第…­ç«  ...

download 第…­ç«   釻‹è´¨é€‰ç 第¸€è‚ ¦‚è° 1 €»€¹ˆ¯é‡»‹è´¨é€‰ç

of 131

 • date post

  02-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  190
 • download

  8

Embed Size (px)

description

第六章 重介质选矿 第一节 概述 1 、什么是重介质选矿 任何重力分选过程,都是在一定的介质中进行。若所使用的分选介质其密度大于 lg/cm 3 时,这种介质称为重介质。矿石或煤炭在该介质中分选,称重介质选矿或重介质选煤。 2 、重介质选矿的发展过程 1858 年有人提出用锰、钡、钙的氯化物溶液作为分选介质进行选煤,但因介质难于回收,致使成本昂贵,未能获得推广使用。 1917 年出现使用水砂混合物作为重介质分选. 煤炭,但效果受到局限,一般仅用于选分易选的动力煤。 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 第…­ç«  ...

 • 1 lg/cm32 1858 1917

 • 1926 EA 3

 • zj q z q
 • 4 1max = 99.5% E 0.02~0.03;max = 99%E0.0521.45~1.9;1.35~1.9 , 1.3~2.0

 • 31000~6 mm50~0.15 mm4 5

 • 1 1982DBZ13mm

 • 6-1

 • ( (2 3

 • 1 a. s D

 • b L265~11.30g/cm3L025033 10x10G

 • D G, G > >D:1.4g/cm3, G = 5.0g/cm3 , s=2.21g/cm3 . 14O g/cm3500-22lg/cm3

 • 2344

 • 5 95%45g/cm3 ()0074(-200)mm80%

 • 0044mm (-325)90% 1 zj

 • s zj zj

 • ()( > /

 • K1K=1.6493(

 • VkF

 • 5-300740.037mm

 • 63 (04)

 • 6-4 15~20%

 • 1 6-5

 • 6-62 0.5-1.0

 • 6-7102O 6-83 6-9

 • 4

 • Z Z = 1 / v Z 1

 • 6-136-14

 • 26-15

 • 3

 • 4 6-16

 • 2.0 :

 • ()

 • ()

 • 4.3 1

 • 2 3

 • 4 56

 • --

 • 1200mm6-13mm 6-13mm4.3.1 1 2 2-4-8

 • 3 4

 • 5 ;

 • 6(1) E002-003(2)8m10OOmm6mm4m655m350500t/h;(3);

 • (4)325(
 • 3 () 63~254mm1300-1900 kg/m3

 • 1JL1 6-252 21800mm3 9

 • 357 JL1.8JL2.0 JL2.5E=0.05=9991%2DISA 1 2

 • 3

 • 3TESKA1 6-292 3 4 4 6-30

 • 5 (02~006mm90%)

 • 6

 • 1

 • 23412

 • 4.4 v0 1~0.5 50

 • F1 = V2 r2 / r

 • F2 = Vzj2 r2 / r F = F1 F2 = V- zj )2 r > zj F + < zj F-

  4.4.1 1

 • 2 1

 • 5-111 uQ r uQ rn =const nn n=1 n=-1n
 • 3 uQ = c / rn a = uQ2 / r = c / r2n+1

 • 2 uj r 5-12 uj

 • 3

 • uzruz () ()uzruzuz=O uz =0=05-14

 • AB3 1)

 • 2) 00

 • 4 1 0.05~0.1 Mpa 2

 • 1:4~1:6183

 • 4 1/4

 • 5 1 150~ 300 200 2

 • (0.30~0.40)DD 0.24~0.3)D

 • D 0.7~0.8 3 0.20~0.25)D4

 • 5 320~400mm 5 1 1002

 • 611 0.5mm-0.3mm295%99%345212

 • 34

  71

 • 2

 • 4.4.2 1 D.W.P

 • 2

 • 3

 • 4.4.3

 • 4.5

 • 2-4-452-4-462-4-45 -2-4-46

 • 4.5.2

 • 4.5.31

 • 70~90% 0.25~1.0mm2 3 4

 • 5 6

 • 4.5.4 0.2-0.3kg/T0.5-1.0kg/T

 • 1

 • 2345678

 • 4.6 0.1 g/cm3. 0.03-0.1g/cm3 .0.1-0.2g/cm3 .

 • 4.7 2/34.7.1 (1)

 • 2-4-53(a)l2U42l:1;2 ;3 2-4-5(b) (c)(d)

 • (2) :2-4-54 0[2-4-54];