" «»«», . !, -

\

« » 241, £!" « »*, ,. « »;,, , -;« — .-:« »( 10«»), — ,-,.. -, —

(8 !) ».:« »« »«, »:«-* , -( )». .. -:«, -, ,

( 3 -),»,, —«,,».(. -, -) ,— , , .

— 5.. — , — -

Page 140: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

242 . I.

« », —,, , -, ,

, -«», -,|., . —,, -

( «»), «», .,«».( , -), ,

—,. :*, ,«»£ «» -, ,., . -,*, -* — «-»,. © -( ,, « »),— ,,, ,.

« »,, -. «»(«») «». .« »., , -, -«», £. ,, ., , -,, -.

—-,, ,, . , —.:

« -, ».-, «», . . . .,;-' ,«» (;;),; ' «»' ; -«» «»; , «», . «

Page 141: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

244 . I.» , «»! '* «» «», ,. "«»,.,,

.:« --. ,--. -» (161).

. , -.., -. . -,, . --. :

« ». 6!, --« ». -,— -, -. ,, ,-. -,12 (« -

« »»): « -, — ., ,, «» «», — -. ., ». -, «»

5 -( 100).,- : « ,,, ' ,£ ,

».", !!, -9 *, « -»,, «»,' (

* —' -—,, .' , ,, -. (), .,« ».—"( -

), -,. ,: , *§,— .

Page 142: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.«»;),, -. ,-— , -. ,' , ,. . ", -, -. , -, ,,,(), «-», , , -

(. ),, ,., , -, -,.« » -, ,-* «»,,,«»«» .

« » 247

«» , -, -, . -— ,, —

— , '. -, «» ,,, -, -, ,-,—. -« » , -. , -

.( ), ( ). . ., (' ,,

1 )..

. . «,» , «, ».. ,, ., ,,

Page 143: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

248 . I.

, «( ,)»., « -», . . . .-(. V,. 175) . (. II, . 55-59

. .); , .., -. " . -,"* -,, -, 5<:<1* -, , ,, .( «-») «» -, .., .

.« ( -) » «-». , « -» «», :«» >«»,. " -, « »,( !)

., . .—.— «

. ,», ;, -* —. .

« » 249, -,;« »:, ,, , -. , -, «», -«», -.". .:«»(« », 1885, 9)«»,., ,, -. — -^

. — .«». «»«»* ,, «». . .', ',, , , -,«», «-». ,

',24 .

495 39 ( )109 10, 135 80, 250 49 -

°5?~£ \ ° ,,,. . -. I.

Page 144: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

250 . I.

-, ,, -.« »., ,,, , —,— -, ,, ,,«», , — --, ,, —., , ,, , -

.« »,, -'., .

71.« , —« »«», — -,

« » 251

( !!), »..,, -, «-».« , — ,— » —, -, , --;;; " — -

—; -« -»:«, —, — -,, .: ,, -, ,-,, ,».« » . ,, -.:.« »; , ,, -,,, , ,

Page 145: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

252 . .,, * . -,, -, ,, -, ,. «»,,.;". -: .",, -, «» .,,,. *« »,

'^, ,,.«»: . -. :«» ,« », «», ,, ." -: -,«»,, ,, -

' «» ., « »-,

« » 253

. -. , -«». . . « -»!!!. .., -, «-»,, ... -. --— ,.,. . .

,-« ,»! ,«», .

, -. ,-,«»,-, -. « » 12«» .« , — , —»., -, « -».« , -., -, ., -».

Page 146: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

254 . I

, ' -, «» .-.' ,, .; -., -, --; , .,,, -; -, -. , --' , -. -' ,, -

' *.« » «»«», , -."-, --.,, -. «,-* -. .. «».

« », ,-,». -, ,«154 ».,, , ., -

«», -, , «»*.' , .£ ,' ' « »,«». 2 1872, -« »:« ,,.

8-10 , -. . ." ,-- , -.,( ) ,, ».§ -, ,. « -

* ,, «»«» .

Page 147: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I,

». -:« -».

— -, -(,., * -«», -), ',. -.;, «» -« »« -»,; -; ,, -, -,,, ' ,,. -

' «»,, , . -- — ,, —,,." ,' , . -(),

« » 257. . ,«» , -,

«».,, '« » ,, , .:«" , — .-, — ,,-: -, ,,, , -, -( -), -, .».* «» (;;),-, * ,, .,, -! ;, ', ' «-» , .«»., , ,, —. ,, -« »,— -,, «»«» ,. -!!' ,

Page 148: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I. ; ; —1891, -- , « -» , -.«». -«-» . . . -«», —, -«» «». 2 -, ., «» («»,

$ XII) . , -, « »—« -» — -, , . «-, -».« -» « -»* — ,, ,.« » —-, , * . «, -

», — .,. . .:« -» (' .),-:« -

* : 37% (), .10 . 28 ., 7 5724,.

1/8%! 4

/5,

*/4 .

« ». . .,, ,, , -, , ,, ,, , . ,!, ,, ,, -, ! , !*,, !! ",, ,).' ,, ,,, -,9 **. . . -, (,, « », ,, -, — «» «» «»,«»,,-; — ' ),. . .- .

*— ", !.** , ., -«»« » « ». ,, «», *-

., ,«» * -- -, «»« »;

Page 149: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

'; ,,,, .(,,: «» «». . .« », « -», ,.-' -.) ;,,,,, ., -, ;, —; ... ,-,, —', ,; . . . ,;, ,

!». («», 2, . 19).«»,! ,

— -, -,—,,! «» * . ---

« » 261

,— -.« 1870-1880, — >-, — --«-» — — , -, *.., -, -, .. ,," 72 ,,-" 1 1882»( ,. 106)." ,

1860-1870 1870-

1880, , ,. -, - ,, , ,. . . . ( «») ' ., -., ——, .« »«»

*«»,— '£ (. 104).

.

Page 150: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. ., /,,«» . ,,, -*. -,

! ! -— «», «».- -.«, — .-,— ».. ,, —«' ».« »,« »,,-,, -,,, : -( ) -«».,, , -—«»,' -

* « » «-», -,- ,, .

« » 26$

£,,, ., —'.

' ,«»,« -» ,-3 -, « »., —, -

(-).,, -,, , --« ».-.. .-: «**

.»(«», 1872, 4),,( ),. , ,« » ,, -,,. :« , — ., — -, -»( 10 «»).

Page 151: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I., && «»: -..« -», .-, -2 «». ,* -, -\ ,':« 73

,, -,, |, -, ^ &1 ». ., -) -, ,, ,(, -, -),. ',£, ',. .,' «» , (' .). ,-*, «»,-', & ..

« » 265

, , -. -,, ', ,, ', *' ,,,

*. , « »,-—

—«, »;,,, ;--, -, -' ,«»,,«»,«» «-» ;

* « » -, ( ,, ),- «-» . ,, -, -, -« , »./V". I.

Page 152: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

266 . I.

", « » -!' ,, -, «»,« ».,' ,. ,-* «»:, «-» . :« , -» -

.,«». ",! ;,; ,(

), —

,. -; — ! «», «», *. . . ,! . -:« 1880-1890 () -». -, -.,-., ." «

« » 267

»* :« »« -». , « »,,-, -,-!! ,-, - -* -40 ,: ,

40 50* --, « »!":2«», , -«» (!) ,«-»*,—-, « -», ,-«» !!,,,,,,— !

* ; ;;; «», , -« -

Page 153: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

268 . .

! ..« »., , -,, ,,. ;\5 5 1?,; ",0&88 >*.

- . . .. ,. ' «»«», -, --« ».« », «». . -:«». . . «

-, ,,,, ( !),., ,-,,( : -, !) '

— -». -* — ;" ,

(). 7/ .

« » 269« : -*,, . --(,:,, -!) , --,,, . , -,». , ! -| !-, -, -, «», . . . ;«»74 «»;—", «»,. . . « », , -, '

75. ,, «-» , ., !,* -. (. ,)

Page 154: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

270 . .,:—« -—».— ' ,' ' ,—, -.-,,, .: ; ,, . . ., -,. 76

, . ,-, . . .,« ,»77.. :, ,.;; ; . . .

—« —-»., .,,&«»,,.: . , -.:, ,, -. -. , &-, -

« » 271™ —, ', -,, ' -, '. § , -*,

-, «»,., -«»-«» «» -.(-, ,,,«» ), , -

." -*, -. . .

-.. -. . . «-, -

(;!! , , -* V ,,— -

78,

-79

,

-, , -80

.

Page 155: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

272 . I.?;; :;!), *

' (!!!)».,.' « .» («-», 1888, 10) ,«», .,, . -( :« () »),-:«, , (.) » (. 186, 12).: «, -

,, -" -' , -, ,,-" -»81

,(«», 1888, 10,. 271)." , ., -, . -«» ..: « .' , --».,«»£ ,-.

« »,,: «" , —, —

— £'— -» 82

. : &,—, -· «» ,, -. * , -,«»

, -*. --, -«» «»., . , -( 10 ), -, , -* , ,«», «-\» «», .-.

Page 156: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

274 --.« », <, ,, ., -, ., .-,-, . «» . . -«» «-».. .-,, ,, -|,-. ,—,— -, --, -, -— -

..,, ., ' -, — ,, -. — ,-,.

' «»,. ,-, «

« » 275

», , -7» — V , —, ,, -,.— , -,-£«»,— -

' £ , -, *.,: ·., !-,. . ., ;«» . -,* -. «», : «», «»· «»* «». -, « » «» . . .

Page 157: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

276

«»., «-», ..-. , . ., -,,, «» ., «».« , — ., —»(:«-») «,», « -,

».3, .' « », -, --, -,

'( -«»). -«»,, , -,

« » 277

«» .' « »,

,, -,, — -' , -,«» «», . . . -,., -. ,,, ,«» «»; . . ." ,.

.,, ., « -( -), -».,, ,..,, , !—(,, -- , ( -) ,—-, -. , «-» ,, -«» *

9 , -

Page 158: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

278 . I., -.-! ,. . . ., ,, ' -." -;' , --; ,«»,.,, -,-

' , (,. )., —- -, -, — -, -.: ^,, .", ', . !«». -. ., -

..—

« » 279

( :«», 61£\±1§ 88< —«8118168»88

, III, 1 2

1893). . .. «»

(, , « -») «». :«, —, — (, ),;,,, ,,—, ,," ;», .« »! -' ,«» .. ,« »! -, ' ;,, ,

, «» ., -, ',(), *,*": .

Page 159: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

280 . I.

| .« »,. \,' , ,; -«»: ,,. !

. . -« »,, £« » . -,, « » .. ."

.,«».:« , —, — ().()\ ,*, — , — -,, — ' ,»." . -,, «-

* ' *55-— , ,:-.

« »»,, ,-, --*. -:.,«» -, ,, , ,, -' « -* .

.. -. . , . . .—«»: 1) « »* 2) -«» «», -. *.; ,; ;; ", «». . . ..—,, , -«»., , ,.—,,«- -80%( ) 44%():, ,». .,, ,«» (;), ,,, -( , -;),«» .. ( .

318. .).20". 1.

Page 160: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

»,. '84

.' ,,-,«» ': -, ' ,-, .. -, ,. (, )· -, --, -, -, ' --. *, --,- «» «-» «», -. -, «» -* () ,-, ,«».' -

.. ." . ,! -«» — -«» (-, -, ) ' -, -. ,!

« »" '._ -, , -

— -,«»—

, ,, ,' ., .,, -- .,,,, -. ,,,,· ,, --, -., -, , , -,." ,, ,, , -, «», . , -«», --—- ,

Page 161: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

284 . I.

-, .,, -, .,, -, , -.—

—,, . ,!., ,-« ». £,, -.,,, ,-, ., -, -. , ,,., -*,., -

« » 285

, .,() : '--. :« — . —,,, ».. " .«— . —»:«* -' ,,·, ,,",— -

. , ,, , ,,( ;;!!)». ,, ,

3-4 ' ,.20 .,-

«.» (.),«» 75-100 , -« » ', « -,

9

(!)».1869-1870, .- -

Page 162: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

286 . I.

-« » — 85.

..

:

«, ' , —, —' , *' . (, -— ;!),,,, -, ,»., , ,-, , -, ,, -., ., «»,

(, ,, -.), --, -, .

«.», ,-, . -, -; ,

« » 287,, -, !, -, ,, — «» -,£

( — -, ,),, , -. .,,", «»« ». ,

.« »,; * ;-, ' 75-100 ;*,,,— , -, , -. . 86, -., !" . -

*" «-» \! »! -,!

Page 163: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I, -,; -,, :«" , -., -, -., , *, , 3( -. . .-!!), -. -, -; . . . ,/ -,, *; . . ., -/!»-,, . &-, -.£, -

. « » ():« -. *

« » 289

»*, -,, ,, :«", , ., ., ,., . . -,, ." , -

. , -.'.* ».,( -), , ,«»«» ,, -. ,, -, ,.« , — , —

».( ,,,, --.)« , -* «. .-» «»87

.

Page 164: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

290 . I.

' -, , .. -».« »: «; -. . . -; .,. ; #' "-. —-. , -., »^., -*,. ,« », -() ,-

, -. , -, ,,. -, --, «», «»,* -,. , -. -, , ., «-

« » 291» 1872. -« »-, ( -)«».", — ', — , --, .«' , '»,«», « -». ., «» -,, «»( «-» «» ) -' ,:,«»,,, .., -., -, , -: ,,-, -, -

— *,. «»,,, --, ,

Page 165: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

292 . I., -, -

— «» -( ).« » -, ,,« »· « »( ),, ,.,,,,1860-1870,

1890-1900, -;«» ,, ,,. — -— , ,;« » -

. ", .« » ,*,* ,* . ,-,

' 30 -., 1860-1870,:, , -. -

« » 293.",,,, , -, . .,— ,, ,,. -,« », ,. "« »,-, ,' -, £,, -, -."- -, --(-), . -,, , -, ,-, -,,,,«» «»«», «».. , -, -

Page 166: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

294 . I.

, (),,, , -,,, ,,' , , -,... -, « -

», -: -, -, -- --,,, ., ., , -. -- , --

«»,«» ., ,. , , '., ,:> . 9*

« » 295« »,,,.. , «», - -«», «-». *— --.,, -« », ,. « » ---. -,-, -, , -',, -.-, -, -, ,,-. ,, -·. -,-. -,,

Page 167: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

296 . !,:,,, !", -3 .«» -

' ,, ; -,' -;, .,, -. --,." -, .£ --,, -, :

; '*

(, ,-)., . ·

, ,,

0[« \» 297. -, . , ---

. *, ,-, ,.' -,,,. -,: , , -. -,, -. , -. -, , ·: -, --

«». --,-. .-21". 1.

Page 168: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

298 . 1

——— —— ———

£ '* . -, ., *-, " -

( -) ().\, ^

—. , -, -, , -, , £ ,, .,.. . .,, -,, ,« »,-, -

(.,**) -. , -,* —, , . . .

** ,, .,, «-». ,,, .—, -. « »;

« » 299., , ,-, , -*.,-(), £ ,, — ,, -, . -,,, , , -, ' .,*** . ,«:, , ,».. III

( ,. 338. .).*** ,, ,(, . .) ., -,, , -, , -. -. , -' , -«^^ » «»

Page 169: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

300 . I.

,, , -, ,,,.,-, ,

' -,

-— *, , , , -,." ,, «-» «»

90.., «»,, "-, ,-, «»,- -.-,

89.

« »-, . -«». --, , -: ^, ,,. «» «-», , ', -...«» -, --,. -,. ,, -̂

, -, * , -,--.«» 9 ,

— -.-

Page 170: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

— -* «» — --, — -, — -.,,, ,. -, £, -, , ,-—

, ., , ,; -,(),

«»,; --,, -, ;, , -,( )* ' -,

« », . . . '-. . ., ,,, -,

' -. ,— --

*., ,, ,-., — -, ,-, , —' . -«» , -: -, --* :, . -. ,* -' ."-,, «», -.

Page 171: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. 1.

, — «», -. -, ,,-, ,. . . . -,( «-») -, , -,. '«»,,„, ., -1860-1870, ,-, , -., ,5,

: -— -, , , -, , -," £-- , -.£ : -. ,· -, -

« » 30», , -, . «» , -, ,(«») , -. «-», -, -* « » -, -. « » ,, -: -, ., --* -, --,. ' «-» «» ,, -! . . .,,-. ]*— ' . 7/ -.

Page 172: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I. ,*3 , -, -. , -,

<' -, ,., ---, — ,-.", -, -, ,, --— -, & ." ,, ,, -, —, ,, ., -,

1 1 £1 « »*, — -. ' «», . -, «-( ) » -, «»·, , -, ,«» «»«». -, --

, - -. * -,:866, 3&€0, 35£0 **

,, .' . -,

*. -. ,,-. , -, ,, -, .**— ,, . 7/ '.

Page 173: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

308 . I., .,.--· --, «», -., ,-. -,, , -,«», ,-., --*.— -, -' -* ,, ,, -

* , -,. -, . -.

« ». -,, ,,,'.", -, -.,. ,-, -, * ,-' ,, ,,. ,, -, -«»· ,-, -

'. ---,, ,' . ' ,: -( -),

Page 174: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

310 . I.,: , -. ,,*£, , -,,§ , -., , '§

'£ , , --' . -& .,, ,,-& ,, ()

1894.

« »

I

24, .-24 *..

1) 21 .22,, , ,, , (8). -

(23-), ." 24 -, -, ,, , , -, , (9). 25-29. 30-34 -,,, ,,,,,, ,, (12). 35,,, (4)..

