! 1+! +,! ... , 2* *+ 9 # ,%+ G &+ % # $'# 9 +&+* #* # * ' )+ @ ' %+* (, ' ** % ' # ',%+<...

download ! 1+! +,! ... , 2* *+ 9 # ,%+ G &amp;+ % # $'# 9 +&amp;+* #* # * ' )+ @ ' %+* (, ' ** % ' # ',%+&lt; $ % ) (,

of 31

 • date post

  21-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ! 1+! +,! ... , 2* *+ 9 # ,%+ G &+ % # $'# 9 +&+* #* # * ' )+ @ ' %+* (, ' ** % ' # ',%+<...

 • Guia bàsica de

  gestió del Punt TIC

 • Aquesta és una petita guia per orientar-te en la feina com

  a dinamitzador o dinamitzadora d'un Punt TIC. És una breu

  contextualització del que són aquests punts i la seva xarxa.

  Recull tot un seguit d' indicacions i consells per al bon fun-

  cionament d'un Punt TIC, com ara la planificació i avaluació

  dels serveis que s'hi ofereixen. Pretén aglutinar experiències i

  models reals presents a la xarxa per afavorir l 'acoll ida dels

  nous membres. I com que la Xarxa Punt TIC evoluciona dia a

  dia, aquest document és obert a noves aportacions i mil lores.

  NOTA: Les imatges d'aquesta guia han estat extretes del web: www.sxc.hu

  AUTORIA: Oficina Tècnica de la Xarxa Punt TIC (Associació per a Joves TEB)

 • Índex

  1 . El Punt TIC

  Què és un Punt TIC... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Què és la Xarxa Punt TIC... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2. El personal dinamitzador

  Definició.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Funcions... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Recursos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3. Posada en marxa d'un nou Punt TIC

  Fer inventari de material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Donar-te d'alta al portal PuntTIC.cat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Conèixer l 'entorn i fer difusió del Punt TIC... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Cercar recursos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Definir el projecte del Punt TIC... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4. Dinamitzar un Punt TIC ja creat

  Què t'ha de traspassar qui et precedeixi?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Què has de fer tu mateix/a?... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5. Tancant un cicle

  Avaluació.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Planificació.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Execució... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Annexos

  Promocions... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Carta de presentació.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Proposta d'esquema de curs o activitat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Enquesta prèvia d'avaluació de coneixements... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Valoració d'un curs... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Calendari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Horaris.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Ll ista d'inscripció.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Normes de funcionament.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Glossari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4

  NOTA: Les imatges d'aquesta guia han estat extretes del web: www.sxc.hu

  AUTORIA: Oficina Tècnica de la Xarxa Punt TIC (Associació per a Joves TEB)

  5

  5

  6

  7

  8

  9

  1 0

  1 1

  1 2

  1 3

  1 4

  1 5

  1 5

  1 5

  1 7

  20

  21

  22

  23

  25

  26

  27

  28

  29

  http://www.sxc.hu/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

 • Guia bàsica de gestió del Punt TI C

  4

  Què és un Punt TIC?

  Entre les diferents línies de treball i continguts, trobem, sovint de forma simultània:

  •Desenvolupament:

  Usos de les TIC per a la cohesió i el desenvolupament territoria l , tècniques per al trebal l amb grups i col · lectius.

  •Alfabetització:

  Alfabetització digital , mi l lora de l 'accessibi l i tat de les TIC, didàctiques i metodologies per al trebal l amb les persones a través de les TIC.

  • Inclusió social:

  Usos educatius de les TIC, apl icacions per a persones i col · lectius amb discapacitats i en risc d'exclusió social , tècniques d' integració social a través de les TIC, gestió i foment de projectes educatius.

  •Administració:

  Usos de l 'administració electrònica.

  •Creixement econòmic:

  Usos de les TIC a les PIMES, teletrebal l , desenvolupament econòmic a través de les noves eines de la societat de la informació.

  •Tecnologia:

  Innovació, tecnologia TIC, foment del programari l l iure.

  •Participació en la societat TIC:

  Creació digital , participació virtual , ètica apl icada a la informàtica, usos domèstics de les TIC.

  Els Punt TIC són centres de referència terri torial pel que fa a les tecnologies de la informació i el desenvolupament comunitari i social a partir de les TI C. Són espais habi l i tats per

  acol l ir ordinadors (amb els seus respectius programaris i perifèrics) i que compten amb un/a

  dinamitzador/a. L'objectiu és donar accés a la ciutadania a les noves tecnologies i fer tasques

  de suport, orientació i formació personal i tzades. El Punt TI C ha d’estar dotat de la infraes-

  tructura necessària per albergar totes les persones que el visitin.

  Cada Punt TIC està ubicat en un espai diferenciat. Per tant, la fi losofia inicial és la

  mateixa, però amb desenvolupaments diferents,

  responent al tipus d'entitats i a les persones

  usuàries del seu entorn. Aquests espais els tro-

  bem a bibl ioteques o sales multimèdia, s'espe-

  cial i tzen en programari l l iure o, com ara els

  Òmnia, en la inclusió social , o en serveis per al

  teletrebal l . . .

  M algrat aquestes diferències, tant d'ús com

  tecnològiques, els punts s'organitzen en xarxa.

  És important comprendre que la Xarxa Punt TI C

  no la fan les connexions a I nternet, ni tan sols els

  recursos penjats a un l loc web, sinó