2) 8 -( ).3) « ». 25-2837-42 () . -

( ) .

Page 175: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

312 . I.

' -6-

1 2 3 4

6

47 11 6 8

-7.83 1,8 —

1 1-- 92 26 2 2

-8,36 2.4 — —

7- 37 10 2 2

°·

5.28 — —

............... 176

47 10 12

24- -7,33 1.9 _

2 **(--)» 2

-4.5 1

« » 313

,-1

-- - -- ---()

- - - -5 6 7 8 9 10 11 12 13

132,6 6 52.8 123.4 52 4 224 35 81

22,1 8.8 20.6 8,6 — 37.3 5; 13.5

101,2 10 85,5 140,2 70 — 338 40 •9,1

9,2 7.7 12.7 6.4 30.7 3.6 8.1

57.8 4 19,8 49,8 31 — 108 7 15,3

8,3 2 8 7.1 4.4 — 15,4 1

291,6 20 158.1 313,4 153 4 670 82 185.4

12,1 6,6 13 6,4 — 27,9 3,4 7.7

14,4 6.8 6 11 1.1

7 3.4 3 3.3 0.3

22". I.

Page 176: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

314 . I. « » 315

" 1

(" -- ' "-

- --- - - - - *- -.14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

6- 2 696 2 237 670.8 453 I 294,2 3 076,5 10 427,5 8061,2%

2 598,2I 774,4

15.4%972.6396,5

4,3%271

6,5 °412

3%320

7.6%482,2

100%6 319.53 036.

1

-. . 449,33 372.83 111,80 75,5 215,7 512.75 I 737.91 13,3 643.6 162,1 43,2 68.6 53.3 80,4 I 053,2609,3

1 1--2 362 318 532,9 435,9 2 094,2 907,7 8 650,7 357

60.7%3 163,8899.9

2 203,8899,9

16,1%837,5423,2

0.7%36,1

18,8%979,3

3.7%»95,5

100/03 212,22 554

-.

.

214,73 28.91 48,44 39,63 190,38 264,33 786.42 32,4 287,7 76.1 3,2 89 17,8 473,8230

7- 835 90 112,3 254 647,1 605,3 2 543,7 233,648,7%689,9175,25

502,08175,24

22,9%324,2216,6

1.9%27

23,8%336,8

2,7%39

100%I 416,9794,64

-. . . 119.28 12.85 16,04 36,29 92.45 86,47 363.38 33,4 98,5

,

3,9 48.1 5,5 202,4113,5

24-5 893 2 645 I 316 I 142.9 4 035,5 6 589,5 21 621,9 670,6

59,6%7 715.42 849,54

5 304,82 849.54

16.5% 2,6%334,1

13,3%1 728,1

2.5 °320

5.5%716.7

100%12*48.66 984.74

-. . . 245,55 110.21 54.83 47.62 168.14 274.56 900.91 27.9 321.5 88,9 13,9 72 13,3 29,9 539 5291,03

2 (-)155 25 6,4 76,8 129.3 401,6 50 59,5

35.74.8

128.8 4 198140.6

-.

.

12,5 3,2 38.4 64,65 4.55 200,8 25 29,75 2.85 64,4 2 9970.3

Page 177: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

316 . !. « » 317

1

+» ^

*

- 6„, & ·-- ,.

*,,30 31 32 33 34 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44

6- 29,2%1 500,6

' 218,7823,8 676.8

561,3103,2 115,5

8.2%423,8

58,6

24.9%1 276,6

9,4%484,5

13.5%691,7

6.5%332 ,.

4·? %

253,51.1%

562.3%

116,5100%

5 135,22 211,5

+ 1 184.3

»250.1

-70,63 212,76 80,75 115,29 55,33 42,25 9.33 19,42 855,86

368,6+ 197,34

11«--37.6%

1 951.9257,7

1 337.333.4

614,6 534.3144

80,310.6%

548.149.5

21,2%1098,2

5%256

0.9%47,6

6.8%331,7

4.9%254.9

1.3%69.9

.7 %609,4

100%5 187.7I 896.7

+ 24.5

177,45 ~

1

49,83 99,84 23.27 4,33 31,97 23,17 6.35 55.4 471,6172,3

+ 2,19

7-42.1%660.8253.46

487.7160.96

173.1 134.453,8

38.7

14.6%229,626.8

15.6%343.7

7,1%110.6

1.6%24,3

6%94.5

6.5%101.8

1.8%28

4.7%73,2

100%1 566.5712,66

— 149.6

94.4

1=

32.8 34,81 15,8 . 3,47 13.5 14.54 4 10.46 223.78101,8

— 2.38

24·*

34,6%4 113.3729,86

2 648,8 1 464.5 1 230 234.510,1 %

1 201.5134,9

22,2%2 618,5

7.1%851,1

6.4%763,6

6.5%778.2

3,1 %610,2

1,3%153.9

6;7%799,1

100%1 1 889.44 820,86

+ 1 059,2

171.39 110,37 61.02 51,23 9,77 50,06109,1 35,46 31.82 32.43 25,43 6.41 33.29 * 495,39

200.87

+ 44.11

2 («-)81.7 72.1

42,3

9.6 6,1 3,5 14.9

4,6

8 53.2 0.4 22.63

2.8 3*3 1 186,9137.6

+ .1

40,85 7.454 26.6 0.2

.

'4

'

- .. : ..

.'

.'.-·"

*?*.**;

:

;

" ' * '

I

1,4 ; ,\

% £ ,

'

1

1,65

' * *

93.45

1 ., ,68.8

'

. .·.-

+ 5,55

Page 178: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

318 . I.

II

.— .«». ., '(4 ) ,,()* -

.,,. :-, ,,.,—. , -, -.,— ,

..—, ., ,;

. .—, ' , , .,, ,

« » 319,,, ,, ,* -, ,." , -

*, -, . ..— -.. -..— , -, -*- -, --. ,«» «»,.-, -, -,,.

., -..—

6 « »**.-

* —, *. .** «» ..—,, ', -· ( 6,. 118 —«» , ©) ( ©3 —."//.)) « »(;)«».

Page 179: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

320 . I.

« , — ..—,-,, —--,, ",. , '»,,

"».( --!) ..— «-» , «, (. -), ,».' , -,

. . .,, -«»: «», -, « ». '. . .«» —

..— —* ,,:, ,!,,,-,,«, -», , «-», « -», -^ «-

« » 321

» .(«», 650) 91

. .,, «»: -. « -». , --,, -. . . !!! —-* — «» (. 103 ..—), «» « -». «-». , '* *« », . 1880-* 1893:, .«»92

:,« »,* ·

* : -, — -.«», ,-, -. «». . .— -, . . .: —,— ,—, «» .

Page 180: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

322 . . ---.«», «»--: «-» -, « »,, --.«» . -. -,,* , -, -, «» -, .«». «» -, , ,, -."' . . .

!!; *, -*, -, -

« » 323

..—. .

. :«" (. ..—)— -

80% , -(6>8]&£), -, 44% —-

80^44: , ,». «», . -: ..— -( -),., ..— '-, 1), 2)., ..— -

(1 % -). . -; 20%

56% -; :«» «-»; -;" ' , -!-,, . ,, ,..

Page 181: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

324 . I., . ,..— «

»., --, «». -( ), .,, -; --; -),; .*.

* . .—« » -. ,. .—.

. .—. « -» 1865 «» 1894 1890.' ,( ) 829 573 875 764.

5,5% ·(91 61,42,. 48,1%).: 1865 1890 «»1893. ' , 392 718716 792,. 82%. -, -(. 104) 1865: 186 053 1890: 144 332. -, -( ) 1865: 578 771

1890: 861 124. 48,7%48,1%. ,

5% 48%!;:!!*, «»( XI XII)

« » 325,(1 400 000).. :, -« -». -; -— '£ — ,-,, -; ',,

., -; " -, -,, -(,,, , ,, ,.), , ." -, -

12-13%(1886-1889),.;. ,-* . -, -, ^' -, ;, -, -. , ,,, ! — -' !

Page 182: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.*, 1% (;;!!),., — ) ', -, , —« » ;«» -;

' ' ;". .— , ,, -6«»,: 1)

2) -., ,«»* . -.—«», . . 302:«

50 (., « », 1892). -50 -

35 712 000, -, -, , ,. 30 124 000.,, , -5 588 000· -, 15-». ( . 341)" «», «-

^5£° ? ^ 1 , -, . . -«» « -». («», ). . .. -

1 « » 327,«» --,-,-., ,., ,,«»... :« ^-£$§>*' -: 50

35 712 000. "* :27 435,4 .

1 466,4 » 30 124.1 222,7 »1 400,4 »2 000 » *

1 000 »200 »200 »6 ,* . . 787,2 »

35 712,1 ., . ( ), ..— -5 588 000«-» (;;)!* , -

. :( .-, , '. . . !

1,4:,,, .), -( : )..

* — « ». .

Page 183: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

328 . ,

,— —, -' .«* ,— ,—-»93

. ,^ ,( — )*,.",, -( ).«,— , —. . . -., 3. . . ,

5 ,* .,, -.

<? ,* »94

.: « »,, -, -, . . . ! -, -

>««3*11) , -^^* 6,11«» ^» ««· *0-

**»4« 03* . .' *. » *-

/83>* ^-,»· *«·% * /: )»#**-

8 2> 38./ * »31 "!*!, 001(1- », - -(;06». *36*«* , ·*4, *-3)& ·3», /*> !* *€ , *»6·* *»,

* 4^ - 03 )»*' * » €· £* 6*» £-

, * , !**, "]- » &* 40., - « 03·* »-, ,, >> (4 3 3 * *3*«0 »·* »

0|3& 00 ***% 6*. ,·*«#. * 0^ 0 > , 6*··"* ·0 , 34€· »**<:» &> ^, »»!!» » , 41, 0»«3-

/10 6>. . .^ 6»» *»-*-< » .«0> ***« 1» - **, -* 60»€ * *6^ «10«3 , *^ »», 3™ *7> « *» 003»/0 -

03&11, 66&3^101 «1««0 333^ 3001€-700, €03»«^)» »63, -»> I , ***»»*^ * » ««€->» »6 0003 ^» V 1

I) (* » **** € £ »

-» ) » » » -& ^ 3 6 ^ 6 % 0.

1894.

III

. I. « ,, ";»— 1894'

Page 184: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

« » 329, ,«» «, -», !.: --, 1

100,, -( 12 « »).-, !!", .! --;;* --, ;,

. .— !. 393 «»95 .' 1861 20.1 605 440*.

1 208 648, -.* 642 607 ( -«», -. -3 (5!) ^, . .—, «»;), 565 835

396 998 -.23- . I.

Page 185: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

330 . I.

«»,« )» ' -1,6. 20 .!! 8%—. -!!/& .«» ,! *&« » —«», «»,, « »! -«» « -»,;

..—:, « -,», . .— ., ,. -, , . -. -

— . . .,, . -: . ",, *« »,, -.— ,,« » -. ' ,, ,, -96

. ., -, «» -. -,,.1848. -

« » 331* ;, -( )., --, ,,-. , --, ., , -,,-, -, -

'.:,. — -— -. «» -, * -,-, -., ,

*

27 , 1875, :« »97. —«

(;;) »!

Page 186: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

332 · ·

,,( ), -, ,. -,, -,, ,«».«» «» -,( ), —, ,-, «-»,, (),«»., ,, , ' -, ,

' §, ', *.· «» ,

' , ,, ,'

« » 333, «»« », ' 9-,'

,,,,, —-,:£ , ,' ,«,, -»., , ';, , -,, -, ,,

98,

' ,-.-

..— ., -6 «».« ,— ..—,—

Page 187: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

£ ... ,, ,., , ,,-", ,,-" ' .. ,,-",,,", , ,,-" ,, .» (. 128)." , '

...— «-», , .

. «», ' £«» «». «» «»-' -, -, (-), ,. -«». ", ., ...—, ,, ,, -,, «-». ..—

., ,-', ,« »( ..—),---, . -

« » 335

«»,«» . -..— —«» (-), .,« »,, -§, , -, ." ..

..— ,: £ ,, .* .: ..—,« »,«-

(!) ». «».« ».: «"-,, ' , -, ,• ,<». ,, -, « (7 ),, -' ».

",, -;. ; ..— --;. ..— -, ,. . ,.

Page 188: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

336 . I.

§ ,*, ..«» ; '£,,

' ,,.; *«», -,, -,, »« »;. .. -£ ,, , -.

..— : 1861«» «»(«»,. 106-107). «,,--, ». «

».,' .

.,—., --, , -, 8 -* -

} £ ..., , -

« »..—«».. . .—

.,' (« -

. . . ,," -»),' ., -, -«»,, .

., ,,..—,

..—«».

Page 189: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

III

" ,. -, ' ,, -. ! ,-," ! -:, ,, ,,, -.«» ,,,, , -.* , -. ! , ,, ,,

« »! -( '), -. ",,, " ,, -;, -, ,,, ,*,:« -»,«», ,..

« * -»100. , -,, ', , -. -

*" ,,.-,, . . ,, ,. ',..

Page 190: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. 1, () -, --,.,, ·.« : —.» 101., , ,.,. -, -, ,. '«», -, -,-, -, — -.« -» -«» . .-, ,, «-» -. . .

' «», -, '. -, -,

« » 341

, ,--. ,, ,, .,. , -, «» « »,'. --, --, .,, , -,, -, ,, ., ..« »« » -

«», «» ,., 9,, «», -. . -:« », 1894.. «-». , «

Page 191: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I., ,,(!) -», « -, -», :« -

-

,, -",,, . -, . ,,-' 1 1 1 -— , ., , -, -. «» ,

..,, -, -, -,, ",

100. ,, .; ; ;- -,

,

« » 343;, ,»." < -«», -, «», -, «» -, « »,-

' -. -. «»,,, -. -, ,--,, --, -,. «» -** -, -., --

... -, ,, -, -;

Page 192: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

344 . I.. -«-» (. -« », 19

1894), -, -«» .",-, -«»* -. ,, -, -., ,, -. ', -, -* ., -, «-»,: , -« » -, -- -, « » -,, ..()—• .

345

.( )

•' .:« ».. 1894 102

* 1894- 1895.

1895« ~»..: .

-«», ;. ".« 12»,1907

24". I,

Page 193: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

[ 347

>*033.

».

.-»18.95, . I.«. ».— 1895

Page 194: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

349

. -,— , -, « -» (. VII). -- . *:« , (-) . -» (IX).' ,« »,. , & «-» -; — ; -' .,-, -, ',

' . : -

Page 195: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

350 . I.

,, «», ,«-».,, «-» (. IX) ,,. --. (-) :--. , -..

( «»)« -»., ,: , -, , «», ,« ». ,.,,

' -,.' ' -., -

351.', -, -.,. ,,, -(«»),,, -, -." ' *.

*— . ,

Page 196: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

352 . I.

I&«»*-£ :«», -. , «»«» «».« £„ ", , , --, * .(«-», 11, 1878), ,. . . , -, . . .. . . -

,, 6 , .., ..." ,," ,, .". . . ,—* 1879, 2,«», . 125-152.

353

; —: ,, "»..,, :() ( ), . -, .«»«» « »;«» ;«» «-» « ». -, ( ' ),, ',«». ,, ,-. ,, ,*«», «»,«» «-» -«»,,, «», -« »,,,, .

Page 197: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

.', . 1.

-,, -. .«. . »,

« , . . .. . . ,,, " -»., , * ,1 ,, -«»« »;

* , ,,« »,«-».,, «» , -«», , -,, **,,,,,

,68,€3;&** -,. :«, -* — ."// .

** —,///.

355

, , , -, »(. 132). , -, -«» ,

' « »;, , ' -, -, -, -;—, ,

— £,—« » —-,;* , -. -«». .«-».« , -,, -- ' -. " , -, ,, , -, ;. . .",, ,, -, -, -, ;

Page 198: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

<56 .( .

" , -, -., , ;!,

(' , -6 ),.& *, &$$£

»€, 158** -. »., -'! !

€5€3£-. «»." -," ,«», -," , -,,, «-». , -,. , : !- . . ., «»

' « -», ..« —,— , *,. // . . .

357

, ,, -* , -. ., ,».-. , -: «», «»,«»,« »*, ,«» ., ,«», -

*«»«», & .,.« . . .,, -. -, [., -, . . .],,, ., ».-, -. " -, « », «»* ; ;,.

Page 199: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

358 . 1.

, «»-' «», --,«-». . . «-» «»,. -( - , -, - ), . ,. . ,, «-».:

« ( ) (,) , ,.[ ' -« », . . .] ' -' -. [« »;! ,

'. . .] [ -;! . .],, ,[ « »'«» *:-88€108 · -., -. . .]· -, , [ -: «». '.- ^-, «».« »«», . . .]·- ,,, ».

359

«-» «' »;!-!" -, ,« »!: «» «»,, «-»;. . . !« . ,, , *.", :,, **,. , , ,,-, . , .,., ,-.: ,»." ,, -, . -, '-, -, ,,-, ., ',«» [. . .,

(«»), . — ], «» ., ,* ,."

« », -. , . . . «^!! (6!!'//5.)) -».

Page 200: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.,, ,-' ,, ,, « -

», ', -« »...« . ,,", .,, ":«, , -,". -

' . --, ».! «-» ! -. !( -). ——

.« - ,, ,* . . . -.

. -: ,,' — , "()·,," -

... , ,,. ,,," .,:.- ' . ,, .

361., , -, -, -».,!« , ». -<, , '-• . --. , -, ,, !

«. . . ,(;)* -, *...: ,...',, ». -* : -.",.

",«»!« *,— —., *».

25". 1.

Page 201: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

362 . .

—,,.' .« -, , -, , , -.,,, ,»."!« , |, »!,, &! 104" «»,«» -,, -| «-» « » ,« |»«».

— —, «»«» « »*, ,«», « » -. -,, ,,

., , -

«». ,, -, -«». ," . ., -, «». -, «»', «»,,, —«» «»., «»,,,. «» , :« -·, -. ,, . . .»

«. .. » - -*,., ,, *, . -».-

*« »! «»« »«». ->«-» . 3€( -. 7/ .).

Page 202: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

-.«» ' «», , , -, *.. . . «»,,, «' »— .«», -« », «, -

», , -, ,, «»** ,, , ,, .«*, ,,, ,».!- «» «». -«».,, *-* . 7 «»

1894.** . («»,

1894, 10) . «».

365

"*., , -«» «» — -(-« »), -, -«» «».«, -, -: ,, : ,!" ,. -, -».«»; «»;«»;

3.

«»; 106 —. 1894,

1879, « »107,,,« -» «-» .

«»,; —.*" ':

« — .. . . — -, ,» («», 1894, . 47, . 1506)." -,«-», , -

105.** — . ,

Page 203: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

' :«»;!, «» -,«» * -«», , -& ,.« ,, ** -,».

-! «*-»,, «-» ! ,, --«»,* , *, .« :-,, ,- -,,

' ,. *.: ;. . .»

*, « »;, « »;—. " 3;, .

»;! > «»; --^ 3 , ,

1870-1880;, ,. »;' «», -, ;-.«. .. -, , -,

' ,, -, -;. . .» -!" -*, -, « ». .,, .«», «».«. .., , -; ,, , -; -,, ,,; -, -, ;!»

Page 204: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. . ,,, .,, ,, -, -1 ( , , -) -., «», -,.; -, -.", , -,, ,, , -.

' -,., , -; 1§6*, «» ..",, , -, , , -: «-»« »**(* —.'.

** . ,, .,. 8,:« -.,,

369

. ), -«». ,,,«» (., -, ),«»— ' ., -« »* -«»,,, £ « ». ,« »,-, , -

* , «»( ).«. ..

. ,' -. ,, .",, ,,, ,. , -.».

Page 205: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

370 . I.,,( , -),,, -, .,*

* ,', ».", « -

», :, -.«»«»9 ,. -, , *-, . -.() «»« -», ' , :«(!)-», , -. -

— —, -, ., £ .IV« » , -

( «-

371.—

», -),.,, ' -. ,,«». -, ,, «»" .« »,« ». ---, ,-, ( -)( .) , -, -«»*, .« \ -. . .,, ,*

',, , -,' ,. -. . .»

* . 10 «»1894.

Page 206: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

372 . .

« . . .»;!! -, «»,,«» «». ,., .«. .. ,, * -. * , -, ,-, *. ,, , -, -, ,»., ,, , --, «-». -, ,, * -. -,, , «-», .,*,, «».

-, , -.

373« ( ,), ,,,,, .,,,., ,,,., . . .»

. -« », .*0 .,, «-» «», , -. ., -, ,

., -:«» ,, «» -. -,.«. .. -, , -, ,,, , *..-* : .«», ,.

Page 207: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

374 . .,30, -; -. . ., ,, , -, ,:,,,"· ,*, ,, -.[ ..],

', ,, .[! -. . .) ' ,. ,, ,, ,, . . .» -,,,, ., -. . .»

" *., ,«» « -», «> »;", . «»,« »,, ,, , -, «» ,£,« *5-», ©*, ., ,* — — . V'.

375

( ) --; -', * «» «», -;* —, « » --, , ,« »,.. . --. , «-»; ,; -, -, .;, ,, ; -' ' «»; «» **;, , -(«»), -., -, '

* , «», *%, %.

·* — , . 7/,

Page 208: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

376 . I.

< . -(«» -, «» «-» ),.: --;." -, -;": «»,«» ; " ,-« », -, -«», -, «», «», «» ;: -&, ,. -, , ,,

«»*.« ' -, , -, ,». —

— -: ."«»,« -»,« ».«, -, 1849,

*" . . . —.« »,«» 1894, . 47-49.

377, ».. «» -;! ), -«» «»,,\« ».' ' -, -, , ..-«».,, -) ,,,, ,--, «»,, ,* -.« -. ,, -, . ' -, . -( ).",, -, . ",

!" , "'».,

• . 7/.26". I.

Page 209: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

378 . I.— —, --. ' ,9 : *-. «» -«-

», « (!)»,«» «» ( !!) .« », «, , »,— - — -, '«», -, -« »,,, ". «",

«, . "' , -, , — . .», . .

.« ».,^·* .,. ,, >

., -«,-, -, !»

1 379& -,, «»,: «» ,, (-), -, -, — ,—-, «» (!;). --, «» -, -,, ,«», ' -.« ,, .",,,£ . ,* **, -, . -. . . -, ,, , *, — -, , -, '». -' .,, ,:, () ,, . ,( , -

Page 210: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

380 . I.

· «*» «*» -).

( , ,).*. . .,^ , ·:, () (^* -« £ ,,,). --«», -, , --, -, . ,

-^ , . -* >« »,. , -«»..",,. -« », ,«»,. ,-,.• , ,

6>) , -. -

381

" — —.(,). -, -: . . -;, -(), -, .,, £-.,. «»«», ,« », -- «»,, -, ,«».-, '. ,, !!,, , -, (-). . ,, -;. ,«» ' -

Page 211: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

382 . I.«» ' — -*..« » —. -. «»«» -, -, .,,,-., '., -' . —", ,: ., ,, () —'

-« », ., ,, ,«», -·, «» «», --:« -

* .., ,: «»«».

383

».« ,* ': ,, -- ---,-,, *, , --.", ».«» .

(«» -< ), -«», .-* -« -

»!!' «» , -,,, £ «». -:-, , , ;, «». -«-» , -, ,-, , ,. «».' .

Page 212: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

&. «»€8€&, , *: ,"( )., .«»-.-, -,, -, [ ,],— :, —« ».

'-, «»,-, , . «» . -( ):( ), -, , -., -., % -, -, --

] :8>

. -,, *.«" , ,, -(, -, ",, )-* - ,, ,**,, ***, '-

10- . —».-,. ' -, « », !!

*-« »( -, ,,

., .,), « »:,—-«»* «»·, ^,, .

* « »,, « ^», «» .** . ,. 37-38. 2>·.

**· () . . .

Page 213: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.' --. -« »!« 6, , -, .,, ,, *,-».! , -

1879, ,-1895, -.

' -· ,.£ -. — 1 — -· , .. -, -. .£ (). «-» " -, ,, «»,«»,* -, « »:-, ,

., .

1 387. ', ." ,(,,, .) «»-, « ».

— . -— — .«»,

' , -. , ,,?,. .-, «» ' -; ;-,« »,

« ».1,

'; -,, ; -« », -;,, -, «» -; ,( 5©6*)

* — . 7/,

Page 214: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

388 . I.,, «-» «» ,, -, , -; ,' , «-», , -, -,, « » -«».

«" -, '

»., 1861

103 158,, 1860-1870, 313 529, ,, :« ,».

— ' — -«» «»!--( -)« »,. 152. -,' «-

1 389

» . 3 - «--,- , -, .*,«» -.«, ( ). ,,", ,. -,. -,:,,,, -,, . -» -, *

. -».. ,*, , -, ,, -, . -( ),, -,, -, -' , ,

* , -, ^ .

Page 215: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

390 . I

>-.', «» --.1861 --.

«)» .,« » ^., .,,«( )-», «-» ,,

' ; -,;«-»( -, , -,), , ", -, -; -,. , -— ,

- , -«»*, --.

*« & . . . »(,. 135): «» ( )\( .// ±>.), «-»), .

391

«. . .' ( .) --* -, ,'. * 6-

III (II) .

, --[ :«-». ..],,,", -. -. : ,,", ,,", ,,,", . -: ,, -", ,,", ,, -, "." , -, .-, -: - -, · *

* , ·· '». -, , -, . -« »- «». «». «"

1000». «, ., , -. . .»

«. . . ; , — -, , ,, * -

Page 216: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

392 . I., , ^,-.,| ,' ,, -,, . -*, « »., ' ,^. .. --,* 6-,, «»^, -, «-», -, -.,,. «» , -( ), « »,« »

(. 152) ., -.' -, , -. (

393

), «» «-» « », -* , -*. ' -«», -, ,. ". -7* . «»' , «-» -., ,, -, .,,, «», ,«», , -,, — ' ,

', «» «-», —. .

—« » «-»! ,, -, , -, ,€ **,.

*. 108

** — . '.27". I.

Page 217: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

394 . I., -, ,, .,(1 400 000 ), --. --. -, «-» «»,: ,, -,, , «», , * -, ., «-» ', -*

«1 400 000», « &,«» . —' , -« »-, «»,,; ,, «»«»,. *;, -, -«»,

395-,;" : -.«»,,,,. ., -, «-» «-», --. «-» , -- -. () ( -): ,, « ».. ^-, -,- -,-." . , -, . ( )«»,, ·,.: ,-, ·* -,( -

Page 218: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.) ,, *-* , -, « -», .., -*,,«» .«» — ., ., , ;,, -, «,,, , £,» .,« » « -» «»; — ,«10, 20, 30 »,:« »,, ,;«,, .." ,,, '. . .»

'* ' , «-» -: — — .

<5 -— , «». ,:.

397

«»,«»,, -, ., «»-9 «» .

«. ..:, , -, , (-,, .),,,,, , -, ,. ."' .:* . . .» «. . ., ', ,,». ", , ,

1861 ,, -. . .» «-* . -,., .: -'. ( );,. .

^ ;,( «» «») -;

Page 219: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

398 . I.

»: « »!! -, ;* «»;> , -. ,,

* -, -«»-, — .

« . .. -, -, -,. * -,*».

109! «»;!: «» « » -

« »! «»,,«», §« »«»,« », .« . .. ,

399. ,, -».>.« »! «», -;, «», « » «-»;* ;«»' £, «, »,

«, ». --: -· «»,« », —-. -: * -.«»( ),«».—

—(£ ).

* ..

Page 220: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

400 . I.

, :«». -, ,, : «-», , -, (. : «-~-» .).(, ,) .« » £.

*'' *, -, -,« » ., ,« .», , * «-» -,. -« -

». « »;1860-1870;-

' 1870-1880;-, , -«» * -, , .— -. -( ),

401

' .(«» . 129),, ,«»,« ».,«»,

«1860-1870», -*«»., ' -

«-» ,«» -,. ( «'»), -. . . (. «» 1894,

. 47-49). ',. -: -,. , -9 -,' , -, €(,, .,«»

Page 221: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

402 . I« »«». «»,« »,.« -< , ,,-" :„ -, ,' , -, -, ,." -, *,,-. ,5 . -. -. ,, ": . .

.

[ : -! ..1,-, -: ,-».| .. «-» -«» ( -6 ) « -» ( ), -«-»111— § -, —.

«" ,."

403,, , ».£. -,, 1870-1880.

« .,,, ».!« -», -«» «»,- . —! — ' ,, -«» «».« ;»«. . . -, -».: ' «»! .-«»,( -), «»[. :«...,»]«» [. :« * ,-»]; -, , -« » «»;,;

Page 222: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

04 . I.

.,̂ ,, « '».", . ,, ',, -.. ,«»,.. --:, -' -,, , «»«»·' « ».«, ,:, -

(5!!!),».*>605*, ! ",

* —. 7/ .

405

!!,!, .: «»* -, (, ,),. *, --:« ». .: «». « -»; -..

«10, 20, 30 ».!— --. . ^**.

«... , ' -».. «» «».«» ,' -,. . ., ,. -, -

' .-!«, * ': 1) -

' . . .».

* ,.** _!» .

Page 223: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

406 . I.

«». . . — .", -, «-» £ «». , «-».«... 2) * ,, -, ».! «,-» « -» () « »,' «»-. ; -;£* ;*, , -, -- —. ,, ,.-, .,,«»,, -, «»*. 151: «. . .( «») -;»

407, , -, .' -: -,«». (-), ( -«» ), ,.,

,«», «». -.. '*,112«»· ,«», ,.. -

' « -» ,., *«» -,« -» * -«-» «», *, -·--. >.

Page 224: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

, -«», «», .«... ., . -,, ', -, . .:- -, , -. , .-,». ().,! --,«» ,', «»,—«», -,, .. -

6§6* : « -».. ,,,' ,, ,«» ,

* —. . .

409

«» ! , ., ; «-», ;, ,,^-, ,;, «-»-« »« ».,153€6, ,-« », «» «», -«» , -«»« » -,

., -, '.:«». -( —.,, -, * -— .· — .), -«». ;, ,, , «\. I.

Page 225: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

410 . I.

»; «»; «» ;-. ,, 9 -«»,, , ,,.. -, -. § --§. «»,, :«»,«», «»,, , .*

.. §..." *., ,-,.

' ' ,,,,,, -., -.

*. . .« »,, 1895,. 257-258

411

', £, , ', ,. -.*,,,., .

. ' -·, -, --., ,-, ,, ,* --, , *,,,,1870-1880." ..

*, .

Page 226: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

412 . I 413

II

«» ,«», « -». , ,£ « : 1)

2)

-»(2). *« »*, -., . -,,, «», «» . ,, -,« » .", «»( 1), -(-), -,. -.-, . .

. .— («-»**, 1893, 1) «*, :« » -,. -«» .. « »,,.

** —«-». .

»(«», 1893, 12,.185). «» «» -, «»,. «» --. .«» -, ., ,«»,-6£6 , ,.,, ,£ —, , -.,* -, < £, -, -,, -«» «». : -|,. -«». -£ «»,, -. -. '.-

* , ,, «»,« ».

Page 227: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

414 . I.

--. ,. -* .,«» ,

., -.-,.

., --* .. ,-«»,, .,«-». «»(). .-: « '., , --, -» (8)., . -, -., «»( .,.,. 8) ... —. —

415,. «-»; ,-«»., :! -, «-» ;,. -,«», ( ) -. -, -, ', -« », «»-«». «». .-, ,., .,«,. -, ,, , ,, ., ,. ,(; . .). ,» (9).

. , 6-

Page 228: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

' :!, ;,; . ,«-». «-» «»; .-,-· , --, . ,· ., *.. £,,"* -. ,,,« ».« — -

— ».« »«» ,.« -

417, ,»(9). , «», «»*

.. -.« * »

.,*, ' ,..' &53^ «»,-, '«». -

', « ,»." .,

.,.'

. ..«

. — —, , --»(11).

(). ' (-) , 9,—

* — . <\·.

Page 229: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

.-, .-· -.,,

. «-»·«» ,< ., ,., -' ,. -. -« », -

& ., , -, ,

' *.. .-. . -

.,«»« ». ( -) . .. . ,-. «»,

* -. .

419

. «», ', ,«, -». ', ,,

.,« », -, -. -, -,«»114. ,, ,*, . -, ..«. , ,,,9 *. -, -[« ».«» . . . -; «» '

!!*]*, -, -* — *

— ,« », « »,.

Page 230: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

4£0 '

[«';» — . —«53& $18* ;» . -* ,]*-

( ; ! . .), -( ; ! . .),[, ,'

'«» ]*, , -, -—. -,

— ,— , -, -, -(), ,,»(18). -, , «» -* * -, , «»«»· -,

* — . 7/.

421

*§, --, .-· -, ., -, ,« »«», * -, -«», ,, . -

(«»),* ,,--, .. " .: «" . »(18), ,« » «-»-

« »(29). -. --(. .). ,,,

Page 231: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

-«». -: -, -. -(),,

., ,. , -, -. -£ , -' -. -, -,, ,,,, --... :, --, . -,

' -, .,

423«» « -» « » ., 3 « -,» (31), «-, , -',. » (31)."-. —

. — « ». .'« »;,,, -«» , ;: -«» «» -;£: -, «-», : -,. .« -

— . — ,--, , » (32).' : , -, -, -. ,«», -' -« », (,«»

Page 232: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I., £ -),.« »,.*. ,, £,, () -, ,«» « -», -. . . -.

— . --\— , -., *., ., , -,,

16-18 , -:. -. - -(.)« ..

,, ,, . :.*,. III,. 155:« *».

425

-, . ,., -, ,,., . -. -', -,= .*-, :, -,- ', , ., -,., ,, --, -, ., -, ' ,'-. -

:, -. -,-().15&<±€,

29 ' . !.

Page 233: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

426 . I.

--'. <(», -«»,«»-« » .,, . -' ,, * -[ , -],: ,,. ." ..«», , -, «» --, -· -., ,«», ,: -( -

!), , «-» /-.£ «», , -:« », -. .« »( ),

427- -." «-», 9, -«-» « »,, ,«»«».,**. : .-«», :.,' , ,, (),,

' -. --." ..«»,:« --.,,",,, ",,," , -*« («»)»·«, , »( ., .,, 16).«» ,. .

Page 234: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

, ,» (32). -,. , «-, -. -, .» (33). .' , ,«». : ---.«».:«» ,, , .., -'«». -, --., . -, , -,,(«» )--. ,, !,, -,.

429,, -. -, . -, , -,, «» «» — -,., «». -., ,: -, -,, -. «», (

* --), -., -«», -, -, -,,,,' , , .",,

Page 235: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

430 . !., --. ,. . «,

» (33), «» -, . -«», .. -, ',« -§ ' -,( ) -

' -» (36). , --. ,« »-,, -. .

., , -(«»).« -— . —,,". . . -». «-

,," --

431» (38-39).« -,» (39).9 ., .,.. :( ) -, -«, -, -. «»,«» ., -.

. - -, 9«» «-» -<." . .: ( ),-.

'- . ":« ,.-», .. «-» ; -«-»; .^ (« ;»)· . ,, , -. -, . -, ,. .£ -«», -

Page 236: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. 1. .()- . -.

(' -). « — —: -, » (39). " ,; -1; --;

" ,* , *-.« —, -

. — ,,,", . --* » (38). -* « »«», :. -* ,., -, ,« -, »*,

• ..« », . 98£ (.. « 18»,. 98 ..7/ )115

.

433., -,, ,. -« »,«», -., - -, -. ,

*.,,«», -, -* «-», «», .. «»,-, - -. ,- -, ' -, ,-( ' -)-* —. 2'.

Page 237: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I. !

. " ,, <^ », -. . -, «-» «»,, ,, -, -) . — -.., --: « »-( . «-» : « -»,

« , -» (40).:«» -(. «» ,) , . « -» .«» —

. —« -,— » (40).«» —,,: -. -:

435

«», -,, . —-, -. ; —-— , -,. -, -, . "-. « », -,«», .·-, -.-, -«»[ «»«»]«» «»:,-,! , -«»*, ,«», -, -( -)* « . € \-

565&>(« . .»."//.)-, ,116

Page 238: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

436 . I . ." ',, -." ., ,",. -.« -, -» (44). ' ' ., «»« -». .*.,. ., «». .«», «» (;),— — : ,;*( —^).:«»; ., --,,, -, «»

• «0*5», I. ., 2- ., . 62,. 38 («»,. 1,2 .,. 62, 38. 7/ .,

437

«»;, -«»; -:. . -.", .«— . — ,.* -." -» (46).« -»; "-, -. ",, --[ .

-], ..,

« , () (*) » (50).-, «,-» * , -* — — . . .

Page 239: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I., -."«» «»,, *, « -» « » .. « » -«»«» «».«,— . -, — ' ·-() ,» (53). ,, , -,. .' ' -: -,, , .« —.

— ,»[« .6 ...», 2- 0., 8. 84*.... 109 118], ,

119, «:, ( -\ — :-),» (.**, 5. 79· . .,. 105 120

).-, .• —« .», 2 .,. 84. II.

·* —' — . .

1 439, -, « ».,. .« ' (!;!)» — . ,,.,, ( -«», -, , «») -, ()« »

' -*. ,- ,,, , -,

*.. . 64-65": « -*. .. «€€$ 3», . 23 (,. 1876) (.. « », . 23, 18767/ .)« 37£63>, . 45^46( 1885) («" 18»,. 45-46,', 1885! .) 1 * 1

: « -)[ ].* ,, ».

Page 240: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.»122.,,, -. ' , -. . -, , -. . . : ' -, (,, .-) ., -, ' -,. -,

« »:«» « ».. « -' »: «-» «» (70). -«» ,, -. «". . . -. . .

',,,"» (70).*., ,. -«»,. «»— .

I 441«» (71). .«» ,, -— -

, ,«-» ,

' -, ,' ,

I.' : -,,«». «» -., — -.

-«»,-, ,. -

( 1861),«», -( , -' ). -

'30 . I-

Page 241: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

442 . I. . -, -. «»« » ,*. "' -,« -» (. . .), «» «»(. . . «» 1894, . 47),«»,,, . -

* ,., , «-»*«-» ' «».,, » ' , «», *

. . ., -,«» «»,...« — —

* I . -* (« »). «» (1893, 11-12, «») . ..(«»., 1895) . .—«»( .), ,.

443» (71).-, , « -»; ; — -'. «»;—, ,«» (177),

5 ,«»' -. ,,,, --.,,,; ;;()- -, -.

9 ..,« ». -, «-»,« -, '-» (72). -, *, -: ' -( «» .)* '

« -»,. -* ' , -, «»«» .,

Page 242: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

444 . I.

."., .

III

.,« » (73).« » ' «», «-»,. -- .(, ).. .,,, , '« ».«» -, , -.-, * ,. ,

445

, ,, -' ,,

'* , -,' *.

., .« ( )

, -,,"» (81)., , -, , , . -

-, «» (81). --, . -, -,* ,

1, :« &-2 «5 _>53&>(« 18». //.)„ , *.('(.* . )), -:« [ 2] .. -.,,'£»() "3

.

Page 243: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

446 . I.

, «»,«» -, -, -, «» (.-, ., . 15)., * -, -, -, -' «». .' «»«-» , «-» «»« [-] 124» (83).

., -.«,, ,,... -,,, -() (),* .( ' -, )·. «», .

447

'-. ,,* 4• . . ., -» (98). -- -., «- - -»,<, -.«< -

— --—».:«, ,, ,

<,, -».«» -: .,,-« ,« »,, -(. 99-101).

-,. -, ' , -«» -[ «» -

Page 244: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

448 . I. ,, ]« ». -, -' «»--., -,, «»« -, », «»«» *." .. ,. -« -» (110). -, ,() -.«"

— — '-, -, -» (111).. ;; -' ;

*« (-) - ,,"— , -» (. 104).

449

« — —,, -, -» (111).«— -—. -,, ", -, .() ()-. -» (114). -,,,, -. , ,, .,, '

« » «» (110), -, ., , ,,—., ,, . .

Page 245: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

450 . I., ', (), -. («» -) : ,, ,*, ,-, ,. -" --. * -5 -, --«»-, . --,.«»,, -: , -«», , «», « ».--,, ,,. -(, ',

. . .) '*, . -. «»-^, £-, .

451

-— -

' -. -,,. ",-, ( ) —-*,

9 :, --. . .V, :« :,," [ :], , .: » (. 177).

.* ,,«». -, , --< ., « »,«» .,,,,«».

. -, -, , ,

Page 246: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

452 . I.

, -, --. -, . ,' .— — -«, -,» (91).«».«", ' ·-.,XVIII,, -,. -. -* -,, , -. -, -» (91). «-» «», -. : !-,-, -

453, , -,'.*.«» «», «»· -' «»,«» «-» * -,, ,?· -«» -() .«» «» « -»: I«» -« »« ' -».« ». -,(

1870-1880), . -,,, '. -

*& &^ ( -/// .;,. -, — -, .

Page 247: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

454 . I., --.«» ,. -" :« ».

«-» -. ,&'* , * -,1870-1880, « »«». -, ' -· ' ,, ' -. , '

., ' -: « ».-, ;*

* ; ;, -.,, , -,, ., -.,

', -, " -

455-,( ,-), --., --, , -, «'» (VII) «». ,

* -,'. *« » , -«» «»,«»,' -, , -«»,, « »-«»., -, , -,

'..-, ,, «»« », --, .

Page 248: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

«» «» «--» (123),« -» (124).,, ." ——." ., ,-

«» «» ;' -,«»; , -,; ,, -

9, «-». ,--, ,

' «» -. , -,-,«», '-«» ., -,. ,' ' --, , -

1, -, -, -, -.§ (XI) III«». «»«» «», -. «»,* -, . ,. .«». «

— — -·' ,» (. 127,). ".,-«»«»«», .,(1) -. -, -, ,.

(2) ,, . .31". I.

Page 249: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

458 . I.

)*. —-.. -, -,

.,, ,,«» --. -, «» , -,, .« », , -,., ' -, «-» (124), --,, £, -., ,* «0&3 3»1», II. (1885) 8. 93 («»,. II (1885),. 93. .).— -( . .}. .

126.

459, — -,—., ,, -, *,( )«» , -,«».: «»«».,, -

[ ;], ,, -.. , -.( «-» , .). -

1840-1850« »: «»,,« ».. « » «».«-», , :

* ,-, .

Page 250: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

460 . I.

«»· «» — ,—

1840-1850, «» -( -

),126

." ., .«» , -: . -.« — —-, ,» (131). «» ,-,,, --,* .«... , -, ,(,),, , ,, ,-, --, -, , ,,-

",

461- -». -

.. -«» «»- -« » , «-»«» . -3 «» -,, , -

, ,. —, --. «» , -,-«», -.«» ,, «»,:*, , ', -, ,, , .---

(«»).*. «».

Page 251: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

462 . I.,, -., -,, «» -* , -, -«».« . . .. . . ' :1) -* -, ,' » (133)., ,, . ,,, -: -, ,

I II-. «» ., ' -, «» -,, -&, «», -. -, () ,*.

* , :

463——

«2), . -, -, -». .IV

127,,, ---. »-, -. .,« ».,,,. -,: «»,«», «»

., ,. :,--, «», -, VI..,,, VI .-6

..

Page 252: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

464 . I.; -, ,-,— (-), -£ ;,--« »§«» (.. 171 : «» ,« " »),- -«» «». -, * -.- -, ." -

I, -.,. --, ,. -< ,

465«».* -, ,«-», -.

", ', -,: -«» -, -*· -, ,, ,, -,***

* ,, -, -. -«» ,, , .. ,, «-» *«».**« » -, ,.,

(« -»), ,.«» «».

Page 253: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

466 . I.

( ), -, ,, ',, -, ' ,« », --, , --, .-

9 «» «-» * -. , -,. --... («-», 1893-1894) .

—-.*.

.,* .

. «» -, ,, -, . --. «», -«», « »,«10,20,30 », .

, -. ,-, £. -, «-».« »,-. -, ,, ' -, . «» -." ' , ,-. -,, -,,*..: « , -, -, » ,

(. 159). , ', §. ,.,

Page 254: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. ,

* -, &, >,,* ." V.« -». «»,

., « -| » (167).' -.I -.,,, -'«» «», --.,. ,,

40, ' ,:«, -,. , -, -. -,

' ., -. -. -*. . .

* . --,«» «» -

469

, *-*,... -' ,,,. -, ,, -, »( €££666. «& .8/\.», . 39)

128.

-.« -— . —

6 . .— -» (169).

' . -. . — ,,, «» («», . 77). -, , -.. .—«»,« » , ,«», ,-«», -.

* , *, «» «» (. . .,,. 161).

Page 255: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

470 . I,. -. -, -|« ».-«», . -,.V,« » .., -

., VI,«» , £(.) ()*

. 9 -.. «»«§ »,«» , « --»., ' ..

«», «»,..

£, ,--,( , -),, £.. -. " .,.

471, «»,, «»,. — ' «» .( .«» -,), . : «,," -, .,,"» (176). -

«-» . -. ' ,—,— '. . , --, '() (. 99 -

2), «», -( , -, .)." -., « ,, ",,. 1861 ,,-" -

Page 256: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

472 . I., , 1861, -,» (177). -, -,: -, -*£ , «».«» -)· -." -,-«» «-» .IV

.

() .,. -.: 1) -, * 2) -, - 3) ·4) ·

5) .-.' ,.«»,

473, « ». . -«-» «» «».,

' , -, «» «-». -.«», —*— -.. " -,:— — ,, -,.", , -«»«», «» --. , -,* -, ,

*. . -, :« -( ) -, ' ,» (196).-:« »,

*, ,.32 . I.

Page 257: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

474 , I

-, , -,,, , -.«-*8 » (-

., « '» . — . . 10 .).I

" . «-».£ , . -«» -. ,. .—,« -, , ,, -

»**.. -

. .— «. . -» (183,),

9 «».V § « -» (. . . 142-178).« ,, § -

*" , :\ §\ & .« 1\»,, -« »,.* * . «-» (1893, 1, 2 )«».

, -. * » 129. -

':« ,,, ,,," , -» (143),.. , --, .-

«», -. ,, :-, ,-.:«,, , -

, .» (154)*.

* «»;"-, . -, .

Page 258: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

· *· : «-» ,«» -, .:« — — .*' » (154).' -,:, -, -, -, ©·,

—, —, -.« * [] -^.. --

' -*, ,» (156).. -« , -», -«&»*, «»; -, ,«» (. 157);

477

. -«» -(157) ,^ ,,, . -, -,:« ,, ,,,» (157-158). .«, ,,», «, » (158)—. -«»«»; -| ' -; , « »,;-, ,: ,,., , «-

»,.20% 80% -,

Page 259: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

478 . I.

. ,9 « -»,, -, , -

' ,. , £* , -:, * -,." ,«» ., -, -.. -, « » (161),,«». :, ,' -, «».« !», 6. «, ,, ,£, ;» (163).

*0 ,« ».«. ,. -

479,;» (163). «-,»! -«», ,; ,, -., -." ,,., , ..

— . —-.«,, --,.

,,-".", *, : 1) , 2) -» (182). :. .*- ,:--, -.* ,.1762-1846:

1,07-1,5%., ,

Page 260: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

480 . I«». «», .,« -,-,, , ».« -» (185).« ,» (186). -:, -, -

1790-1846 -,.; ( -).«»«»: -, . — -, . —«»,, ' , ; -. ,: « -

— —., » (189)., , ,«» «»;. .

481, ,« » (189). -:« -,,, .. . ., :-40% -» (189). «», ,,; ., -, -; .«-», -« -»., ,, -' -, -, --, . -:, --.

. -:« ' -

Page 261: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I. -. -» (198)., -. « -,,,-". . ., ''» (199)., , '' -,, § ..«''» -: ,«»* -.,. —— -. -, (199).", *«»., ,,,,., ,,' --.

483

-. , «», -«' '»,-.:'— . — .«, ,.» (200). «» . --

(200),'(. -) ,,., -

(216), ',«».«», ,, ,

(216),. -;"», *,, -, ..

« -£ »(186). ' -, -

Page 262: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

484 . I.) )«»«» «» «»:, —. & -« >>*,' « -» -., --. ,«», , -— «» £ . -, «»«», ,-.

.,, -. -. : «,,, -» (200).,,, «»«», «-

*, -,«» ,., .

485-». :«-»— -«», . -, -. .— : «-» (237)." -,· -, · -, «» -,() ,

.130 -: « ».,;,.. -, , -., *

..: ;( . . — .);

. . — -«».--, -

Page 263: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

486 . I.

*. ,-.. ' «-, ,» (183),, . . —, «»«» « »

(200), -.. .

. — . -, -,( ), -. :« ,, ' ,, -, , -., -**.(—.)" -., -* ' --. -,«» [«0&5 .31». 2. ., . 776 . . («», 2 .,. 776 ..7/^** , *, -, .,, ()-, « ».

487.-» («&», 2, ., 8. 668) 132.

. . —& ,: '

. .-. . — ,, -, --. . . —, .-.' . -

( ,) ,*, . -— -

—,, * ,, . -& . «-*. . («| »,. II, . 266)—

185,

.,. V, § 9 — -|-.

Page 264: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

» ,[. . .«»]. ', () .. " ,, -: «» «-», , -, -«-», -, , -. ---. V*-,. --, -. -,, -, ,.,«»()«» (;!), -,., ' , '., -, ', . . —, -

1& 489, -, ,* ,-, -,,, ,,'." -*.— (.

—: «», -),( «-», , ., , .,.)· ,, -, «». «»,., «», «»**,-«». «», -

* *** " . «».

33". 1

Page 265: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

490 . .

,£." 6., «» --, , -

': -«», 6 -«». .,, &-, ,,«» . --.« — —3 -

;» (202). , -, £,. « -» ,«»«» .' ,, --,. . ., . .—«», «-» -. ", ' -«», -. 202-204., ,, « » -·

491, ,* (. 203).9:« -, » (.

204). ,: «, -» -, ; -, '«»[ -] —. —« ——» (204). :

( ): -« », «», !" * «-» , «»,, -,,« » ;-, . -,, ' -, ,,,,« ».. -.

*« .

* » (203).

Page 266: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

492 . I.

6. .— « -*,» («»,. 266), .-.,, , -,- , -. ' —50% ( )

25%() —--,' ., -' , -. -. , ,

., -' .. --

' , --( -),,, ' -..,

— -— «-

*« », «», . . —.

493

» «» »..—., ., . .— «» (206).-, . .— , -, «», * ,, ., , . .—

. — -. — -[ ],., :«».«, . .— » (207).

., --, .. .—: «»·. -

. .—...—, ', --

Page 267: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

—,, -., -«» -, «», -. . . £: «, ,,, ., -, ,," — ;— ;.,,;»&», I, . 780,. 237*). --**. . . — -,, ' -.. '. . .—,, , «-» «». -, ,' :,( )-

* _«»,. I,. 780,>. 237. 134 '//.**. § 4 XXIV: « -

».. 773-776 135.

495,«». ,, '-, -, -« » .. ': . .— -, . -, «»., -, «», , . -, , -.

., -,( )-,. .

..—*. 5 -. .— -. ,. «» .., -·,

Page 268: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

496 ^^^^^^ . I.

[ -]. «5 ; -, :— —, :— — . * ,, , -«, , -» ., , «»( ! -«» — -, -!)*., -..— ' . -2 . 233 . .,-« »,, 10-20 ,« » « -». * :. . .—: -.

60 200

* ,* «»,. «» «».«» - -, -, ,, , .«» . . . —! \«»«»! — ... . ,-() «», -, , «»;

497

300. ,',«»' . « -», . .—, -^ .-, ., ,-, ,«» (, ), , . "-. - .«» «». -, -: « -» . . I.*,

..3 IV . .-« » -." -. ,

* .', -. . —. . ." .«» -." , '

. .-.

Page 269: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

-. . -., ,: ." . . (§§ 4-7, .

440-451). *. -.. -,,,, : «, ,,, ,-,, »..«», -. « -». .« ,. , ,, --, ,, , -. 5 -. ,

* . . -(. 439,).

\^: 1) -* 2) 3) ,. .

499

». -(),,,( -) ,, -, -.' : -*.« 9

[. |«» ,-],' 5» (. « 9» -, -. . . , -). -, --« -».« —

. — -, -, £ ' , . -»..« -

*« ( -), , -, ,, ,» (442).

Page 270: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

500 . 1.

». « (. . .) --, » (443),(«»).«, ' ' '-».« -,. -,». : 1) * 2)« »*

3) , · 4)« -', -».-.«». -,«, , -, ,, -., --, -». .. '«»

501. *, -. -[ ], * -, .«, --, *, -, , , '-* ».*-, , -, -

., , «»«» «» « -».. .— -, ,-, -, «» .

. ,«»,. .—. -, -« »,., . ,«» .

', ..;

* : 1) · 2)· 3)· 4) *1 · 5).

Page 271: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.,·«» -, , -«», « 9 -» (211)., « » ; -— ,, , --

— -. --( -, -), -, , -«» «-». --,«»-«» : -, ---, «».'

«».« », -, -«» «»,«» «».

503,VI .,«», -: 1) . -. — 2).

— 3) ., -,. — 4) . .— . —5) . .—,., --. — 6) -

.

, ." VI,-. -.., -

20 ' -, ,' « -» (214).« -, '». -,

Page 272: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I. ,«», -(216-217). -

., ,40% * ,«

, »,:« -'-»

(223). « — —: ' ,,. -'£ , -» (239).

' «», -: 1) -: -« »,, . 2):, , ,, -*·, «-* . * ,,, -,.«».

505»,. 3) .. -,. 4)

(« », ) -, :-.,, -, —. :, ,,. ,--.

. · , -(«»), :« - »:«, ,», «» ,, « »(223-224). ' ,' «» .:,, , -34 - .

Page 273: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

506 . I. ,«» -. ":,, *.,* -.,, ,. -, ,,, --. ,:

"1 . --— — -* , -«» -, , -. , -

' ; -: « [ « »],

» (224). , , -, «»,!* .,.«» -, .

507,, «-» -. « -» « -» (225)., «-,», :« -,, » (226).— -«»,,, . -«» «»,,«» —«».. «»«» , «-»· , «»·, .. -, . .— -

* , «»,; ,- ,' -, , -.,; ,, , ,( -, -), ,, .,

Page 274: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

508 . I.*,,, :, («»,, .)''£ '

:' -,, -«» «»,, . -,:«»,«»,«», '

, , -. ,« »,, -. ' : "«» --,. ,-*,, -, ' , ,

* , : ,,, , ^ -.— ' -. ,, , . -( , ) -· «» .

509

,, ' (, )«» -9.,«» «»( .)-,,« ». «-» , -(. . . ), ,,. ( -«» «-») , -, « -», « », «-» .,/ . ,-,

-, *.III

&-,* , , V

, ; ,. -, , -, , «» (245) ., , «» (238).,, , -.

Page 275: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I. -.. .—.

— ..— ,

(. 227.).«

— . —. -» (227). ,* -." --(. .—" ), ',. . '

. .— -' , «-» «»,, ,«» (

. .— ,) -, .«» -,«» .« ,," — ". —* -». «" -. . . ,. . . £ ».* : « »

511,.' . .— «» «-» , «» -*, .

9 , '. .— , (-) . -«» , «» .,-. *' -[ 6 -], ' -. --«» «»,-,«-», '-«»«» «», -« ».

., ' **,:« — — -, --»(246). , ,! « -

* , «-», . . — -«» « »,.** ' «-», ' « ».

Page 276: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

512 . I.». --, . -,,, («».), -, -. «» -«» «».,

) (. , . 101, 288). «».' ,

6 ,,,«»*.. ':« . .—

,» (237). -*« -, £, |,

, ,., »(«», III. ., 2., . 157.

(«»,. III, 2,. 157. .))*»

513

' . .—, «-» . -), .«». ..—«» «» (. --),,,, -«», -«».,, -.IV

§ VIII ... -«» «-»" -. -,, -, «»-.,«» «-» , ,.

' ,« » (244),

«

Page 277: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

514 . 1.» (240). -, -·— -,—«»(, ,. ), -« » -. -( ) . -«»-,,,, . -, , '. (),,,." . -: £ , -, ( ), ,,, .:« »,

\ «-» *. «», «», -, ,* .

«» ,*.. -., -, -.

( «» ), -«»137, -." ., —( ), —,. -«» -. -&, ,,,, «»

( :,,.), «»,. ,,.-

(. «») « -

*

«», «».

Page 278: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.£» —

,. -«»*, -, : -., -, -, -,«» .. ,, ,( ,),«» . -, .«» *,«», ,. -' -: ,,—

—-.* —

XII -XVII.. . :.

517.,,," -,, -* -«» ,-., «-», « », «» «»..',,, ,'«» ,.,, ,-

., -. «» -; -,«» ,; -,,,; — -, — -, ,,.

Page 279: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

518 . I.

V

., « -» (245). -, , : «. . . ;» -, . ..( -) «-» (247), .

. « -»[ ·- --, ],«-». (247),«», « -, » (247).« . . .— — -,,",,, -» (247). *., . . . ,* «».,« -»[ .].,, ^--——. .: «. ..

. ..

519

». : .'6, . . .' . -,. (189-190), -.

' * ,·*^ ^» 1^-. *,, , -, .

:

« , ), . . .,: , ** -;» (247). -' . --, *** , «-» .", ." -(), ., ,,, , .

* ,; ",; " , -.** — . .

*** — . 7/ &'&.

Page 280: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

- I.

«» ( , -, .), . -*, ' ,· ' -«» , -,« ».

',, ' ,.., 6 ,:« -, ,

9

,,".[" «»;, ,,,' ;] -. -.—

— *» (280)." -;«»,,, -. " -, , -,

521

. «». --, ,." ( -* ), -«»,. -. , ... . . .— ':, .-,« » -!! -: , -.,: , «-», « »,,(,, ..«» . . .).' , ., « -» . . . ,, «»,«»·, -. « (;!) — .

— -35". 1.

Page 281: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

522 . I., , -» (251).9 . «»

. . . () ,-, () -.II «»(: «»),

I,, -,() .. . .,

.·« — . . . «» — -' , --, -· ,(!!) —»(«», 1883, 5,. 14), «» «»,« » -, , .« »:«

»(«», 1889, 9,. 80).«-. .. . . .,, -,».

523, ,, -,-\-(-), ., + ~~( ,. , '), .

-(,, -),«». II -, -«», . -. . ',

. . . «», «».«»(-), ,, -:« » . --. -«», -*.

'.,

* -* * § 138

.

Page 282: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

524 . I.

', , -:« ' -;»,« (),, -

' ;» ,,, ''-

' —-, -.6-«» «» -, :,-

' -, *, --, -I

-,, ' ,«»( ).' . -.* -

, -, ', -

* —. .

525

*,,,' -, -1$166 .,£,-, -.

.— ,

—' .VI

., -, ,, . -, , -. «-», , «».£,.*.* :« . . ., --,'» (240).« (:« »)» (281). «-» (250). : «-».

Page 283: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.

9 ,«»-, ' «»,,' [ «»«»], ,, ,, .,

. ,,, :.,,, «»,." -«» , , -«»,«», , £. -, . ,-, -.-, --.,,, , , -

* 527

«» -., «» «»,«»«».., 1

( .) -( .) -, .., ., *,«» ...« -» -. ,.

139, ,, -, ,, ,.

*** , , -. -

* «» -(. 166-167),.

Page 284: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.., -.*, '»,«», -1 , -(: .,«», 1894, 7,, , -

' ).,' .,«»«» «»(. ) -, , -...,

.. 3, --, ,, -, .:, -, . .,.; ,.-, , «-» -

* .« ^» (279).

521)

. *, -, ., , . -, , -«». -(-, , -,,., , (-) .« » ,

. ..,, ,«»,«» «»**.

— «», -— -

«», -, -«». , -* ,, -.

** «», 1894, 47, . . .:« -: ». *I «» -, , «-» .

Page 285: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

530 . I.,, «»«»· \ ,. : --« ». -', ., «»-', , -/ , -, :« » ., &5-. -,, «-», . . . -«»-, -.£ *. -',

«» ,. -«-» , -,« »**.,*" ." -

., ' -.**" ..

, ,' -.. " -[ «» ],, -* -*',,, « » -,« »,«£» «», -.— , , ,. — «», -, ,., —-

-,« » -«» — -,* ' «» -, ,." --, —«» .., --« ».

Page 286: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I.) «' »,,.

Page 287: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

535

,. I.

. .« » 140

[9]* -, , -: .. 1 . 1 - '. ]- . -.--.. |

--()

113 84 1 874

285

16 708 20. 4 28 758

2 351 . 2 764

46 3 075 37. 9

75. 7 4 149 38.!

9. 21 057 18. 3

-6 187 8.,

414 3.! 1 297 3. 3 326

19 586 19.3 34 978 20. 6 28 794 23

83 358 3 9496,. > 1/9 -

*

. .. '.

Page 288: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

536

[107]

. ... . .,, ,;;; ,, -

-(, ,, -, -) -,, , .

[7]3

%:'

V, 5.'

1/ 5-10.

'

< /410-25.

<.

^.. -

34 070. 6 467 3 082 . .140 426 » 25 152 8 924 8.2 »

540 093 » 80 517 24 943 10. 2 »

494 095 » 62 823 19 030 1 »

' -^50^^^

1 439 267 » 195 962 67 627 10.8 »

. . 537

" , 6^" ° °0 °

-' . 5. 28. 7

» » » 5-10 » 12. 9» » » 10-25 » 6-!

» >> » 25-50 » 2.9» » 50 » 1.,

-1366741.,

25- 5

18

28.,

2.9. 3

7

6- 8

28.,

252016..

14

5.4 18. 3

" ,», -, , ,.34] -

3 :

-- 9 496 74 539*

972 11 555

865 5 477

84 035

* .-*6". I.

Page 289: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

538

[145]

1"8.0

10.!

18.739.6

116.4

21.4

9.4

7. 7

10.

17.

38.4100

22.2

11

1

.

» »

» »

» »

» » ,

» »

» »

» »

» . »

7-4

6·!

10.3 » »

18., » »

36.3» »

91.4» »

19.

6. 8 3· 0.»

5 . 6. 0., . 4

5-10 » 9 .10-25 » 14., 0· 4

25-50 » 27. 2· 9-8

50 » 36. 7 31.3 48.4

14. 8 1-6 5

. 7 .7

5 . 7 , 0.2 0 *

5-10 » 9 0., 1-4

10-25 » 11, 0-3 4·*

25-50 » 23. 1-5 3,50 » 36. 8 21.3 42.5

14-, 1-4 6. 7

6.4 0·9 .5 . 3·· 0.04 .

5-10 » 8., 0-06 *10-25 » 12-5 ° 5»25-50 » 16., 2-3 ..

50 » 17-4 30 44

1-7 7·.*

* \ -|.

. .

*— — ——< < — -- * <—' 00

^> ^ ( >» # ( % ^I

-- —

< « ^ ·* »" «~ }· " V) —

<

^ <

1

,

» 2;

«0

62251

1500 1056 1724 4595

4593

--

--

-383 776

4569

8564

15

365

29

657

--

*2002

8

1

--

:~* £ -

6 .>

66400

2642

3755

3194

107

10057

--

0\ "- *· *· *3 £ 53 1476 1453

^ * * *·

> *

1|

Page 290: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

540

1. (18-1888)*»,© .[280-281]: "

894 . 03 .» » » 151 » 33 »

» » », 198 » 35 »

» » » 52 » 25 »

» » » 24 » 63 »

» » » 35 » 92 »

» » » 8 » 83 »

» » » 63 » 33 »

30 » 80 »

1 459 . 47 .

»

»

»

»

»

»

(»»»

»

»

»

168 . 32 .70 » »

146 » 66 »

25 » 14 »

54 » 75 »

15 » 08 »

32 » 18 »

77 » 13 »

6 » 43 »

25 » 20 »

5 » 98 »

363 » 92 »

38 » 72 »

99 » 92 »

1 129 . 43 .330 . 4 .

[282-283]

" ©0©. £72 1 459 . 47 . :" 1 081 . 28 .» » 284 » 06 »

94 » 13 »

| -20 . 27 . -. ©, ,© ©:1) .:

10 8 . 25 . 82 . 50 .6 5 . 30 . — », 36 . — »

148 . 50 .

2) :) : 250 , 30 . 75 .

30 , 70. 21 »

100 © 08 »

10., 5 . 50 »

) 18

4 . 72 »

226 .

Page 291: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

-." ,374 . 50 .,

46 . 81 ., 18 . 56 .28 . 25 .*

.

3) 8 :109 , 4 . 436 .100 , 30 . 30 »

400 10 . 40 »

4.20 »

1 2526 .

-65 , 75 .

4) .

12 , 8 . 25 . 99 .6 , 4 . 24 »

1 , 5 . 5 »

3 , 4 . 12 »

140 .:2.** , 10 . 20 ./. 7 »

500 , 8 . 40 »

67 .

* , -. ,-.** = 2,134 . . ..

. . 543

* , ,, 1 107 . 50 ., - * ?715 . 38 . * /.5

2 566 »,2 666 . 97 „. 35 . 65 .. ,:

1. 238 . 32 . 3 . 31 .2. 140 » » 1 » 95 »

»3. 32 » 18 » — » 45

4. 77 » 13 » 1 » 07 »

5. 54 » 75 » — » 76 »

6. 526 » » 7 » 31 »

7. 171 » 80 » 2 » 40 »

8.

412 » 11 » 5 » 72 »

9. 402 » 64 » 5 » 60 »

10. 67 » » — » 91

. 115 » » 1 » 60 »

2 236 . 93 . 31 . 07 .

12861

3) ,, . . .

1287]

"26. 6 . 1 56 .

3 34 »

2 45 »

50 . 40 . 8 »

Page 292: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

32 .6 284 »

3 1 9 »

3 , 5 . 333 .25 .15 »

608 .

£_

1893., ,1940 . XXXIII

»·

Page 293: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I. ()1887-1893

1

VIII

, -*.. 18 1887.

VIII

*. 468 143 .6 1924«» 1

Page 294: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

2

,,' -,-, : ) , )-, ), )

) .^, § 100,,

9 -.. 29 1887 .

1929«&» 1

. I. ()

* 1

--, £ --. 1

. 5 1887 145.

Page 295: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

550

4

, -.. 9 1888.

: ,, 14.

171929«» 4

. I. ()

-*,*-.

, 6 1888.

:, ,-, 147.>8 1957« . I..'». ".«»

Page 296: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

552

6

, -, , -., , -,, , ^., 28 1889., 148

.

1925«» 1

. I, ()

7

149

, ,,1884, -., 12 1890. ,

150.

1924«»2

37". I.

Page 297: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

: ,, -,, £,-,-20 ,, -, -., 26 1891. " 151

1924«» 2

. I. ():

9 ,, , -,-.,

406 5 (£. 1883)-246.

.

, 28 1892 152.

1957« . I..•». ".«»

Page 298: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

556

10

,30 1892,-. -

, ,, -,., 1 1892.

&, 153

1924«» 1

. I.

-*, -: -,, -,, -, --, 1890. -, &,. ,

. -* . < ,. 555. .

Page 299: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

558

' ., 11 1892.

1**

1957« . I..&»». ·.«€'»

. I. () 559

12

-,1893 . 75, -

75 £1892,§ -1893. -,

246 -., 5 1893.

1™

Page 300: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

13

'-,§

-

1892 1893 .,, 16 1893 16.

,

561

. 1..

. I.

Page 301: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

I

563

. I.

1891-1894

1 891

*26 1891

(. .554).

1 893

. .

. .« »

.. , -, , «..» 1893 -

(. .. ., ,, 1956, . 138).

. I.,. .« »,. . (.«» 1923,

8,. 61), . I. (. .. « ,, ";»,.«»«», 1923, . XV, XVIII), I. . (.• ... ,,1956, . 105).

. .

. I. . .1893 1894.

. I. « . .»:«, -,. . .

Page 302: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

564 . I -, »(, 4. .,. 33,. 415).

. 1894

« ,, ";»II. 1894

«»( 1894)« 12», . I. ,: «», ' .«* — . I. — -(*, ), 1895. '

,," -»(, 4. .,. 13,. 82). "'. 1., . .

. I.- -.., . . . ..1894— 1895

24 1894 (5 -1895) ' , 23 -().. .

. I. (. . ., ,. .,, 1957,. 19 «» 1920, 7-10,. 5).

. I. - « -» (1910)

I. .,.

565

' ..

1889-1890

. ..« »( ). .. I. '

. I.:« -.." . .." , -. ' ,.,-. -.. ,» (. .. .,

1,, 1956,. 57). I.-. I.. (.) .« 1880-1900». -, 1940,. 55).

Page 303: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

566

1 « . '-. . —„"» ' , -. 1893' -. -« », ,«». ' 30 1894

5 : «,,,, ", ',, -: ,

2 ,," ,,," , . . .-!».( XXXIII, 1940,. 17)."- .-«», . (-) , ,, -

. I.

3 1 894.

1923 -«(1898-1923)». -« », ' . I..-

. . « -» ,« ».« -», 1896-1899

1899.— 1.

* -. , ' --(,, , -,.), , ,.

. I., , « ,,»(, 4. .,. 5,. 195). -.«,* , -», (, 4. ., . 20,. 67). , ' -, -. ', -, -.,." ,, --. -,. ,

« »( -. . I. «», 1914).

— 3.

8 « --».. 1—.. « »,, 1892". II—..« »,,1892.. — 4.

4 () —' , -' -.

Page 304: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

(), -,. . -. -

*. . I. ,« * -, -, ,, „"»(", 4. .,. 15,. 61)..-, -. « -», , -«»* -, «» '. 1880-1890 . . , -«»·

. I. -. ,,-,:.1906 -,' .,, *. — 9.

6 ., -( )( «»). «-» 1718. 1857-1859 , «».

-7

. — 10.

. I. . .-": 1476 1453* 10 107 10 057·' )93 (. ,. 539). — 16.,

XVIII. "-' ,. . -, . —

8 » 1861, -*-.-. ' -«» .,• ,« -, ,,-» (. I.., 4 >. .,. 17. 95). «». 19 1861 *-' «», ' .-22,5 . -. -. ' -

() .. -'71,5 33,7. -.

/«2/·, . -

(« », , , ,), . -38". 1.

Page 305: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

570 «»-. -. -49 6%..

1,9.,544.. ,. -«».

. I. «,» 1861-©,« »,' .1861 . ."«» (. . ",",. . . 16, II, 1936,. 252-254)

. I. « ' -», «' », «,, "*:-» (", 4. .,. ,. 04-67, 84-101). — 26.

9: 1651·,5 , 22 498.

5-1603.-.

. I.

, -. I.. -

. I.. — 34.

10 — -,. . I. -« » -

571« -»(",4. .,. 3,. 56).— 37.

11 () —,1838.() , . -, , -, , -. -().

1858 ,«». — 42.

18«» (« ») —*1880. ,-, , ',.: . ., . ., . .--, . I., . . . .

1905

... 1918.—

18. (25-30 ). -, ,(. . . «». 1891, III. -, . 69-

14«»(« ») —-* ' 1866 1918.-. — 66.

14 -1874« ». -

Page 306: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

572 , -.,. — 61.

16 1891 -. 1891: ,. ,,(

1891 . . «». . .., .. .16, II, 1936,. 253-254 . I.., 4 >.£.,. 3,. 135-488). — 64.

17 . I. «"» 1893. -( «»)

.. « ».--'. .., ' ,:«, ,,» (. .. . 1957,. 10). -«'» .., -. -/ , -«»,.* «'» -* -«». -« ».«*

», , 1937-- ." «»-21 1937- 1938*

. I.. — 69,

1& (, ).19 . I. -«» «-». «». —

75.

* ,,. I.. ,

'. — 81.

20 « »( + ), , -.

I -, II-, ( ) -I. -

II

I^ —,.. I.: 3172 1

/2*. 3172, 10 830-10 828 /2 ,. — 82.

« . «». II, 1955,. 439. — 84.

" . . «». , 1955,. 113. —96.

23 . . «» . II, 1955,. 314.— (

32). — 102.

21 . -7014 28275. . 1. -« -» (., 4 .,. 3,. 61). — 108.

25 .149 703. — 108.

26 « ,, ** -

Page 307: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

574 ;( «» )» 1894 (, -).1892-1893. --"« ,, "^.

1894 «,, " ;»,« -— ... 6. ,, ",,". --- ». (. .-. ., 1957, . 12)..

1894' .

1894 ,...() .

..50 () .:«». -.: ,.

1894 -« ,, " -;» ." -, .1894 , , 1895. 1895-1896.

1896" . «-» -.« ,, " -;» 1923 -

575

. .- ., . I.-1894, 1923.

1936 -1894« ,, " -;»., , , .

. I.-« ,, ";» -, 1936-

'. -, ,, ,. -( I ) -. '

,^"^ . — 125.

47«»(« »), -1876 1918.

1890-1900. .-

. .. -.: . .,. ., . ., . ., . I., ..-, . I. .* 1906(«»). — 129.

38 . . «-», «-» 10 1893., .«-

», 23 1924. - 129.

*9" . . « -.,», -«» 10, 1877. —

131.

Page 308: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

*° . ..«»,. I,. ., 1955.,. 8. — 132,

31 . « -», '1843. --^ , §§ 261-

313 « ».« -» «€5-355£^>£»(« ») 1844 «».. -1927 -

(. . ."., 2. .,. 1.219-368, 414^*29). — 134.

32 . . «». «» (1914) . I.

(. ... <:, . ., . I.

1955,. 321-323). — 135.

83«» («») —€>-. : «(3;,€8 * >(«»)· -

1762. 1906.,. , «-»,XVIII, .,-. - 13.

* . . «»,. .,. I, 1955, . 378. —143.

** . «'-» 1877'. . « ..». . -« -* , -,,-"( 5.-.\ 1886, ,

577

. , -, -» (. ..", . .,.XVI, II, 1936,. 396). -« »,10, 1888 (. . .. ,.., 1953, . 313-316). — 143.

36 . ..«-.»(. -. . ), . ., 1957,. 140. — 144.

37 —« » —. . 1845-

1846., — —-. ,, -., .., «».

1846-1847 .-,, , -.", IV II«» «35 3-» (« ») -1847. . «-» 1932, -.

1933 (. . .:,2 >. .,. 3).«-» ' «-»(. . .. ,.., . II, 1955, . 340). — 144.

33 . ..« ,» (. .. *:,. ., . II, 1955, . 161). — 146.

39 9 — -.

Page 309: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

, -,.: . -....- .. . «

. ,, "»(,. 9, 1941) . «, -». — 148.

— -, XV -XVI. . ,, -.. () -,(-) .

XVI . XVII— -

—" -. I 1714,, --. «»-'. — 151.

1 I — " ,* . 1864,. I

.. -. . I. I « -

»,« -»(, 4. .,. 29,. 280, 281).

I,.., -( , -),

(., ., .. .). I -. I, ." , I.« , —1873 ., — -» (. ... , . ., 1953, .

288). 1876,I. — 154.

1 . I. .,«» . —154.«»(«»), , -

1868 1917.., 1876--. 1905 .. - -26 (8 -) 1917. . I. «». «»,

4 1894, . . . -.— 157.

. .. « -, »(. .. ,. .,. II, 1955,. 160). — 159.

Page 310: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

45 . . «»,. .,. I, 1955, . 11.

160.

1 «-&© £-»(« »),. .,,,

1844. . — 160.

47 . . .., 2. .,. 1,.379-380. — 161.

48 .' -6.- . ,: ,., * '-,* ,,. , -*. ., . . I.-,, , -. — 162.

49 . .. «"-»(.... ).—162.

60 -. I. «»,«»,«». — 164.

511. 1. (I. —),. -

(. .. «», . ., . I,

1955. , . 17-19). — 165.

581

58 . I. (. 168-173 -). «"-»(...." ). .- , 1957, .121-126. — 168.

3 . ..«»,. -,. 1, 1955,. 84-85. —170.

51 . .. «»,. .,. I, 1955,. 764. —171.

55 «» .. — 174.

**«» (« ») —--,1820. 1839 -. . .,. I., . ., . . . .1846 ,. 1868,

. . .-,«». --.(1877) -.

1884 . — 174.

37 , .. «»:« -, , . -, -,» (. .,, 2 . ., . 4,. 438). — 178.

. ..«-»(.. -." .^ ), . .,1957,. . — 179.

. .: «'» («», 4, 1872), «

Page 311: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

582

. .» (« » 10,^ 1877) - 182.

60 . I. .. ( 1843) (. . ."., 2. .,... 381). — 185.

61 . I . ., --« ,, ";». , -. —186.

62 « » —, . .() 1883. -. .", . ., . .,

. ..« ». ,: «» ,« -» , « -» .., -1883 1885 «» -.« » (1883), «-» (1885),« -» (1895). «-» : -, -, * . --.« » -. . «»« -»(,

4 . ., . 20, . 255).

1903 "« » . —194.« » — -

. I. « ,,.

" ;». — 202.

"4« » —« ,, ";»* ' 1894.

— 203.

·«»,(«») —."1867 1892. — 209.

" " . I.-, 19 1861

'. — 222.

* 7 «. -. I., () « „ " -;».

«», : «». — 227.

8 -, , -, - -.(,,), «»*.

1719 -. -, .XIX .

1866 ( ). — 229.

* * . I.

I. . «»,1892" 1896* ' -. — 230.

70 . I. . «-.» (. .* , 40 30* 1

2,134 . . .

Page 312: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

584

.,, 2 . ., . . 415).

240.

71 — , -. .- «», --, .- --. — 250.

. I. «»«»,XI «» 1881. — 261.

73' , --

1870-1890. -, -, . --, -«» .. — 264.

71 «**'·>)—-- 1866

1901., ,. « ». — 269.,XIX .- --, .

.-.-.,, . -

' -, -. -,

--,, . --, -©.-. .

«' »«-». . I.,- -,.. I., . .-

<;, . ., . .,,,,. -. -, -. — 269.

79 . . ( . . )«-» 1893. — 270.

77 . . ' . .« », «» 10, 1893. — 270.

78 — . .-(1814-1876), . -., ,. -«» , -< «» .«», -. -.,. ' -,. , -. -

. .·, .39". I.

Page 313: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

586 «». 1869 -,«». -. «» 1869-. ... . I. -«» , 4 . ., . 18,. 11). *0-. .

. «» (1873), . «-» (1873),« »(1875) . I. «» (1905) . — 271.

— --«»(«»),1879 -« »(« »).«» -, . I., ..,

. ., . ., . ., . .-, . . ." «-» . -«» «», -, , --. ,, -, *. -,, ,.1881«». -«», -

1880-1890, .1886 . I.( . I.) . ., -«».' \ -.

. I., ,, -«». 1899, -«

», « ,,-" ,, -» (", 4 . ., . 4,. 163). —271.

80 .. . 1873:«." -, -. -

». (. .,,. .,. ,II, 1940, . 645). --. — 271.

81 . . . !.. .. «-» (. .. ,. ., 1953,. 314). — 272.

»* . . .. ,. ., 1953,

. 315.— 273.

83 «3%$$»(« -») — -." 1892. — 279.

81 — -, -. — 282.

8& '-. I., .. . I..« ».1870 -

(I). 22 1870.-.« ^,», 24 1870

(.

Page 314: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. . -, 2. ., 1951,. 38).

I--,, ,., -, , «-». -,

1872. — 286.

8 . . . .«», III, § VI. - 287.

87«-»— -· -« » (,) 1890-1892*. .«-» . .-, .., . I... I.

«. .» (.«-», 1, 1890,. 138-139, . .. ,.XIII, 1949,. 187-188). — 289.

88 . I. . .«» (. . .. -,. XIII, 1949,. 106). — 290.

89 . I. — '• '· -.-. — 300.

90 «»(«») —-,1893 -

. .", . I., . .,. ., . . . -.: «»«». 1894

. . ,. 341-344 « -» (". 5 ., . 2, . 465-468) -.—).

. .,«». .,. I, 1955,. 766-767.—

321.

. I. . .« ». — 321.

. I. , -. « » (. .

.. ,. .,. I, 1955,. 508). - 328.

. . .. ,.

.,. 1, 1955,. 511, 512. — 328.

. . «»,. .,. I, 1955,. 451-452.-329.

. I. .« ».-. (. . .,, 2 . .,.4,. 146). — 330.

. I. . «-» (. . ..,. ., . II, 1955,. 21). —331.

— -, . . «-». , «-», , ,. . I. --. — 333.

—,

' : ",. : >-

Page 315: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

590 , . -. — 338.

. \ «-» .(.£«»,. .,. I, 1955,. 20). — 9.. I. .. ( 843). -. 185 (. .

."., 2 . .,.^, . 381).

- 340.

« -. (). - II.:

,, ", 1894» ' . 1.

1894- 1895.., . -, -«».-«». 1893, «*»,«»,.1894,«». -«

.».1907 *:«: ,,". -

(', -) 1895.-,,". .,

(1895) ,,," (1897) ,,", . -, »(,4 . ., . 13,. 82).«

.» ( -

.) « -».,, 2000

1895. -. 100 ,. -.« -» -. -, ..1907 « -

.»,« 12», «-».«»1907(

1908). , ,-., ' ,:« »,«», «;»,« , »,«,,"» « -< ».* --. — 345.

3 -^ — -,. , -^,^ -104 . I. I. . «». — 362.

105, — ,. .- -.V «»- -:« --,, "».«» «» -

Page 316: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

:« ,». — 365.

106 «»(«») —-'-1

1863 1870. — 365.

107« » --, 1880« »«» . -«» -— --. , -

1879-1880,

, ."1879-1880, -« » -«» .

1881- .— 365.

108 ., . I.:«* », « »,« »,« »,«». — 393.

109 — ,, ,. "()* . --. — 398.

110 « » — , -188-1900 5. « -» «». — 399.

111«» — -, -. .-«».« -», -«» . 6

593-« » «-» , -, .— 402.() —

' ., -1840-1850. -« -»,, -. -,' «». . ..

. I.

. .. — 407.

118 . I. «-». . .()« »( 1895),

257-258«» -«-», 2, 1890(. ...",. III,. ., 1923,. 258-259).— 410.

114«»(« ») —*( 1756) * 1860, , --, -* 1905. -1917. — 419.

115 . . .., 2. §.,. 8,.207. — 432.

«· . ..«'-.»,. ., 1957,. 90. — 435.

117 . .. «»,. ., . I, 1955,. 91-92( 38). — 436.

113 . . .. , ..,. , 1955,. 257. — 438.

Page 317: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. . 6 .-, --. — 438.

130 . . .. ,..,. II, 1955,. 254. — 438.

181 . . .. ,..,. I, 1955,. 474-475, 247, , 2. .,. 8,. 157-158. — 439.

123 . .. «-», . ., 1957, . 107. —440.

123 . . .". ,..,. I, 1955,. 209., ,-« , ».— 446.

184 — —, -1741 ,. ,, *,. «»

. .- « -». — 446.

125 . . «»,. .,. II, 1955,. 113-114. —458.

126 . . ..", 2. .,. 4,.446-447. — 460.

127

I1875 ,

( ') . -. .. -"-, 1869 (. . ..

595

, . ., . II, 1955, . 5-38). — 463.

128 . . ..", 2. .,. 8,.151. — 469.

129 . . «», . ., . I, 1955, . 637. —476.

130 — ,, , -, -. . -, ' -: « » —. . ..,.. — 485.

131 .. -«» (§5 —«.») (. . «»,..,. I, 1955, . 748). — 486.

132 .. «», . ., . I, 1955, . 648. —487.

183 , -« »(,), « -». — 487.

184 . .. «»,. .,. I, 1955,. 752-753( 237). — 494.

196 . ..«»,. .,. I, 1955, . 746-748.— 494.

139 . ..«»,. .,. III, 1955,. 630-631.

187«» ,, 1861,«» , ()· -«» «», .

Page 318: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

, -.", ' -«» . -«» «»,«»,« », « » ('.., . -«»), — 515.

138 . I.« » (1899). —523.

139 — , ·-, :, , ,. «»,«» ,,. — 627.

140 . . «», 1891 . ..' 1893. "«

». IX -«' » (.,. 110-114). «» -« ».

., -",. — 636,

141 . I. « » (,, . 12). — 538.

142 . I. « » (.,. 17). — 539.

143

11·— 5, — 4. -: « ,, ,-

, § § 129-132

30 1871...». 10" 1887.

. I. 10 . — 547.

144 , -:« ».:«».:« ,, ', -. . .». — &.144 '

4 1887-. — 549.

14•": «.». , 14

1888, -4 1887 «--». :«» :«; ' ;, .». -:«" 22 ,,'. .». — 550.

" .:« ..;» :«»..,", 16 1888:«-, ,-"

Page 319: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

598

*.', -

'. ---». — 551.

148

11 1 889« ».4 1889 ' -

« -- -». 10 1889.

1890, ..-, , ,--. " .

'.14 " ,,, 1882. — 55-'.

150 :«.» « 18. -. , ' ». — 553.

151 :« .-».1891

' . 1892, :«,, :, -, ,£, ,", , ,

8|(| ^ 599

, , ,, ', £ ».— 554.

1 :«' 30

1892 .. —. », -. — 556.

1 :« .5 /VI». — 556.

164 :«. 18 . 1556».

18 1892 -, «-». :« -. 2 ». -23 1892 :«* -

. ». — 558.

« : «1893, 7 ,:-». — 559.

" :« -». — 560.

Page 320: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

600

. I .

* - 1892.

III,-, £.-, 1893. 188, 12.( --). — 105.

*", . .". —««2*£ ^^ '-^^' '

10~16'2 · 40^5 "

' . — : -.. 10. , 1887.. 27. — 150.

.. —.[, ..]

«» («»),. — 365.«».(« »),, 1872,

5,. 427-436. — 165.

— 1893, 1,. 55-92. — 96-97.

— 1893, 3,. 296-318. — 56.; . ,. I.,, 1885. —«»,, 1885,

11,. 13-17. — 220.[ . .] . . . ,* *

. I..-] .

601

* .., 1892. VI,

600, VI(: -.. I). — 4.

— —« »,, 1889,

9,. 70-90. — 522.

— ., 1893, VI, 215. — 270, 376.

— (.-. -).«»,, 1894, . 47, 20 -,. 1504-1508· . 48,27 ,. 1543-1547-

. 49, 4 ,. 1587-1593. — 365, 376, 491, 442,

529.

— ., 1895,. 319.— 410, 442.

— ., 1892.

VI, 261 . — 105, 258, 261, 488.

*— ., 1882, 312. —275./, . 77.7 . .. — «' », 1883,

5,. 1-39. — 522. . 23 -1884., 1884, 5 . - 548. 553.

—.[ ..]., . . . —«»,, 1893,. II,. 202-227-

12,. 186-209. — 129, 187, 241, 243, 256, 442.

— .( ' -). —«»,, 1893,

10, . 29-40. — 241, 263-264, 266.

— .( -). —« »,, 1885, 9, . 1-40. — 47, 249.

— . —«»,-, 1894, 7,. 127-153. — 367, 528.« ». (« »),, 1883,

11,. 414-441* 12,. 543-597. — 209.

40". I.

Page 321: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

602

— 1888, 10,. 270-273. — 272., . . . —- 333., . . . — :, 1.. II., 1880,.

1-91( .:. .. VI, II).— 114-, . .. (- -). :, .. . «»,, 1881,.-, 1-124. — 254.

— ., . . -. 1891,

1, 10-16. — 210-211.., 1883, 632. - 555, 569.

", .-. .-. 1876-1878. - 144, 146, 162-163, 164, 168-173, 179-

180, 439-10,

— .. 1844- 1845.

— 102.

— [ « -»]. 21 1888.

144-145, 183.

— 1884[ «, »].1884. — 145-146, 159.

— , .( 4 ),,1894. XVII, 175. — 438.

— .1890. — 164., . .' ., 1892,

270. — 298., . I.

.1885, VII, 598. — 220.

—. [, . I.]- . —. [-, ..]

* . —«».-, 1872, 2,. 202-236. — 255, 291-292., .. .. II, II -. 2.,,., 1876, 200, IV5., . . .,."«», 1 884. , XXIV,

299 . — 359.

— ., £., 1879,. V, 200, 103.(.:.-.. V. I)· — 248.. : ., 1883, . 70. — 555.

—. I. — .[, I. I.][, I. I.]. —«»,, 1872, 5,. 427-436.-7^., .. ..-, 1896, VI, 162. — 140.

. . .,1892. XIX, 402. .(... II). — 4, 14, 15, 19, 487.

— . XII.-.—«-»,, 1894, 2, . 1-19. —241, 258-260., . . * --

-

Page 322: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

., 1892, XX, 844 .(-. -. V. —326-327.

[, . .] .[], — 73-74, 78-80, 84-88, 101, 103-104., . . .

.

—«»,, 1894, 7, . 154-170- 9, . 35-71" 10, . 94-130. —364, 396, 397.

— . . (). —«». 1894,

1, . 150-170. - 207, 221-222, 223-225, 227, 231-232,233-236, 243-245, 249-253.

— «-», 1893, 12,. 160-192. — 129,

207, 208, 209, 213, 237-238, 241, 243, 244-245, 250-251, 252, 253,

257, 262, 268, 269, 271-272, 275-276, 277, 278-279, 280-281, 286-

287, 328-329, 413., I. . ' . — 362.

— * 6. — 321, 322.

— . — 157.

— . — 304.. — : . -, 1883, . 34. — 555, 559., .~. . .. . . 4 .. I.,, 1892. II, VI, 323.

_ 474-479, 486.- «»[]. 19 1894.[], 1894, 1. —344.

.·, . ,.1843- 1844. — 134, 240.

— . ... 1867-1894.— 130-132, 137-140, 141-142, 145, 146, 159-160, 164-167, 174-175,

178-179, 180, 181-182, 183, 185, 273, 436, 458, 473.

, . . .. I. 1867. —74, 80, 131-133, 134, 137-139, 143, 159-160, 164-167, 174, 179-182,

339, 340, 436, 522.

* — . ... I. I. .,, 1872. XIII, 678 .— 170-173, 320-321,329-330, 474-475, 476, 478.

— . . . II. 1885. —74-83, 522, 523.

— . -5

1875. — 330-331, 463.

— . « -» .. 1847. — 140, 164, 273,

— «3 .( ). 1877. —«»,, 1888, 10, . 270-273.:. — 143, 272.

— . 1843. —«-»,, 1892, 4,. 25-29. — 160-161, 185, 340.

— [ «»].24 1873. — 159-160, 164-167, 174, 339-340.

— « ». 1859.— 134-135, 149.

— [ «»].25 1867. — 131-132, 138., . " . . -1847- 1848. — 140, 144, 178, 273, 400, 460.

— . , .. 1845-1846. — 144, 183., . . . —".. 3. -, 1881, 493 . — 133-134, 142-143, 424.

— * . .«-»,, 1877, 10, . 321-356.

131-132, 169-170, 174, 180-183.

Page 323: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

606, . . .—«»,, 1892,

6,. 172-204. — 188-189, 208.

— . —«»,, 1893,

10, . 108-141.— 129, 269-270.

— . —«»., 1894,

1,. 88-123. — 129-130, 131, 133, 139-157, 169, 160-161,

180-185, 186-187, 191, 193, 194, 195-199, 27, 340-341.

— . —«»,, 1894,

2,. 148-168. — 129, 161-162, 163, 167-168, 173-174, 178-

180, 200-201.

— . —«»,, 1894,

10,. 45 -77. — 371, 393.

— . —«»,,1883, 7,. 97-112.":. — 174-176.

— .—«»,, 1872, 4, . 176-

184. — 182, 186, 263.

— ; — 431.«». — 419, 528.[, . I.] . (), .« », 1894, 41 .( 1). — 341-343., . . . —«»,,1894, . 6443, 4 (16) ,. 2. — 157.

. —«» -, 1879, 2,. 125-152. — 352-385, 388-393, 396-

411, 440, 453, 461.

«».. — 269.

— 1894,. 47, 20 ,. 1504-1508* . 48,

27 ,. 1543-1547* . 49, 4 ,.1587-1593. — 365, 376, 401, 442, 529.— —.[, . .]«».. — 269.

— 1894,. 6643, 4 (16) ,. 2. — 167.[, . -7 —. -

607. —«»,,1894 4, . 1-34* 6. . 86-130. — 318-320, 321,

323, 324, 326-327, 329, 333-3$4, 635-337. -

— ., 1893. XVI, 353, XVI.— 96-97, 99, 119-120, 323,

324-325, 326-327, 335-337, 412-413, 469, 492, 494-495., . . , ., 1893. VIII, 246. — 212-213.* -. —., . . , . ." . -. -. .., 1889. 678 .(:..

IX). _ 18.

*, . I. , . .. ..II.,. . 1878. 616. — 247-248.

', . . , . . '. -.( 1890,-1893, 1894].. 3,., 1894,11, XVI, 827.

-

324-325.

«' ».. — 174, 177, 188, 255, 291, 326,

413.

— 1872, 2,. 202-236. — 255, 290-292.

— 1872, 49. 176-184. - 185, 263.

— 1877, 10,. 321-356. — 131-132, 169-170, 174, 180,181-182.

— 1879, 2, . 125-152. — 352-385, 387-393, 396-411, 440-441, 453, 461.

— 1883, 5, . 1-39. — 522.

— 1883, 7, . 97-112. — 174., . I. . — 399.

Page 324: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

608, . . . .. —«-»,*1890, 1,,. 88-175*, 1890, 2,-,. 62-142* 1890, 3,,. 71-110. 1892, -

4, . 144-194. — 288, 289-290.

— .,. «», 1884, : 1885. XXIV, 322 .( . ). — 194-195,196, 280.

*, . . .,1891. XXXII, 391 . - 1, 3, 5-68, 111-113, 496, 504, 535-544.

—., . ., . .() —«»,, 1887, 11, . 460-486· 12, . 629-647.—513.«»,, 1885, 9,. 1^0. — 47, 249.

— 1885, 11, . 13-17.-220.

— 1889, 9, . 70-90. — 522.

— 1892, 6,. 172-204. — 188-189, 208.«». — 125, 129, 132, 146, 156, 186-187, 202, 203, 245, 253, 255, 263, 266, 269, 270-271, 280-281, 295,319, 351, 372, 377, 383, 456, 469-470, 489.

— 1893-1894. — 466.

— 1893, 10,. 29^10,. 108-141. — 129, 241, 263-264, 266,269-270.

— 1893, 11,. 202-227. — 129, 187, 241, 242-243, 442.

— 1893, 12,. 145-159,. 160-192,. 186-209. — 129, 207»208, 209-210, 213, 237-238, 241, 242-243, 244-245, 250-251, 252,

253, 254-255, 257, 263, 268, 269, 271-272, 276-277, 279, 280-281,285-287, 328-329, 412-413, 442.

— 1894, 1,. 88-123,. 150-170. — 129-130, 131, 133, 138-

158, 159-160, 161, 180-185, 186-187, 188, 191, 193, 194, 195-199,207, 222-225, 227, 229-236, 244-245, 249, 273-274, 340-341.

— 1894, 2, . 1-19, . 125-147, . 148-168.-— 129, 154,

161-162, 163, 167-168, 173-174, 178-180, 200-201, 241, 258-260,

264, 267.

— 1894, 6, . 86-130. 319-320, 321, 323, 324, 326, 330,

332-335, 336-337.

— 1894, 7,. 127-153. — 364, 528.

— 1894, 10,. 45-77,. 94-130. — 364, 371, 393, 396, 397.-, . . . — 484.

— . — 365, 442.

— . — 146.

—. — 402, 419, 420.

— . — 266.

— . — 250, 269, 298.

— . — 446., . I.. ^.,1890. VIII, VI, 703 . — 497-501.

— . I. ., 1894, VIII, 185, II

. _ 199, 497., . . .«»,, 1893, 3,. 296-318. — 56.«-»., 1860, I,, . 88-175.—288-290.

—, 1892, 4,. 25-29. — 160-161, 185-186, 340.

-.., ., 1886. 111,253.( .: -.. II). —50-51, 52, 53-55,

57-58, 107, 108, 109.

* -. I. -., ., 1885. VII, 280 .(

Page 325: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

.: ,. . — 50-51, 52, 57-58., .. . I., 1894, ,. 293. — 345,

349-351, 356, 368, 371, 410-417, 418-424, 427-428, 430-433, 439-

441, 442-449, 451-464, 467-474, 479-486, 490, 495-497, 501-513,

518-522, 523-528., . . .., . ,1887. XVIII, 454, 51.( .:.. II. II).— 47-48, 222, 223,

225, 226, 227-228, 229-231, 232, 249, 311-317, 470, 471.. 1890., .1890. VI,

352 .( . ).. — 99. . -. . II. . I. . ..,. ,1878. 616 . — 247-248. . -.. V. I. -. .. -,. , 1879. V, 200, 103. — 248. . -..-.., . ,1879-1883. 5 .. VI. . I.-

. I.. 1879, 287.II. I.. 1880. 264, 91, II.

— 45, 114-119.

. VII. I. .III. . 1882, VIII, 147, 338. II.. IV.-

. .. 1882, XXXII, 299 .*III. . V.

1883. 218 . — 45, 114, 213-215..

, .. VII,-,. , 1890. II, 64,

453, V . — 107-109, 258. .. -.,. , 1885-

1886, 2. — 50-51, 52, 53-55, 57, 107, 109.

* .. XI..,., 1891. III, II, 974. — 107, 109. .. II.

II. .8. .,,., 1887. XVIII, 454, 51 . — 47-48 222,

223, 225, 226, 227-228, 229-231, 232, 249, 311-317, 470, 471.

* . IV... ."., 1871. XXX,

922, 235 . — 99, 324,$. . I—II. —, 1892, 2

. _ 4-5, 14, 487., . . . . —«»,, 1893, 1,. 55-92.— 96-97'.. —.[, . .], . . .()., 1882, 509 . — 53., . ..1860-1870. — 289-290., . .

. I... I,, 1870, XXII,

490 . — 407., .. . —«-»,, 1883, 11,. 414-441" 12,. 543-597. — 208-209..«»,,1893, 12,. 145-159. - 253, 254, 255, 256..«»,,1894, 2, . 125-147. — 154, 264, 267.

Page 326: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

§, , 8$.3-. , (..), 1879. XIV, 574 8. — 168-169,170, 171, 172, 173, 174,

$$, . .£5 \%5$5. 1876-1878. —146, 436.

— , £$^ $ 8$. -\ .'. 2- . 8«8&,. 1886. VI, 147 8. — 438,

— [ 2-3§ : ,,"]. 10. 3·\ 1887. — 327-328.

— §§.\ 1872 —^ 1873.— 327-328., 3.. &™. — 268., I. . [ $$ 11§. \, 1892. VI,182 . — 229, 261.

&, . ^. — 130-131., . $ >$. 3-.,0886, 1885, VI, 108 8. — 432, 438-439, 446, 468-469.

— && . & -& — 3 &11 <1&. *.^,-, 1876. 56 . — 438-439.

*— . . I. I: -. 2- .,, 1872.

830 8. — 95-96, 170-172, 329-330, 436, 486-487, 494.

*— . ,.. >©-1&655&. 8§. .^.,\1885, XXVII, 526 . — 83-84, 101-102, 457-458.

*—$. . . III. . 2 III.. . .^.£,, 1894. IV, 422 . — 512.

— 2-^ [: ,,31>8"] 23. 1869. — 445.

^, 8. & \6.8 .,-, 1871. XIV, 32 . — 160., .^. ', '. — 445.

613

3$, ; ,$ . — 136., . /£. 31$ ©., &, 1890. VII. 147 . —430, 431.

\$»., 1893, . 1, 2. &, . 1-3.—79, 280, 281, 282, 318, 319, 322-323, 334, 335-337, 412, 474.

3, , £ %$$>& \5$1&. : „8-&"., 1893, . 1, 2., . 1-3.

— 279, 280, 281, 282, 318, 319, 322-323, 334, 335-337, 412, 474.

Page 327: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

", . . (1843-1912) — -,. 1880-1900-\ .. -:«» «»* -«-». 1904-1905 -«». 1906 *-«»,().' . — 210, 254.

9, . I. (1789-1865) —, ,1819

1836 . 1835-

1853 -.(1845)." ,. «» (1818-1819) « »

(1848) . «», 1818, 2030 . --. — 479., . I. (1818-1881) —,, . 1872

— -, .,. «» (1876),«» (1881), .. I., ,: «,, » (. .469). — 242, 376, 469-470.

. . — ., . ., . . (1833-1897) — . ., -. I.. — 560, 551., I. . (1821-1884) — , -.-«» (1857-1861) «-» (1858-1865)· . . .-«» -.. — 367.,. . (1850-1902)—. 1880-1889 -. 1895.:«» (1887), « » (1889),« »,

(1890) . — 18., (3),-- (1815-1898)—, -· «-». 1862. «». 1871 -. 1871 1890 -,- ., 1878,, -

Page 328: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. -̂. 1890. — 264,

,.. (1849-1915)— *|XIX XX, «-» - -

. -1905-1907. (-- 1892), (1892-1903)( 1905- 1906),, ,, .,,.«-» — -

. I.. — 282., .. (. .) (1847-1918)— -,1880-1900, : «» (1882),« -» (1886),« » (1892),«

»(1893),« » (1895),, ,. .-. .« (. .)»

(1896). . I. §1890-1900 , -. - 4, 103, 105, 121, 167, 247, 258, 261, 270, 275, 298, 320, 359

365, 376, 401, 410, 442, 450, 469, 488, 490, 518, 519, 521-522, 523, 529,

530.

(), (1737-1798) — -, , -.,. .« -» (1791). — 162.,, . (1835-1888)—, .

617« -» ' «», 1872 «». — 417. 474., 1. 1. (1846-1914)— .--. 1882 — —· --.« -». (1907). — 527., . . (1849-1910) — ' -, .«'»,«» .«». -. . I. «„ " ;» (.,. 125-344) ( -), « -» « »(, 5 . ., . 2,. 61-69, 471-504) -- . — 47, 129, 187, 202,207-208, 211, 222, 233, 241, 243, 249-250, 256, 263-264, 266, 288, 298,364, 381-382, 399, 418-421, 442, 446, 489, 528, 530., . . (1819-1903) — -· ·«-» 19 1861. 1858 «-»,«»,«»,«--»,«». — 470., . . (1843-1913) — ( .),. «», «», «». 12 «» 1894« »«» . «» ..« »,. «». -,. — 527., /. . (1860^1924)—. 1880

1881

41". I.

Page 329: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

618. « -» (1888). -§) . 1889-, -. 200. «» « »(1892, 1896) . I.

. .. — 229, 261.

(),-" (1809-1898) —, . 1859*5 6

1 868 -. , --" .., ,, .1894. « -», , (-, 4... 20,. 131), . . -«» ()« » (.

..,. .,. 27, 1935, . 129). — 264., . . (1 852-1925) —,. : 18861917. : «» (1881)-., 1885 «». 1897«». «

1860 1917»( -1926-1927). . I. «», *. — 254.

(),- (1809-1882) — -, , -. , -,, , -, ^. -. , -,-,, -.« » (1859). , ,««" ,» (. .. ,.., 1953, . 121). — 138, 139.

" (), (1820-1895) —, -, . ( .. I. «», —, 5. .,. 2, . 1-14). — 102, 144-149, 155, 169, 162-164, 168-173, 179-

180, 182, 183, 327-328, 422, 435-440, 466.", . . (1832-1893) —,,-, . . .« »(, § VI) ,-, -. « -», «'» (-

1882) -- «», (1859-1860). —287. ], ^4. 27. (1846-1917) —-

1894 1905." -

Page 330: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

620-.". 1892 6:« »,-. — 282, 298.

() (1858-1918)— -, .. -:« » (1890),«» (1892),«» (1908) . — 430, 431., . I. (1844-1888)— ,,-·1880-1890. 1881,, .

.. -. .«»

.«».,, , -- ".1871 :« .», -

. 2«». ,, 1885 «-. . ».« »(1876-1878 «» «»),«^-» (1883) . — 220.

(), (1863-1941) — -, -. -. -« -». (. I..", 4. .,. 18,. 51). ,-,, -, ,. . : «XIX» (1896),«» (1902). — 440., I. . (1822-1907)— .

«» «»«». ., ,-1877 9 «»« ,,"»,.«». ". «-» 10, 1877, «

.».. «-» (. .. ,. .,

1953,. 313-316). . I. «». — 131, 169-170, 174.

I

*, . —-., . I., . . (1851-1924)— .-, -.. -,1917. .·-, -,, --. : «» (1876-1877),« » (1894), «» (1896) . —

217-218.

. . —., . ., . . (1849-1919)— .-. 1885 1907.«» (1877-1879).. -«» ,-, -. ,. . I. , «-». 1917 -

Page 331: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

622 . -, (),. :«» (1884),« -» (1897),«» (1899),«» (1918) . — 248, 359.

(), (1854-1938) — -II, ,.-

— . -1874., . 1881-

. .,. . .". 1880-1900-:« »,« » , .«, — , — -, ,, »(, 4. .,. 28,. 246). 200, -, --. « » (1909) -,5 * «».« ,. . .-» (. I.., 4... 25,. 453). -.* «-» (1915),«, -» (1916) . -, .

. I. « » (1917),«-» (1918).•-. I. :«, -,

623» (", 4. .,. 21,. 283). — 130-131, 155, 270, 331., . 1. (1850-1931)— -* -, . 1879 -. 1905. 1890-1900. -:« -»<1879),« » (1881). -.« » (7) (1892-1917). 1910-

1929 . —140.,.. (1855-1905) — ,-. 1891() . -. «», 1892, 2« ».«», «»,«-» . -. *. ,, -, . . I.. — 4, 14, 15, 19, 241,

258-259, 260, 487.,. . —-· -* ." 18891892« »<1892)^ .—

, . I.( 1833) — -1887-1891. — 269., . I. (1847-1906)—,

Page 332: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

624* :« -» (1893),« » (1894),« » (1894) .«», -" «-» «-».,,. . I.

. . «» (1895).— 129, 202,207-287, 318, 324, 329, 364, 396.

, . .() (1823-1900)— -, *«» (1868-1869), -,,(«- 1873-

1878»,« » ). «»«»,« »." « »«». 1870 -· «»(-, 1873-1876),« » (1883-1886)«-» (1893-

1896)* I,. — 414, 440.

(),-' (1828-1875)— --,."« » .* ,,. -, «». ,,. :«-. » (1865),«» (1865) .. I. « -» .

625

' .— 474-479, 486.

, . I.(, . I.,.,. .,., .,-, , )(1870-1924)— .— 5, 202, 203, 207, 345, 357, 358, 374,

391, 402, 523, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557-558,559, 560.

(), (1826-1900)—, ',. 1848-1849 -* , -, -.1862,

I -. 1875, --«&» («»). 1867 1870

1874 -.-.. -II.,, ,,, -. — 307.

(), (1789-1846)— -*. 18171819 -. -,. 1841 «»,. ,--. -, .. — 455-456.

Page 333: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

(), — «» (1871),. — 160.

(),- (1766-1834) —,. « » (1798)-, , -. «» — ,. --.«-,— ,

,,". » (..«»,. ., , 1957,. 113)., . -,. — 470-471, 481, 490:

(), (1818-1883) — -, , ,(. . I.« ()»—,4. .,. 21,. 27-74). — 73-78, 80-

84, 95-96, 101-102, 130-135, 137-140, 142-150, 155-157, 159-175, 177-179, 182-188, 190, 193-197, 212, 220, 240, 271-273, 302, 318-319, 320-321, 326-328, 329-332, 335, 339-341, 396, 421-422, 428-430, 432, 433,

436-439, 445, 448-449, 457-460, 463, 474-476, 478-79, 486-487, 489,

494, 511, 518, 521-523., . /. (1834-1907) — ·, ., .« » (1869-1871). " -., -, -, .1 876 -

,, *1890, '1890 -,

1865. -400 .. . — 367.

(),- (1806-1873)— , -, '. 1865-1868. :« -» (1843) «» (1865). -: « » (1848)., ,,« ,» («». .,. I, 1955,. 13). ., -.-, ,, -.. . .

« » (1860-1861)«' ( )» (1861). — 494.

—., . ., . .() (1842-1904) — -,,,--, '.1860. 1870-1880 .«-», «-», « », « », '1892 «»,.

. I.« ,, " -;» (1894) . — 129-201, 202, 207-208, 244, 263, 266,

270-272, 274, 276, 277 321, 330, 339, 340,368, 371, 381-382,393, 414-

417, 418-419, 423-424, 427, 429, 430-432, 434, 436, 440, 466, 474.

(),- (1818-1881)— -<,, .

Page 334: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

, -|,, -". -, ,. , -. -.. -« » (1877)« ,», -. — 145, 146, 148, 183., . . (1836-1901) —- 1882 1897.

1891-1892. -. ., -.

269.

(), (1849-1927)—,. 1872-1874«&»(« »).1877-1878 1890 '. .

17891848.

1918-1920 ,.. — 143.,.. (1841-1926) — .1876 «» '

'. . . . — 154, 157, 184, 188,278.

(), (1811-1889) — -. «» (. -). -,

-.* 1860-1870 -. — 494.* '() (1769-1821) — ,99-1804,-

1804-1814 1815. — 167.

.—, .—, —, —., . ., . . (.—,.—,—, —) (1844-1918) —-, -1880-1900*

'. 1860-1880 -. 1870. «»., . .. -«», . .-. ,,'. 1893 «»,

. .. . I. -. —96-97, 99, 105, 119-120, 216, 241-242,

278, 281, 318-320, 321-328, 329, 330, 333-337, 359, 412-413, 442, 469-

470, 474, 485, 486, 487, 488, 490, 492-497, 501, 502-503, 507, 510-512,

521., . . (1850-1918) — ,, ,.1879-1 885 .«, » (1 893).,, .,, -. — 212-213.

Page 335: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

(), . (1833-1921) —. -, . -- «» -.,· -, . -«-.» (1877-1878). . I. «-» (1909) -.:«» (1875),« » (1871),« » (1873). — 162, 164, 28-170, 171-171, 179, 184.

_}_ , . .

1

*, . . (1848-1885) —,.. -, , ,. «» . -, . I. . .. — 247-248., . — ., . I., . /. (1843-1902) — -, -. -1862 «»* 1865 -«»«»: «» (1866), «*» (1869-1871),«» (1877-1880), « » (1880),« » (1882) ,

., -, . . . -, « -, » -: — 261, 352-354, 360, 393.

6;

77. .—., . .,. 13. (1856-1918) —, ,.1875 , -. 1877« », 1879,«». 1880, -, 1883,« ». ", , -,. . 1.:« 20, 1883

1903, , ,» (", 4 . . . 20,. 333). . I. , . ^:, ^,.II -, -. 1905-1907., -' 1908-1912, , «». , 1914-1918,. -

1917,· .:«» (1883),« » (1885),«» (1895),«» (1896),«(. .)» (1896),« »

(1897),« » (1898). — 182, 194-196, 223, 280, 289, 299., . 77. (1827-1907) — -

Page 336: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

632 , , --\-

'. ' -.1860-1870, ,. -

1905,. — 280., . . (1844-1908) —-,, -. «» (1891), -, -. . I.« », «*» (. ,. 1-122),«». . I.,,:«, »(,4. .,. 3,. 48). . I.§ , -, . -,. — 1-68, 111-112, 11-3, 496, 504, 535-544.

—., . .(),- (1809-1865) — ,, ,. 1840 «;». --*«», «» .--«» -«» -, . 1846 « -, »,.£ « » -. 1848 -· -

633

2 185 , -. — 140, 430,

445., . —, « -( -)», 11 12 «-» 1887. — 513.

(.€),-"- (1823-1890) —-. 1859 -1862. 1880-1886,. «» (1866) -. .

I «». — 494.

()," (1802-1880) — ,-. 1844«-&.»(« -»). . 1848· 1850-1860

*· 1866-,. — 160.

(550£),- (1712-1778) — -, ·XVIII* -· -.. ,,,. .

, ,., -. -. . «-» .42". 1.

Page 337: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

634

§ :«;» (1750),«» (1755),« » (1761),« , -"» (1762), «, » (1762). —173.

-, . . (1826-1899) —,-. ,, -,, , --. «» (1847) «» (1848) 1848 ,7." 1856 ,

«.» «» , 1860-1890 : «» (1869-1870),«» (1872-1876),«» (1875-1880) . ,« »,, , -.

\ ., 1863-1864 -- -«\», 1868 -«»." ,1878 , -

1860-1870.— 266, 446.

(),- (1790-1864) — -· -( 1830-1840).«» (1837) .

I «». — 84., . I. (1848-1914) — ,,-,-.' . I.. : «» (1890),«» (1894),« » (1898) . —199, 497-502, 528-629.

, . . (1850-1918) —,«». 1890-1900, .: « -.» (1898) *. — 66, 331-336.

()," (1723-1790) — ,.« »(1776) ,. -, .-: , -. -, 1 . ,,, -. ,

, . —-, — -, -. -. . I., -,. —

(), (1823-1910) — ,-- -· 1868( ).

1871 . -, -. — 494.

(*), (1820-1903)— ,, ,. ',-, -, -.. . I. «»

Page 338: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

636

. .. «-» (1862-1896). — 133., 17.. (. .) (1870-1944) —* «»1890-1900, «-» (1897),«» (1899) «» (1900).«-»— . I. (",

4. .,. 13,. 453). «--» (1894) , , -«» «»., , -. 1900-1910, -, -«» (1904-

1905) «» (1902-1905). 1905." 1905-1907 -.

1914-1918." -, ,.— 278-281, 318, 319, 323, 333-337, 340, 349-361,356, 364, 365, 368, 371, 393, 396, 402, 410, 412-531.

—.-, . ., . . (1849-1936) — ,*. 1884-1903 -. 1907 -II . -.". -

100 * ' :«-» (1887),« -. 1865-1889. » (1891),«-» (1900). . I., . — 222-223, 224,225-228, 232, 470-471.

, 77. . — , 1881. «». — 96-97., . —., . I.

, . . —, -." «» (1882). — 53., . . (1828-1889) — --,,,, -. -- -1860-1870 . - -· , -,«,— —,» (. I.,, 4.

., . 17,. 97). «» 1861. 1862 -,* -. -." ,* . -. .. "., ,,. ., -, -. « -, 1850-1860 1888. . . -: , — —,»(, 4. ., . 14,. 346)., , , ,.- .« ;» (1863). — 269, 272, 279, 288-290., . . (1828-1904) —-,, .1861 1868 . 1882-1883

Page 339: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

638 . -. " -. : «» (1882-1883),« »(1869-1902),« » (1900) .— 367, 497.

(\), (1833-1884) — ,, . 1863 -. 1865, . 1880. :« -» (1865), «:» (1871) . — 494., . . (1854-1917)— -,. 1870-1880« » -«». 1880 -. -,,, , , -«» «-».. I. 1890-1900. — 208-209.

(),-- (1770-1831)—-.XVIII-

XIX. ' --,. , -,, -- , ,, . . I.. , ,. -.., . . I., -, -.

639

: « »(1806), «' » (1812-1816), «» (1817), «* » (1821). -:« -» (1836-1838) « » (1833-

1836). — 134, 129 164-165, 167, 170., . I. (1812-1870) — -,-, - «-»., .1829-1833, ,-, -

XVIII -.1834 , 1835, . 1842' , .« » (1842-

1843) « » (1844-1846) -. . .-, -. 1847, -.1852 , . -, ,1855 «» 1857 ',

. ., «».1848 -, --. 1860-1870 -« . . . ,» (. I.., 4. ,,.

18,. 11). * . -. I. «» (1912). — 269, 272-273, 279.

Page 340: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

640

. I

(1870-1894)

1870()().1879, 16 (28). .

', 12 (24).

1886

— -.1887 , 6" '.

5, 18 (30). --, 5 (17) -, 6 (18)., 8 (20).

., 10 (22).

. I. -'..

. I. 641

*. .. ., 29(, 10).

-., 13 (25). .,', 6 (18).

-.--

1887-1888. -: ,, ,,, 4 (16).,4 5

(16 17)., 5 (17).

, 7 (19).

. ---.

' .-,.

1888, 9 (21). -, . -, 6 (18). -

Page 341: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

642 . {.

'..«». .,..«» .,-

' ,. ..

I 889, 3-4(15-]6).

.-., 13 (25).

, (23)." 11(23) *

.

' .«». --. «». 107, 109,

111, 113, 115, 117, 119, 123, 125 1889-(.).

. ., -, ,." -..

11 (23) . . (. .'

1889 ) « -»· ' ,.« ,, " -;» «».

17 (29)1893.

1, 28 -(, 9).

. I. 643, 1 -, ..1890

1889-1890. , «-», --( ). ' -

. ., . . -., 12 (24). ---! ' -., 17 (29). . . -' -. ., 12 (24). --, -.

12 (24) -1890 , .

5 (17) . «1891. »(. -) '.. '-.., 26 -, 1(, 7-13).

.

.

Page 342: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

644 . I

19 (31)' 189010 (22) « »1891. * -., 24 -

(, 5). ..

,. 26(, 7).

-

'.1, 4-24(-, 16-

-'

; ., 10 (22).

"..

1891.--. .-(-). -(-). -

. I., -.. .. I.-*

. I..., -.

. ., -.. .",-,

. I.

. . . I.-., 17 (29). -.-. .-, -.10 '

15 (22 27) .., 16 (28)- -, 9 (21). ()., 20(, 1). -. ., 12 (24). -., 15 (27). .1892, 14 (26). -., 30 "\

(, 11). . .-., 28(, 11). -.-. ,, -, .

Page 343: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

646 . I., 1 (13).

, 11 (23).

.

--6 ---. --' -.,., 23(, 4)..

1892 -

1892-1893,

-.

-1892..

. . —. I. —.. -«,, " -;». .

1 893, 5 (17).

,12 (24)~13 (25).

" .

-1893. .

. . «»· '

. I. 647

-.".

, .« ».«'», «». .

(.., I. .).-« -('. . )». -

20(1 ) -

31 -(12 -)..

. .-« » («-», 5, 1893)* '.., 16(28). , -, * --1892 1893 -.

17 (29).

.

, 26(, 7)., 31(, 12).

, -, -, -., ,--. -(. I. )..

Page 344: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

64& . I., 3 (18). . ..,21 . .. "

(3 ) - .25 (7 ). -1893-1895. --, . ( --) -., 5 (17). . . -,.. . I.,, .-

1893.

.«,. XI,»* * ,-. -: «*»« ».-- (. I.-

, . ., . ., ..-, . ., . . ).-.. « ».- «'». «-» IV... .,

. I. 649

893- 1894.-.1893 1894.

-. : «' -», « ,," -;»« »."

(. .,I. . ).

. .,,. . -«» -«»·' .

(. . .--189 4

' ., 9(21).

.

.

. .(. .) -. -

. . «». , -,., ( "). -. ., . ., I. ., . I.,

43". I.

Page 345: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

650 . I.

."-

. '

«-»: . ., ..-, . I.- . -.

. «-,» ~~.•§« ,, ";»·-

, 30(, 11).

.

, 14 (26).

.'[-.

. . -« ».. .« -» ' -. « -» « -

.»* £« ».-, «».. -,.-

« ,, " -;».(-) . . « ,, ";».

. I. 651, 27(,). -.. -« ,, ";»(-, ) .

-«,, " -;».-..

-« ,, ";».

« ,," -;».«-»,-« -».-.

. I.

· -, «». ... I.*. ...

-., 13 (25).

, 24(51895).

Page 346: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

. I." (). .,." 24 I. .-

(5 1895). . .1894- «1895.

. ()».

" . .

VII

XVIII

1893

.. . - «» *~ 68

1 3

II ^

23

IV 36

V 64

' -69-123

| 73

.73

III 78

IV 84

V 88

VI 95

VII 103

VIII

Page 347: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

1894« » -.;( «-» ) 125-344

I 127

202

203

III 205

I 311

II 318

III 3381. (). * -

II.:«» . 1804 345-532

I. -352

II. 412. -. 444

IV. . -472

I 474

II 503

III 509

IV 513

V 518

VI 525, . . -. . « -» 535-544

655

. - () 1887-1893 547-560

. 1.

1891-1894563-*

' . . . .565

. . 566-599

-. .

«-614-639

. . 640-652

. . — 1918 !1

. I. - 1890-1891 XXVI-!

. I. «-» — 1893 «-9

. I.«''». — 1893 71

. I. «'». — 1893 123

III-

. I. « ,, " -;» — 1894 ^-III

. I. « ,, '*;» — 1894 328-3 -V, .I. «

.». — 1895

,

Page 348: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)

19862.000

42 1/2

:"«»130. 10681": 3620.835 - 3640.713

Page 349: Β.Ι. Λένιν - Άπαντα (τόμος 1)